Last Ned - Nordiske Mediedager

PROGRAM
Bergen 11. - 13. mai 2011
Hovedpartnere:
Webtv partner:
innhold
Regional partner:
Mediepartnere:
Offisielle leverandører:
Nordiske Mediedager
Småstrandgaten 3
P.O. Box 1347 Sentrum
5811 Sentrum
Tlf. +47 55 55 08 50
E-post:
[email protected]
www.mediedager.no
Velkommen....................................................................................... 2
Fremtiden akkurat nå......................................................................... 3
Arrangementssteder/hoteller.............................................................. 4
Praktisk . .......................................................................................... 6
Kveldsarrangement............................................................................ 7
Programoversikt................................................................................ 8
Onsdag 11. mai..................................................................................10
Den store Prisfesten.......................................................................... 13
Torsdag 12. mai.................................................................................16
Mediespesial/Den store Mediequizen................................................. 32
Fredag 13. mai.................................................................................. 34
NMD Ung: Journalist i klassen.......................................................... 47
NMD Ung: Konferansen....................................................................48
Fremtidens mediebransje.................................................................. 52
Medieundersøkelsen........................................................................ 53
Mediemessen.................................................................................. 54
Foredragsholdere............................................................................. 62
Disse står bak Nordiske Mediedager.................................................102
Sekretariatet i Grieghallen, tlf. +47 55 21 61 33
Pressekontakt Carina Økland, tlf. +47 408 75 892
Disse står bak:
Twitter.com/mediedager - #nmd11
Facebook.com/mediedager
Flickr.com/mediedager
Offentlige støttespillere: Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kulturdepartementet
Støttespillere: A-pressen, Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Rådet for anvendt medieforskning (RAM)
1
Velkommen til Bergen og til Nordiske Mediedager!
Fremtiden akkurat nå
Det er en stor glede for meg å ønske dere
hjertelig velkommen til Bergen og årets store
mediehøydepunkt, Nordiske Mediedager!
For en bransje som i flere år har måttet takle
tøffe utfordringer, er det ekstra hyggelig å
registrere at optimismen er på vei tilbake – og
at fremtidsutsiktene er lysere enn på lenge.
Det siste året har imidlertid ikke bare vært
preget av optimisme og glede. Vi har store
tomrom som må fylles etter at Bjarne Berg
og Svein Ove Strømmen gikk bort. De to
høvdingene i Vizrt la ned en uvurdering innsats
for mediebransjen. I ettertid påligger det oss et
stort ansvar for å forvalte arven de etterlot seg.
Mediedagene skal favne bredt og smalt. Vi ønsker
å belyse og diskutere de store mediespørsmålene
og de viktige medietrendene. Samtidig vil vi gi
plass til de mange små endringene, de som
kanskje har mest å si for deg som ser, leser og
lytter.
Dette er viktig for Norden og Norge – og det
er viktig for Bergen. Bergen er hjemsted for et
mangfold av store og små mediebedrifter, vi
huser viktige utdanningsinstitusjoner, og som
en stor region har vi de musklene som trengs
for å utvikle miljøet og næringen ytterligere.
Som alltid byr Nordiske Mediedager på et
rikholdig program, og dere vil finne mange godbiter som passer for enhver smak. Velkommen
til Bergen og uforglemmelige opplevelser under
Nordiske Mediedager 2011.
Vi har lenge hatt sterke avisredaksjoner og et
tungt NRK-miljø. I tillegg har TV 2 vært sentral
for utviklingen av mediebyen Bergen. I kjølvannet av TV 2 har vi hatt en knoppskyting som
både har skapt hundrevis av arbeidsplasser
og bidratt til ny teknologi som er solgt til hele
verden. Derfor var det grunn til å feire at TV 2
og Kulturdepartementet kom til enighet om en
avtale om at TV 2 blir værende i byen vår.
2
Monica Mæland
Byrådsleder, Bergen
kommune
I år er det ti år siden krigen startet i Afghanistan.
