Expansion Garpenberg

advertisement
Expansion Garpenberg
18 januari 2011
Lennart Evrell, VD och koncernchef
Jan Moström, Direktör Affärsområde Gruvor
Expansion Garpenberg

Investering: 3,9 miljarder SEK

Kapacitetsökning från 1,4 till 2,5
miljoner ton malm per år

Successiv produktionsökning från
2 miljoner ton malm per år 2014 till full
produktion i slutet 2015

Nytt industriområde
‒

‒
‒
Nya underjordsanläggningar
Nytt anrikningsverk
Ny infrastruktur
Produktion till 2030
Boliden
2
2011-01-18
En gruva med lång historia

Sveriges äldsta gruva i drift

Fyndigheten bröts redan på 1200-talet

I Bolidens ägo sedan 1957

Garpenberg Norra i produktion 1972

Paste fill-anläggning klar 2007

Nya anrikningsverket blir det fjärde i
Garpenberg (1908, 1928, 1953, 2013)
Kontinuerliga produktionsökningar
Malmproduktion 1957-2009
Boliden
3
2011-01-18
Garpenberg – nyckeltal
Msek
2006
2007
2008
2009
9M2010
Omsättning
1 311
1 710
1 163
1 490
1 301
850
1 095
466
793
748
1 182
1 255
1 365
1 394
1 071
60 992
71 464
83 938
90 079
61 593
EBIT
Anrikat tonnage
kton
Fördelning av betalbar metall*)
2% 1%
18%
Metallproduktion*)
kton
Zink
58%
21%
Bly
21 099
25 139
28 514
31 371
21 360
593
682
581
493
379
Silver, kg
108 082
117 798
130 287
139 141
99 473
Guld, kg
269
244
243
214
182
Koppar
Zink
*) Bas


Silver
Bly
Guld
Koppar
Bolidens långtidspriser:
Zink, 2 000, bly 1 600 och koppar 5 000 USD/ton
Silver 12 och guld 750 USD/oz
*)
Avser metallinnehåll i koncentrat. 2007-2009 produktion
översteg genomsnittlig halt i malmreserven.
Boliden
4
2011-01-18
God utveckling av malmreserver och
mineraltillgångar
Kton
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Boliden
Malmreserv
Boliden
2005
2006
2007
2008
2009
5
Mineraltillgång
Mineraltillgång Årsproduktion *10
(känd/indikerad)
(antagen)
5
2011-01-18
Marknad
Boliden
6
2011-01-18
Efterfrågan - zink, silver och bly
Zink



12 miljoner ton/år
Konsumentprodukter 7%
Industrimaskiner 7%
Zink - bygg- och bilindustrin
Silver - juvelerar - och
elektronikindustrin, finansiella aktörer
Bly - bilindustrin, ny- och ersättningsmarknad
Infrastruktur
14%
Bygg 50%
Transport
22%
24 000 ton/år
Silver
Övriga
19%
Juvelerarindustrin
30%
Övrigt
20%
Industribatterier
stationära
12%
Mynt &
medaljer
8%
Lödning, leger
ingar
7%
Fotografi
11%
8,8 miljoner ton/år
Bly
Startbatterier ersättning
46%
Industribatterier, rörliga
applikationer
Startbatterier
10%
- OEM
13%
Elektronik
24%
Source: Brook Hunt - A Wood Mackenzie Company
Boliden
7
2011-01-18
Marknaderna för Garpenbergs metaller
Byggindustri
Mogna ekonomier

Återhämtning husbyggande 2011-2012

Låg tillväxt efter 2012

Infrastruktur släpar
Kina och utvecklingsländer

Urbanisering och tillväxt i välfärd

Stark korrelation mellan förbrukning av byggmaterial och BNP per kapita
Bilindustri



Kina största producentlandet sedan 2009
Global tillväxt 2011-2016 +4.4% per år
Europa, USA och Japan når ej tidigare toppnivåer före 2016
Elektronikindustri


Tillväxt 8% per år senaste 20 åren
Elektronikproduktion har högre tillväxt än industriproduktion
Silverfonder, ETFs


Silver lager hos börshandlade fonder
Silverpriset är känsligt för förändringar i sentiment
Källa: Olika externa
8
2011-01-18
Förändring av gruvkapacitet inom zink
Perioden 2010-2020
 3,4 mt kapacitet stängs och gruvor i drift minskar med 0,5 mt
 Totalt bedömd minskning – 3,4 miljoner ton
 Nya projekt, expansion och stabila gruvor tillför 1.6 mt
 Minskning sammantaget 2,3 mt
 Underskott jmf med efterfrågan uppgår till cirka 7,2 mt
Zink - gruvkapacitet i kt
Kapacitet i base case
Fördelat på:
Nya projekt
Gruvor i expansion
Gruvor som stänger
Gruvor med fallande produktion
Gruvor med stabil utveckling
Boliden
2010 2015 2020 2025
12 191 12 693 9 931 8 043
65
3 835
4 976
1 402
1 913
836 534 331
4 637 4 669 4 669
3 831 1 599
0
1 201 913 897
2 188 2 217 2 147
9
Förändring i kapacitet
2010-2015
2010-2020
2010-2025
502
-2 260
-4 148
771
802
-1 145
-201
275
469
834
-3 377
-489
304
266
834
-4 976
-505
234
2011-01-18
Marknadsutveckling - zink
Global zinc demand
mt
25
Q4 update
mt metal
25
Annual growth (%) 2011-2020
20
15
Global
+3.8
China
W Europe
N America
Japan
+6.2
-0.1
+0.6
-0.9
World zinc smelter capability balance
World zinc mine capability balance
10
5
25
Source: Brook Hunt - A Wood Mackenzie Company
20
20
15
15
10
10
1997
2002



