שם ומספר הקורס:

advertisement
‫תאריך עדכון‪26.4.2009 :‬‬
‫המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‬
‫פסיכולוגיה חברתית לתואר שני‬
‫ד"ר אבי שושנה‬
‫‪64-859-01‬‬
‫קורס חובה לתלמידי המגמה לפסיכולוגיה חברתית‬
‫היקף שעות‪ 2 :‬ש"ש‬
‫סמסטר‪ :‬שנתי‬
‫שנת לימודים‪ :‬תש"ע‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס (מטרות על ‪ /‬מטרות ספציפיות)‪:‬‬
‫קורס זה הינו קורס מתקדם בפסיכולוגיה חברתית‪ .‬מטרתו המרכזית של הקורס הינה סקירה מקיפה של סוגיות‬
‫מחקר עדכניות‪ -‬תיאורטיות ואמפיריות‪ -‬בחקר פסיכולוגיה חברתית‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪( :‬רציונל‪ ,‬נושאים)‬
‫הקורס יכלול קריא ה ודיון ביקורתי במספר תחומי ידע‪ :‬תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית; שיטות מחקר‬
‫בפסיכולוגיה חברתית; יחסים פסיכולוגיים‪-‬חברתיים בקרב הפרט (עצמי‪ ,‬גוף; רגשות; תפיסה חברתית; עמדות ושינוי‬
‫עמדות); יחסים בינאישיים (סוציאליזציה; שכנוע; משיכה בינאישית; קונפורמיות; סטייה); יחסים קבוצתיים וארגוניים‬
‫(קבלת החלטות בקבוצה; מנהיגות‪ ,‬פיקוח חברתי); יחסים בין‪-‬קבוצתיים (סטריאוטיפים‪ ,‬גזענות‪ ,‬התנהגות‬
‫קולקטיבית‪ ,‬התנהגות ארגונית)‪.‬‬
‫שיעור מס' ‪ :1‬סוציולוגיה‪ ,‬פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית‬
‫‪House, James S. (1977). The Three Faces of Social Psychology. Sociometry, 40(2): 161-177.‬‬
‫‪EJOURNAL‬‬
‫‪Stolte, John, F., Fine, Gary Alan., Cook, Karen S. 2001. Sociological Miniaturism: Seeing the Big‬‬
‫‪Through the Small in Social Psychology. Annual Review of Sociology 27:387-413.‬‬
‫כתב עת וגם ‪EJOURNAL‬‬
‫‪Berger, P.T and Luckmann, T. 1967. The Social Construction of Reality, New York: Doubleady.‬‬
‫שמור סוציולוגיה לפי ‪)205130( BER‬‬
‫‪Rosenberg, Morris and Turner Ralph H. 1981. Social Psychology: Sociological Perspectives. New‬‬
‫‪York: Basic Books. Pp. xv-xxiv.‬‬
‫)‪302 SOC (170753‬‬
‫‪Mils, Wright C. 1959. The Sociological Imagination. London: Oxford University Press.‬‬
‫)‪301 MIL (23752‬‬
‫ינאי‪ ,‬ניצה‪ ,‬פרידמן‪ ,‬אריאלה‪ .1995 .‬זהות וג'נדר‪ :‬מהות פסיכולוגית או שיח תרבותי?‪ .‬פסיכולוגיה‪ ,‬ה‪.7-15 ,)1( ,‬‬
‫כתב עת באולם ‪4‬‬
‫שיעור מס' ‪ :2‬שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתית‬
‫‪Feinberg, Richard. 1986. Credit Card as Spending Facilitating Stimuli: A Conditioning‬‬
‫‪Interpretation. Journal of Consumer Research 13: 348-356.‬‬
‫כתב עת בספריה לכלכלה‬
‫‪Levinson, R. Powell, B., Steelman, L.C. 1986. Social Location, Significant Others and Body Image‬‬
‫‪Among Adolescents. Social Psychology Quarterly 49 (4):330-337.‬‬
‫כתב עת וגם ‪EJOURNAL‬‬
‫‪Mason-Schrock, Douglas., 1996. Transsexuals’ Narrative of the 'True Self'. Social Psychology‬‬
‫‪Quarterly 59 (3): 176-192.‬‬
‫כתב עת וגם ‪EJOURNAL‬‬
‫ד"ר שושנה אבי ‪ /‬פסיכולוגיה חברתית לתואר שני ‪64-859-01‬‬
‫‪1‬‬
Nadler, A., Shapira, R., Ben-Itzhak, S. 1982. Good Looks May Help: Effects of Helper's Physical
Attractiveness and Sex of Helper on Male's and Females' Help-Seeking Behavior. Journal of
Personality and Social Psychology 42 (1):90-99.
