ביבליוגרפיה - משרד החינוך

advertisement
‫ביבליוגרפיה‬
‫אוגדן נהלים בין‪-‬תחומי לרשות המקומית (‪ .)1999‬ועדת‬
‫מל"ח עליונה ‪ -‬הוועדה הבין‪ -‬משרדית לתיאום הטיפול‬
‫באוכלוסייה בשעת חירום‪.‬‬
‫אופיר‪ ,‬מ' (‪ .)1980‬הדמייה כשיטת טיפול בחרדה מצבית‪.‬‬
‫אצל ע' רביב‪ ,‬א' קלינגמן‪ ,‬ומ' הורוביץ (עורכים)‪,‬‬
‫ילדים במצבי לחץ ומשבר (עמ' ‪ .)279-274‬תל‪-‬אביב‪:‬‬
‫אוצר המורה‪.‬‬
‫להד‪ ,‬מ' ואילון‪ ,‬ע'‬
‫(‪.)1995‬‬
‫על החיים ועל המוות‪.‬‬
‫חיפה‪ :‬נורד‪.‬‬
‫לוי‪ ,‬ר' וזילברמן‪ ,‬ס' (‪ .)1996‬הכשרת פסיכולוגים‬
‫חינוכיים להתערבות במצבי לחץ‪ .‬אצל א' לסט‪ ,‬וס'‬
‫סוגיות בפסיכולוגיה של בית‪-‬‬
‫זילברמן (עורכים)‪,‬‬
‫הספר‪ ,‬שיקולים ויישומים‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת מאגנס‪.‬‬
‫עומר‪ ,‬ח' ואלון‪ ,‬נ' (‪ .)1994‬עיקרון הרציפות‪ :‬גישה‬
‫מאוחדת לאסון ולטראומה‪ .‬פסיכולוגיה‪.2-1 :7 ,‬‬
‫קלינגמן‪ ,‬א' (‪ .)1991‬התערבות פסיכולוגית‪-‬חינוכית בעת‬
‫אסון‪ .‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך והתרבות‪ ,‬השירות‬
‫הפסיכולוגי‪-‬הייעוצי ‪.‬‬
‫קלינגמן‪ ,‬א' (‪ .)1997‬התמודדות בית‪-‬ספרית בעת אסון‪:‬‬
‫תכנית מגירה‪ .‬ירושלים‪ :‬משרד החינוך‪ ,‬השירות‬
‫הפסיכולוגי‪-‬הייעוצי‪.‬‬
‫קלינגמן‪ ,‬א' (‪.)1998‬‬
‫מכון הנרייטה סאלד‪.‬‬
‫מוות ושכול במשפחה‪ .‬ירושלים‪:‬‬
‫‪146‬‬
'‫ ל‬,‫ ד' וקלינגמן‬,‫ מרקמן‬,'‫ א‬,‫ גינצבורג‬,'‫ א‬,‫קלינגמן‬
‫ משרד‬,‫ שפ"י‬:‫ ירושלים‬.‫ המסכה של דוביקו‬.)1999(
.‫החינוך התרבות והספורט‬
Aguilera, D.C., & Messick, J.M. (1978). Crisis intervention: Theory and
methodology. St Louis: Mosby.
Ayalon, O. (1993). A community from crisis to change. In M. Lahad & A. Cohen
(Eds.), Community stress prevention (pp. 69-83). Kiriat Shmona, Israel:
Community Stress Prevention Center.
Babad, E.Y., & Salomon, G. (1978). Professional dilemmas of the psychologist in
an organization emergency. American Psychologist, 33, 840-846.
Blom, G.E. (1986). A school disaster-intervention and research aspects. Journal of
the American Academy of Child Psychiatry, 25, 336-345.
Caplan, G. (1964). Principles of preventative psychiatry. New York: Behavioral
Sciences.
Caplan, G. (1974). Support systems and community mental health. New York:
Behavioral sciences.
Cohen, R., & Ahearn, F. (1980). Handbook for mental health care of disaster
victims. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Echterling, L.G. (1989). An ark of prevention: Preventing school absenteeism
after a flood. Journal of Primary Prevention, 9, 177-184.
Eth, S., & Pynoos, R.S. (Eds.) (1985). Post-traumatic stress disorder in children.
Washington, DC: American Psychiatric Press.
