Uploaded by vkf95658

obliczenia

advertisement
Pociąg rozpędził się w czasie 40 s od chwili ruszenia do prędkości 72 km/h. Jakie było jego
średnie przyspieszenie? Wynik podaj bez jednostki.
t=40s
Vo=0m/s
V=72km/h=72*1000m/3600s=20m/s
20m/s-0m/s/40s=0,5m/s^
Samochód poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 4 sekund
zwiększył swoją prędkość o 115,2 km/h Oblicz przyspieszenie samochodu. Odpowiedź zapisz bez
jednostki.
Przyśpieszenie = a=V:t
a=115,2km/h:4s
a=28,8km/h^
Rowerzysta przejechał przez most ruchem jednostajnym z prędkością 5 m/s w czasie 4 s.
Oblicz długość mostu. Odpowiedź zapisz bez jednostki.
V= 5m/s
t= 4s
s=?
s= v/t
5m/s:4s=1,25m
Samochód hamuje z przyspieszeniem –5 m/s2 z prędkości początkowej 20 m/s. Oblicz
długość drogi hamowania i czas hamowania. Odpowiedź zapisz w takiej postaci np. 5m,4s
t=Vo/a
t=20m/s:5m/s2^=4s
t=4s
Download