Da vi begynte programjobbingen i høst, bestemte
vi raskt at vi ville oppsummere medienes
krigsinnsats. Hva får vi vite, hvor mye får vi vite
og hvem er det som forteller? Har norske medier
vært tilstrekkelig kritiske i sin dekning? Lite ante
vi da at flere av landene i Midtøsten i løpet av de
siste månedene skulle gi sosiale medier en enda
viktigere rolle og status når verden står overfor
dramatiske politiske endringer. Dette vil du
garantert høre mer om.
Når vi utvikler programmet til Mediedagene, er
det noen ord vi alltid har i bakhodet. Inspirasjon
og nytteverdi er to av dem. Derfor får du møte
Sunday Times som lanserte sin brettutgave i
2010 og raskt ble kåret til verdens beste nyhetsapp (iMonitor). Derfor kommer Rory Albanese,
Executive Producer og manusforfatter for
sylskarpe The Daily Show. Hva er det som gir
programmet slik politisk slagkraft i USA?
Hvordan ble de “The Best F#@king News Team
Ever”? Og derfor skal Creative Director Jonathan
Spencer gi deg historien bak designet og utviklingen av BBCs grensesprengende grafikk under
valgnattsendingen i 2010.
Vi har som alltid spåmenn på plass. NRK Betas
Eirik Solheim og mediefuturisten Gerd Leonhard
skal titte inn i glasskulen og peke ut retning og
trender. Vi har invitert 17-åringer til å fortelle om
17-åringers medievaner. Christopher Sopher skal
utdype hva han tror om fremtidens mediebrukere
etter å ha forsket på kidsa i Europa og USA. Brian
Seth Hurst vil lære oss om “the next generation
of multiplatform storytelling”. Eller som han så
enkelt sier det selv: ”How to tell a story?”
Noen som også har rimelig god peiling på
historiefortelling er DRs Adam Price. Sammen
med produsent Camilla Hammerich skal han ta
oss med bak det danske politiske dramaet Borgen,
og vi skal dykke inn i en annen veldokumentert
virkelighet. For hva var det som gjorde at bortimot
en mill. nordmenn hver uke lot seg fascinere av
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu? Og det i
snart ti år!
Nytt av året er workshop og såkalt live pitch. Til
førstnevnte har vi invitert Fredrik Skavlan, en flipover og tre tjukke tusj. Fredrik har lovet oss at det
skal jobbes. Til live pitch har vi invitert fire ulike
selskaper til her og nå å pitche en nettserieidé for
åpen scene! Hva er en god pitch? Hvilke vurderinger gjør potensielle innkjøpere, her representert
ved VGTV, ABC Startsiden og TV 2? Og hva er en
god idé?
Tradisjonen tro skal vi diskutere penger og
eierskap, og i år har det mer enn noen gang vært
påkrevd å invitere de store medieaktørene til “det
store slaget om Norden”. Og for første gang har
vi samlet opposisjonen til debatt med kulturministeren om spørsmålet: ”Hva skal vi med
mediepolitikk?”
Den store Medieundersøkelsen er på plass, det
samme er elleville Torsdag kveld fra Nydalen,
Eckbo & Ødegårds nye nissekalender, og vi skal
høre om hvordan de fantastiske bildene i 71° nord
blir til. Men de aller morsomste bildene skapes
kanskje av to herrer som befatter seg med radio,
nemlig Yan Friis og Finn Bjelke i Herreavdelingen.
God fornøyelse – og hjertelig velkommen!
Guri Heftye
Festivalsjef
Christian Lura
Leder,
programkomiteen
3
Sandviken
Store
Lungegårdsvann
vei
es
ve
i
Ø.
Pin
n
eli
en
ie
n
mar
ks
Lan
d
a
Ole
n
eie
sv
al
nd
le
øl
M
tve r rg t.
So
lh.
Ga
holmen
OH
Fur ubk .
