תאריך עדכון: יולי 2015 שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים 76-999

advertisement
‫תאריך עדכון‪ :‬יולי ‪2015‬‬
‫שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים‬
‫‪67-999-10‬‬
‫שם המרצה‪ :‬פרופ' ליאת איילון‬
‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה‬
‫שנת לימודים‪ :‬תשע"ו (‪)1026-1025‬‬
‫סמסטר‪ :‬שנתי‬
‫היקף שעות‪ 1 :‬ש"ש‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס‪:‬‬
‫המטרה המרכזית של הקורס היא חשיפת הסטודנטים לגישות שונות ומגוונות במחקר איכותני‪ .‬הקורס ישלב בין‬
‫הבנה תאורטית של החומר לבין התנסות מעשית בגישות השונות‪.‬‬
‫המטרות הספציפיות כוללות‪:‬‬
‫היכרות עם גישות תאורתיות שונות למחקר איכותני‬
‫הבנת החסרונות והיתרונות במחקר איכותני‬
‫היכרות עם שיקולים אתיים במחקר איכותני‬
‫היכרות עם גישות שונות לאיסוף נתונים במחקר איכותני‬
‫היכרות עם גישות שונות לניתוח נתונים במחקר איכותני‬
‫התנסות בכתיבה של מחקר איכותני‬
‫התנסות שוטפת בניתוח של מחקר איכותני‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫הקורס ישלב בין תכנים תאורטיים ומעשיים לבין ניתוח הנתונים‪ .‬לפיכך‪ ,‬אחת לשבועיים ינותחו טקסטים בכיתה‪ .‬על‬
‫הסטודנטים להכין מראש ראיונות לניתוח‪.‬‬
‫מהלך השיעורים‪ :‬הרצאות‪ ,‬תרגילים‪ ,‬דיונים בכיתה ועבודה בקבוצות‬
‫תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים‪:‬‬
‫נושא השיעור‬
‫מס'‬
‫השיעור‬
‫‪2‬‬
‫הכרות עם‬
‫המחקר‬
‫האיכותני‬
‫‪research.‬‬
‫קריאה נדרשת‬
‫‪Brown, P. (2003). qualitative methods in environmental health‬‬
‫‪Environmental Health Perspectives, 111 (14), 1789-1798.‬‬
‫כתב עת אלקטרוני (‪)862775‬‬
‫‪Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing‬‬
‫‪among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.‬‬
‫בספרייה ללימודי מידע [שמור] ‪300.72 CRE q2 (1154821)-‬‬
‫‪Cupchik, G. (2001). Constructivist realism: An ontology that encompasses‬‬
‫‪positivist and constructivist approaches to the social sciences. Forum:‬‬
‫‪Qualitative Social Research 2(1). available online:‬‬
‫‪http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/968/2113‬‬
‫‪Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. (1994). Introduction: Entering the field of‬‬
‫‪qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of‬‬
‫‪qualitative research (pp. 1-17). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.‬‬
‫)‪300.72 HAN 1994 (243517‬‬
‫‪1‬‬
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
Fine, M. (1998). Working the hyphens: Reinventing self and other in
qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), The
Landscape of qualitative research (pp. 130-155). Thousand Oaks, CA:
Sage Publications.
)0011781( ‫תדפיס‬
Fontana, A. (2002). Postmodern trends in interviewing. In J. Gubrium & J.
Holstein. (eds.), Handbook of interview research (pp. 161-175). Thousand
Oaks, CA: Sage.
)158971( HAN ‫שמור לפי‬
Guba E.G. & Lincoln Y.S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative
Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative
research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
300.72 HAN 1994 (243517)
Maxwell, J.A. (1998). Designing a qualitative study. In L. Bickman & D.
Rogs (eds.), Handbook of applied social research methods (pp. 69-100).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
)7259177( Ebook academic collection ‫ספר אלקטרוני שנגיש דרך מאגר‬
Maykut, P. & Morehouse, R. (2001). Beginning qualitative research: A
philosophic and practical guide. London: Routledge.