EJOURNAL
‫ תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית סוציולוגית‬:3 '‫שיעור מס‬
‫תפקיד ותיאורית הזהות החברתית‬-‫תיאורית הזהות‬
Hogg, Michael A., Terry, Deborah J and White, Katherine M. 1995. A Tale of Two Theories: A
Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly 58
(4): 255-269.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Stets, Jan E and Burke Peter J. 2000. Identity Theory and Social Identity Theory. Social
Psychology Quarterly 63 (3): 224-237.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
White, Clovis L. and Burke, Peter J. 1987. Ethnic Role Identity among Black and White College
Students. Sociological Perspective 30: 310-333.
‫החברה‬-‫כתב עת בספרית מדעי‬
Stryker, Sheldon. 1987. Identity Theory: Developments and Extensions. Pp. 89-104. In Self and
Identity, edited by K. Yardley and T. Honess. Nre York: Wiley
155.2 (243086)
‫ תיאורית החליפין החברתי‬:4 '‫שיעור מס‬
Cook, Karen S and Rice Eric. 2006. Social Exchange Theory. Pp.53-76. In:
Handbook of Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
‫לשם יישום תיאוריה זה ייעשה שימוש בספור הקצר "ברית מילה" מאת ברנהארד שלינק בתוך קובץ הסיפורים‬
."‫"אהבות מוברחות‬
‫ספריה מרכזית‬-‫) במדף פתוח‬543321( 833.914
‫ אינטראקציוניזם סימבולי‬:5 '‫שיעור מס‬
Fine, Gary Alan (1993). The Sad Demise, Mysterious Disappearance, and Glorious Triumph of
Symbolic Interactionism. Annual Review of Sociology 19:61-87.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Stryker, Sheldon and Vryan Kevin d. 2006. The Symbolic Interactionsit Frame.. In: Handbook of
Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer. Pp. 3-28.
302 HAN (1112101)
Stryker, Sheldon. 1981. Symbolic Interactionism: Themes and Variations. 2-29. In: M. Rosenberg
and R.H. Turner (Eds.), Social Psychology: Sociological Perspectives. New York: Basic Books.
302 SOC (170753)
Stryker, Sheldon. 2008. From Mead to a Structural Symbolic Interactionsim and Beyond. Annual
Review of Sociology 34: 15-31.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
(structure and agency) ‫ מבנה וסוכן‬:7 '‫ שיעור מס‬+ 6 '‫שיעור מס‬
Emirbayer, Mustafa and Ann Mische (1998) What is agency? The American Journal of Sociology,
103(4): 962-974.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
2
64-859-01 ‫ פסיכולוגיה חברתית לתואר שני‬/ ‫ד"ר שושנה אבי‬
Fine, Gary, Alan. 1992. Agency, structure, and comparative contexts: toward a synthetic
interactionsim. Symbolic Interaction 15, 87-107.
‫החברה‬-‫כתב עת בספרית מדעי‬
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.
Berkeley: University of California Press.
‫אין‬
House, James. S. 1981. Social Structure and Personality. In M. Rosenberg and R.H. Turner (Eds.),
Social Psychology: Sociological Perspectives (pp. 525-561). New York: Basic Books.