R
n
te
ga
Gr an ba kk en
NS
Marine
ø
m
or
er
hm
Bø
ei
G
S
W
O
Sjekk ut programmet vårt på alle skjermer
S
Gyldenpris
en
Jekteviken
Puddefjorden
nst
K
ls gt.
incke
Th
All
e
Mow
s
Ag n e
S
LE
IL
H
5
55
et
org
ste
t
Nø
n
ge
yg
br
ste
Nø
gt.
n
oe
sbr
ord
efj
dd
Pu
rti
gru
Be
tet
rg
erm
ha en o
vn g
ev Om inale
es la
n
en nd
bs
ien
gt.
Stu
eka
gt.
litz
gt.
Møhlenpris
5
55
Hu
l ffs
t.
sg
ls
gt.
øst
Wo
Zet
rm
Sto
jes
E
AT
.
sm
nd 555
tla
Bra
N
EG
V in
gt.
lins
Tul
sse
We
pl.
nes
Syd
.
sgt
rr e
Sve
en
ST
t.
elsg
Ab
t.
dsg
an
k.
esb
r dn
No
em
N.N
t.
dsg
går
rr e
Bje
t.
at
n
NØ
Dra
ge
fj.b
Sy
k.
dn
es
ga
ten
t.
L
ve
t.
olfs
ens
g
J. R
La
te
ien
gt.
ka
oes
ys e
10
Solheimsviken
lmb
gt.
e
Pr.K
ns
i
Ho
s
Fos
t.
gg
Tor
un
gate
ns
an
rm
te
ga
gr
t.
an ks g
H an s T
ns
Ha
He
TE
GA
in s gt .
Jo na s Re
age
S
e
gat
rg
te
ga
te
e
vei
r
EN
er S
IE
n
7
i
Ly d
.
11
se
tr e
Ves
t.
tea
se s
an r d
Tea
.
.
de
EI
GT
las
ST
es
elv-
en
ersm
.
llm
gsa
.
.
bo
EV
ØM
ek
liot T R
S
r.
stp
RI
2 4
v
Eng
ber
.
sm
sm
allm
.
Tid
No
rd
ne
sg
ate
n
N
Bib
t
stus
B ad
3 1
Fe
CH
gt.
te
ga
jen m.
ørs n
ras llers
Sm Neptu terga Kje urallm.
H. Klos lm.
V.M
ural
gt.
s
Ø.M
ann
m.
rim
eby
tteses
C. F
Henn
Sko len
Knø
a
s
sm.
.
sm
.
ekk
eb
salm
nk
.
erg
Piilsm
Mu V.Holb
Cor t
bk.
nge
Stra m.
ges
Tran
Hol
ck.
Kipp
rke
rke
rsm
kke
i
Nyk
8
A
t.
Tverrg
i
rr
Ky
Chr. Michelsens
Jon
en
n
Fortu
6
t.
tsg
feld
otz
P.M
t.
eg
irk
D Sigu
t
Ola er
s
nd
fot
ng l. Vaskm.
Su
o
st
s
K
’s p
Bar
Po
en V
s
av
nu
ing
O l lle rie t
en Mag
nn
e
Ga
Eng
llm
ity n
InC eite
rga
V
To
ET
.
C.O
ki
Ny
Klo
dallm
o
Tollb
Nordnes
.
Nygt
mk
Do
llm.
et
red
- st
Sko
skirkea
N.Kor
RG
b
9
s gt.
draak
R.Nor
.gt.
toppid
E.Pon
ns gt.
D.Kr oh
.
bs H
Jaco
m.
løes
.
TO
nd
Vågen
Mol
Heggebk.
Ø.Korsk.allm.
Ø.Korsk.sm
N. urg.sm.
amb
H
.
sallm
Vetrlid
m .
all H
gs ion t
eg ect ore
Dr Coll kont
n e
rio avn t.
Cla H rug
Sa
lu
nB
isso tel.
Rad yal Ho
Ro
llm.
ikirkea
Nikola
.
rget
t.
går dsg
Finne nseatiske
a
Det H H.
sgt.
Lepp
L.
.
b.sm
Linde
S
to
iks
tev
Bergenhus
5
.
.bk
geg
Lun
bk.
ne
nba
Jer
t.
gt.
e
Ny
.tv.
tev
Sku
u
Sk
.