300.72 MAY b (304609)- ‫ בספרייה לחינוך‬0991 ‫מהדורת‬
Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2002). Reading ‘methods’ texts: How
research methods texts construct political science. Political Research
Quarterly, 55 (2), 457–486.
)019771( ‫כתב עת וגם אלקטרוני‬
St.Pierre, E.A and Roulston, K. (2006). The state of qualitative inquiry: A
contested science. International Journal of Qualitative Studies in
Education, 19 (6), 673-684.
)080129( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Vidich, A. J. & Lyman, S. M. (1994). Qualitative methods: Their history in
sociology and anthropology. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.),
Handbook of qualitative research (pp. 23-59). Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
300.72 HAN 1994 (243517)
.‫ השפעות וזרמים‬,‫ ההיסטוריה של המחקר האיכותי‬:‫ מבוא‬.)1001( .‫ נ‬,‫יהושע‬-‫צבר בן‬
:‫ לוד‬.21-10 '‫ עמ‬,‫ מסורות וזרמים במחקר האיכותי‬,)‫ (עורכת‬.‫ נ‬,‫יהושע‬-‫בתוך צבר בן‬
.‫דביר‬
)196700( ‫וז‬.‫שמור לפי מסו‬
‫ אוניברסיטת‬.‫ תיאוריה ויישום‬-‫ מחקר איכותני‬,‫ מילים המנסות לגעת‬.)1002( .‫ א‬,‫שקדי‬
.2 ‫ פרק‬.‫ הוצאת רמות‬:‫ת"א‬
)0709501( ‫) וגם ספר אלקטרוני‬875657( ‫מל‬.‫שמור לפי שקד‬
Kvale, S. (2007). Ethical issues in interview inquiries. Doing Interviews
(pp. 109-123). London: Sage Publications.
001.42 KVA d (1177303)
2
‫סוגיות אתיות‬
‫במחקר‬
‫איכותני‬
1
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
Punch, M. (1998). Politics and ethics in qualitative research. In N. K.
Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), The Landscape of qualitative research, (pp.
156-184). Thousand Oaks: Sage Publications.
‫אין‬
Scheppele, K.L. (2003). Cultures of facts. Perspectives on Politics, 1 (2),
363-368.
)868860( ‫כתב עת וגם אלקטרוני‬
Thorne, B. (1980). You still takin’ notes?: Fieldwork and problems of
informed consent. Social Problems, 27 (3), 284-297.
)027176( ‫כתב עת וגם אלקטרוני‬
Tillman, L. C. (2002). Culturally sensitive research approaches: An
African-American perspective. Educational Researcher, 31 (9), 3-12.
)012812( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Watson, C. (2009). The ‘impossible vanity’: uses and abuses of empathy
in qualitative inquiry. Qualitative Research 9 (1), 105-117.
)0708076( ‫כתב עת אלקטרוני‬
-‫ צבר בן‬,.‫ בתוך נ‬.‫ אתיקה של המחקר האיכותי‬.)1002( .‫ נ‬,‫יהושע‬-‫ וצבר בן‬.‫ ל‬,‫דושניק‬
.‫ דביר‬:‫ לוד‬.(121-163 '‫ מסורות וזרמים במחקר האיכותי )עמ‬,)‫יהושע (עורכת‬
)196700( ‫וז‬.‫שמור לפי מסו‬
Bailey, D.M., & Jackson, J.M. (2003). Qualitative data analysis: challenges
and dilemmas related to theory and method. The American Journal of
Occupational Therapy 57 (1), 57-65.
:Google Scholar ‫ אך נגיש אלקטרונית דרך‬,‫אין‬
http://ajot.aota.org/Article.aspx?articleid=1869250
Harding, S. (1993). Rethinking standpoint epistemology: What is strong
objectivity. In L. A. Alcoff & E. Potter (eds.), Feminist epistemologies (4982). New York and London: Routledge.
305.4201 FEM 1993 reserved (229339)- ‫בספרייה לפילוסופיה‬
Kvale, S. (2007). The social construction of validity. Doing Interviews. (pp.
229-252). London: Sage Publications.
