Vätskor i handbagage/Liquids in cabin baggage

advertisement
Vätskor i handbagage
Liquids in cabin baggage
I handbagaget får du ta med
In your cabin baggage you may bring
Vätskor, geléer och sprayer
i behållare med en volym på
högst 100 ml (1 dl)
Liquids, gels and aerosols in
containers with a capacity no
greater than 100 ml (3.4 fl oz)
• Behållarna (flaskor, burkar, tuber osv) ska
placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse. De ska utan problem få plats i påsen,
som ska vara helt stängd.
• Plastpåsen ska vara återförslutningsbar.
• Varje passagerare som har biljett/boardingkort får ta med en påse.
• Exempel på vätskor är vatten, tandkräm,
hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande
konsistens.
• The containers shall fit comfortably in one
transparent 1 litre bag that is completely
closed.
• The bag shall be resealable.
• Each passenger with a ticket/boardingcard
may bring one bag.
• Liquids include water, toothpaste, hair gel,
beverages, soups, perfume, shaving gel,
aerosols and other substances of a similar
consistency.
Du får dessutom ta med
• mediciner
• barnmat
• vätska som ingår i särskild diet, som du
behöver under resan.
You may also bring
• liquids for medical purposes
• baby formula and food
• liquid dietary foodstuffs.
Observera att du ska visa upp din plastpåse
och eventuella mediciner, barnmat och
flytande dietmat i säkerhetskontrollen.
Please observe that the plastic bag containing liquids, as well as any liquid medicines,
dietary foodstuffs or baby formula and
food shall be declared for inspection at the
security checkpoint.
För ytterligare information, se www.transportstyrelsen.se/vatskor
For further information, see www.transportstyrelsen.se/liquids
Download