Uploaded by Jon Bjarne Haug

I TINGET 2013 Referat

advertisement
*Hvordan skape vekst i en verden i endring?* v/Kristin Skogen Lund, administrerende
direktør, NHO
Evnen til å håndtere endring er sentral for både bedrifter og samfunn, om de skal sikre
vekst og bæreevne over tid. Ikke minst gjelder dette i våre dager, hvor endringer
innenfor global konkurranse, demografi og teknologi skaper stadig nye utfordringer og
nye forutsetninger.
Dataveksten er på 40% årlig. Hva gjelder i morgen? Hva er endringen? Hvilken
påvirkning har endringen? Hvordan forutse endringen i tide, slik at du kan posisjonere
deg.
Suksess for å takle endring ligger i strategi (5% viktig), posisjon (15 %) og
gjennomføringsevne (80%). Intet har verdi hvis bedriften ikke har gjennomføringsevne.
Er bedriften god på samhandling så har bedriften som oftest god gjennomføringsevne.
God ledelse er viktig.
Vi ser en større demokratisering av informasjon. Når man kan svare på alt og dine
konkurrenter/motstandere har tilgang til den samme informasjonen, så gjelder det å
kunne stille de rette spørsmålene.
*Big thinking - forenkling for kundene* v/Kirsten Idebøen, administrerende direktør,
Sparebank1 Gruppen.
Nye generasjoner av plattformer, nye og gamle generasjoner av brukere, nye
muligheter for å skape konkurransefortrinn - og samtidig mange fallgruver.Hvilken
strategi ligger til grunn og hvilke utviklingstrekk ser vi fremover?
Strategi: Tilgjengelighet (Kundeservice og Kundeinvolvering (chat, flere kontaktflater),
tillit, dele kultur (åpne opp), den enkeltes ansvar. Samkjøre databaser (big data) slik at
kunder får en “bra” opplevelse.
*Big Data "Finding gorillas in the mist" - Just the Start of Your Problems!* v/Stephen
Prentice, Gartner
We are entering an age of pervasive digitalisation and ubiquitous connectedness which
is creating an information explosion. With business growth the driving force, the search
to extract value and deliver competitive advantage from this new data is a priority.
Welcome to the world of ‘Big Data’! But identifying the nuggets from the noise is like
finding Gorillas in the mist – you think they are there, but you don’t know what they look
like!
1 av 2 ledere har ikke informasjon til å gjøre besluttninger.
Gorillaen i tåken er funnet. Nøkkelen er hvordan du skal få benytte den. Big data kan
sammenliknes med at du har tilgang til alt i ulike databaser - men du trenger en måte å
slå sammen disse databasene på slik at du kan skape smart informasjon.
Big data is when you no longer can use excel spradsheet. Tilgang til databaser
medfører at vi må ha en annen tilnærming til informasjon. Big data har kommet til det
punkt at du må alvorlig tenke på de teknologiene du bruker for dekke ditt
informasjonsbehov.
*Human-computer interaction* **v/Stephen Prentice, Gartner_
Emerging Trends in Human Computer Interaction Technology is enabling digital
"moments" that are changing peoples lives, disrupting businesses and redefining entire
industries and even society itself. A short overview of Gartner's Hype Cycle approach
and a selection of key trends in the field of Human Computer Interaction that will change
the way we build, use andthink about 'computers' over the next decade.
Det vil bli mer og mer teknologi, men den vil være skjult for deg. Alt fra sensorer i
kaffekopper, klær, kjøleskap. De er der, men du ser dem ikke. Hvert produkt og tjeneste
vil bli digitalisert.
*Hvordan utnytte kompetanse til egen fordel?v/Arne Berve, IT-sjef, TV2.
Hvordan skape en åpen, engasjerende og smidig organisasjon som utnytter tilgjengelig
informasjon og kompetanse, effektiviserer kommunikasjon, tiltrekker seg de beste
talentene i markedet, samt legger til rette for økt samhandling, kunnskapsdeling og
idéutveksling. Dette er hva som kalles en ekte Social Business!
Dagens informasjonsløsning må oppfordre til samhandling. Man må fange opp
deltagere som ikke deltar. Løsningen må være komplett og intergrebar med andre
systemer. Det må ha lav bruker terskel. Det er viktig med sentrale superbrukere.
*From Big Data to Smart Information * /Mike Small, Senior Analyst - KuppingerCole
There is now an enormous quantity of data which exists in a wide variety of forms and is
being generated very quickly. Big Data in itself has no meaning and no value. Smart
Information is Big Data analyzed to make it useful to transform products, improve
planning and optimize operations. This presentation will describe the opportunities from
Big Data and how to safely benefit from these.
Smart informasjon er “big data” analysert. Selskaper som bruke datastøttet
beslutningstakning viser større prestasjoner.
