Telenor Projects
Telenor has agreed to provide various project options. This includes co-supervision jointly with a
NISlab staff member (which could be me, Jose J Gonzalez, or somebody else, depending on the actual
topic) and allocation resources to conduct a pre-project this term (Autumn 2013) and the actual
master thesis in Spring 2014.
Currently the possible projects exist only as keywords in Norwegian. This does not necessarily imply
that the projects will require writing a thesis in Norwegian, but knowledge of Norwegian is required.
Also, the candidate will have to pass security clearance to be able to conduct a Telenor project.
Keywords
Gjennomgang av Telenors varslingsløsninger (Novi, KSB, OPL, ISOC +++)
•
Hensikt: lage forslag til en bedre struktur for varslinger til kunder og internt i Telenor.
Gjennomgang av konsekvensanalyser:
•
•
•
•
•
Tuning av Tacos
Analyser i Novi
Sammenstilling av konsekvenser i KOG/NetGIS
Koordinering av konsekvenser fra alle tjenestemiljøer slik at Operasjonsleder kan se helheten
Vurdering av trendbaserte alarmer, sikre proaktiv feilretting
Analyser av utbygging av 4G
•
•
•
Hvordan klarer Telenor Operations å følge opp overvåking og drift av et nytt nett
Hvordan benytter kundene ny funksjonalitet
Hva benyttes 4G nettet til
Analyser av BRUT 2.0
•
•
•
Hva er konsekvensene for drift under og etter en omlegging?
Hvordan er alarm og overvåkning implementert?
Hvordan kan man forhindre alvorlige feil i BRUT 2.0?
Operasjonsledelse
•
•
•
•
Analyse av hvordan status for nett og tjenester følges opp.
Forbedring av informasjonsdeling ved store feil.
Grensesnitt og kommunikasjon
Gjennomføring av Task Force og CMT