001.42 KVA d (1177303)
LeCompte, M.D. & Goetz, J.P. (1982). Problems of reliability and validity
in ethnographic research. Review of Educational Research, 52 (1), 31-60.
)022799( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Long, T. & Johnson, M.R. (2000). Rigour, reliability and validity in
qualitative research, Clinical Effectiveness in Nursing, 4 (1), 30-7.
)0072151( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Rodgers, B.L., & Cowles, K.V. (1993). The qualitative research audit trail:
A complex collection of documentation. Research in Nursing & Health, 16
(3), 219-26.
)170062( ‫כתב עת אלקטרוני‬
3
‫איכות במחקר‬
‫איכותני‬
1
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
Russell, C.K. & Gregory, D.M. (2003). Evaluation of qualitative research
studies. Evidence Based Nursing, 6 (2), 36-40.
)862271( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Maxwell, J.A. (2005). Validity: How might you be wrong? Qualitative
research design: An interactive approach (2nd ed.) (pp. 105-116).
Thousand Oaks: Sage Publications.
001.42 MAX q3 (2370524)- )7102( 2 ‫מהדורה‬
Rosaldo, R. (1989). Culture and truth: The remaking of social analysis.
(25-67). Boston: Beacon Press.
306.01 ROS c (142275)
Roulston, K. (2010). Considering quality in qualitative interviewing.
Qualitative Research 10 (2), 199-228.
)0708076( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Seale, C. (1999). Quality in qualitative research, Qualitative Inquiry 5 (4),
465-478.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Shenton, A.K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative
research projects. Education for Information 22, 63-75.
)0777172( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Tracy, S. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent
qualitative research, Qualitative Inquiry 16 (10), 837-851.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
‫ אוניברסיטת‬.‫ תיאוריה ויישום‬-‫ מחקר איכותני‬,‫ מילים המנסות לגעת‬.)1002( .‫ א‬,‫שקדי‬
.‫ – סטנדרטים של איכות המחקר‬21 ‫ פרק‬.‫ הוצאת רמות‬:‫ת"א‬
)0709501( ‫) וגם ספר אלקטרוני‬875657( ‫מל‬.‫שמור לפי שקד‬
Giddings, L. (2006). Mixed-methods research: Positivism dressed in drag?
Journal of Research in Nursing, 11 (3), 195-203.
)0708059( ‫כתב עת אלקטרוני‬
‫שילוב בין‬
‫מחקר איכותני‬
‫לכמותני‬
2
‫דגימה‬
‫במחקר‬
‫איכותני‬
5
Hammersley, M. (1992). Deconstructing the qualitative/quantitative divide.
What’s wrong with ethnography? (pp. 159-173). London: Routledge.
305.8 HAM w (356570)-‫בספרייה לחינוך‬
Mason, J. (2006). Mixing methods in a qualitatively driven way. Qualitative
Research, 6 (1), 9-25.
)0708076( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Draucker, C. B., Martsolf, D. S., Ross, R., & Rusk, T. B. (2007).
Theoretical sampling and category development in grounded theory.
Qualitative Health Research, 17 (8), 1137-1148.
)0052216( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Kuzel, A. (1999). Sampling in qualitative inquiry. In B. Crabtree & W. Miller
(eds.), Doing qualitative research (2nd Ed) (pp. 33-45). Thousand Oaks,
CA: Sage Publications.
4
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
362.1072 DOI 1992 (234298)- 0997 ‫מהדורת‬
Luborsky, M. & Rubinstein, R. (1995). Sampling in qualitative research:
Rationale, issues, and methods. Research on Aging. 17 (1), 89-113.
)022717( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Maxwell, J.A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach
(2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. (82-91)
001.42 MAX q3 (2370524)- )7102( 2 ‫מהדורה‬
Miles, M. (1983). Qualitative data as an attractive nuisance. In J. Van
Maanen (ed.), Qualitative methodology (pp. 117-134). Beverly Hills, CA:
Sage Publications.