Farberow, N.L., & Gordon, N.S. (1981). Manual for children health workers in
major disasters (DHHS Pub. No. ADM 81-1070). Washington, DC: National
Institute of Mental Health.
146
Figley, C.R. (Ed.) (1985). Trauma and its wake: The study and treatment of posttraumatic stress disorder. New York: Brunner/ Mazel.
Galante, R., & Foa, D. (1986). An epidemiological study of psychic trauma and
treatment effectiveness for children after natural disaster. Journal of the
Academy of Child Psychiatry, 25, 357-363.
Garmezy, N. (1986). Children under severe stress: Critique and commentary.
Journal of the Academy of Child Psychiatry, 25, 384-392.
Gilat, I., Lobel, T.E., & Gil, T. (1998). Characteristics of calls to Israeli hotlines
during the Gulf War. American Journal of Community Psychology, 26, 697704.
Hobfoll, S.E., Spielberger, C.D., Breznitz, S., Figley, C., Folkman, S., LeppenGreen, B., Meichenbaum, D., Milgram, N., Sandler, I., & van der Kolk, B.A
(1991). War related stress: Addressing the stress of war and other traumatic
events. American Psychologist, 46, 848- 855.
Jacobson, G., Strickler, M., & Morley, W.E. (1968). Generic and individual
approach to crisis intervention. American Journal of Public Health, 58, 22-26.
Janis, I. (1958). Psychological stress. New York: Wiley.
Klingman, A. (1978). Children in stress: Anticipatory guidance in the framework
of the educational system. Personal and Guidance Journal, 57, 22-26.
Klingman, A. (1982). Presuasive communication in avoidance behavior: Using
role simulation as strategy. Simulations and Games, 13, 37-50.
Klingman, A. (1983). Simulation and simulation games as a strategy for death
education. Death Education, 7, 339-350.
Klingman, A. (1985a). Free writing: Evaluation of a preventative program with
elementary school children. Journal of School Psychology, 23, 167-175.
146
Klingman, A. (1985b). Responding to a bereaved classmate: Comparison of two
strategies for death education in the classroom. Death Education, 9, 449-460.
Klingman, A. (1986). Emotional first aid during the impact of a mass school
disaster. Emotional First Aid, 3, 51-57.
Klingman, A. (1987). A school-based emergency crisis intervention in a mass
school disaster. Professional Psychology: Research and Practice, 18, 604-612.
Klingman, A. (1988). School community in a disaster: Planning for intervention.
Journal of Community Psychology, 16, 205-216.
Klingman, A. (1989). School-based emergency intervention following an
adolescent's suicide. Death Studies, 13, 263-274.
Klingman, A. (1992a). The contribution of mental health services to communitywide emergency reorganization and management during the 1991 Gulf War.
School Psychology International, 13, 195-206.
Klingman, A. (1992b). School psychology services: Community-based first order
crisis intervention during the Gulf War. Psychology in the Schools, 29, 376384.
Klingman, A. (1992c). The Effect of parent-implemented crisis intervention: A
real-life emergency involving a child's refusal to use a gas-mask. Journal of
Clinical Child Psychology, 21, 70-75.
Klingman, A. (1993). School-based intervention following a disaster. In C.F.
Saylor (Ed.), Children and disasters (pp. 187-210). New York: Plenum.
Klingman, A., Koenigsfeld, E., & Markman, D. (1987). Art activity with children
following disaster: A preventative oriented crisis intervention modality. The
Arts in Psychotherapy, 14, 153-166.
146
Klingman, A., Sagi, A., & Raviv, A. (1993). Effects of war on Israeli children. In
L.A. Leavitt & N.A. Fox (Eds.), Psychological effects of war and violence on
children (pp. 75-91). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Leavitt, L.A., & Fox, N.A. (Eds.) (1993). Psychological effects of war and
violence on children. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Lifton, R.J., & Olson, E. (1976). The Human meaning of total disaster - The
Buffalo Creek experience. Psychiatry, 39, 1-18.
Meichenbaum, D., & Cameron, R. (1983). Stress inoculation training: Toward
general paradigm for training coping skills. In D. Meichenbaum & M.E.
Jaremko (Eds.), Stress reduction and prevention (pp.115-154). New York:
Plenum.
