Resarch Days

advertisement
Umeå Academy of Fine Arts - Forskardagar
Research Days /22 -23 Oktober/October 2012
Umeå Academy of Fine Arts - Forskardagar
Program
Måndag/Monday 22 oktober/October
9.30 - 10.00 - Introduction by Per Nilsson
10.15 - 10.45 - “Performance in Moscow”, Per Nilsson
11.00 - 12.00 - “Från upplevelse till undersökning”, Cecilia Parsberg
12.00 - Paus
13.00 - 13.30 - “The animation manual”, Micael Norberg, Mattias Ericsson
13.45 - 14.15 - “Galleri Maskinen”, Joakim Hansson
14.30 - 15.00 - “16mm Film Praxis and History”, Florian Zeyfang
15.00 - 15.15 - “Slow Narration Moving Still”, Florian Zeyfang
15.15 - 15.30 - Kaffe/Coffee
15.30 - 16.30 - “Le rêve d’un autre (Another´s dream)”, Francois Bucher
Tisdag 23 oktober/October
9.30 - 10.30 - “Amphibian De-Creation in Choreography and Philosophy,” Per Nilsson
10.45 - 11.15 - “Latent,” Gerd Aurell
11 .30 - 12.00 - “The Legacy of the Land”, Ann Edholm
12.00 - Paus
13.00 - 13.30 - “Kite Aerial Photography”, Micael Norberg, Mattias Ericsson
13.45 - 14.15 - “Excursion to Israel”, Ingo Vetter
14.30 - 15.00 - “Elements”, Magnus Wallin*
15.00 - 15.30 - Kaffe/Coffee + Samtal/Discussion
Research Days /22 -23 Oktober/October 2012
Måndag/Monday 22 Oktober/October
9.30 - 10.00 - Introduktion av Per Nilsson
Introduction by Per Nilsson
Måndag/Monday 22 Oktober/October
10.15 - 10.45 - Performance i Moskva (KU-Projekt/Project)
Performance in Moscow
Projektledare/Projectleader: Per Nilsson
Medverkande/Participants: Rasmus West, Per Nilsson och en kammarorkester
Projektet är både en presentation, samt kritik av ett undersökningsprojekt
på konstnärlig grund, i form av en performance på Museum of Modern Art i
Moskva i juli, 2010.
I maj 2010 åker Rasmus till Saxnäs för att påbörja ett projekt där han med konstnärliga metoder undersöker de norrländska skogsälvarnas källflöden. Detta
studium förhåller sig till Per Nilssons bok om forskning på konstnärlig grund:
The Amphibian Stand: A Philosophical Essay Concerning Research-Processes in
Fine Art (Umeå: H:ström text- och kultur, 2009). I projektet anlägger Rasmus
West en högst bokstavlig syn på den huvudsakliga metafor Nilsson använder sig
av: amfibien som perfekt lämpad att leva i kustlandskapet - mellan land (dogm)
- och vatten (relativitet). Projektet är också ett försök att förnya (re)presentationen av naturen, av landskap och dess relationer till människan.
Undersökningen tar sin utgångspunkt i källflödena, långt in på dogmens territorium och följer älvarna ut mot havet. Resan företas med alpackaflotte, ett
robust gummibåtsliknande flytetyg som är lätt och smidigt.
Utöver fasta verk som direkta resultat av undersökningen kommer presentationen i Moskva att innehålla en performance - ett verk som i sig förhåller sig
som en motpol till det fasta, det presenterade samt till situationen som sådan.
Denna performance har tre huvudsakliga aktörer: Per Nilsson, som muntligt
försöker att teoretiskt reducera de fasta verken och situationen till en enda
sammanfattande fråga, kammarorkestern som framför moderna låtar med
klassiska medel (valet av låtar är tänkt att kommentera den pågående situationen), Rasmus West som genom vissa förberedda element (såsom dans, sång
och utrop) försöker störa Per Nilssons resonemang eller disharmonisera det
kammarorkestern framför.
