סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הגוף - The Department of Sociology and

advertisement
‫תשס"ט‬
‫סמסטר א'‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה‬
‫סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הגוף‬
‫)אולם ‪ ,1701‬יום שלישי ‪(10:30-12:00‬‬
‫ד"ר סיגל גולדין‬
‫שעת קבלה‪ :‬חדר ‪ ,4512‬יום ג' ‪ 15:00-16:00‬בתיאום‪sgoldin@mscc.huji.ac.il .‬‬
‫בעשורים האחרונים הפך חקר הגוף האנושי לחלק בלתי נפרד ממדעי החברה‪ .‬התפתחות זו מבוססת על‬
‫הכרה בחשיבותו של הגוף ביחסים חברתיים )למשל תפקיד הגוף במנגנוני שליטה וכח פוליטי וסימבולי(‪,‬‬
‫בתהליכי כינונן של זהויות אינדיבידואליות וקולקטיביות‪ ,‬בתהליכים מקרו‪-‬היסטוריים של שינוי חברתי‬
‫ותרבותי‪ ,‬ועוד‪ .‬הגוף הוא‪ ,‬בו‪-‬זמנית‪ ,‬מדיום דרכו אנו מבינים וחווים את העולם‪ ,‬כלי מרכזי באינטראקציה‬
‫חברתית‪ ,‬וציר סימבולי רב‪-‬עוצמה בהבניית 'המובן מאליו' הפוליטי )‪ .(body politic‬מטרותיו של קורס‬
‫זה הן‪ :‬להציג את ההתפתחויות המרכזיות בתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הגוף‪ ,‬את המושגים‬
‫המרכזיים בתחום זה ואת נקודות ההשקה והמחלוקת בין הוגים שונים ולדון בתופעות חברתיות שונות‬
‫באמצעות הכלים האנליטיים של הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הגוף‪ .‬בחלקו הראשון של הקורס נעיין‬
‫בטקסטים קלאסיים על גוף‪ ,‬חברה ותרבות )נורברט אליאס‪ ,‬מרי דאגלס‪ ,‬מרלו‪-‬פונטי‪ ,‬ארווין גופמן‪ ,‬פייר‬
‫בורדייה‪ ,‬ומישל פוקו‪ ,‬ג'ודית באטלר‪ ,‬איריס יאנג ואחרים(‪ .‬בחלקו השני של הקורס נדון בתופעות כגון‬
‫ניתוחים פלאסטיים בחברת השפע‪ ,‬קעקועים בהקשרים תרבותיים שונים‪ ,‬פרפורמטיביות גופנית‪ ,‬עונג‬
‫והגוף הקרנבליסטי‪ ,‬הגוף המודרניסטי הממושמע‪ ,‬תרבות הדיאטות‪ ,‬פתולוגיות גופניות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫• נוכחות והשתתפות בשיעורים )חובת נוכחות ב ‪ 80%‬מהשיעורים לפחות(‬
‫• קריאה שוטפת של פריטי החובה )הממוספרים(‬
‫• ציון עובר בבחינה מסכמת‪ .‬הבחינה מבוססת על חומר הקריאה )‪ (30%‬וחומר ההרצאה )‪(70%‬‬
‫רשימת קריאה‬
‫שיעורים ‪ : 1-4‬מבוא‪ -‬פרדיגמות תיאורטיות ומושגי יסוד בחקר הגוף‬
‫‪(1) Scheper-Hughes, Nancy and Lock Margert "(1987) "The Mindful Body: A‬‬
‫‪Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology" Medical‬‬
‫‪Anthropology Quarterly 1: 6-41. ereserve 000524837‬‬
‫‪(2) Simon, J. W. and Gillian Bendelow (1998) The Lived Body: Sociological‬‬
‫‪Themes, Embodied Issues. Ch. 1, "Sociology and the 'Problem' of the Body", pp.‬‬
‫‪9-24. London: Routledge 001445239 on order‬‬
‫חזן‪ ,‬ח‪" .(1003) .‬לגופה של הסוציולוגיה‪ :‬על מעמדה הייצוגי של הגוף"‪ ,‬סוציולוגיה ישראלית‪:5 ,‬‬
‫‪ereserve 000524830‬‬
‫‪.230-219‬‬
‫‪Simon, J. W. and Gillian Bendelow (1998) The Lived Body: Sociological Themes,‬‬
‫‪Embodied Issues. Ch 2. London: Routledge 001445239 on order‬‬
‫‪1‬‬
,"‫ תהליך הציויליזציה של נורברט אליאס‬:‫( "הילכות הגוף וארגון החברה‬2000 ) ‫ גדי‬,‫( אלגזי‬3)
ereserve 000526192
.83–62 '‫ עמ‬,70 ‫זמנים‬
Turner, B. S. (1984). The Body and Society: Explanations in Social Theory. Oxford:
HM 299 T87 1996 (000419247)
Basil Blackwell
Turner, B. (1992). Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology London:
Routledge. On order
(4) Simon, J. W. and Gillian Bendelow (1998) The Lived Body: Sociological
Themes, Embodied Issues. Ch. 3 "Bodily 'Control': Body Techniques,
Intercorporeality and the Embodiement of Social Action", 49-66. London:
Routledge. 001445239 on order
‫ מקרי מחקר‬:5-13 ‫שיעורים‬
‫הגוף הממּודע‬
(5) Shildrick Margrit and Price Janet (1994) “Splitting the Difference:
Adventures in the Anatomy and Embodiment of Women”, Chapter 9 In Griffin,
Gabriele (ed.) Changing Our Lives : Doing Women's Studies London : Pluto
Press. Ereserve 000525922
Epstein Steven (2004) "Bodily Differences and Collective Identities: the Politics of
Gender and Race in Biomedical Research in the United States" Body & Society, Vol.
