27-732 רגשות וקונפליקט - אוניברסיטת בר-אילן

advertisement
‫התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן‪ ,‬אוניברסיטת בר אילן‬
‫רגשות בקונפליקט ובמשא ומתן‬
‫ד"ר הדר ברנט‬
‫מועד הקורס‪ :‬סימסטר ב'‪ ,‬ימי ב' ‪00:11-00:11‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬על פי תאום מראש‬
‫דוא"ל‪hadarbehrendt@gmail.com :‬‬
‫מטרות הקורס‬
‫הקורס יקנה ידע תיאורטי ויישומי על רגשות בקונפליקט ובמשא ומתן וכלים לזיהוי רגשות‬
‫ולמינופם לטובת תהליך יישוב הקונפליקט‪ .‬במהלך הקורס יכירו הסטודנטים\יות תיאוריות על‬
‫פסיכולוגיה של הרגשות בכלל‪ ,‬ותיאוריות ומודלים ספציפיים העוסקים ברגשות בהליכי יישוב‬
‫קונפליקט (משא ומתן וגישור)‪ .‬ידונו מחקרים עדכניים בתחום ותינתן סקירה על שיטות המחקר‬
‫השונות והאתגר הטמון בחקר הרגשות‪ .‬כמו כן‪ ,‬ינותחו באופן ספציפי מספר רגשות (כעס‪ ,‬אשמה‬
‫ועוד) ויועלו דרכים להתמודד עימם ולגייסם לתועלת ההליך ולהשגת הסכם‪.‬‬
‫הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות‪ ,‬דיונים כיתתיים‪ ,‬והתנסות אישית באמצעות תרגילים‬
‫חווייתיים‪ ,‬סימולציה אינטרנטית וניתוחי מקרה‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪ :‬נוכחות חובה‪ ,‬התנסות פעילה‪ ,‬קריאת מקורות‪ ,‬התנסות בסימולציה אינטרנטית‬
‫בשיעור (שדורשת הכנה בבית ונוכחות חובה בשיעור ‪ ,)01‬תרגיל (‪ -01%‬יוגש בשיעור ‪ )9‬עבודת‬
‫סיום (‪.)81%‬‬
‫תכני הקורס‬
‫‪‬‬
‫קונפליקט ומשא ומתן‪ -‬הגדרות‪ ,‬מאפיינים ואסטרטגיות התמודדות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫רגשות‪ -‬הגדרות‪ ,‬מאפיינים וגישות פסיכולוגיות שונות‪.‬‬
‫‪ ‬רגש בקונפליקט ובמו"מ‪:‬‬
‫‪ .0‬גישה קוגניטיבית‪ -‬רגש (רגש כללי\מצב רוח) כחוויה תוך אישית‪ ,‬קשר בין רגש לקוגניציה‪.‬‬
‫‪ .0‬תיאוריה יישומית‪ -‬גישה אסטרטגית לרגשות‪.‬‬
‫‪ .3‬גישה פונקציונאלית חברתית‪ -‬רגש מובחן כחוויה בין אישית‪.‬‬
‫‪ .0‬רגשות וטרנספורמציה בקונפליקט‪ -‬רגשות בהליך הגישור‪.‬‬
‫‪ .5‬ניתוח התפקיד של רגשות ספציפיים כגון‪ :‬מבוכה‪ ,‬כעס‪ ,‬אשמה ובושה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מקורות קריאה‬
‫קריאת חובה‬1
‫כללי‬-‫קונפליקט ומשא ומתן‬
Thomas, W. K. (1992). Conflict and negotiation processes in organizations. in M. D.
Dunnette & L. M. Hough (Eds), Handbook of industrial and organizational psychology:
2nd addition (pp. 651-717). Palo Alto California: Consulting Psychologists Press. ‫(קריאת‬
)005-071 ‫חובה‬
‫ רגש כללי\מצבי רוח‬-‫גישה קוגניטיבית‬
Barry, B., & Oliver, R. L. (1996). Affect in dyadic negotiation: A model and propositions.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(2), 127-143.
Forgas, J. P. (1998). On feeling good and getting your way: Mood effects on negotiator
cognition and bargaining strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3),
565-577.