300.72 QUA 1983 (54368)
Patton, M. (1990). Purposeful sampling. Qualitative evaluation and
research methods (2nd edition) (pp. 169-186). Newbury Park, CA: Sage
Publications.
)057112( PAT ‫שמור לפי‬
Seidman, I. (2006). Establishing access to, making contact with, and
selecting participants. Interviewing as qualitative research: A guide for
researchers in education and the social sciences (pp. 40-56). New York:
Teachers College Press.
300.723 SEI i4 (2370612)- )7102( 1 ‫מהדורה‬
Bird, C. (2005). How I stopped dreading and learned to love transcription.
Qualitative Inquiry, 11 (2), 226-248.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Gubrium, J.F., & Holstein, J.A. (2002). From the Individual Interview to the
Interview Society. In Gubrium, J.F., & Holstein, J.A. (eds.), Handbook of
Interview Research: Context & Method (pp. 3-32). Thousand Oaks,
London, New Delhi: Sage Publications.
)158971( HAN ‫שמור לפי‬
Hermanowicz, J. (2002). The great interview: 25 strategies for studying
people in bed. Qualitative Sociology 25 (4), 479-499.
)027751( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogues. Qualitative
Inquiry, 12 (3), 480-500.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). InterViews: Learning the craft of
qualitative research interviewing (2nd edition). Thousand Oaks: Sage.
301.0723 KVA i2 (1212319)
Mason, J. (2002). Qualitative interviewing: asking, listening, and
interpreting. In Tim M. (ed.), Qualitative research in action (pp. 224-241).
London: Sage Publications.
300.72 QUA 2002 (2370632)
5
‫עריכת‬
‫ראיונות‬
6
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
McLellan, E., MacQueen, K.M., & Neidig, J. L. (2003). Beyond the
qualitative interview: Data preparation and transcription. Field Methods, 15
(1), 63-84.
)0057789( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Nairn, K., Munro, J., & Smith, A.B. (2005). A counter-narrative of a ‘failed’
interview. Qualitative Research 5 (2), 221–244.
)0708076( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (2005). Designing main questions and probes.
Qualitative interviewing: The art of hearing data (2nd ed.) (pp. 152-172).
Thousand Oaks: Sage, CA.
001.433 RUB q2 (1155200)- ‫) בספרייה לפסיכולוגיה‬7118( 7 ‫מהדורה‬
001.433 RUB q3 (2370502)- )7107( 2 ‫מהדורה‬
Rubin, H.J. & Rubin, I.S. (2005). Preparing follow-up questions.
Qualitative interviewing: The art of hearing data (2nd ed.) (pp. 173-186).
Thousand Oaks: Sage, CA.
001.433 RUB q2 (1155200)- ‫) בספרייה לפסיכולוגיה‬7118( 7 ‫מהדורה‬
001.433 RUB q3 (2370502)- ‫מהדורה‬
Seidman, I. (2006). Why interview? Interviewing as qualitative research
(3rd edition) (pp. 7-14). New York: Teachers College Press.
300.723 SEI i4 (2370612)- )7102( 1 ‫מהדורה‬
Seidman, I. (2006). A structure for in-depth phenomenological
interviewing. Interviewing as qualitative research (3rd edition) (pp. 15-27).
New York: Teachers College Press.
300.723 SEI i4 (2370612)- )7102( 1 ‫מהדורה‬
Weiss, R. (1994). Introduction. Learning from strangers: The art and
method of qualitative interview studies (pp. 1-14). New York: Free Press.
301.0723 WEI l (561582)
Weiss, R. (1994). Interviewing. Learning from strangers: The art and
method of qualitative interview studies (pp. 61-119). New York: Free
Press.
301.0723 WEI l (561582)
'‫ עמ‬.‫ מסדה‬:‫ גבעתיים‬.‫ המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה‬.)2990( .‫ נ‬,‫יהושע‬-‫צבר בן‬
.29-61
)0705051( ‫) וגם תדפיס‬009526( ‫מח‬.‫שמור לפי צבר‬
Morgan, D. L. (1996). Focus groups. Annual Review of Sociology, 22,
129-152.
