לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

advertisement
‫סמינר שנתי‪ ,‬תשע"ג‬
‫יום ד'‪61-61 ,‬‬
‫קורס מס' ‪1041454801‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה‬
‫קוראים תרבות‬
‫ד"ר חאלד פוראני‬
‫שעת קבלה‪ :‬יום ד'‪)146( 64:3: -61:3: ,‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫מטרת הסמינר השנתי היא לחשוף את המשתתפים למגוון הדרכים בהן ניתן "לקרוא" את התרבות אשר‬
‫בטקסטים באופן ביקורתי‪ .‬מתוך הכרה בכך שסוגים שונים של "קריאה" משוקעים באופן תרבותי‪ ,‬ומתוך‬
‫חשיפה לכתיבה אתנוגראפית‪ ,‬סטודנטים יפגשו גישות מגוונות של הוגים הנוגעות לתנאים התרבותיים של‬
‫טקסט כמושא של חקירה וביקורת‪ .‬הקורס יכלול עבודות מרקסיסטיות‪ ,‬פסיכואנליטיות‪ ,‬פמיניסטיות‪,‬‬
‫גיניאולוגיות‪ ,‬סמיוטיות‪ ,‬פוסט‪-‬חילוניות ופוסט‪-‬קולוניאליות‪ .‬חשיפתם של סטודנטים למגוון גישות של‬
‫קריאות תרבותיות בטקסטים תשרת אותם בבניית מערך של ניתוח טקסטואלי עבור שדה המחקר שלהם‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬לחשוף את הסטודנטים לקונספציות שונות של תרבות‪.‬‬
‫‪ .2‬לנתח את הדרכים שבהן הקשרים תרבותיים מבנים טקסטים‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬נוכחות (‪.)11%‬‬
‫‪ .2‬ניתוח תרבותי (‪ – )11%‬תרגיל בניתוח תרבותי במסגרתו יש לבחור טקסט מתוך השדה וגישה אל‬
‫תרבות (‪ 2-3‬עמודים)‪.‬‬
‫‪ .3‬מתווה לפרויקט גמר (‪ – )1%‬לצורך פרויקט הגמר‪ ,‬תהיה חזרה על התרגיל הקודם‪ ,‬אך באופן נרחב‪.‬‬
‫יש לבחור טקסט אשר רלוונטי למחקרך‪ :‬טקסט\ים מהשדה ו\או אתנוגרפיה ולאחר מכן ניתוח שלהם‬
‫באמצעות גישה אחת או גישות של תרבות‪ .‬במתווה זה יש לציין את שמות הטקסטים והמקור שלהם תוך‬
‫הצדקה לשניהם – כיצד הם מאירים את החקירה שלך באופן כללי‪ ,‬ומדוע הינך מצפה שהם יעבדו‬
‫בתיאום‪.‬‬
‫‪ .4‬פרויקט גמר (‪ – )01%‬עבור פרויקט הגמר‪ ,‬מצופה ממך לעקוב אחר המתווה שבנית‪ .‬ניתן להשתמש‬
‫בפריטי הקריאה של הסמינר אך אם ברצונך בהמלצה לקריאה נוספת מתוך הרשימה‪ ,‬יש לקבוע עימי‬
‫פגישה‪.‬‬
‫‪1‬‬
.‫*הסטודנטים מוזמנים לקרוא את הפריטים בעברית במידה ויש תרגום זמין‬
:‫פריטי הקריאה ומהלך הקורס‬
Week 1 (24 October): Introduction
Week 2 (31 October): Ethnographic Sample I
Abu-Lughod, Lila (1987). "Modesty and the Poetry of Love", in Veiled Sentiments .p.