‫גישה אסטרטגית‬
Thompson, L. L., Nadler, J., & Kim, P. H. (1999). Some like it hot: The case for the
emotional negotiator. In L. L. Thompson., J. M. Levine & D. M. Messick (Eds.), Shared
cognition in organization: The management of knowledge (pp. 139-161). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates. (039-008 :‫(קריאת חובה‬
‫ רגשות מובחנים‬-‫חברתית‬-‫גישה פונקציונאלית‬
Morris, M. W., & Keltner, D. (2000). How emotions work: The social functions of emotional
expression in negotiations. Research in Organizational Behavior, 22, 1-50. (21-35 ‫קריאת‬
‫)חובה‬.
Overbeck J. R., Neale M. A., & Govan, C. L.(2010). I feel, therefore you act:
Intrapersonal and interpersonal effects of emotion on negotiation as a function of
social power. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 112, 126–
139
‫רגשות וטרנספורמציה בקונפליקט‬
Jameson, J. K., Bodtker, A. M. & Linker, T. (2010). Facilitating Conflict
Transformation: Mediator Strategies for Eliciting Emotional Communication in a
Workplace Conflict. Negotiation Journal, 25-48.
.
.‫ צפויים שינויים ועדכונים בחובת הקריאה‬1
2
)‫קריאה מומלצת שאינה חובה (מאמרי סקירה‬
Barry, B. 2008. Negotiator affect: the state of the art (and the science).Group Decision
Negotiation, 17, 97–105
Barry, B., Smithy-Fulmer, I., & Goates, N. (2006). Bargaining with feelings: Emotionality in
and around negotiation. In L. L. Thompson (Ed.), Negotiation theory and research (pp.
99-127). New-York: Psychology Press.
‫ הרחבה‬-‫מקורות קריאה‬
‫כללי‬-‫קונפליקט ומשא ומתן‬
.‫ אוניברסיטת תל אביב‬:‫ הוצאת רמות‬.‫ משא ומתן המימד החבוי‬.)0115( .‫ א‬,‫גלין‬
Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict.
Academy of Management, 26(2), 368-376.
Rahim, M. A. (2001). Managing conflict in organizations: 3rd edition. Westport,
Connecticut: Quorum Books.
Ting-Toomey, S., Yee-Jung, K. K., Shapiro, R. B., Garcia, W., Wright, T. J., &
Oetzel, J. G. (2000). Ethnic/cultural identity salience and conflict styles in four US
ethnic groups. International Journal of Intercultural Relations, 24, 47-81.
‫כללי‬-‫רגשות‬
Forgas, J. P. (2002). Feeling and doing: Affective influences on interpersonal
behavior. Psychological Inquiry, 13(1), 1-28.
Frijda, N. H. (1987). Emotion, cognitive structure, and action tendency. Cognition
and Emotion, 9, 617-635.
Gross, J. J. (1998). Antecedent and response-focused emotion regulation: Divergent
consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality
and Social Psychology, 74(1), 224-237. Keltner, D., & Haidt, J. (1999). Social
functions of emotion at four levels of analysis. Cognition and Emotion, 13(5), 505521.
Keltner, D., & Gross, J. J. (1999). Functional accounts of emotions. Cognition and
Emotion, 13(5), 467-480.
Lazarus. R. S. (1991). Emotion and Adaptation. New York: Oxford University Press.
Moore, B. S., & Isen, A. M. (1990). Affect and social behavior. In B. S. Moore & A.
M. Isen (Eds), Affect and social behavior (pp. 1-22). Cambridge: Cambridge
3
University Press.
Niedenthal, P. M., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2006). Psychology of emotion. What
are emotions and how are they studied? (pp. 1-39). New-York: Psychology Press.
Schwarz, N., & Clore, G. L. (2003). Moods as information: 20 years later.
Psychological Inquiry 14(3&4), 296-303.
‫ ספרות תיאורטית‬-‫רגשות בקונפליקט ובמו"מ‬
Bodtker, A. M., & Jameson, J. K. (2001). Emotion in conflict formation and its
transformation: Application to organizational conflict management. International
Journal of Conflict Management, 12(3), 259-275.
Jones, T. S. (2001). Emotional communication in conflict. In W. F. Eadie & P. E.
Nelson (Eds), The language of conflict and resolution (pp. 81-98). Thousand Oaks,
California: Sage Publications, Inc.