)021117( ‫כתב עת וגם אלקטרוני‬
Behar, R. (1996). The vulnerable observer: anthropology that breaks your
heart (pp. 1-33). Boston: Beacon Press.
‫אין‬
Sanjek, R. (1990). A Vocabulary for Fieldnotes. In R. Sanjek (ed.),
Fieldnotes: The making of anthropology (pp. 92-121). Ithaca and London:
Cornell University Press.
6
‫קבוצות מיקוד‬
7
‫תצפיות‬
3
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
‫אין‬
Wax, R.H. (1971). Doing fieldwork: Warnings and advice (pp. 3-20).
Chicago and London: Chicago University Press.
300.72 WAX d (199180)
McCormack, C. (2000). From interview transcript to interpretive story: Part
1- viewing the transcript through multiple lenses. Field Methods 12 (4),
282-297.
)0057789( ‫כתב עת אלקטרוני‬
‫ניתוח ראיונות‬
9
‫תאוריה‬
‫מעוגנת‬
‫בשדה‬
10
‫מחקר נרטיבי‬
21
McCormack, C. (2000). From interview transcript to interpretive story: Part
2-developing an interpretive story. Field Methods 12 (4), 298-315.
)0057789( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Miller, J., & Barry, G. (2010). The "inside" and the "outside": finding
realities in interviews. (125-139) In D. Silverman (ed.), Qualitative
research: Theory, method, practice. London: Sage Publications.
300.72 QUA 2011 (1212315)
Poland, B. & Ann, P. (1998). Reading between the lines: interpreting
silences in qualitative research. Qualitative Inquiry 4 (2), 293-312.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
:‫שבע‬-‫ באר‬.‫ ניתוח נתונים במחקר איכותני‬.)1020( .)‫ (עורכות‬.‫ מ‬,‫נבו‬-‫ וקרומר‬.‫ל‬, ‫קסן‬
.‫גוריון בנגב‬-‫הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן‬
)0056611( ‫נת‬.‫שמור לפי נתו‬
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. London: Sage.
)0078178( CHA ‫שמור לפי‬
Riessman, C.K. (2009). Considering grounded theory: categories, cases,
and control. Symbolic Interaction 32 (4), 390-3.
)010510( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques
and procedures for developing grounded theory. London: Sage
Publication.
300.72 CORI b4 (2403210)
‫ משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית‬:‫ תיאוריה המעוגנת בשדה‬.)1002( .‫ ד‬,‫גבתון‬
‫ מסורות וזרמים במחקר‬,)‫ (עורכת‬.‫ נ‬,‫יהושע‬-‫ בתוך צבר בן‬.‫התיאוריה במחקר איכותי‬
.‫ דביר‬:‫ לוד‬.295-117 '‫ עמ‬,‫האיכותי‬
)196700( ‫וז‬.‫שמור לפי מסו‬
:5 ‫ פרק‬.‫ מחקר איכותני – תיאוריה ויישום‬:‫ מילים המנסות לגעת‬.)1001( .‫ א‬,‫שקדי‬
.‫ רמות‬:‫אביב‬-‫ תל‬.91-201 '‫ עמ‬,‫עקרונות ניתוח הנתונים‬
)0709501( ‫) וגם ספר אלקטרוני‬875657( ‫מל‬.‫שמור לפי שקד‬
Andrews, M., Squire, C., & Tamboukou, M. (2008). Doing narrative
research. Thousand Oaks, CA: Sage.
300.72 DOI 2013 (2370629)- )7102( 7 ‫מהדורה‬
7
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
'‫מס‬
‫השיעור‬
Atkinson, P. & Delamont, S. (eds.) (2006). Narrative methods. Thousand
Oaks, CA: Sage.
300.72 NAR 2006 (1155184)- ‫בספרייה לפסיכולוגיה‬
Bamberg, M. (ed.) (2007). Narrative: State of the art. Amsterdam: John
Benjamins.
401.41 NAR 2007 (2370620)
Eakin, P. (2008). Living Autobiographically: How we create identity in
narrative. Ithaca: Cornell University Press.
