Amsler Grid - Ögat Optik

advertisement
Amsler Grid
Use this Amsler grid to check your vision every day.
How to use:AMSLERTEST
Ett enkelt test för att visa eventuella tecken på våt AMD
• Wear the eyeglasses you normally wear when reading.
• Position
theduchart
14 läsglasögon
inches away
face.
• Om
använder
så skafrom
du hayour
dem på
dig under testet.
• Cover one
eye
at
a
time
with
your
hand.
Dubbelslipade/progressiva glasögon ska du inte ha på dig. De kan
ett dot
missvisande
testresultat.
• Stare atgethe
in the center.
Do not let your eye drift from
the center dot.
• Skriv ut och placera testkortet 30 cm från det öga du ska testa. Håll
• Contactför
your
eye care doctor immediately if any of the
det andra ögat med handen.
straight lines appear wavy or bent, any of the boxes differ
in size •or
shapeblicken
frompå
the
or any
of thepålines
are
Fokusera
denothers,
svarta pricken
i mitten
testkortet.
missing, blurry or discolored.
• Upprepa testen med det andra ögat.
Monitoring your vision every day is important - print out
• Om linjerna och rutorna verkar suddiga, böjda, oregelbundna eller
this grid and
keep it in a convenient place.
förminskade, kontakta omedelbart oss eller din ögonläkare.
Visit MyVisionTest.com to test your vision with an online
computerized version of the Amsler grid.
myvisiontest.com
Download