Hva forsterkes: bedre planlegging medfører bedre effektivitet, reduksjon av risiko,
reduserte kostnader.
*Kundestyrt innovasjon av en analog virksomhet i en digital hverdag v/Christian
Maigaard,v/Christian.
Majgaard var tidligere globalt ansvarlig for LEGOs merkevare og ansvarlig for LEGOs
endring fra low-tech til det høyteknologiske og innovative selskapet det er i dag. I dag
snakker han om viktigheten av innovativitet og nyskaping i næringslivet. “Any strategy
process should begin by seeing the world as it is, yet most strategy meetings are about
writing wishing lists to Santa Claus.”
Det er viktig å være innovativ, selv om man ikke har løsningen klart foran seg. Den
største fienden er innenfor eget selskap. Hvis du skal starte med ett nytt innovativt
prosjekt - så bør du starte med ett nytt team. Teamet bør bestå av omtrent 75 % nye
medlemmer og 25 % gamle medlemmer. Skap distanse mellom nytt lag og gamle
kjente. Ha en ide per team. Teamet må ha nærhet til ledelsen med frihet innenfor brede
rammer og ett godt budsjett (også for å unngå søskensjalusi).
*Norsk Allmennkringkasting i verdensmesterskap v/Thor Gjermund Eriksen,
Kringkastingssjef NRK
Aldri har tilbudet vært større av kvalitetsinnhold på alle plattformer for det norske
publikum. Hvordan skal NRK møte denne konkurransen og fortsatt holde en posisjon og
forsvare lisensen? Hva tenker NRK omkring bruken av nye medier og hvor langt skal
NRK gå i å konkurrere med kommersielle aktører? Hvordan vil NRK bruke sitt enorme
arkiv i kampen om fremtidens mediebruk? Og er Big Data også relevant for en norsk
allmennkringkaster?
*Kunden først! v/Berit Svendsen, __CEO, Telenor
Hvilke trender styrer kundene i deres mobil og bredbåndsbruk? Bransjens store
dilemma er at det kreves store investeringer for å tilfredsstille kundens krav til
bredbåndsbruken. Og betalingsviljen hos kundene er ikke like stor som
investeringsviljen hos leverandøren. Hva betyr kundelojalitet i det nye konkurransebildet
og hva slår an hos kundene? Det å skape lojalitet skaper både utfordringer og
fallgruber. Vi får et innblikk i hvordan Telenor skal møte disse utfordringene og vinne
kundene.
Kunden settes først. Hva er det kunden egentlig vil? Kundene er alltid på nett. Derfor
må vi være på nett. Kundeservice er forretningskritisk. Kundene er forskjellige og
aksesserer gjennom ulike kanaler. Jobb systematisk med tilbakemeldingene og finn root
årsaker. Hva er kunden fornøyd med?
*Here be dragons..._Watson, the quantum leap to the Humanization of Technology_*
v/_Dr. Marc Teerlink, Global Strategist, IBM_
Today, the most commercially successful products on the market are those that are
designed to be a natural extension of how people do things. Sixteen years ago IBM built
a computer to play chess. Fourteen years later, with Watson winning the American
Games show Jeopardy!, IBM achieved another milestone in the evolving technology
journey. Mankind sprang forward to a higher level of technology - Cognitive Computing that “understands” the nature of human language and answers questions based on
calculated confidence. The next wave of technology will be cognitive, predictive and
collaborative. And most of all, Humanized to assist us.
“Here be dragons” henviser til det ukjente som var på kanten av gamle kart ( hva som
ligger i prediksjonene). Det anbefales å se http://tedxtalks.ted.com/video/Masters-ofour-own-destiny-Marc av samme foredragsholder. Den kognitive teknologien er moden
og er i stand til å gjøre prediksjoner via en kombinasjon av programmering,
maskinlæring og spillteori. Den kan opprette hypoteser og gi svar med
konfidensintervaller. Det viktigste er å komme frempå på kognitive programmering.
De viktigse punktene for suksess er: Alltid start med problemet, aktiv lytting før reaksjon
og prediksjon, del data for å få data, visualiser, kognitiv programmering.
*BIG DATA - en mental tsunami _v/Geir Isene, Game changer @ "Å"_
*IT-industrien utvikler stadig nye løsninger for å håndtere voksende datamengder, i form
av lagringsløsninger, nettsky, indeksering, filtrering og nye søkemuligheter. Resultatet
er informasjonsmengder større enn noen menneskelig hjerne kan sortere og absorbere.
Hva skjer med oss når informasjonsflommen kommer? Hvordan kan vi best forholde
oss til og håndtere denne mentale tsunamien?