809.93592 EAK l (1168737)
Freeman, M. (2010). Hindsight: The promise and peril of looking
backward. Oxford: Oxford University Press.
153 FRE h (2370622)
Gergen, K.J. & Gergen, M.M. (1988). Narrative and the self as
relationship. In Berkowitz, L. (Ed.), Advances in experimental social
psychology (pp. 17-56). New York: Academic Press.
‫אין‬
Gubrium, J., & Holstein, J. (2009). Analyzing narrative reality. Thousand
Oaks, CA: Sage.
301 GUB a (2370626)
Lal, S., Suto, M., & Ungar, M. (2012). Examining the potential of
combining the methods of grounded theory and narrative inquiry: A
comparative analysis. The Qualitative Report 17 (21), 1-22.
)899767( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research:
Reading, analysis, and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
)176870( LIE ‫שמור לפי‬
McAdams, D.P. (2001). The psychology of life stories. Review of General
Psychology 5 (2), 100-22.
)717256( ‫כתב עת אלקטרוני‬
Zilber, T.B, Tuval-Mashiach, R., & Lieblich, A. (2008). The embedded
narrative. Qualitative Inquiry 14 (6), 1047-69.
)857192( ‫כתב עת אלקטרוני‬
‫ מה הסיפור שלך? מודלים‬.)1020( .)‫ (עורכות‬.‫ ע‬,‫ וקינן‬,.‫ ו‬,‫ טוהר‬,.‫ ע‬,‫ הלר‬,.‫ מ‬,‫אסף‬
.‫גוריון בנגב‬-‫ אוניברסיטת בן‬:‫ באר שבע‬.‫לניתוח נרטיבים‬
)0056711( ‫הספ תש"ע‬.‫ מה‬809.923
‫ יצירה‬,‫ תיאוריה‬:‫ מחקר נרטיבי‬.)1020( .)‫ (עורכות‬.‫ ג‬,‫מרזל‬-‫ וספקטור‬.‫ ר‬,‫משיח‬-‫תובל‬
.‫ מאגנס ומכון מופ"ת‬:‫ ירושלים ותל אביב‬.‫ופרשנות‬
)0057728( ‫נר‬.‫שמור לפי מחק‬
‫ מסורות‬,)‫ (עורכת‬.‫ נ‬,‫יהושע‬-‫ בתוך צבר בן‬.‫ כתיבה במחקר איכותי‬.)1001( .‫ ב‬,‫אלפרט‬
.‫ דביר‬:‫ לוד‬.169-201 '‫ עמ‬,‫וזרמים במחקר האיכותי‬
8
‫כתיבה של‬
‫מחקר איכותני‬
12
‫מס'‬
‫השיעור‬
‫קריאה נדרשת‬
‫נושא השיעור‬
‫שמור לפי מסו‪.‬וז (‪)196700‬‬
‫שלסקי‪ ,‬ש‪ .‬ואלפרט‪ ,‬ב‪ .)1007( .‬דרכים בכתיבת מחקר איכותני‪ .‬מכון מופת‪.‬‬
‫שמור לפי שלס‪.‬דר (‪ )0075117‬וגם ספר אלקטרוני (‪)7266718‬‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬עניין במחקר איכותני ופתיחות לתחום‬
‫חובות ‪ /‬דרישות ‪ /‬מטלות‪:‬‬
‫נוכחות מלאה בקורס‬
‫קריאה שוטפת של חומר רלואנטי והשתתפות בדיונים‬
‫קריאה ביקורתית של מאמר איכותני‬
‫עבודת סיכום במחקר איכותני‬
‫מרכיבי הציון הסופי (ציון עובר)‪ :‬עבודת סיכום במחקר איכותני והצגתה בכיתה ‪ .200%‬העבודה כוללת את פרק‬
‫השיטה והתוצאות כולל ניתוח‪ ,‬שיטת המחקר‪ ,‬בעיות אפשריות הקשורות למחקר ומיקום החוקר במחקר‪.‬‬
‫‪/7699902‬דק‪.‬‬
‫‪9‬‬
Download