208-232. Sys. #362789
Week 3 (7 November): Ethnographic Sample II
Select “conceptual tools” and kind of text for in-class workshop
Messick, Brinkley (1993). "Genealogies of the Text" and "Disenchantment", .in The
Calligraphic State. p. 15-36; p. 54-72. Sys. #0302222
Week 4 (14 November): Ethnographic Sample III
Mahmood, Saba (2005). "Positive Ethics and Ritual Conventions", in Politics of
piety: the Islamic revival and the feminist subject. p. 119-152. Sys. #0307202
Week 5 (21 November): Conceptual Tools: Interpretive
Geertz, Clifford (1973). “Thick Description: Towards an Interpretive Theory of
Culture,” in The Interpretations of Culture. p. 3-30. Sys.# 0032227
Week 6 (28 November): Conceptual Tools: Marxist
Williams, Raymond. (1977). “Culture” “Ideology,” “Hegemony,” in Marxism and
Literature, p. 11-20; 55-74; 108-115. Sys.#1227210
Week 7 (5 December): Conceptual Tools: Semiotic
Kristeva , Julia. (1980). "The Bounded Text", In Desire in Language: A semiotic
Approach to Literature and Art. p. 36-63. Sys.#1132042
Culler, Jonathan. (1981). “Beyond Interpretation” p. 3-17; and “Semiotics as a Theory
of Reading”, p. 47-79, in The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction.
London: Routledge & Kegan Paul. Sys.# 1122712
Week 8 (12 December): Conceptual Tools: Feminist
2
Butler, Judith. (1990). Gender Trouble, p. 1-34. New York: Routledge. Sys.#310921
Week 9 (19 December): Conceptual Tools: Post-Colonial
Said, Edward. (1994). Culture and Imperialism, p. 3-19; 43-62. New York: Vintage
Books. Sys.#363691
Week 10 (26 December): Conceptual Tools: Psychoanalytic
Last date to submit brief cultural analysis
Kodre, Lenart. (2011). “Psychoanalysis for anthropology: An introduction to
Lacanian anthropology,” In Anthropological Notebooks 17 (1): 53–72.
Žižek, Slavo. On Culture and Other Crimes: An Interview with Slavoj Žižek
http://ucexchange.uchicago.edu/interviews/zizek.html
Week 11 (2 January): Conceptual Tools: Post-Secular
Asad, Talal. (2009). “Free Speech, Blasphemy and Secular Criticism,” In Is Critique
Secular? Blasphemy, Injury and Free Speech. Asad et. all, p. 20-63.
Week 12 (9 January): Conceptual Tools: Ethical I
MacIntyre, Alasdair. (1978): “The Idea of Social Sciences,” In Against the Self-Image
of the Age; Notre Dame: University of Notre Dame Press. p. 211-292. Sys.# 232303
Week 13 (16 January): Conceptual Tools: Ethical II
Project Outlines due
Badiou, Alain (2009): “Thinking the Event” In Philosophy in the Present: Alain
Badiou and Slavoj Zizek, Engelman P. (ed.) p. 1-49. Cambridge: Polity Press. Sys.#
2256553
Week 14 (23 January): Research Workshop
Recommended Additional Readings:
Austin, J (1962). How to Do things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Bakhtin M. M. (1986). Speech Genres and Other Essasy. Transl. V. W. McGee C.
Emerson M Holquist Austin: Texas University Press.
3
Barbara Johnstone, “Introduction” (1-31); “Some General Themes,” 260-271 2008
Discourse Analysis (Introducing Linguistics).
Basso, E (1985). A Musical View of the Universe: Kalapalo Myth and Ritual
Performance. Philadelphia: University of Pennsylvania.
Basso (1996): Chapter 2: Stalking with Stories, p. 37-70.
Basso, K. Selby H. (1976). Meaning in Anthropology. Albuquerque: University of
New Mexico Press.
Baumman R. (1986). Story Performance and Event: Contextual Studies of Oral
Narratives. New York: Cambridge University Press.
Bloch. M. [ed.] (1975). Political Language and Oratory in Traditional Society.
London/New York. Academic Press.
Bourdieu, B. (1983). The field of cultural production, or: the economic world
reversed. Poetics 12: 311-356.
Bourgois, Ph. (1995) Chapter 5: School Days: Learning to Be a Better Criminal,
p.174-212.
Brenneis, D. (1994). Discourse and Discipline at the National Research Council. A
Bureaucractic Bildungsroman. Cultural Anthropology, Vo. 9: 23-36.
Brennies D. and Myers F. (1984). Dangerous Words: Language and Politics in the
Pacific. New York: New York University Press.
Briggs. C (2002). Linguistic Magic Bullets in the making of modernist Anthropology.
American Anthropologist. Vo. 104: 481-98.
