Läs här

advertisement
UPPSATSER H13 – REGISTRERING, INFORMATION OCH MINGEL
Examensarbeten 30 hp
Registrering och uppsatsintroduktion: Måndag 2 september kl 13.15 i S104, Ulrica Nylén. PERSONLIG
REGISTRERING OBLIGATORISKT.
Sista mingel för att hitta uppsatspartner: Måndag 2 september direkt efter informationsträffen.
2nd year Master thesis 30 hp
Registrering och uppsatsintroduktion: Måndag 2 september kl 15.15 i S104, Ulrica Nylén. PERSONLIG
REGISTRERING OBLIGATORISKT.
Sista mingel för att hitta uppsatspartner: Måndag 2 september direkt efter informationsträffen
C-uppsats/Kandidatuppsats 15 hp
Registrering: Måndag 2 september drop-in hos studievägledare Rebecca Arklöf. PERSONLIG
REGISTRERING OBLIGATORISKT.
Informationsträff: Tisdag 10 september kl 12.15 i hsal C, Ulrica Nylén.
Mingel för att hitta uppsatspartner: Tisdag 17 september kl 15.30 i s311.
Magisteruppsats/1st year Master’s thesis 15 hp
Registrering: Måndag 2 september drop-in hos studievägledare Rickard Lindberg. PERSONLIG
REGISTRERING OBLIGATORISKT.
Informationsträff: Tisdag 10 september kl 15.15 i hsal C, Ulrica Nylén.
Mingel för att hitta uppsatspartner: Tisdag 17 september kl 16.00 i S307.
2nd year Master’s thesis 15 hp
Registrering: Måndag 2 september drop-in hos studievägledare Rickard Lindberg. PERSONLIG
REGISTRERING OBLIGATORISKT.
Informationsträff: Torsdag 12 september kl 12.15 i S305d (=USBE konferensrum ”Oasen”), Ulrica
Nylén.
Mingel för att hitta uppsatspartner: Tisdag 17 september kl 16.15 i s308.
THESES AUTUMN 2013 – REGISTRATION, INFORMATION AND MINGLE
Degree Projects 30 hp
Registration and introductory meeting: Monday 2nd September at 13.15 in S104, Ulrica Nylén.
PERSONAL REGISTRATION OBLIGATORY.
Last mingle to find thesis partner: Monday 2nd September directly after the information session.
2nd year Master’s thesis 30 hp
Registration and introductory meeting: Monday 2nd September at 15.15 in S104, Ulrica Nylén.
PERSONAL REGISTRATION OBLIGATORY.
Last mingle to find thesis partner: Monday 2nd September directly after the information session.
Bachelor thesis 15 hp
Registration: Monday 2nd September drop-in at study advisor Rebecca Arklöf. PERSONAL
REGISTRATION OBLIGATORY.
Information meeting: Tuesday 10th September at 12.15 in hsal C, Ulrica Nylén.
Mingle to find thesis partner: Tuesday 17th September at 15.30 in s311.
1st year Master’s thesis 15 hp
Registration: Monday 2nd September drop-in at study advisor Rickard Lindberg. PERSONAL
REGISTRATION OBLIGATORY.
Information meeting: Tuesday 10th September at 15.15 in hsal C, Ulrica Nylén.
Mingle to find thesis partner: Tuesday 17th September at 16.00 in s307.
2nd year Master’s thesis 15 hp
Registration: Monday 2nd September drop-in at study advisor Rickard Lindberg. PERSONAL
REGISTRATION OBLIGATORY.
Information meeting: Friday 12th September at 12.15 in S305d (=USBE conference room “Oasen”),
Ulrica Nylén.
Mingle to find thesis partner: Tuesday 17th September at 16.15 in s308.
Download