10, No. 2-3, 183-203. online journal
‫הגוף הכרונולוגי‬
Featherstone Mike and Hepworth Mike ( ) "The Mask of Aging and the Postmodern
Life Course" pp 371-389 in M. Featherstone, M. Hepworth & B. Turner (eds.) The
Body: Social Processes and Cultural Theory, London, Sage. GN 298 B64
(6) Brumberg Jacob, Joan (1998) The Body Project: An Intimate History of American
Girls. New York: Vintage Books. Chapter 3, “Perfect Skin”. On order
‫ הגוף הפתולוגי‬,‫הגוף החריג‬
Bogdan, Robert (1988) Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and
Profit. Chicago: The University of Chicago Press. on order
."‫ הערות על ההיסטוריה החברתית של ניראותו‬:‫( "מופעי הגוף הכחוש‬2002) ‫ סיגל‬,‫( גולדין‬7)
ereserve 000526939 .78:36-48 ‫זמנים‬
(8) Rodin Mary (1994) “The Social Construction of the Pre-Menstrual
Syndrome” Social Science and Medicine 35(1): 47-56. ereserve
2
‫ מגדר‬,‫ תנועה‬,‫ מרחב‬:‫שפת הגוף‬
(9) Young, Iris (1990) "Throwing Like A Girl’: “Throwing Like a Girl” Twenty
Years Later." In Donna Welton ed. Body and Flesh: A Philosophical Reader,
Oxford: Blackwell.
ereserve and B 105 B64 B63
‫הגוף הממושמע‬
Mennell Stephen (1991) "On the Civilizing of Appetite." The Body: Social Process
and Cultural Theory, eds. M. Featherstone, M. Hepworth, and Turner. B. London:
Sage. GN 298 B64
Schwartz, Hillel. 1986. Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies and
Fat. New York: Macmillan. RC 628 S38 (000268570)
10) Turner, Bryan (1991) "The Discourse of Diet." Pp. 157-169 in The Body:
Social Process and Cultural Theory, eds M. Featherstone, M. Hepworth, and B.
Turner. London : Sage. GN 298 B64
‫הגוף בתרבות צרכנים‬
11) Featherstone, M. (1991). “The Body in Consumer Culture” in M.
Featherstone, M. Hepworth & B. Turner (eds.) The Body: Social Processes and
Cultural Theory, London, Sage, pp. 170-196. GN 298 B64
Davis, Kathy (2002) "A Dubious Equality': Men, Women and Cosmetic Surgery"
Body & Society, 3( 8):49 - 65. online journal
‫ייצוגי ודימויי הגוף האסתטי‬
.‫ הקיבוץ המאוחד‬:‫ ת"א‬.‫ על השימוש בייצוגים של יופי נגד נשים‬:‫( מיתוס היופי‬2006) ‫נעמי וולף‬
000552097 HQ 1219 W651 2004
12) Urla, Jacquline (2000) The Anthropometry of Barbie” pp. 397-425 in
Feminism and the Body Oxford: Oxford University Press. On order
13) Bordo Susan (1993) "Hunger as Ideology", pp. 99-138, Unbearable Weight:
Feminism, Western Culture and the Body. Berkeley: University of California
Press. HQ 1220 U5 B67 2003 (001428390)
3
Download