Hört och lärt på NES2012”

advertisement
Ergonomisektionen/LSR
”Hört och lärt på NES2012”
Session: Visual ergonomics
Frukostseminarie
I samverkan med Mousetrapper
2 oktober, 2012
08.30-09.30
Susanne Glimne
Leg. Optiker/Universitetsadjunkt
Optikerprogrammet
Karolinska Institutet
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
1
Introduktion till session
Arbetstagares möjligheter till god synfunktion är viktig för att
kunna prestera optimalt på jobbet. En visuell arbetsmiljö som
inte är optimal kan följas av visuell ansträngning och/eller
muskuloskeletal belastning.
Faktorer som kan begränsa synfunktionen är;
• otillräcklig artificiell belysning
• otillräcklig tillgång på dagsljus
• synkorrektion, synavstånd, synvinkel, oskärpa
• flimmer, kontraster, storlek på arbetsobjekt mm
S. Glimne, P. Nylén
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
2
Sessionens mål
I de tre sessionerna ingick;
• Presentationer av avslutade och pågående forskning inom
visual ergonomics
• Diskussioner om tänkbara mekanismer och konsekvenser
på arbetsplatser
S. Glimne, P. Nylén
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
3
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
4
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
5
TOWARDS AN INTERNATIONAL DEFINITION OF
VISUAL ERGONOMICS
Helland M1, Toomingas A2, Richter H3, Long J4
1Dep
Optometry Visual Science, Health Sciences, Buskerud University,
Kongsberg, Norway, E-mail: magne.helland@hibu.no
2Inst
Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
3Centre
for Musculoskeletal Research, Faculty of Health and Working Life,
University of Gävle, Sweden
4School
of Optometry and Vision Science, University of New South Wales, Sydney,
Australia
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
6
The process of defining “visual
ergonomics”
• NES 2008, Reykjavik, Island
• Initierat av “The NES Visual Ergonomics Network”
• Syfte: att skapa en definition som är kongruent med
definitionen av ergonomi (som har godkänts av IEA)
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
7
Defining “visual ergonomics”
IEA definition of visual ergonomics
• Visual ergonomics is the multidisciplinary science concerned
with understanding human visual processes and the
interactions between humans and other elements of a system.
Visual ergonomics applies theories, knowledge and methods to
the design and assessment of systems, optimizing human wellbeing and overall system performance. Relevant topics include,
among others: the visual environment, such as lighting; visually
demanding work and other tasks; visual function and
performance; visual comfort and safety; optical corrections and
other assistive tools.
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
8
demandning simulated near work
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
9
RATINGS OF VISUAL- AND NECK/SHOULDER
DISCOMFORT DURING DEMANDING SIMULATED NEAR
WORK
Lodin, C1, Forsman, M1,2,
Richter, H1
1Centre
for Musculoskeletal Research,
University of Gävle, Sweden
E-mail: Camilla.lodin@hig.se
2Division
of Occupational and
Environmental Medicine, Department
of Public Health Sciences, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sweden
Figur. Visual and neck/shoulder discomfort.
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
10
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
11
THE EFFICACY OF TASK SPECIFIC COMPUTER
GLASSES IN REDUCTION OF COMPUTER VISION
SYNDROME AT THE VDU WORK
Vuorenmaa, N
Degree Programme in Optometry, Helsinki Metropolia University of
Applied Sciences, Finland
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
12
Resultat
• N = 33
(26 women; 7 men)
• Age: 45–63 years
(mean 54)
Figur. Byte av glastyp efter undersökning av optiker
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
13
Figur. Förekomst av
ögonsymptom före och efter
byte av glastyp
Figur. Förekomst av
muskuloskeletala symptom
före och efter byte av glastyp
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
14
Figur. Förekomst av visuella
symptom före och efter byte av
glastyp
Figur. forts Förekomst av
visuella symptom före och efter
byte av glastyp
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
15
VISUAL ERGONOMICS AND TASK ANALYSIS IN EYE
CARE PROFESSIONALS
Glimne S1, Törnquist AL1, Nylén P2, Eklund J2, Teär
Fahnehjelm K1
1Dept
of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Sweden
E-mail: susanne.glimne@eyelab.se
2Department
of Ergonomics, School of Technology and health KTH, Sweden
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
16
Paper NES 2012
Figur. Ett av de undersökta rummen på en ögonklinik i
Stockholm
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
17
Metod
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
18
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
19
Figur. Undersökning: 44 %. Skriva och läsa journaler:
23%
Figur. De olika ljussituationerna under en
undersökning av patient.
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
20
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
21
Susanne Glimne Frukostseminarium EHSS och Ergonomisektionen/LSR
2012-11-02 |
22
Download