SU-PhysicalEducationHealth

advertisement
FIZINIS AKTYVUMAS IR
SVEIKATA
doc. S. Ustilaitė
Judėjimas – viena iš svarbiausių
gyvų organizmų funkcijų
Susipažinsime su:
Fizinio aktyvumo poveikiu sveikatai
 Rekomenduojamomis fizinio aktyvumo
normomis
 Fizinio aktyvumo reikšme
 Teoriniais fizinio aktyvumo skatinimo modeliais
 Fizinio aktyvumo skatinimo priemonėmis

Ką vadiname fiziniu aktyvumu?
Physical activity is any bodily movement produced
by skeletal muscles that result in an expenditure
of energy.
www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/terms/
Any form of exercise or movement. Physical activity may
include planned activity such as walking, running,
basketball, or other sports.
Physical activity may also include other daily activities such
as household chores, yard work, etc.
win.niddk.nih.gov/publications/glossary/MthruZ.htm
Health dynamic
state of complete physical,
mental, spiritual and social wellbeing
and not merely the absence of
disease or infirmity. (WHO'S New
Proposed Definition. 101st Session of the WHO
Executive Board, Geneva, January 1998.
Resolution EB101.R2)
Fizinis aktyvumas ir sveikata
Prevencija ir sveikatos stiprinimas
 Ligų gydymas

Fizinis aktyvumas – prevencinė lėtinių
ligų priemonė
Determinants
Life-styles
Sedentary life
style
Risk factors
Chronic
diseases
Fizinis aktyvumas
 Optimalus
 Nepakankamas
(hipokinezija)
 Per didelis (hiperkinezija)
Benefit of physical activities for children
Fizinio aktyvumo reikšmė vaikų
sveikatai
Didinamas kūno lankstumas
 Gerinamas sąnarių lankstumas
 Stiprinami raumenys
 Stiprinami kaulai
 Didinamas ištvermingumas
 Vystomi/tobulinami motoriniai judesiai
 Reguliuojamas svoris
 Išeikvojami/geriau deginami kūno riebalai

Fizinio aktyvumo reikšmė vaikų ir
paauglių sveikatai





Skatinamas pagrindinių fizinių duomenų (jėgos,
greitumo, ištvermės, judesių koordinacijos)
vystymasis;
Gerėja laikysena, gražėja kūno formos, didėja
savivertė;
Aktyvinama imuninė sistema;
Aktyvinama galvos smegenų žievė, skatinamos
teigiamos emocijos;
Nervų sistema geriau adaptuojamasi fiziniams ir
psichiniams krūviams, lengviau įveikiama
psichoemocinė įtampa, stresai, pagerėja miegas,
greičiau pailsima ir atsistatoma.
Benefit of physical activities
Fizinio aktyvumo reikšmė





Mažėja kraujo
spaudimas
Didėja “gerojo” ir mažėja
“blogojo” cholesterolio
kiekis kraujyje
Stiprėja širdies ir
kraujagyslių sistema
Mažėja cukrinio diabeto
rizika
Gerėja emocinė sveikata,
mažėja stresas
Fizinio aktyvumo įpročiai
(Aart H., Paulusen T., Schaalma H.)
Fizinio aktyvumo įpročiai turi būti skatinami ir
išsaugomi nuo vaikystės
 Teigiama nuostata į fizinį aktyvumą turėtų būti
ugdoma nuo vaikystės
 Fizinio aktyvumo įpročiai ir elgsena,
susiformavusi vaikystėje turi įtakos motyvacijai
būti aktyviems visą gyvenimą

Koks turėtų būti fizinis aktyvumas?
Dabartiniu metu rekomenduojama, kad
vaikai ir paaugliai užsiimtų vidutinio fizinio
aktyvumo veikla mažiausiai 60 min. per
dieną
Biddle S, Sallis J, Cavill N.Policy framework for young
peopleand health enhancing physical activity. In: Young
and active? Young people and health enhancing physical
activityEvidence
and
implications.London,
Health
Education Authority, 1998.
Vaikų motorinio aktyvumo paros
higienos normos (pagal A. Sucharevą,
B. Šimkūnienę)
Amžius
(metais)
Lokomocijos
(tūkstančiais
žingsnių)
Judėjimo trukmė
(valandomis)
3-4
9-12
5,5-6
5-6
11-15
5-5,5
7-10
15-20
4-5
11-14
18-25
3,5-4,5
15-17
berniukai
mergaitės
25-30
20-25
3-4
3-4,5
Movement ”diet” for children
FA rekomendacijos
Fogelholm M., Suni J., Rinne M., Oja P., Vuori I. (2005). Physical Activity Pie: A
Graphical Presentation Integrating Recommendations for Fitness and Health. Journal
of Physical Activity and Health, 2, 391-396.