302 SOC (170753)
House. James. S. 1995. Social Structure, Relationships, and the Individual. In K.S. Cook., G.A.
Fine and J.S. House (Eds.), Sociological Perspectives on Social Psychology (pp. 387-395).
Boston, MA: Allyn and Bacon.
302 SOC (507346)
Sewell, William H. 1992. A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. American
Journal of Sociology 98 (1): 1-29.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
McLeod, Jane D and Lively Kathryn J. 2006. Social Structure and Personality. Pp. 77-102. In:
Handbook of Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
‫ קבוצות תמיכה‬:9 '‫ שיעור מס‬+8 '‫שיעור מס‬
Cain, Carole. 1991. Personal Stories: Identity Acquisition and Self-Understanding in Alcoholic
Anonymous. Ethos 19 (2): 210-253.
EJOURNAL
Kidron, Carol. 2003. Surviving a Distance Pat: A case Study of the Cultural Construction of Trauma
Descendent Identity. Ethos 31 (4):513-544.
‫אין‬
Swora, Maria Gabrielle. 2001. Commemoration and the Healing of Memories in Alcoholics
Anonymous. Ethos 29 (1): 58-77.
EJOURNAL
Denzin, Norman.K. 1993.The Alcoholic Society: Addiction and Recovery of the Self, New
Brunswick, NJ: Transaction
‫אין‬
Irvine, Leslie, 2000. Ever Better Than the Real Things': Narratives of the Self in Codependency.
Qualitative Sociology 23 (1): 9- 27.
EJOURNAL
Mason-Schrock, Douglas., 1996. Transsexuals’ Narrative of the 'True Self'. Social Psychology
Quarterly 59 (3): 176-192.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
‫ פסיכולוגיה חברתית של העצמי‬:10 '‫שיעור מס‬
Callero, P.T. 2003. The Sociology of the Self. Annual Review of Sociology, 29, 115-133.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Gecas, V. and Burke P. (1995) Self and Identity. In: Sociological Perspectives on Social
Psychology, edited by K. Cook., G.A. Fine. Boston: Allyn and Bacon. Pp.41-67.
302 SOC (507346)
3
64-859-01 ‫ פסיכולוגיה חברתית לתואר שני‬/ ‫ד"ר שושנה אבי‬
Howard, J.A. 2000. Social Psychology of Identities. Annual Review of Sociology, 26, 367-393.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Weigert, A.J. 1983. Identity: Its Emergence within Socioilogical Psychology. Symbolic Interaction 6
(2) 183-206.
‫החברה‬-‫כתב עת בספרית מדעי‬
‫ פסיכולוגיה חברתית של הגוף‬:12 '‫ שיעור מס‬+11 '‫שיעור מס‬
:)1( ‫ סוציולוגיה ישראלית ח‬.‫ היצירה הגופנית המחודשת‬:‫ שליטה והנאה‬,‫ אלימות‬.2006 .‫ לימור‬,‫דרש‬-‫סמימיאן‬
.281-305
‫ בדלפק‬4 ‫כתב עת אולם‬
Crossley, N. 2006. In the Gym: Motives, Meaning and Moral Careers. Body and Society 12 (3):2350.
EJOURNAL
Vannini, P. and Waksul D. (Eds). 2006. Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology
of the Body. Burlington: Ashgate Publishing.
306.4 BOD (1165003)
‫ רגשות בחיי היומיום‬:14 '‫ שיעור מס‬+13 '‫שיעור מס‬
Hochschild A.R.. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley:
University of California Press.
)24351( HOC ‫שמור סוציולוגיה לפי‬
Hochschild A.R. 1979. Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of
Sociology 85, 3, 551-575.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Appadurai, A. 1985. Gratitude as a Social Mode in South India. Ethos 13, 3, 236-245.