Stressnivået øker med store informasjonsmengder. Dette fører til reduksjon av
disponibel oppmerksomhet, som er en begrenset ressurs. Multitasking forsterker
problemet og er ikke bra for hjernen. Forskning viser at redusert disponibel
oppmerksomhet fører til generalisering og sort/hvit tenking.
Strategien går ut på å øke disponibel oppmerksomhet ved å tømme “hjernen”
rutinemessig. Hvordan øke disponibel oppmerksomhet?
(1) Begrens multitasking.
(2) Sitt stille lenge uten å gjøre noe til tankene har roet seg.
(3) Gjør problemet mindre ved komme deg ut eller “gå på fjellet”, for å se problemet fra
en annen synsvinkel.
(4) Sett deg ned med ett A-3 ark og skriv ned alt som er i tankene. Stryk deretter alt
som ikke går lenger, stryk deretter ut det du ikke lenger vil. Du står da igjen med det du
kan og vil. Ta deretter vekk det mest plagsomme først og jobbe deg deretter nedover i
listen. Sett av tid i kalenderen til å gjøre det det som er igjen.
(6) Lær å gi faen. Det er lov å låse døren.
*Hva måtte til for å fulldigitalisere Lånekassen*. _v/MarianneAndreassen,
administrerendedirektør i Lånekassen
Hvordan kan IKT gi kindereff effekter?
Hva måtte til? Gjennomføring av nettanalyse, kundeundersøkelser, dialog i sosiale
medier, godt samspill mellom linjen og program. Klare mål og visjoner for virksomheten
(overordnet strategi og kundestrategi). Definere hvem som har spesielle behov. Nettet
er hovedkanal som samler e-post, sms, telefon, chat, osv. Det finnes ikke brukere - kun
kunder.
*Hvis bedriften visste hva bedriften vet * /Espen Andersen, Førsteamanuensis,
Handelshøyskolen BI_
Så og si alt en bedrift og dens kunder gjør etterlater seg elektroniske spor - og gjemt
inne i de enorme data mengdene ligger kimen til nye produkter, tjenester, strategier og
forretnings-modeller - denne gang markedsført som Big Data. Problemet for de fleste
bedrifter er imidlertid ikke mangel på data, men mangel på fornuftige modeller. Espen
Andersen diskuterer i denne sesjonen hvordan bedriften kan starte sin reise mot å finne
og utnytte sine data til å bruke teknologi og analyse som konkurransevåpen.
Teknologi påvirker forettsningsomgivelser - som igjen påvirker strategi - som igjen
påvirker teknologi.
Det som oftest er problemet: mangel på modeller, mangel på analytiske talent, mangel
på metadata, mangel på automatisering.
Tre ting å begynne med. (1) Forstå datamekanismer. Det er tre typer søk: Generelt web
søk, site spesifikk søk og deretter bedriftssøkemotor. Bedrifssøkemotorer fungere
aldri. (2) Forstå forrettningsmodellen. (3) Start alltid med lavhengende frukter.
*Hva er hemmeligheten bak et godt og produktivt arbeidsmiljø, spesielt når bedrifter blir
mer og mer globaliserte og mutli-kulturelle?
Pellegrino Riccardi mener svaret ligger i vår evne til å kommunisere og opptre på en
måte som inspirerer og motiverer en selv og andre. Nøkkelen til å nå sine mål er
selvinnsikt.
Hemmeligheten er persepsjon, nyskjerrighet, vis følelser, evne til informasjonsdeling, se
etter positive intensjoner. Den enkelte har behov for å føle seg spesiell, ha samhørighet.
**Life in Our New Connected Age**
v/Jared Cohen, Director of Google Ideas_
Jared Cohen, kåret av TIME Magazine til en av verdens 100 mest innflytelsesrike
personer, kommer på IT-tinget 2013. 33-åringen er i dag direktør for Google Ideas og
har skrevet boken The New Digital Age sammen med Googles CEO Eric Schmidt. Han
har også tidligere jobbet tett med USAs utenriksministre Condoleezza Rice og Hillary
Clinton. Når han nå kommer til Norge tar han med seg tanker, visjoner og utsikter om
framtidens informasjonssamfunn: "In this talk, Jared Cohen examines how a new shift in
online demographics will affect politics, corporations, businesses and individuals. Cohen
will provide both a big-picture view of the coming decade as well as a granular view of
the aspects that affect your organization most."
Within the next decade, approximately five billion new people will go online. "The next
five billion," as they're being called, are vastly different from the current two billion who
populate the digital sphere, however. They will come from the most problematic parts of
the world - regions wrought with political and economic instability - and will require
drastically different customer service than the current "first world" users.
Det vil bli lettere å starte en revolusjon og vanskeligere å stoppe den. Anbefaler å se
http://www.youtube.com/watch?v=567WTkNTcSc
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards