Tryck här för ISO 14001 Certifikat

advertisement
ISO 14001
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of eco management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5362 M
Härmed intygas att:/This is to certify that:
AEROCAR KONSULT AB
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller:
has an eco management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:
Globala transportlösningar för styckegods, paket, parti- och hellaster
samt specialtransporter
Global transport solutions of groupage, packages, part loads and special transports
Certifikatet är giltigt till och med 16 januari 2015 och utfärdades ursprungligen 17 januari 2012.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 16 January, 2015 and was originally issued 17 January, 2012.
Further information can be seen at www.sp.se.
Borås den 17 januari 2012/17 January, 2012
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download