Wibergspl
b.sm.
Wesen
gt
gt.
er
gesm
Klin
Hans
t
lerg
Bag
H.Meyersgt.
ot h
R e ip sl ag
gs g
Rothaugen
skole
dergt.
ev
Torde
Brattl
v
ke
rgens
Blek
te
C a p p e s v e b a k St. Jø
Sør e Blekebk.
Byporten
ands ga eveien
Å
ki
Wergel
k
S
S
e
l
.
t.
Bispengsg
sm
B
aten
g
jell
k
ll
Ø.F
i
Telth.sm. Fje
re
i
nr
sv .
Ha u g
Øv N . B lekevn.
gt.
5 H.
ve
B.Meyer llsm.
Langevn.
s
He lesm.
s
.
8
es g t .
e
k
d
b
5 Terminus .Kaa
o
s
je
F
St. smauet kjeller
.
.
Stø
g
Domkirken
t
n
N
e
b
s
.
e
m
.
b
.
g
pl
j
NygårdsZ
o
en
Hunstad
i
e
m Kry
Asyl
n
in
t
s
i
s
k
e
l
i
l
Stølegaten
e
s ve
L
t
Ø
a
s
k
L
v
S
S
regt.
teinkjel
Katedr.
st
skole
Han
Chr.Krybbe Fløibanen
i e n . Skutev.v. Lamber tsv. Ba
lerg Forst.
rs gt.
gt. .
ay
tangen
t.
skolen
skole
s .Kl.sm S.Kl.sm.
N kkesm. t.
g Osca Lepra- Kunstilw
us
n
n
a
o
n
K
e
a
l
N
e
R
a
g
t.
te
høysk.
B
ga Victoria
l
s kebeinerg
tø
rs
er m.
ca
S
e
n
Os
k
lai
n
ng
ko
n
e
k
Ni
Ko
i
museet
te
en Lungegår dskaien
Bø kkers t.
Hotell t.
ve
elg Bir P
N.
ate
s
sm.
iga
kai
e
n
sg
viks and H
Bø tev .g
Marken
Ka
Korskirken Tank
r e g H.
øm
s jo n eByGarasjen
Branns
gt.
rulf
skole
dv
viksveien
Ø v Thoosnenkrantz ntz
.Kje ti
Parking for
Sku kute gr .
tasjon
.Str WC B y s t a
9
r.
H
t
Gr.sm.
Ø
n
s
i
g
Mariakirken
ra
l
e
R senk
S bor
o
.
ll
o
H
k
bus
and
truck
H
o
t
s
P
S
en
.
v
o
.
Bergen
.
s
ir
m
.
F n
R
oll
r
Kr ok
Ø
Busster
rr e
nne
gest
tr .
s gt
en
Mari
Storsenter
Koengen
Sve
Grø
Br yg
kos
kuteviken
gen
d ergt.
gt.
Kro
V.S
hel
Bryggens
F J Ø S A N G E RV E
ten
ank
Bryggen
B
a
elien
.
Bergenhus
g
IEN
Sverresborg
i
S tr ø m
m Museum
Pinn
e
a
l
str
.
Ve
l
N
m
l
l
Festningsmuseum
K
k a ie n
E
sa
i
sa
585
g
L
g
G
å
Rådhus
B
usste
V
reg
YG
ias n
.
nas bsens gate
gt.
Maritim
Lars rm.
E16
E
The Fish
har gge
nsgt
BR
nd
Ø.D
Jo
I
Hille
Høyskolen
Høgskole
AT
n Lille
Thon H. Bergen
tra
r nse
Zac bry
s
e
G
s
jø
Market
k
b
å
i Bergen
r
E39
Brygge
Høgskolen i
gate
As
IH.
St. Jakobs
p a Lungegårdsvann
Sm
.
y
N
t
Håkonshallen
Bergen,
AI
kirke
d
Krohnsminde
B
g
ye
n
Adventkirken
Bontelabo
D an i e l H a ns e n s gt .
tts
tra set
ten
Ny
idrettsplass
é
Slo
n
.