Syftet med performancen blir alltså att skapa en kritisk antiform till de verk
som presenteras i utställningen. Följaktligen blir performancen både en slags
kritisk granskning samtidigt som en egen singulär händelse.
Performancen kommer att utspela sig i utställningsrummet inför allmän publik.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
11.00 - 12.00 - Från upplevelse till undersökning
Forskarstudent/Phd Student: Cecilia Parsberg
The overriding research issue can be formulated as follows: how can public
structures be shaped, influenced or even created by individuals?
The central issue for my research project is:what is the essence of the triangular relationship between fine art, documentary and social media? What
kind of interaction can be constructed between them? What are the cause and
effect possibilities of this interaction?
How does the construction of the presentation in visual, sound, space and
virtual terms affect its impact? What aesthetic decisions are pertinent for the
efficacy of it’s program?
Background: Five Actions in South Africa and eight projects in Palestine and
Israel have shaped my view of art and its meaning. I do not take photographs,
they are given to me in the encounter. It is not the image of an event that
counts, it is the situation created because of our inner images. And then how
the image is mediated.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
13.00 - 13.30 - The Animation Manual (KU-Projekt/Project)
Projektledare/Projectleader: Micael Norberg , Mattias Ericsson
Medverkande/Participants: Mr. Phan Le Chung, Mr. Truong Thien, Ms. Nguyen Y
Nhi, Ms. Nguyen Thi Hien Le, Mr. Le Viet Trung, Ms. Le Thi Minh Nguyet, Mr Nguyen
Dang Thong, Mr Nguyen Vawn Sy, Mr Truong Thanh An, Mr Nguyen Hoa, Mr Nguye
Hoang Viet, Mr Tran Huu Nhat
I kulturella utbyten är det viktigt att finna metoder för att ta till vara på och
dokumentera erfarenheterna som samlats in och överföra dessa till och från
berörda platser. Vår utgångspunkt är skapa en dialog praktiskt konstnärligt.
“The Animation Manual “utgör en form där erfarenheter utbyts och redovisas. Manualen blir en dokumentation av arbetet tekniskt och praktiskt, men
också en plats för dokumentation av de samtal och diskussioner som uppstår
i mellanrummen, alltså de händelser och diskussioner som uppstår utanför
workshopens förutbestämda ramar. Det är detta som vi ser som den del av
projektet, där vi försöker samla in och bevara kulturella och konstnärliga
erfarenheter samt att föra dessa till och från den plats varifrån de uppstod
“The Animation Manual “är en ramberättelse om mellanrummen.
Vad händer i mötet mellan olika kulturer och vad består det av?
I vår egen konstnärliga praktik har vi erfarenhet av att gestalta det som finns
nära oss. Vi försöker uttrycka oss om vår samtid och omgivning genom att
utgå ifrån personliga erfarenheter.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
13.45 - 14.15 - Galleri Maskinen (KU-Projekt/Project)
Gallery Maskinen
Projektledare/Projectleader: Joakim Hansson
”Galleri Maskinen” was founded in 2008 by a group of people with
connections to the Umeå Academy of Fine Arts, in the beginning the
gallery had no space and was a nomadic gallery, but after a year or so
a space was found in a basement at Pilgatan 28 in Umeå.
The gallery was run there as an association founded by various grants
and support from Umeå city, IASPIS and others up until may 2011. The
phocus of Galleri Maskinen up until may 2011 was to do exhibitions and
arrange short events. This continued after the KU-project ”Maskinen”
was granted from Umeå University. The difference was that from june
2011 artists still studying were let into the gallery to use it for
their projects and to get the opportunity to try out ideas and
experiment with the space. During the time june 2011 and june 2012 no
less than 17 exhibitions were held in the space. The artists were both
students and established artists. They were as follows:
Sana Ghobbeh & Mani Ghodratnama, Niklas Goldbach, Andreas Sandström,
Jonas Gazell, Iris Piers, Stina Malmqvist, Ann-Catrin Olsson, Tanja
Novikova, Eskil Liepa & Josefin Bergman, Andreas Knag-Danielsen,
Helena Piippo Larsson, Madelaine Sillfors & Lisa Vipola, Marte Edvarda
Tidsevold, Markus Lerviks, Andreas Brännström & Matti Sumari, Linda
Spjut, Arngrímur Borgþórsson.
