Certifikat ISO 13485

advertisement
ISO 13485
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5186 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
WING PLAST AB
Adress: /Postal and visiting address: Nitgatan
11, SE-333 33 Smålandsstenar, Sweden
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2003 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2003 with respect to:
Formsprutning av engångsinstrument för sjukvården
Injection moulding of disposable medical instruments
Certifikatet är giltigt till och med 11 november 2015 och utfärdades ursprungligen 11 november 2009.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 11 November, 2015 and was originally issued 11 November, 2009.
Further information can be seen at www.sp.se
Borås den 10 september 2012/10 September, 2012
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download