כנס-דרפקין-המכון-לקרימינולוגיה-האוניברסיטה

advertisement
‫כנס דרפקין מתקיים מדי שנה לזכרו של פרופ' ישראל דרפקין ז"ל שהיה מייסד המכון לקרימינולוגיה‬
‫ מטרת‬.‫ ביטחון ופיקוח חברתי‬,‫ השנה יתקיים הכנס בנושא פשיעה‬.9191 -9191 ‫ומנהלו הראשון בשנים‬
‫ שנמצאים בקדמת הבמה הקרימינולוגית‬,‫ מחקרים שונים‬,‫הכנס היא לאסוף בתוך מסגרת מארגנת אחת‬
‫ הכנס בוחן את‬.‫בעולם ובוחנים באופן חדשני את המושג פיקוח חברתי בחינה אמפירית ותיאורטית‬
‫ הדרך שבה הפיקוח החברתי‬.‫ טרור ואכיפת החוק‬,‫ההשפעה של פיקוח חברתי בזירות שונות כמו שיטור‬
‫ הכנס יבחן את הקשר של המושג‬,‫ כמו כן‬,‫זמנית מתהליכים של פאניקות מוסריות‬-‫משפיע ומושפע בו‬
.‫ אכיפה ופיקוח חברתי‬,‫בקרב הקרימינולוגיה הסביבתית ויתמקד באינטראקציה בין מרחב‬
‫ תוכנית‬.‫הכנס ישלב דוברים מהארץ ומהעולם שעבודותיהם מתמקדות בשאלות שהכנס מנסה לבחון‬
‫ דיויד‬,‫ מרקו דוגטו‬,‫ כוללת רשימה של חוקרים מובלים מח"ל כמו ארנסטו סבונה‬,‫ המופיעה מטה‬,‫הכנס‬
‫ בכנס גם ישתתפו חוקרים ישראלים שיציגו מחקרים‬.‫ פאול ופטרישה ברנטיגהאם וג'וש פרייליך‬,‫נלקין‬
.‫חדשנים‬
Crime, Security and Social Control
Date: 12 May 2014
Hebrew University / Mount Scopus
09:30-09:45 Opening and Greetings
Prof. Yuval Shani
Dean Faculty of Law
The Hebrew University
Dr. Badi Hasisi
Director Institute of Criminology
Hebrew University
09:45-10:45 Session 1 – Crime Control and Security
Chair: Dr. Badi Hasisi
Institute of Criminology
The Hebrew University
Prof. Shawn Bushway
School of Criminal Justice, SUNY Albany
A direct test of plea bargaining in the “shadow of the trial”
Dr. Tal Jonathan-Zamir
Institute of Criminology
The Hebrew University
Predicting police use of procedural justice in police-citizen encounters
Discussant: Dr. Joshua Guetzkow
Institute of Criminology & The Department of Sociology and Anthropology
The Hebrew University
10:45-12:00: Session 2 – Environmental Criminology and Social Control
Chair: Dr. Tal Jonathan-Zamir
Institute of Criminology
The Hebrew University
Prof. Paul Brantingham and Prof. Patricia Brantingham
Simon Fraser University
Institute for Canadian Urban Research Studies
Understanding the Back Cloth of Social Control at Places
Prof. David Weisburd
Institute of Criminology
The Hebrew University
Living in Hot Spots and Cool Spots: Are the Crime, Health and Legitimacy
Outcomes Different
Discussant: Dr. Daniel Ohana
Institute of Criminology
The Hebrew University
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Session 3 – New Perspectives on Moral Panic
Chair: Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian
The Institute of Criminology and the Paul Baerwald School of Social Work
The Hebrew University
Prof. Nachman Ben-Yehuda
Department of the Sociology and Anthropology
And
Prof. Miriam Gur-Arye
Faculty of Law
The Hebrew University
Criminal Justice Responses to Moral Panics: The case of hit-and-run traffic
accidents in Israel
Prof. Revital Sela-Sheyovitz
The Institute of Criminology, The Hebrew university &
The David Yellin Academic College
Neo-Nazis and moral panic: The emergence of neo-Nazi youth gangs in Israel
Discussant: Dr. Sigal Gooldin
The Department of Sociology and Anthropology
The Hebrew University
14:30-14:45: Coffee Break
14:45-16:15 Session 4 – Social Control and Homeland Security
Dr. Joshua Freilich
John Jay College, New York
Diversity, disorganization and deadly far-right ideological violence: A county-level
analysis
Dr. Barak Ariel
Institute of Criminology
The Hebrew University
Comparing Procedural Justice To Experience Utility Theories: A Randomized
Controlled Trial in Counter-Terrorism Stop and Search Practices
Dr. Simon Perry
Institute of Criminology
The Hebrew University
Using Physical Barriers to Prevent Terrorist Attacks: An Evaluation Test of Crime
Displacement Theory
Discussant: Dr. Badi Hasisi
Institute of Criminology
The Hebrew University
Download