Suaugę žmonės turi būti vidutiniškai fiziškai
aktyvūs bent 30 min. per dieną daugumą
savaitės dienų, arba dar geriau, kasdien.
Pagrindinis rekomenduojamas fizinio aktyvumo
lygmuo yra lygus 4,2 MJ arba 1000 kcal per
savaitę. Šis lygmuo yra žemiausias galimas,
kuriam esant galima išvengti sveikatos rizikos.
Arba 2-3 val. per savaitę mankštinimosi
(rekomenduojamo fiziniam tinkamumui, angl.
fitness, gerinti).
Optimalus fizinio aktyvumo lygmuo apima
abi dalis (kasdieninį fizinį aktyvumą ir
mankštinimąsi), tačiau minimalus – bent
jau kasdieninis fizinis aktyvumas.
Physical activity pyramid
HBSC, 2004
HIPOKINEZIJOS PRIEŽASTYS
HIPOKINEZIJOS PASEKMĖS
Energijos eikvojimo
sumažėjimas
Raumenų masės
sumažėjimas
Raumenų jautrumo
sutrikimas
Raumenų jėgos
ir darbingumo
sumažėjimas
Kūno masės
sumažėjimas
Judesių koordinacijos
sutrikimas
HIPOKINEZĖ
Aferentinės
impulsacijos
sutrikimas
Kraujagyslių tonuso
sumažėjimas
Miokardo masės
sumažėjimas
Širdies – kraujagyslių
sistemos
detreniruotumas
Kalcio išskyrimo su
šlapimu padidėjimas
Kaulų tvirtumo
sumažėjimas
Nervų sistemos
trofinės funkcijos
sutrikimas
Reaktyvumo
sumažėjimas,
astenizacija
Hiperkinezija – per didelis fizinis
aktyvumas
 Mikrotraumos
kaulų augimo zonose
 Greitesnė lytinė branda
 Trumpesnė gyvenimo trukmė 2-3 metai
 Didesnė emocinė įtampa
How to develop children’s health?
How to involve children in physical
activities?
What are the objectives of physical
education?
Teoriniai modeliai (frameworks)



Kognityvus (pažinimo)
Besiremiantis rezultatu
Daugiamatis (Multidimensional)
Sveikatos įstikinimų modelis
(Becker, 1974)
Suvokiama grėsmė
sveikatai (threat of
disease)
Suvokiama fizinio
aktyvumo nauda
sveikatai
Strategijų fiziniam aktyvumui
parengimas
Theory of planned behavior
(Ajzen, 1991)
Teigiama nuostata
į fizinį aktyvumą
Įsivaizduojama norma
Suvokiama fizinio
aktyvumo nauda
Ketinimas
Elgesys
Theory of planned behavior
Human action is guided by three kinds
of considerations:
 Behavior beliefs (about
consequences of behavior)
 Normative beliefs (about
expectations of others)
 Control beliefs (about factors that
may facilitate or impede behavior)
Socialinio pažinimo teorija
BEHAVIOR
PERSONAL COGNITIVE,
AFFECTIVE,
BIOLOGICAL FACTORS
ENVIRONMENT
Socialinio pažinimo teorija (Bandura, 1986,
1997)
Teorijos konceptai:
 Aplinka
 Gebėjimai/ pajėgumas
 Pastangos
 Mokymasis stebint
 Savikontrolė
 Asmeninis veiksmingumas
 Pastiprinimas
 Emocinis pasitenkinimas
Elgesio keitimo pakopos (Prochaska, Di
Clemente, 1992)
Pasiruošimas
Veiksmas
Svarstymas
Priešapsvarstymo
fazė
Atkritimas
Parama
Santrauka (Miilunpalo, 2001)
Veiksnių kategorija
Veiksnių apibrėžtis
Degrees of
association
Teigiami faktoriai
Nuostatos
x
Lūkesčiai
x
Asmens motyvacija
xx
Asmeninis
veiksmingumas/
pasitenkinimas
xx
Pagerėjusi fizinė būklė
xx
Socialinė
parama/bendraamžiai,
šeima
xx
Socialiė paramal
/mokytojai
xx
Suvokiamos pastangos
-
Palaikantys faktoriai
Stiprinantys faktoriai
Pagrindinės priežastys, kodėl vaikai
nenori sportuoti:
Tai neteikia malonumo
 Per dideli reikalavimai
 Mokytojai reikalauja rezultatų
 Kiti mokiniai juoksis, jeigu.....…
 Mokytojai nepaaiškina ir neparodo, kaip reikia
atlikti pratimą
 Fizinis aktyvumas nėra populiarus mokykloje

Kaip paskatinti vaikų fizinį aktyvumą?
 Sudaryti
tinkamą / malonią aplinką
 Daugiau judėjimo
 Asmeniškai sudominti
 Vystyti asmeninius gebėjimus
 Opportunities to reaffirm friendships
Ko nori vaikai?
Įdomios aplinkos
 Draugiškos aplinkos
 Bendradarbiavimo ir teigiamos patirties
 Saugios aplinkos
 Draugiškų mokytojų
 ???

