ד"ר לליב כהן ישראלי

advertisement
‫המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‬
‫התכנית לייעוץ ארגוני‬
‫קורס פרופרקטיקום (‪)64-922-20‬‬
‫סילבוס תשע"ו‪ ,‬סמסטר א'‬
‫מרצה‪:‬‬
‫ד"ר לליב כהן ישראלי‬
‫‪lalivc@netvision.co.il‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫לסקור תיאוריה ולספק כלים ומודלים בהתייחס למאפיינים‪ ,‬תהליכים ותפוקות של שינוי ופיתוח ארגוני בארגונים פוסט‬
‫מודרניים‪ .‬הקורס בוחן תיאוריות קלאסיות ועכשוויות וכלי ניתוח ומודלים בשינוי ופיתוח ארגוני‪ .‬לאור זאת הקורס יכלול‬
‫שני חלקים‪:‬‬
‫–‬
‫פיתוח ארגוני ‪ -‬רקע תיאורטי ותהליך השינוי‪.‬‬
‫–‬
‫מודלים וכלים לאבחון וניהול השינוי‪.‬‬
‫שיטת הלימוד‪ :‬הרצאה‪ ,‬ניתוח אירועים‪ ,‬סרטים וסימולציות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬רפרט ‪ 20% -‬מהציון ‪ -‬הרפרט יכלול סקירת מאמר מתוך הרשימה‪ ,‬תוך קישורו לחומר הנלמד‪ .‬הרפרטים יוצגו‬
‫במהלך השיעורים האחרונים של הסמסטר‪ .‬עותק של החומר ישלח במייל למרצה ולעוזר ההוראה עד שבועיים לפני‬
‫ההצגה לאישור‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתוח אירוע ‪ 10%‬מהציון ‪ -‬הסטודנטים יתבקשו לנתח אירוע על פי בחירתם‪ ,‬בהתאם לאחד מהתהליכים שילמדו‬
‫בקורס‪ .‬הגשת הניתוח תהיה עד לשיעור העשירי‪ .‬הניתוח יוגש בעותק קשיח לעוזר ההוראה וכן ישלח במייל למרצה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחינה ‪ 70% -‬מהציון‬
‫רשימת ביבליוגרפיה חובה לפי נושאי הקורס‬
‫נושא‬
‫ביבליוגרפיה חובה‬
‫מבוא לפיתוח ושינוי‬
‫‪Reissner S, C., (2010). Change, Meaning and Identity at the Workplace,‬‬
‫ארגוני‬
‫תהליך הפיתוח‬
‫הארגוני – כניסה‪,‬‬
‫‪Journal of Organizational Change Management, 23, 3, pp. 287-299.‬‬
‫‪Harrison, M. I. & Shirom, A. (1999). Organizational Diagnosis and‬‬
‫‪Oaks,‬‬
‫‪Thousand‬‬
‫‪Practice,‬‬
‫‪and‬‬
‫‪Theory‬‬
‫‪Bridging‬‬
‫‪Assessment:‬‬
‫התקשרות ואבחון‬
‫‪California: Sage. Ch. 1, pp. 3-38.‬‬
‫מודלים של שינוי‬
‫‪Ford, J.D. (1999). Organizational Change as Shifting Conversations,‬‬
Journal of Organizational Change Management 12, 6, pp. 480-500.
Sehin, E. H. (1990). A General Philosophy of Helping: Process
Consultation, Sloan Management Review, pp. 57-64.
‫יחסי יועץ נועץ‬
Fincham, R. (1999). The Consultant-Client Relationship: Critical
Perspective on the Management of Organizational Change, Journal of
Management Studies, 36, 3, pp. 335-351.
He, H. & Baruch, Y. (2009). Transforming Organizational identity under
– ‫שינוי ארגוני‬
Institutional Change, Journal of Organizational Change Management, 22,
‫שינוי זהות‬
6, pp. 575-599.
Schein, E.H. (1990), Organizational Culture, American Psychology, Feb.
.‫תרבות ושינוי תרבות‬
– ‫תרבות ארגונית‬
pp. 109-119.
‫תרבות לאומית‬
Raz, A. (2002). The Slanted Smile Factory: Emotion Management in
Tokyo Disneyland, Studies in Symbolic Interaction, 21, pp. 201-217.
‫או בספר‬
Harper, D. & Lawson, H. M. (2003). The Cultural Study of Work, Rowman
& Littlefiled pub. U.S., pp. 210-227
Cutcher, L.(2009). Resisting Change From Within and Without the
‫התנגדות לשינוי‬
Organization, Journal of Organizational Change Management, 22, 3, pp.
275-289.
Eilam, G. & Shamir, B. (2005). Organizational Change and Self-Concept
Threats, Journal of Applied Behavioral Science, 41, 4, p. 399-421.
Kets De Vries, M. & Treacy, K., (2007). The Clinical Paradigm: A Primer
‫מודלים וכלים לניהול‬
for personal change", In: Kets De Vries M. et al.: Coach and Couch, N.Y.,
‫שינויים‬
Palgrave, pp. 3-14.
Pettigrew, A. M., Woodman, R. W. and Cameron K. S. (2001). Studying
Organizational
Change
and
Development:
Challenges
for
‫מגמות עתידיות בייעוץ‬
Future
Research, The Academy of Management Journal, 44, 4, pp. 697-713.
:‫ביבליוגרפית רשות‬
.81-108 ,45-50 ,‫ צ’ריקובר‬: ‫אביב‬-‫ תל‬.‫ שיטות ותהליכים‬,‫ גישות‬: ‫ ניהול שינוי ארגוני‬.)2000( .‫ ע‬,‫לוי‬
.41-141 ,‫ הוצאת מטר‬:‫אביב‬-‫ תל‬.‫ להוביל שינוי‬.)2003( .‫ ג‬,‫קוטר‬
2
Carter, L; Giber, D.; Goldsmith, M. (Eds). (2001). Best Practices in Organization Development and
Change : Culture, Leadership, Retention, Performance, Coaching : Case Studies, Tools, Models,
Research. San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer ; Lexington, MA : Linkage, Inc.
Jones, B.B & Brazzel, M. (2006). The NTL Handbook of Organization Development and Change. San
Francisco, CA: Pfeiffer.
Marshall S.P & Van de Ven, A.H (Eds.). (2004) Handbook of Organizational Change and Innovation.
Oxford, UK, New York, N.Y. : Oxford University Press
McLean, G.N. (2006). Organization Development: Principles, Processes, Performance. San Francisco
: Berrett-Koehler Publishers.
Morgan, G. (2006). Images of Organization, London: Sage.
Rhodes, C. & Pullen, A., (2009). Organization Moral Responsibility, in: Clegg, S.R., & Cooper,C.L.,
(eds.), Organizational Behavior, Vol. 2, Los Angeles: Sage, pp. 40-355.
3
Download