EN øSverhu
n
gå
sga
all
t
e
N
I
ie
u
yg
t
g
gen Fish Senter
a
år
en
h
k
s
d
a
rds
at
P
Florida
r
Åstad
Danmarksge
KA Kl n
oes
Grieghallen
Nygår dsg
ye
bro
Råd
usg
M
e
sykehus
D
Dreg
n
h
Videregående
plass
e
g
e
r
J
ø
v
en
M
et
Rosenkrantztårnet
ANdahl gat
P
tar
s
skole
nsgt.
R
S
n
ru
u
Geofysisk
B
e
s.
S
n
n
h
T
k
Jo
e
t
FJØSANGERVEIEN
S Walle and
sm
ben
Florida
box
inst.
585
gat
Norges
.
ARdemiael
Ra
EN Ckkityeg
Brad
t.
Clarion H.
L
le l.
l.
Str
n Hol
T
p
s
a
o
O
rn
.
en
Se
k
fiskerimuseum
s
n
h
p
dsbr
oen
Nygår
å
at
A
J
T
a
T rist
a h n e b akke
Admiral
gt.
Neulls
So lh ei m sg at
G
So lh ei m sg
ls
eg vig le
B
gskaien
B Radisson
en
ndorfs- Ting- veien Ole
wi n c k e
Gri G.Sæ d sko DS
e .
ieg
Bull
Festnin
.
J.Gr
Valke
Foss
gattern H
huset
Blu H. Norge s gt
Scenele .
går ÅR
Realfagbygget
y
n
ts t Wesim
n
t.
l
O
g
N
e
s
u
r
.
d
e
.
r
e
HøyteknologiP
v lls p
eltz
n
B
H
M
s
G
e
.
k
.
n
e
u
O
h
ik
a
t
r
T
N
r
.
S B orda ate
g ic en
B
senteret
Bu gen r
Fr e d
en
gt
NY
H dg
r ve rg aten
C.
Ma
ing s RBerg
gat
Lo eate
St.Pauls
an
stin
oren
Skolten
Allé
T
Allégaten
kirke/skole
ien
ugu
Str
ls
en F
ate
a
lv
e
e
n
k
g
H.A
Nygårdsparken
e
i
r
e
d
k
ta
k ev
E ens
Løbe
Vaske
ARENUM
H. Park
inc
Mar
Års
gt.
.
len
DNS
rgsv
arMessesenter
gt.
sw
A T V ik
ld Hårfagre s Steens H.
Lille
tels
eien
ne
e
H.
gt
en
os
n
Hara
ter Ø. nersm.
almt.
Ho
n .
g
G
s
s
r
F
e
u
K
gat Holberg
n
t
P
g el H
o
sg
g
E
n
n
n
r
l
s
e
.
y
l
t
t
e
e
d
D
i
K
e
p
aBergen
e
B rav
r
.
ve
n
en
.
e
k
l
rgt.
r
g
r
H
a
e
t
s
N
P
å
e
tn
e
u
a
ic
t
T
h
g
Nykirken
s Kino n Bas en
M
G ar
st
VilVite
ga
en
Naturhist. StudentNy
gt.
r eg
ann o
Klo
te Bergohrs
t.
gt.
ga
at
olls
um Kin el ga
teg
B gt.
Mø
museum senteret i e n
en
es
R o Ny Krohnborg
ag
kot
Ne rgen c Hot
nsv
i
e
kesvte. rhaugen
.gt.
g
S
l
r
o
v
d
n
e
a
J
Tollboden . Sundts
e
n
i
P B
e
r Solheim
e
e
nk
illa
La
v
.
Be cand ons tel
e M lo
gt.
C
Fi
skole
gat
Mu
ane
hag s V
eh.
bk
gat
kirke
Ytr K
K
S åk Ho
ds
Møhlenpris
ten
Johannesdie
sk J.Friele. O l a f R y e s v e i
rgs
ang
str.
