Uploaded by Mats Svenningsen Skaare

Fordypningsoppgave - Koloniseringen av Sør-Afrika

advertisement
Mats Svenningsen Skaare
Fordypningsoppgave
Historie Vg3 21/22
Koloniseringen av Sør-Afrika
Koloniseringen av Afrika deles inn i tre forskjellige deler: antikken, de
islamske erobringene og europeisk kolonisering1. Koloniseringen av SørAfrika begynte allerede i 1488 da portugisiske skip ankom og europeerne
fikk interesse for landet, men det var ikke før i 1652 at nederlenderne
etablerte Kappkolonien. Det var etableringen av Kappkolonien som startet
den europeiske koloniseringen. Som følge av koloniseringen ble nesten alle
landets opprinnelige beboere drept eller gjort om til slaver.
2
Kappkolonien ble senere i 1795 okkupert av Storbritannia. Konflikten som
da oppstod mellom britene, nederlenderne og boerne (landets opprinnelige
befolkning) utløste to kriger, før britene og boerne kom i union i 1910.
3
Storbritannias motivasjon bak erobringen av Sør-Afrika kom av ulike
målsetninger, og den skjedde gradvis. Britene okkuperte Kappkolonien i
1806 inspirert av Napoleonskrigene i Europa, først og fremst av strategiske
og økonomiske årsaker. De ønsket å sikre seg en viktig havn for å kunne
kontrollere sjøveiene til India og resten av Asia. Grunnen til dette var fordi
de mente det var viktig å posisjonere seg i førersetet som kolonimakt i
forhold til de andre europeiske stormaktene.
I starten trengte de jordbruks- og beiteområder til et økende antall
emigranter. Senere kom behovene for å kontrollere handelsbetingelser og
råvarer som fantes i innlandet, dette var områder som var kontrollert av
Boerne og Zuluene (den største etniske gruppen i Sør-Afrika4). I 1870
oppdaget de at området hadde store mengder diamanter, gull og andre
verdifulle naturressurser, da ble kontrollene spesielt aktuelle.5
Den britiske kolonipolitikken ble svært påvirket av handelsselskaper og
handelsinteresser, og det var ofte lokale forretningsinteresser som stod for
1
https://no.wikipedia.org/wiki/Koloniseringen_av_Afrika
https://www.fn.no/Land/soer-afrika
3
https://www.fn.no/Land/soer-afrika
4
https://no.wikipedia.org/wiki/Zuluer
5
https://www.sølvberget.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvorfor-og-hvordan-ble-Soer-Afrika-kolonisert
2
1
Mats Svenningsen Skaare
Fordypningsoppgave
Historie Vg3 21/22
fremdriften av koloniseringen. Cecil Rhodes, forretningsmann og medeier i
et diamantselskap (De Beer) ble senere statsminister for Kappkolonien, og
spilte senere en viktig rolle for Storbritannia sin kolonisering av det sørlige
Afrika, og Zimbabwe.
Det som også motiverte koloniseringen var politiske og strategiske motiver.
Det var en konkurranse med andre stormakter om å kontrollere det
afrikanske kontinentet. Storbritannia ønsket mer stabilitet og å spre den
«britiske sivilisasjonen» til området. Av Storbritannia sin ekspansjon fulgte
det omfattende kriger og det gikk spesielt hardt utover den opprinnelige
befolkningen som også døde av sykdommer og hungersnød.
Utvidelsene mot nord førte i 1879 til krig mot Zuluene. Den første
boerkrigen varte fra 1880 til 1881. Ved å holde stand mot britene, beholdt
boerne statene sine Transvaal og Fristaten Orange. Fra 1899-1902 under den
andre Boerkrigen gikk det dårlig for boerne da britene erobret boer
republikken.
6
De to største britiske koloniene i Sør-Afrika ble styrt som to ulike kolonier
frem til 1900-tallet. De fikk både større selvstendighet og de valgte en egen
statsminister, Kappkolonien i 1872 og Natal i 1893. Det britiske Sør-Afrika
kompaniet påvirket samtidig de britiske republikkene i stor grad.
De to boer-republikkene Kappkolonien og Natal var selvstendige, men styrt
av et hvitt mindretall.
Sør-Afrika ble opprettet som en egen stat den 31. mai 1910. Nå hadde det
samme status som Australia og New Zealand, altså stor grad av
selvstendighet på de fleste områdene, men den britiske monarken som et
formelt statsoverhode. Denne nye staten ble politisk styrt av South African
Party som befestet det hvite herredømmet og skapte en allianse mellom
interesser knyttet til britisk gruvekapital.
6
https://www.sølvberget.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvorfor-og-hvordan-ble-Soer-Afrika-kolonisert
2
Mats Svenningsen Skaare
Fordypningsoppgave
Historie Vg3 21/22
Årene som kom etter opprettelsen av denne nye staten styrket hvitt
herredømme og sementerte en allianse mellom «gull og mais». I den nye
samfunnsmodellen ble alle andre folkegrupper ekskludert i noe som ofte blir
referert til som «rasebasert kapitalisme». Den mer ekstreme versjonen av
dette som videreføres kommer litt senere, og kalles apartheid.
7
Apartheid, fra afrikaans «atskilthet» er etter Store Norske Leksikon «navnet
på ideologien og det rasediskriminerende lovverket og politikken som det
regjerende Nasjonalpartiet benyttet for å forsvare det hvite herredømmet i
Sør-Afrika etter 1948» 8. De første 25 årene ble det utviklet mer avanserte
byggverk for å opprettholde raseskillet og for å undertrykke de som var imot
apartheid (anti-apartheid opposisjonen). Nasjonalistpartiet ble de siste 15
årene mot 1994 tvunget til flere liberaliseringer og oppmykninger i et forsøk
på å møte en motstand som stadig vokste fra det svarte flertallet og fra
internasjonal opinion.
9
Sør-Afrika i dag er en parlamentaristisk republikk hvor en president er
statsoverhode og regjeringsleder. Landet har ni provinser med hver sitt
parlament, men presidenten sammen med sentralstaten har stor makt.
Makten har vært hos frigjøringsbevegelsen og African National Congress
(ANC) siden avskaffelsen av apartheid i 1994. Selv om landet har kommet en
lang vei har korrupsjon vært et stort problem de siste årene. I 2018 gikk den
daværende presidenten Jacob Zuma av etter korrupsjonsanklager. Det er
fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom de ulike etniske
gruppene selv om apartheid er over. Kriminalitet er svært utbredt særlig i de
fattigere områdene. Sør-Afrikas voksne befolkning har også verdens høyeste
forekomst av HIV/AIDS, og mange har ikke tilgang til medisinsk behandling.
Likevel er det når en stor grad av presse- og organisasjonsfrihet i landet, og
grunnloven garanterer menneskerettigheter og likhet for loven som viser
hvor langt de har kommet som et land.10
7
https://www.fn.no/Land/soer-afrika
https://snl.no/apartheid
9
https://snl.no/apartheid
8
10
https://snl.no/apartheid
3
Download