Caton, Steve (1990). "Power, Poetry and Persuasion", in Peaks of Yemen I Summon
p.155-179. Sys. #2121114
Clifford, J (1986). “Introduction” in Writing Culture: the Poetics and Politics of
Ethnography. Berkeley: University of California Press. p. 1-26.
Comaroff J. L. (1975). Talking Politics: Oratory and authority in a Tswana chiefdom,
in Bloch M.
Crapanzano V. (1993). Text, Transferance, Indexicality. In Lucy J. Reflexive
Language: Reported Speech and Metapragmatics. Cambridgem UK: Cambridge
University Press. p. 293-314.
Culler J (1981). The Pursuit of Signs: Structuralism, Linguistics and the Study of
Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Deeb, Lara (2006): “Ashura: Authentication and Sacrifice”, in An Enchanted Modern.
p. 129-164. Sys. #2146402
4
Eagelton, Terry (1986). “Political Criticism” in Textual Analysis: Some Readers
Reading. Edited by Mary Ann Caws. p. 257-271. Sys.#1933328.
Fairclough, Norman (1992). Discourse and Text: Linguistic Intertextual Analysis
within Discourse Analysis. Discourse and Society 3(2): 193-217.
Fairclough, Norman (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social
Research. London: Routledge.
Feld (1982). Sound and Sentiment: Birds, Weepings, Poetics and Song in Kaluli
Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Gilsenan, Michael (1996). "Narrative, Power and Persons" and "Fathomless
Occean,".in Lords of the Lebanese Marches p. 55-76. Sys. #3022207
Greg Urban, (1996). "Entextualization, Replication, and Power." in Silverstein,
Michael and Greg Urban, ed. Natural Histories of Discourse. p. 21-44.
Herzfeld, M. (1985). The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Createn
Mountain Village: Princeton: Princeton University Press.
Hill, “Finding Culture in Narrative” (Quinn, 157-202). In Quinn, Naomi, ed.
Hymes D. (1981). “In Vain I tried to Tell you”: Essays in Native American
Ethnopoetics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Irvine J. (1989). Why talks isn’t cheap: language and political economy. American
Ethnologist. Vol. 16: 248-67.
Jakobson, Roman (1987) “Language in Operation” and “Linguistics and Poetics”, in
Language and Literature, p. 50-94. Sys.# 1389702
James Gee, An Introduction to Discourse Analysis, (Chapters 1-3: 1-34). 005 (2nd
ed.). An Introduction to Discourse Analysis.
Kondo (1990) Chapter 2: Industries, Communities and Identities, p. 49-75.-119.
Kristeva, J. (1986). Word, Dialogue, and the novel. The Kristeva Reader, ed. T Moi,
pp. 35-61. New York: New York University Press.
Macherey, Pierre (2006). A Theory of Literary Production. New York: Routledge.
Macmillan.
Messick B. (1992). The Calligraphic State: Textual Domination and History in a
Muslim Society. Berkeley: University of California Press.
Mitchell, W. J. T. (1986). Iconology: Image, Text and Ideology. Chicago: University
of Chicago Press.
Peacock, James L. and Dorothy C. Holland
5
Riffaterre, Michael (1986). Textuality: W. H. Auden’s Musee des Beaux Arts,’ p. 113 , in Mary Ann Caws, [ed.]. Textual Analysis: Some Readers Reading.
Said, E. (1985). “An Ideology of Difference,” Critical Inquiry, 12(1) 38-58.
Sherzer, J. (1983). Kuna Ways of Speaking: An Ethnographic Perspective. Austin:
University of Texas Press.
Silverman, David. (2000). “Analyzing Text and Talk,” in Denzin, N. and Lincoln Y
[eds.]. Sage Handbook of Qualitative Research. p. 869-886.
Travers, M. (2006). Understanding talk in legal settings: what law and society studies
can learn from a conversation analyst. Law and Social Inquiry, Vo. 31: 447-465.
Volsinov, V. (1973). Marxism and the Philosophy of Language, trans. L Matejka I
Titunik. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Widdowson,H. (2007). Discourse Analysis. Oxford University Press. p. 1-26. The
Life History in Anthropological Field Work (1977). Anthropology and Humanism
Quarterly 2 (2-3):3-7.
The Narrated Life: Life Stories in Process.( 1993 ) Ethos 21 (4):367-383.
Finding Culture in Talk: A Collection of Methods (2005). New York: Palgrave
6
Download