During this time Galleri Maskinen also encouraged the artists to do
artist talks either in the gallery or at the Umeå Academy of Fine
Arts, this was voluntary for the artists and some chose to do this.
The main aim of the KU-project Maskinen was to find out how it is to
run a gallery like maskinen as a group, basing the decisions of the
gallery on a democratic basis with majority vote as the leading star
in decisionmaking. This was done during the year and often led to long
discussions on what to do, who to exhibit and in which direction to
take the gallery. This way of decisionmaking requires the involved
persons to be actively involved in the gallery, to some time wasn´t
enough and so the composition of the group running Galleri Maskinen
between june 2011 and june 2012 has changed quite a lot – some people
have left and others have joined. We have strived to involve both
students and non-students in the group running the gallery and now it
is about 50% students and non-students compared to when the project
started this figure was 15%.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
14.30 - 15.00 - 16mm Film Praxis and History (KU-Projekt/Project)
(filmvisning/filmscreening)
Projektledare/Projectleader:: Florian Zeyfang
Presentation: Fabian Wigren, Josefine Bergman, Elvine Lund
Medverkande/Participants: Fabian Wigren, Josefine Bergman, Elvine Lund,
Joakim Hansson
Just as we thought that analog filmmaking was on the verge of extinction,
16mm films are finding a new position within contemporary art. Artists and
experimental film-makers alike are rediscovering the unique qualities offered
by this medium which has for over fifty years played a key role in the development of what is known as the artists’ moving image, expanded cinema
and avant-garde filmmaking. In this workshop, we will learn the basics of how
to operate a 16mm camera: from loading to focusing, the use of lenses, light
metering and frame by frame shooting. Students will group 2-3 around one
camera (film is about team work) and shoot roughly 10 minutes of film together, based on instruction of now to understand the narration within 16mm.
editing on a Steenbeck editing table, hand-processing, and projection. The
course includes an introduction, including film viewing, to the archive of the
Arsenal Institute for Film and Video Art, which is unique in Germany and even
Europe. The collection of only the
experimental films includes works by the most famous artists from 1900 till
today. The “Living Archive” project will be introduced and hopefully, an event
of this ongoing project visited.
During the Berlin visit, the group will make visit to several artists and filmmakers, that work within film and moving image, such as Katya Sander, Judith
Hopf, Deborah Schamoni, and many more.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
15.15 - 15.15 - Slow Narration Moving Still (KU-Projekt/Project)
(filmvisning/filmscreening)
Projektledare/Projectleader: Florian Zeyfang
Presentation: Roland Spolander
The lecture series Slow Narration Moving Still develops along the lines of how
the images start moving: still image vs. moving image, slide projections as
well as films made out of stills. The experiment and the image, experimental
film and photography play a role, as well as the documentary aspect, where
images look at people, cities, and the society. Historic references points are an
important aspect of the lectures, they have been also in the focus of many art
works in the last 10 years. The pivotal format of reproduction and digitalization are at the end of a discussion that is formal as well as political.
The presenters of the series will also be the authors of the book, but with
extended and sometimes completely new texts, that deal with film and video
works and their role in relation to art production; they address references to
Expanded Cinema and Experimental Film in a new interpretation. The different forms of “moving image” will be an issue, starting from photography
and slide projection: the other angle of single images becoming a “slow film”,
rotating in the slide-carousel. The formal-political aspects of the experiment –
in production, distribution, and perception, in total the idea / ideology of the
“finding of an image” – are at the core of his artistic discussions.
