Välkommen till registrering, information och mingel

advertisement
UPPSATSER/EXAMENSARBETEN H-14
VÄLKOMMEN TILL REGISTRERING, INFORMATION OCH MINGEL
Examensarbete 30 hp
Registrering: Måndag 1 september kl. 08.30 – 10.00 hos studievägledaren enligt följande:
Civilekonomprogrammet – Gisela-Taube Lyxzén
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning samt Civilekonomprogrammet med inriktning
mot Service Management – Rebecca Arklöf
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och logistik – Rickard Lindberg
Informationsträff för samtliga: Måndag 1 september kl 10.15 i Handelshögskolans
sammanträdesrum (Ulrica Nylén)
Sista mingel för att hitta uppsatspartner: direkt efter informationsträffen
2nd year Master thesis 30 hp
Registrering: Måndag 1 september, kl. 08.30 – 11.30 hos Rickard Lindberg.
Informationsträff: Måndag 1 september kl 13.15 i konferensrum B32618 (mittemot s305e) (Ulrica
Nylén)
Kandidat/C-uppsats 15 hp
Registrering: Tisdag 2 september drop-in hela dagen hos Carina Åström
Informationsträff: Måndag 15 september kl. 12.15 – 13.00 i S506 (Ulrica Nylén)
Mingel för att hitta uppsatspartner: Tisdag 23 september kl 15.15 i S208
Magister/1st year Master thesis 15 hp
Registrering: Tisdag 2 september drop-in hela dagen hos Carina Åström.
Informationsträff: Onsdag 10 september kl 15.15 i S104. (Ulrica Nylén)
2nd year Master’s thesis 15 hp
Registrering: Måndag 1 september drop-in hela dagen hos Rickard Lindberg
Informationsträff: Fredag 19 september kl 12.15-13.00 i Handelshögskolans sammanträdesrum
(Ulrica Nylén)
Mingel för att hitta uppsatspartner: I samband med informationsträffen.
THESES/DEGREE PROJECTS AUTUMN 2014
WELCOME TO REGISTRATION, INFORMATION AND MINGLE
Degree Project 30 hp
Registration: Monday 1st September at 08.30 – 10.00 at the study advisor’s office as follows:
Business Administration and Economics Program – Gisela Taube Lyxzén
International Business Program and Service Management Program – Rebecca Arklöf
Retail and supply chain management Program – Rickard Lindberg
Information meeting for all: Monday 1st September at 10.15 in USBE Meeting room (Ulrica Nylén)
Final mingle to find thesis partner: directly after the information meeting
2nd year Master’s thesis 30 hp
Registration: Monday 1st September at 08.30-11.30 at Rickard Lindberg.
Information meeting: Monday 1st September at 13.15 in Conference room B32618 (opposite s305e)
(Ulrica Nylén)
Bachelor/C-level thesis 15 hp
Registration: Tuesday 2nd September drop-in all day at Carina Åström
Information meeting: Monday 15th September at 12.15 – 13.00 in s506 (Ulrica Nylén)
Mingle to find thesis partner: Tuesday 23rd September at 15.15 in s208
1st year Master’s thesis 15 hp
Registration: Tuesday 2nd September drop-in all day at Carina Åström
Information meeting: Wednesday 10th September at 15.15 in S104 (Ulrica Nylén)
2nd year Master’s thesis 15 hp
Registration: Monday 1st September drop-in at Rickard Lindberg’s office.
Information meeting: Friday 19th September at 12.15- 13.00 in USBE meeting room (Ulrica Nylén)
Mingle to find thesis partner: In connection to the information meting
Download