Terminų direktyva: praktinis įgyvendinimas (galima nauda ir

advertisement
Raminta Selenienė, AGATA teisininkė
Vilnius, 2012








Teisių turėtojų lūkesčiai
Direktyvos tikslai
Esminės direktyvos nuostatos
Kaip praktikoje veiks direktyva?
Apsaugos termino paskirtis
Galima nauda
Galimos praktinės problemos
Ar pakankamas direktyvos reguliavimas arba kokių
problemų direktyva nesprendžia?

Björn Ulvaes and Benny Anderson, ABBA, (Švedija): “ <...>
With our group ABBA we spent countless hours in the recording
studio trying to make each album better than the previous one. We
believe we should have the right to have some control over what we
have created at lease for our lifetime. To know that anyone can
exploit our work while we are still alive is really intolerable.”

Paul McGuinness, U2 vadybininkas, (Airija): “Artists should be
entitled to retain their copyright for at least as long as they live, and
to pass it on to their heirs, just like any other asset that they own.
Currently in Europe, recording artists, unlike other artists, may
typically lose the rights to their creation within their lifetimes and
with those rights will be lost all control over how that creation is
altered, packaged and sold.”

Jamie Cullum (Jungtinė Karalystė): “One thing I’m confused
about is that the compositions that I write are protected for
my lifetime plus 70 years, but my performances are protected
for just 50 years. So I would ask the EU why these copyright
laws are so unfair. It doesn’t seem to make any sense. Why
are my rights protected as a composer but not as a performer?
I think that is something that has to be addressed.”

Limahl (Jungtinė Karalystė): It is unfair that the copyright in
sound recordings last for only 50 years – even the artwork on
the CD enjoys copyright throughout the life of the creator
plus 70 years – this outdated legislation needs to be
reformed.”







Leisti atlikėjams gauti atlygį už savo muzikos įrašus
senatvėje, kai atlikėjai yra ekonomiškai pažeidžiamiausi;
Saugoti atlikėjų moralinius interesus;
Kompensuoti teisių turėtojų nuostolius dėl piratavimo;
Padėti teisių turėtojams susigrąžinti investicijas;
Skatinti fonogramų gamintojų investicijas į naujus
talentus;
Bent kiek priartinti atlikėjų teisių apsaugos terminą prie
autorių teisių apsaugos termino;
ir kt.


Pratęsiamas atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių apsaugos
terminas iki 70 metų (dabar taikomas 50 m. apsaugos
terminas).
Numatomos papildomos priemonės:
◦ fonogramų gamintojas turi atidėti bent kartą per metus sumą, siekiančią
20 % pajamų, gautų iš išimtinių teisių platinti, atgaminti ir padaryti
fonogramas viešai prieinamas;
◦ jei fonogramai yra 50 metų, o fonogramų gamintojas nebesiūlo pirkti
pakankamo kiekio fonogramos kopijų bei nepateikia tokios fonogramos
viešai prieinamos internete, atlikėjas gali nutraukti sutartį, pagal kurią
yra perdavęs fonogramos gamintojui savo teises;
◦ „tabula rasa“ nuostata, kuri reiškia, kad viso pratęsto laikotarpio metu
fonogramų gamintojai neturi teisės iš atlikėjams priklausančio honoraro
daryti atskaitymus.
Terminas pratęsiamas iki 70 m., jei:
Atlikimo įrašas
yra fonograma
Per 50 metų
nuo
atlikimo/įrašo
datos ši
fonograma yra
teisėtai
išleidžiama
arba teisėtai
viešai
paskelbiama
2013 m.
lapkričio 1 d.
šiai fonogramai
dar taikoma
apsauga arba
fonograma
sukurta po šios
datos
Subjektai yra
atlikėjas –
muzikantas (ne
aktorius) ir
fonogramų
gamintojas
Atlikėjams ir fonogramų gamintojams suteiktos teisės
leidžia kontroliuoti įrašų panaudojimą ir gauti atlyginimą.
Kita vertus, muzika yra kuriama visuomenei.
Apsaugos terminas – tai viena iš priemonių,
leidžiančių užtikrinti balansą. Termino paskirtis –
proporcingai užtikrinti dviejų suinteresuotų šalių
interesus.
Gal terminas turėtų sutapti su laikotarpiu,
kai įrašas yra paklausus?
Problema: kūrybos (muzikos) sektoriuje
sunku nuspėti, kas bus populiaru po 50 ar 70
metų.
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Fonogramų sk.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Metai
120
108
102 98
Fonogramų sk.
100
83
80
68
60
40
40
20
20
3 6
8
12
7
17 17
13 16
2
1 1
11
0
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
0
0
6 10
57
36
33
17
58
Metai
3500
3107
Fonogramų sk.
3000
2500
2546
2494
2183
2000
1500
1704
1000
500 209 220
0
366 488 483 447
718 827
981
2960
2923
2040
1586
1228
884
350
Metai

Neaiškumai dėl fonogramų gamintojų formuojamo 20 procentų
dydžio fondo:
◦ Kas turi pareigą atidėti lėšas į fondą?
◦ Kas turi teisę gauti fondo lėšas?

Neaiškumai dėl teisių perdavimo sutarčių nutraukimo ir atlikėjo teisių
susigrąžinimo:
◦ Fonogramų gamintojo pareiga platinti materialias fonogramų
kopijas.
◦ Kiek atlikėjų turi išreikšti valią nutraukti sutartį?

Termino pratęsimas netaikomas didelei atlikėjų grupei – aktoriams.

Piratavimo problemos

Audiovizualinių kūrinių atlikėjų problemų

Atlikėjų teisių perdavimo problemos
Download