Måndag/Monday 22 Oktober/October
15.30 - 16.30 - Le rêve d’un autre (Another´s dream)
Forskarstudent/Phd Student: Francois Boucher
François Bucher was born in Cali, Colombia in 1972 and he is now living in
Berlin with his son Joseph. Bucher graduated with a Masters in Film from The
School of the Art Institute of Chicago and was awarded a fellowship at the
Whitney Independent Study Program, New York. He has recently suspended his
activity as Guest Professor at Umeå Academy of Fine Arts in Sweden to pursue
a PhD in artistic practice within the same institution. His work and research
spans a wide range of interests and media, focusing initially on problems that
relate to the ethical and esthetic questions posed by the mediums of cinema
and television; this has featured both in his writing as in his art projects. Until
the year 2008 his work can be seen as “conceptual” and “politically” driven.
Since then Bucher’s ideas about the world have taken a sharp turn and his new
production is in dialogue with questions best described as “inter-dimensional”.
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
Amphibian De-Creation in Choreography and Philosophy
09.30 - 10.30 -
Lektor/Associate Professor: Per Nilsson
The aim of this project is to develop a concept of “dance-thought” under the
heading Amphibian praxis and develop the critical relevance such praxis have
for dance and choreography as well as for writing and philosophy. This will be
done through a series of de-creations in writing with aid of dance and in dance
with aid of writing. Through de-creations we aim at a cultural space in which
intertwinement of dance and writing turns into a critical praxis with importance for dance and choreography as well as for writing and philosophy.
One aim of the project is creation of a space of contemporary dance poetics.
Such a space brings forth critique of understandings of how space, body and
motion appear and disappear and provide opportunities for critique of traditional choreography and philosophy.
Our philosophical writing aims at being experimental and closely intertwined
with the choreographical project. According to us there are lacking of informed theoretical writings and philosophical treatises, on contemporary
dance. This project aims at mending this lack, which we regard as important
for both fields. As an intertwined praxis we also aim at developing Amphibian
praxis into something unique in its own right with great importance for the
cultural project per se. This will be done through a series of choreographies, a
book, co-written articles and a series of seminars in combination with performances of the choreographies made in the project.
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
10.45 - 11.15 - Latent (KU-Projekt/Project)
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
Projektledare/Projectleader: Gerd Aurel
Medverkande/Participants: Johanna Hästö, Ida Persson, Madelaine Sillfors, Gerd
Aurel
Projektledare/Projectleader: Micael Norberg, Mattias Ericsson
Medverkande/Participants: Micael Norberg , Mattias Ericsson , Johan Österholm,
Alva Willemark, Andreas Brännström och Camilla Lundqvist , students from Hué
University, College of fine Arts, Huy Ky Do and Nguyen Van Hoang
Vissa saker tränger fram genom tidslagren, andra förblir dolda. Hur kan man
som konstnär och människa lyssna och relatera till vad en plats har att berätta? Hur talar just den här platsen till mig och vad får den mig att vilja säga?
Latent är ett KU-projekt som tar sin utgångspunkt i en plats: Säters sjukhus.
Tanken med projektet var att ge en personlig respons till en plats som rymmer
många olika lager, vissa öppna och andra dolda. Utställningen Latent visades
12-31 augusti, 2012, i en av de äldsta paviljongerna på Säters sjukhus och innehöll verk av Johanna Hästö, Ida Persson, Madelaine Sillfors och Gerd Aurell.
Till utställningen publicerades en skrift med texter av Mattias Alkberg, Charlotta Qvandt, Frida Selander och Carl Åkerlund som alla förhöll sig till ordet
”latent”. Under projektets gång utfördes dessutom en studieresa till Gintermuiza, en psykiatrisk klinik i Jelgava, Lettland. Frågorna Latent rörde sig kring
var: vad är normalt och onormalt, sjukt och friskt, humant och inhumant?