What is physical (sport) education?


...a purposeful process for physical and mental
development by a variety of physical activities
(glossary of pedagogical terms, 2000)
....an educational process that uses physical
activity as a means to help people acquire skills,
fitness, knowledge and attitudes that contribute
to their optimal development and well-being.
www.sbed.gov.bc.ca/SportBranch/Glossary.htm
Kokia turėtų būti fizinį aktyvumą
skatinati programa?
Pagrindiniai programos konceptai
Fitness oriented
Healthenhancing
physical activity
The aim of physical education
(No PE curriculum, UK, 2003)
The fundamental goal of the physical
education program is to prepare
students for the challenges of the 21st
century by providing opportunities to
attain the skills and knowledge to be
physically active as part of a healthy
lifestyle.
The objectives of physical education
Elementary school children should derive
developmental and personal meaning
from movement and enjoyment as they
gain competence in movement ability.
 Secondary level physical education should
provide enjoyment, challenge, social
opportunities and a greater opportunity
for self-expression and personal
meaning.






students will find an activity that they
enjoy and will engage in outside of school
students will develop a positive attitude
toward physical activity
students will have a wide range of
contexts and environments in which to
apply their movement skills
students will have a balanced movement
"diet"
there will be something for everybody
From Canada PE Curriculum
(1996)
“In physical education we need to
concentrate on movement. Physical
education is not basketball, baseball,
volleyball or any other sport- these are
the applications of what physical
education is.”
Key determinants of involvement and potential
change strategies
Veiksnys
Apibrėžimas
Galimos pokyčių
strategijos
Asmeninis
veiksmingumas
Self-efficacy
Confidence in one’s
ability to take action
and overcome barries
Approach behaviour
change in small steps
to ensure success, be
specific about desired
change
Galimybės
Anticipated outcomes
of a participation at
sports lessons
Pay attention to
positive outcomes of
participation at PE
classes
Socialinė aplinka
Bendruomenės ryšiai
Bendruomenės ryšių
stiprinimas
Klausimai diskusijai
Koks yra fizinio aktyvumo skatinimo tikslas?
 Kokią vietą stiprinant sveikatą užimą fizinis
aktyvumas?
 Kiek turėtų būti skiriama dėmesio sveikatos
ugdymo programose fiziniam aktyvumui?
 Kaip realizuojamas fizinis aktyvumas
mokyklose?
 Kokios yra mokinių/studentų nuostatos į fizinį
aktyvumą?
 Kokią fizinio aktyvumo reikšmė tavo gyvenime?

Literature





Physical activity and public health-a recommendations from the
center for disease control and preventionand the American Colege
of Sports Medicine. JAMA, 1995,273.PP.402-407.
Caspersen C.J.,Powel K.E., Christensen GM.Physicalactivity,
exercise and physical fitness.Public Health Rep.,
1985,100.pp.125-131.
Jones M. Promoting mental health through physical activity:
examples from practise.Journal of mental health promotion,
2004,3. pp.8-16.
Exercise and psysical activity in the prevention and treatment of
atherosclerotic cardiovascular disease.AHA statement. Circulation,
2003, 107, 3109
Perry CL. et al. Promoting healthy eating and physical activity
patterns among adolescents: a pilot study of Slice of Life. Health
Educ. Res., 1987, 2, 2. pp.93-103.






Promoting physical activity in children and youth. Circulation,
2006, 114.pp. 1214-1224.
Roberts C., TyndalJ., Komkov A. Physical activity. In: Young
peoples Health in context. HBSC study: international report from
the 2001/2002 survey.pp. 90-97.
Sallis JF., Patric K. Physical activity guidelines for adolescents:
consensus statement. Pediatric Exercise Science, 1994, 6. pp.
302-314.
Salmon JO. et al. Reducing sedentary Reducing sedentary
behaviour and increasing physical activity: overview and process
of Switch and Play intervention. Health Prom. Int., 2005, 20,
1.pp.7-17.
Ward DS.et al. Implementation of school environment to increase
physical activity in high school girls. Health Educ.Res.,
2006,v.21,6.pp.896-1093.
Warren JM. et al. Evaluation of a pilot school programme aimed at
the prevention of obesity in children. Health Prom.Int., 2003,18,
4. pp. 287-296
Download