OSSTELL AB

advertisement
ISO 13485
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 2713 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
OSSTELL AB
Adress: /Postal and visiting address: Stampgatan
14, SE-41101 GÖTEBORG, Sweden
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2012 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2012 with respect to:
Utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska mätinstrument
Design, manufacturing and marketing of diagnostic medical devices
Certifikatet är giltigt till och med 16 augusti 2015 och utfärdades ursprungligen 16 augusti 2006.
Ytterligare information finns på www.sp.se.
This certificate is valid until and including 16 August, 2015 and was originally issued 16 August, 2006.
Further information can be seen at www.sp.se
Borås den 13 augusti 2012/13 August, 2012
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download