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
13.00- 13.30 - Kite Aerial Photography (KU-Projekt/Project)
Kite aerial photography is a project that aims to deepen and continue the
relation between Hué University of Fine Arts, Vietnam and Umeå Academy
of Fine Arts. In this project we will work with a group of students from Hué
and Umeå and together create an artistic practice that will lead to a broader
understanding of how to work as an artist and collect experiences from what
happens in a cultural exchange. Mattias Ericsson and Micael Norberg has
established contact with a teacher, Nguyen Van Hoang, at Hue College of Fine
Arts, who has knowledge and experience of kite building, because the craft has
been in the family and passed down through generations. Mattias Ericsson has
built and used kites in his own artistic practice and photographed from kites.
The idea is to build on this experience and use it as a base for an artistic project.
Working together on a jointly project with the students at the different schools
in order to find new ways to collaborate and explore new artistic methods is
an important part in this project.
11.30 - 12.00 - The Legacy of the Land (KU-Projekt/Project)
Projektledare/Projectleader: Ann Edholm
Presentation: Madelaine Sillfors
Medverkande/Participants: Sara Alfredsson, Madelaine Sillfors, Laura Piasta,
Jaqueline Shabo
The purpose of this site specific research trip starting in Salt Lake City, Utah
and traveling across the American desert Landscape to the contemporary art
mecca of Los Angeles, is to visit the location of three paramount and influential Land Art sites, Spiral Jetty, Sun Tunnels and Roden Crater.
What entropic impact has the environment played upon Robert Smithson’s
Spiral Jetty thirty years after it’s construction and how do we view the political implications of Land Art today? How do we interpret and use land and
how can we make contemporary art that is both reflective (self critical) and
responsive to the natural world that surrounds us, the environment and the
land we inhabit? Umeå, The North of Sweden is almost the complete antithesis of Southern California but through media and popular culture a bridge
connects these two disparate locations. Over thirty years ago artist’s became
critical of the plastic aesthetics and the ruthless commercialization of art and
began making work that addressed the environment and the world outside
of the white cube. Robert Smithson, the crusader of the Land Art Movement
explored the materials of time and space, using geology and the natural world
as metaphors to understand larger concepts.
Does location or land still play a significant role in our daily lives or are we
trapped between locations, and in a no man’s land, always on the move to
someplace else? What can we learn from these places of art, that are so thuroughly fixed to a chosen place and which can only be experienced in a certain
room, but that are so much alive, still in a process of creation, in a space which
cannot be locked up at closing time, except by nature it self?.
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
13.45 - 14.15 - Excursion to Israel (KU-Projekt/Project)
Projektledare/Projectleader: Ingo Vetter
Presentation: Johan Österholm, Ida Persson
Medverkande/Participants: Ingo Vetter , Ida Persson, Anna Johansson, Jens
Lindqvist, Lola Carlander, Marta Persson, Madeleine Sillfors, Tanja Novikova, Ingrid
Klintskog Johan Österholm och medverkanden från Fateh Mudarris
Hur är det att vara verksam konstnär i Israel? Hur kan vi som konstnärer från
Sverige närma oss ett område som är så laddat och avlägset för oss?
Som en del i Kandidatexamen 2012 planerar jag tillsammans med de kommande tredje år BA-studenterna att genomföra en exkursion till Israel med
kortare besök i Tel Aviv där vi gör studiebesök på Masterprogrammet vid
Department of Fine Arts, Bezalel Academy of Arts and Design och Jerusalem
för att besöka och diskutera med Jerusalem Center for the Visual Arts. Vårt
fokus kommer ligger på ett utställnings- och samarbetsprojekt med kulturcentret Fateh Mudarris i Majdal Shams, Golanhöjderna. Vi är inbjuden av kulturcentret och ska visa egna arbete samt genomföra en gemensam workshop i
anslutningen. Detta kommer att vara kulturcentrets första europeiska samarbete.