Meichenbaum, D., & Jarmeko, M.E. (Eds.) (1983). Stress reduction and
prevention. New York: Plenum.
Meyers, D.G. (1989). Mental health and disaster. In R. Gist & B. Lubin (Eds.),
Psychological aspects of disaster (pp.190-228). New-York: Wiley.
Milgram, N.A., & Hobfoll, S.E. (1986). Generalizations from theory and practice
war-related stress. In N.A. Milgram (Ed.), Stress and coping in time of war
(pp. 316-352). New-York: Bunner/ Mazel.
Noy, B. (1992). The 'open line for students' in the Gulf War in Israel. School
Psychology International, 13, 207-227.
Omer, H. (1991). Massive trauma: The role of emergency team. Sihot - Dialogue:
Israel Journal of Psychotherapy, 3, 157-170.
Omer, H., & Alon, N. (1994). The continuity principle: A unified approach to
disaster and trauma. American Journal of Community Psychology, 22, 273287.
146
Pynoos, R.S., & Nader, K. (1988). Psychological first aid and treatment approach
to children exposed to community violence: Research implications. Journal of
Traumatic Stress, 1, 445-473.
Pynoos, R.S., & Nader, K. (1989). Prevention of psychiatric morbidity in children
afer disaster. In L.D. Scheffw, L. Phillips & N.B. Enzor (Eds.), Prevention of
mental disorders, alcohol and other drugs use in children and adolescents
(DHHS Pub. No. ADM 89-1646, pp. 225-271). Washington, DC: Government
Printing Office.
Pynoos, R.S., & Nader, K. (1993). Issues in the treatment of post-traumatic stress
in children. In J. Wilson & B. Raphael (Eds.), The international handbook of
traumatic stress (pp. 535-549). New-York: Plenum.
Quarantelli, B.B. (1985). An assessment of Conflicting views on Mental Health:
The consequences of traumatic events. In C. Figley (Ed.), Trauma and its wake
(pp. 173-215). New-York: Brunner/ Mazel.
Raviv, A. (1993). The use of hotline and media interventions in Israel during the
Gulf War. In L.A. Leavitt & N.A. Fox (Eds.), Psychological effects of war
and violence on children (pp. 75-91). Hillsdale, NJ: Lawerence Erlbaum
Associates.
Salomon, T. (1919). The war neuroses and their lessons. New York State Journal
of Medicine, 109, 933-934.
Saylor, C.F. (Ed.) (1993). Children and disasters. New York: Plenum.
Slaikeu, K.A. (1984). Crisis intervention: A handbook of practice and research.
Boston: Allyn & Bacon.
Swenson, C., & Klingman, A. (1993). Children and war. In C.F. Saylor (Ed.),
Children and disasters (pp. 137-163). New-York: Plenum.
146
Terr, L.C. (1987). Childhood psychic trauma. In J.D. Noshpiz (Ed.), Basic
handbook of child psychiatry (Vol. 5, pp. 262-272). New York: Basic Books.
Underwood, M.M., & Dunne-Maxim, K. (1992). Managing sudden violent loss in
the schools. Piscataway, NJ: University of Medicine and Dentisitry of New
Jersey.
Vernberg, E.M., & Vogel, J.M. (1993). Interventions with children Following
disasters. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 485-498.
Vogel, J.M., & Vernberg, E.M. (1993). Children's psychological responses to
disaster. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 464-484.
Weinberg, R.B. (1989). Consultation and training with school-based crisis team.
Professional Psychology: Research and Practice, 20, 305-308.
Weinberg, R.B. (1990). Serving large numbers of adolescent victim-survivors:
Group interventions following trauma at school. Professional Psychology:
Research and Practice, 21, 271-278.
Williams, T., & Douds, J. (1976). The unique contribution of telephone therapy.
In D. Lester & G.W. Brockopp (Eds.), Crisis intervention and counseling by
telephone (pp. 80-88). Springfield, IL: Charles C. Thomas.
Wilson, J., & Raphael, B. (Eds.) (1993). The international handbook of traumatic
stress. New York: Plenum.
Yule, W. (1993). Technology-related disasters. In C. F. Saylor (Ed.), Children and
disaster (pp. 105-121). New York: Plenum.
Yule, W., & Gold, A. (1993). Wise before the event. London: Galouste
Gulbenkian Foundation.
146
Download