This is to certify that: FOGLESS INTERNATIONAL AB

advertisement
ISO 13485
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 2664 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
FOGLESS INTERNATIONAL AB
Adress: /Postal and visiting address: Storgatan
24, SE-567 32 VAGGERYD, Sweden
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2012 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2012 with respect to:
Utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av sjukvårdsprodukter
Development, production, marketing and sale of medical care products
Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2016 och utfärdades ursprungligen 16 februari 2007.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 16 January, 2016 and was originally issued 16 February, 2007.
Additional details are provided at www.sp.se/certification.
Borås den 16 januari 2013 /16 January, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download