ISO 13485 Euroform Motala

advertisement
ISO 13485
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 5746 MD
Härmed intygas att:/This is to certify that:
EUROFORM MEDIPHARM MOTALA
Adress: / Postal and visiting address:Vickerkullavägen 6, 591 81 Motala, Sweden
har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2012 vad gäller:
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2012 with respect to:
Formsprutning, montering och förpackning av medicintekniska produkter i plast
Injection moulding, assembly and packing of plastic medical devices
Certifikatet är giltigt till och med 12 september 2016 och utfärdades ursprungligen 13 september 2013.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 12 September, 2016 and was originally issued 13 September, 2013.
Additional details are provided at www.sp.se/certification.
Borås den 26 augusti 2014 /26 August, 2014
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download