Certifikat - fteknik.se

advertisement
ISO 13485
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5219 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
FORMTEKNIK I GISLAVED AB
Adress: /Postal and visiting address: Verkstadsgatan
7, SE-332 35 GISLAVED, Sweden
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2012 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2012 with respect to:
Formsprutning, montering och förpackning av medicintekniska detaljer i renrum
Injection moulding, assembly and packaging of medical devices in cleanroom
Certifikatet är giltigt till och med 27 januari 2016 och utfärdades ursprungligen 27 januari 2010.
Ytterligare information finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 27January 2016 and was originally issued 27 January, 2010.
Further information can be seen at www.sp.se/certification.
Borås den 18 januari 2013/18 January, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download