2007
2012
2017
2022
Probable projects
5
Highly Probable Projects
Base case smelter capability
Global requirement for zinc slab
0
0
Source: Brook Hunt - A Wood Mackenzie Company
Possible projects
Possible projects
Probable Projects
Possible mine life extensions
Highly Probable Projects
Base Case Production Capability
Requirement for zinc in concentrates
5
Q4 update
mt metal
0
1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
2025
1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
Efterfrågan på zink växer med knappt 4 procent/år till 2020 - Kina driver
Gruvproduktionen täcker efterfrågan t.o.m. 2013 - underskott därefter
Smältverkskapacitet överstiger metallefterfrågan t.o.m. 2015 - balans därefter
Source: Brook Hunt - A Wood Mackenzie Company
Boliden
10
2011-01-18
2025
Expansion Garpenberg
Boliden
11
2011-01-18
Teknik och produktion

Nytt industriområde
‒
‒
‒
Nya underjordsanläggningar
Nytt anrikningsverk
Ny infrastruktur

Kapacitetsökning från 1,4 till 2,5
miljoner ton malm per år

Successiv produktionsökning från
2 miljoner ton malm per år 2014 till
full produktion i slutet 2015
Snitthalter i malmreserven

‒
‒
‒
Zink
Bly
Silver
5,4 %
2,5 %
142 g/ton

Produktion till 2030

Stor geologisk potential
Boliden
12
2011-01-18
Översikt Garpenbergsgruvan
Befintligt
industriområde
500 m
Boliden
13
Nya schakt och
industriområde
2011-01-18
Nya schakt och
industriområde
Garpenberg
Gruvsjöschaktet
Garpenberg norra
Schakt
0Z
Dammsjön
200Z
Lappberget
Potential
Lappberget
Dammsjön
400Z
600Z
KyrkanKyrkanTyskgården
Tyskgården
Finnhyttan
Finnhyttan
Gransjön
800Z
Kaspersbo
870 Z
910 Z
Strand
1000Z
Potential
Potential
1200Z
Kanal
Potential
Utbruten malm
Potential
1400Z
Kvarnberget
Malmreserv
Mineraltillgång
Boliden
14
2011-01-18
Nya schakt och underjordsanläggningar
Boliden
15
2011-01-18
Krossar på -705 och
på -1 100 metersnivån
Boliden
16
2011-01-18
Kross och
skipstation på
-1 100/1 150
metersnivån
Boliden
17
2011-01-18
Ekonomi

Investeringsbelopp 3,9 miljarder SEK
Belopp per år, MSEK
2011
2012
2013
2014
850
1 600
1 300
250

Lönsam investering med robust kalkyl

Ökad produktivitet från hög nivå

Förbättrad konkurrenskraft

Produktionskostnad per ton malm
minskar med cirka 25 procent
Boliden
18
2011-01-18
Zink cash cost-kurva 2015 – utan expansion
Sänkt enhetskostnad med cirka 25 procent
förbättrar (allt annat lika) positionen på cash
cost-kurvan
Tara 63 c/lb
Boliden
Area, 8c/lb
Garpenberg
30c/lb
Antaganden:
Bolidens långtidspriser
Brook Hunts volymuppskattning före
Garpenbergs expansion
Boliden
19
2011-01-18
Miljöprestanda




Lägre energiförbrukning per ton
producerad malm
Minskad vattenanvändning per ton
producerad malm
Lägre bullernivåer till närliggande
samhälle
Ansökan om nytt miljötillstånd lämnas
in februari 2011
Boliden
20
2011-01-18
Sammanfattning

Lönsam investering i konkurrenskraftig
gruva
‒
‒


‒
Nästan dubblad malmproduktion
Lägre produktionskostnad per ton
malm
Lång livslängd trots högre
produktionstakt
Goda marknadsförutsättningar
Stor geologisk potential
Boliden
21
2011-01-18
Disclaimer







This presentation has been prepared by Boliden for information purposes only. Nothing in
this material shall be construed as an offer or solicitation to buy or sell any security or
product, or to engage in or refrain from engaging in any transaction.
This presentation has been prepared as per the indicated date and Boliden does not
undertake any obligation to correct or update the information or any statements made
therein. Views that may have been expressed may be subject to change without notice.
Certain statements in this presentation are forward-looking and are based on
plans, estimates, assumptions, projections and expectations and are subject to risks and
uncertainties. In addition to the factors explicitly discussed, other circumstances may also
have a material effect on the actual outcome. Such factors include, but are not limited
to, general economic or political conditions, fluctuations in exchange or interest rates or
metal prices, technological factors, interruptions in supply or production, actions of
courts, regulators, governmental agencies, competitors, customers, suppliers, employees
or other third parties.
Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty as to the accuracy
or completeness and Boliden accepts no responsibility or liability as to the accuracy or
completeness of the information contained herein. The material may include information
from third party sources believed to be reliable. However, Boliden has not made an
independent verification of the information provided.
Save as by prior approval in writing, this material may not be copied, transmitted or
disclosed, whether in print, electronic or any other format. All rights to the material are
reserved.
Boliden does not accept any liability whatsoever for any direct, indirect, consequential or
other loss arising from or in connection with any use of this information.
This material has not been reviewed, registered or approved by any authority under any
applicable laws.
Boliden
22
2011-01-18
Boliden
23
2011-01-18
Download