Virkemidler og satsingen på bioøkonomi Special Interest Group

advertisement
Virkemidler og satsingen
på bioøkonomi
Special Interest Group Seaweed
Rica Hell Hotell 19th September 2014
Marit S. Valseth, Coordinator Bioeconomy
2
Innovasjon Norges rolle
• Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom
næringsutvikling i hele landet
• Utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige
muligheter
• Bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering
Foto: CC by KaVass
3
Hvem er Innovasjon Norge?
• 750 ansatte – i alle fylker og ved 31 kontorer i 28 land
• Forvaltet 6 Milliard NOK i 2013 på vegne av stat og
fylkeskommune
• Stiftet i 2003 som en sammenslåing av Statens næringsog distriktsutviklingsfond (SND), Norges eksportråd,
Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for
oppfinnere (SVO).
Hovedkontoret
Distriktskontorer
4
Kort om noen av våre virkemidler
MESSER
DELEGASJONER
REISELIV
GET
FRAM
Profilering
IPR
DESIGN
EEN
HØYVEKST
NCE
ARENA
Bedriftsnettverk
Nasjonale
Innovasjonsnettverk
Nettverk
Kompetanse
Rådgivning
TILSKUDD
LÅN
Finansiering
Finansieringstjenester
Generiske virkemidler
•
•
•
•
•
IFU/OFU
Innovasjonslån og lån
FRAM
Bedriftsnettverk
Internasjonal Vekst (rådgivning)
Råvare-nøytrale virkemidler
• Bioraffineringsprogrammet
• Miljøteknologiordningen
•
Regionale midler
Råvare-spesifikke virkemidler
•
•
Marint Verdiskapingsprogram
Trebasert Innovasjonsprogram
EU programmer
•
•
SMB ordningen
ERA-net Industriell Bioteknologi
• ERA-net Marin Bioteknologi
Hva er Enterprise Europe Network?
… og tilbyr deg hjelp til
søknaden til SMBinstrumentet
… er EU-Kommisjonens
internasjonale
bedriftsrådgivningsnettverk
… har rådgivere over hele
Norge som er tilgjengelig for
deg
… blir i Norge koordinert av
Innovasjon Norge.
… tar en formell rolle som ledsager
for SMB-instrument beneficiaries i
Norge
Ingrid M.
Bortne
Sølvi Silset
Lisbeth
Vassaas
… leverer informasjon, kurs og
rådgivning om SMB-instrumentet (og
andre EU-relaterte temaer)
John Tveit
Stefan
Gundersen
Maria
Christensen
Sigurd
Holtskog
Mathias
Havgar
BIOØKONOMISATSINGEN
Innovasjon Norges Bioøkonomisatsing
IN ønsker å bidra til at norsk næringsliv bygger konkurransekraft innen den
framvoksende bioøkonomien.
1. Norge bør utnytte sin lange kyst og ledende posisjon innen maritim
teknologi til avansert kultivering av marine råvarer.
2. Norge bør overføre prosess og markedskunnskap fra tresektoren som
grunnlag for å etablere integrerte marine bioraffinerier.
Petroleum economy
Bioeconomy
1000
Bioeconomy
2000
3000
9
Innovasjon Norges Bioøkonomisatsing
Innovasjon i samspill
Et bioøkonomisk samfunn
forutsetter samarbeid mellom
aktørgrupper som i dag har
liten kontakt.
Hovedmål
Stimulere til at flere norske
bedrifter tar markedsposisjoner innen avansert
produksjon og foredling av
fornybare bioråvarer.
Fornybar
råvare
Muliggjørende
teknologi
Bioraffinering og prosessindustri
A global industral revolution
Current major Norwegian biomass
12
What else can we harvest from the
blue garden?
Sugar kelp and other marine algae
Tunicates from Scalpro, Rong, Hordaland
... and what new value chains can thus be created?
13
New enabling processes
PROCESS
VALIDATION
PROCESS
SCALE-UP
Bioraffineringsprogrammet
Miljøteknologiordningen
14
The Biorefining Program
 Development or technical validation of processes for
valorisation of renewable bio-based feedstock.
 National program – NOK 20 mill in 2013 – 25 mill in 2014.
 Project duration: 1-2 years.
 Both SME’s and larger
companies are eligible.
 Applications to be submitted
through IN regional offices.
15
Norway–UK Memorandum of Understanding 2011
2011-13: 11 bilateral R&D projects
25 mill NOK in grants (IN+TSB)
 HVC3 in 2011: 4 projects
 HVC4 in 2012: 4 projects
 HVC5 in 2013: 3 projects
75% application success rate
2014: £45 mill UK grant program
Norwegian companies can apply
through a British business partner.
 1st call: Deadline 14th May
 2nd call: Deadline 10th September
Contact Marit Valseth, Innovation Norway
16
A concerted and coherent effort
 Designing the appropriate
measures.
 Increase awareness of new markets
and technological opportunities.
 Coordinating activities and
policies.
 Stimulate cross-sectorial and
interdisiplinary cooperation.
17
Download