Tisdag/Tuesday 23 Oktober/October
14.30 - 15.00 - Elements (KU-Projekt/Project)
(filmvisning/filmscreening)
Avslutade/eller pågående forsknings projekt som inte presenteras under
forskardagarna 22-23 oktober 2012/Finished reasearch projects/or ongoing
that is not presented during 22-23 oktober 2012
Projektledare: Magnus Wallin
Presentation: Roland Spolander
What You See Is Not What You Get
Projektet genomförs i 4 olika faser: Analys, Bedömning, Genomförande och
Uppföljning.
Analys:
Inledningsvis bedöms arbetet i relation till ett metodsätt som grundar sig i
praxisteori där ett grundligt kritiskt och kommunikativt tänkande tar form
i relation till implementeringen av teori i praktiken. Arbetet utifrån av idé
och lösningsfokuserad inriktning i relation till lärande faktorer får sin begynnelse. Eleverna på Umeå Konsthögskola får följa med under processens gång
av skapandet av idé av ett verk, och därefter följa processen ända fram till det
kommunikativa resmålet som utger sig var en utställning.
Bedömning:
Praxisteorins förhållningssätt är brett och kommer i denna fas bygga på att
lägga grund för nästa fas som är utförandet av det praktiska genomförandet.
Här är det själva arbetsprocessen och dess förutsättning konstnären skapat
som driver fram det praktiska arbetet till resultat. Resultatet är färdigställandet och genomförandet av en utställning vilket även avser kritisk bedömning
av verket som skall komma att presenteras under hela utvecklingsgångens
verkställande, det vill säga metodiskt framställande av det första skedet, begynnelsen fram till resultat.
Genomförande:
I denna fas är det konstnärliga fältet av förståelse basen för utövandet av
praktiken och produktionen av realisering kan implementeras. Användandet
av inblick och kunskap i samarbete med den enskilde konstelevens tolknings
förmåga och arbetsinitiativ, bidrar till att praktik och teori fungerar som
högst nödvändiga oskiljaktiga element.
De har sin egen betydelse vid separation men leder till en avgörande helhet för
utförandet en arbetsprocess från analys till uppföljning.
Uppföljning:
Utvärderingen av arbetsprocessen från metodsättet praxisteori skapar det
kreativa tillvägagångssättet och fullgör uttrycket och relationen till färdiga
verket, dokumentation och det konstnärliga arbetet. I denna fas ligger inte
tolkningsidentiteten som i analysen, bedömning och genomförandet, utan den
behandlar sammanfattningen av de tre föregående och oumbärliga faserna.
Resulterandet är inte enbart en tanke av strävan och ambition, utan påvisar
ett krav av uppföljning av praktisk- och teoretisk kunskap som leder till vidare
metodiskt lärande och utveckling av konstnärens arbete.
Forskarstudent/Phd Student: Janna Holmstedt
Berlin, Presentation (KU-Projekt/Project, 2010)
Projektledare/Projectleader: Ingo Vetter
Medverkande/Participants: BFA 3
Poor Mans Expression (KU-Projekt/Project, 2010)
Projektledare/Projectleader: Florian Zeyfang
Making Public (KU-Projekt/Project, 2010)
Projektledare/Projectleader: Florian Zeyfang
Painter-Filmer-Writer (KU-Projekt/Project, 2010 -2011)
Projektledare/Projectleader: Florian Zeyfang
Motor Show (KU-Projekt/Project, 2010 - 2011)
Projektledare/Projectleader: Ingo Vetter
Lessons in Sustainability (KU-Projekt/Project, 2011)
Projektledare/Projectleader: Ingo Vetter, Florian Zeyfang
Medverkande/Participants: BFA 3
Budapest Satelite (KU-Projekt/Project, 2011 - 2012)
Projektledare/Projectleader: Ingo Vetter
Umeå University
Umeå Academy of Fine Arts
SE-901 87 Umeå, Sweden
Visiting address: Östra Strandgatan 28B
Download