‫רגש כללי \ מצבי רוח‬
Carnavale, P. J. D. & Isen, A. M. (1986). The influence of positive affect and visual
access on the discovery of integrative solutions in bilateral negotiation.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 37, 1-13.
Clore, G. L, Schwarz, N., & Conway, M. (1994).Affective causes and consequences
of social information processing. In R. S. Wyer & T. K. Srull (Eds), Handbook of
social cognition (pp. 323-417). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers.
Forgas, J. P., & Cromer, M. (2004). On being sad and evasive: Affective influences
on verbal communication strategies in conflict situations. Journal of Experimental
Social Psychology, 40, 511-518.
Kramer, R. M., Newton, E., & Pommerenke, P. L. (1993). Self-enhancement biases
and negotiator judgment: Effects of self-esteem and mood. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 56, 110-133. (31)
Rhoades, J. A., Arnold, J., & Jay, C. (2001). The roll of affective traits and affective
states disputant’s motivation and behavior during episodes of organizational
conflict. Journal of Organizational Behavior, 22, 329-345.
‫רגשות מובחנים‬
Friedman, R., Anderson, C., Brett, J., Olekalns, M., Goates, N., & Lisco, C. C.
(2004). The positive and negative effects of anger on dispute resolution: Evidence
from electronically mediated dispute. Journal of Applied Psychology, 89(2), 369376.
. Van Kleef, G. A., De Dreu, C. K. W., & Manstead, A. S. R. (2004). The
interpersonal effects of anger and happiness in negotiations. Interpersonal Relation
and Group Processes, 86(1), 57-76.
4
Van Kleef, G. A., De Dreu, C. K. W., Pietroni, D. & Manstead, A. S. R. (2006).
Power and emotion in negotiation: Power moderates the interpersonal effects of
anger and happiness on concession making. European Journal of Social
Psychology, 36, 557-581.
Van Kleef, G. A., Van Lange, P. A. M. (2008). What other disappointment may do to
selfish people: Emotion and social value orientation in a negotiation context.
Personality and Social Psychology Bulletin, 34(8), 1084-1095.
Lelieveld, G-J., Van Beest, I., & Van Dijk, E. (2013). Does Communicating
Disappointment in Negotiations Help or Hurt? Solving an Apparent Inconsistency
in the Social-Functional Approach to Emotions. Journal of Personality and Social
Psycholoy, 105( 4), 605–620.
‫ מבט יישומי‬-‫ו"מ‬
Gerben A. Van Kleef University of Amsterdam
Fisher, R., & Shapiro, D. (2005). Beyond reason, using emotion as you negotiate.
London, Penguin Books.
Retzinger, S., & Scheff, T. (2000). Emotion, alienation, and narratives: Resolving
intractable conflict. Mediation Quarterly, 18(1), 71-85.
Shapiro, D. (2002). Negotiating emotions. Conflict Resolution Quarterly, 20(1), 6782.
Thompson, L. L. (1999). The mind and heart of the negotiator. Prantice Hall (pg. 101108)
‫רגשות וטרנספורמציה בקונפליקט‬
Jameson, J. K., Bodtker, A. M., Porch, D. M., & Jordan, W. J. (2009). Exploring the
role of emotion in conflict transformation. Conflict Resolution Quarterly 27(2),
167-192.
Jameson, J. K., Bodtker, A. M., & Linker, T. (2010). Facilitating conflict
transformation: Mediator strategies for eliciting emotional communication in a
workplace conflict. Negotiation Journal 26(1), 25-48.
‫רגשות של מודעות עצמית‬
Behrendt, H., & Ben-Ari, R. (2012). The positive side of negative emotion: The role
of guilt and shame in coping with interpersonal conflict. Journal of Conflict
Resolution, published on line before printMy 17,
http://jcr.sagepub.com/content/early/2012/05/16/0022002712445746/
De Hooge, E. I., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2007). Moral sentiments and
cooperation: Differential influences of shame and guilt. Cognition and Emotion,
21(5), 1025-1042
5
Tangney, J. P. (1991). Moral affect: The good, the bad, and the ugly. Journal of
Personality and Social Psychology, 61(4), 598-607.
Tangney, J. P. (1995). Shame and guilt in interpersonal relationship. In J. P. Tangney
& K.W. Fischer (Eds), Self-Conscious emotions: The psychology of shame, guilt,
embarrassment and pride (pp. 115-139). New York: The Guilford Press.
6
Download