EJOURNAL
Scheff, T.J. 1988. Shame and Conformity: The Deference-Emotion System. American Sociological
Review 53: 395-406.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Shott, Susan. 1979. Emotion and Social Life: A Symbolic Integrationist Analysis. American journal
of sociology 1979, 84, 6, 1317-1334
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Tangney J.P. 1990. Assessing individual differences in proneness to shame and guilt:
development of the self-conscious affect and attribution inventory. Journal of Personality and
Social Psychology 59 (1): 102-111
EJOURNAL
Tangney J.P and Fischer K. 1995. Self-Conscious Emotions: The Psychology of Shame, Guilt,
Embarrassment, and Pride. New York: Guilford Press.
‫אין‬
‫ אינטליגנציה רגשית‬:15 '‫שיעור מס‬
‫ תל אביב‬:‫ מטר‬.‫ אינטליגנציה רגשית‬.‫ דניאל‬,‫גולמן‬
)351749( ‫אי‬.‫שמור סוציולוגיה לפי גול‬
Furnham, A and Petridies, K.V. 2003. Trait Emotional Intelligence and Happiness. Social Behavior
and Personality 31 (8): 815-824.
EJOURNAL
4
64-859-01 ‫ פסיכולוגיה חברתית לתואר שני‬/ ‫ד"ר שושנה אבי‬
Mayer, J. and Salvoy, P. 1995. Emotional Intelligence and the Construction and Regulation of
Feeling. Applied and Preventive Psychology 4 (3): 197-208.
EJOURNAL
)‫ סוציאליזציה (חיברות‬:16 '‫שיעור מס‬
Corsaro, W. and Fingerson, L., 2006. Development and Socialization in Childhood. Pp. 125- 156.
In: Handbook of Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
Eder, D.and Nenga Sandi K. 2006. Socialization in Adolescence. Pp. 157-182. In: Handbook of
Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
Lutfey, K. and Mortimer J. 2006. Development and Socialization through the Adult Life Course. Pp.
183-202. Handbook of Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
‫ תפיסה חברתית‬:17 '‫שיעור מס‬
DiMaggio, P. 1997. Culture and Cognition. Annual Review of Sociology 23: 263-287.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Hieimer, C.A. 1988. Social Structure, Psychology, and the Estimation of Risk. Annual Review of
Sociology 14:491-519.
EJOURNAL ‫כתב עת וגם‬
Howard, J. A and Renfrow, D. G. 2006. Social Cognition. Pp. 259-281. In: Handbook of Social
Psychology, edited by John Delamater. New York: Springer.
302 HAN (1112101)
:'‫סמסטר ב‬
‫ אהבה והתאהבות‬,‫ משיכה בינאישית‬:19 '‫ שיעור מס‬+18 '‫שיעור מס‬
)‫ עמדות ושינוי עמדות (דגש על התנהגות צרכנים‬:21 ‫ שיעור‬+ 20 ‫שיעור‬
‫ קונפורמיות ופיקוח חברתי‬,‫ שיעור סטייה חברתית‬:23 '‫ שיעור מס‬+22 '‫שיעור מס‬
‫ עזרה ואלטרואיזם‬,‫ תוקפנות‬:25 '‫ שיעור מס‬+24 '‫שיעור מס‬
‫ מנהיגות‬:27 '‫ שיעור מס‬+26 '‫שיעור מס‬
‫ סטריאוטיפים ויחסים בין קבוצות‬:28 '‫שיעור מס‬
:‫ חובות הקורס‬.‫ג‬
‫ מבוא לפסיכולוגיה חברתית‬:‫דרישות קדם‬
:‫ מטלות‬/ ‫ דרישות‬/ ‫חובות‬
‫נוכחות בהרצאות‬
.1
‫הצגה של מאמר במהלך השנה‬
.2
.‫עבודה מסכמת בסוף השנה‬
.3
100% -‫ עבודה מסכמת‬:‫מרכיבי הציון הסופי‬
5
64-859-01 ‫ פסיכולוגיה חברתית לתואר שני‬/ ‫ד"ר שושנה אבי‬
Related documents
Download