H ndic
n
år
Str
gate
berbonne insgt
me Sentralani
s
dga
.
ens
St.Hans
Idrettsplass
t
L
e
gt
n
kirken
t
o
n
n
v
a
n
s
g
a
o
t
g
K
g
e
e
r
a
c
e
d
t
e
s So Øist sgt
B
E
badet
e
.
a
s
h
S
s
n
S
l
i
t
m
o
u
g
h
s
rs
e
i
e
R
n
C.S
W
ve
ge
tein g.
Haug
gt.
HA
am
Ha
Kulturhist.Ole V
.
Øis
an
Sydnes
D
ste
og
en
U.biblioteket
IC
esh
kleiven
esm
museum
Str Nedr e
.
Nø
sli
Sk
M
gn esm.
sor
ydn
eFnredriksbergsgt.
e
sgt
.
.
e
i
t
s
k
o
S
.
n
t
n
b
l.
t
m
e
a
e
e
R
e
e
p
a
f
g
e
v
g ness
s
r
Møhlenpris
eim
g
e Galg
g
g
o
a
g
e
n
n
i
h
ø
r
a
t
A
e
l
r
e
S
e
P
eien
BIT
H
øs Syd
ft St
So
ar
skole
ns
s
gat
gev
sgt.
kkv
sm. Iv
er
e s gt.
le N
HF-bygget SjøfartsBør møhle
Verft TV2
Hau
Drage
and
sta
museet
sv
amDrag
v
d nparr es
l
e
G
Str
r
ef.s
Lø
su
Fredriksberg ern
n
N o .gt. S
tr.
Nordnes
en
Kon Thor582
Do D o k k e v e i e
en
s
Toll
rg
.
aien
Li
kke
ark
Ob
skole
t
iksv
risk
eo
m
sbkDokken
v
p
s
k
n
e
b
l
i
e
t
n
G
v
a
k.
Jussbygget ekte
le
P
d
Jek
ie
d
USF-Verftet
Bre
Møh
Arrangementssteder
HotellerJ
Høgskolen
i
gl
un
gt.
gss
ko
Bergen, AHS
n
E
chs
Torborg Nedreaasgate
e
S
l
St.Markus
o
d
r
a
T
P
B
en
1 Grieghallen Konferansen, Åpningsmottakelse, Gullruten, Gullrutenfesten
4 Radisson Blu Hotel Norge Nedre Ole Bullsplass 4
min
år
G A eveien kirke
Akvariet
sli
n
en
tter
sg
ie
vei
S
e
O.J.
Kys
eim
Loth
rds
ve
m
N
h
2 Bocca og Ole Bull Scene NMD Ung: Konferansen, Prisfest, Mediespesial,
5 ThonyHotel
å
entr Rosenkrantz Rosenkrantzgt. 7
g
l
c
g
a
H
o
o
it
O
ms
D
Sk
ate
To C Hotel Bristol Torgalm. 11
aien
Da
re
KR
6 Thon
Mediequiz, Festivaltreff
s g
nesk
tie
N o rd
s
Friele
u
Bobil Senter
v R ien
7 Rica Hotel Bergen Christies gt. 5/7
3 Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum Europautredningens debattmøte EL
Ola
L
n
n
kaie
HA
lie
Rasmus Meyers Allé (v/restaurant Bølgen & Moi)
City
Hotel
Håkonsgaten
2-7
8 ScandicesBergen
jærs
C
k
nd
I
k
k
tra
M
o
D
S
Jekteviken 9 Augustin C. Sundtsgt. 22
n
0
ie
10
sl
10 P-Hotels Vestre Torggt. 9
n
125
m
e
v
i
t
0
E
ris
15
he
ga
p
T
l
s
City
Box
Nygårdsgaten
31
n
11
4
e
A
rd
So
175
sg å
yld
G
m
0
Da
20
r e isv
Ø pr
300m
225
ie n
en
ergens Tidende
au
Programguiden 2011 finner du på m.mediedager.no - enten du har iPhone, Android, iPad eller Galaxy Tab.
5
PRAKTISK
Forhåndsbestilte billetter til Mediespesial og Gullruten mottas ved registrering. D
­ ersom du ikke har billett(er) til arr., kontakt informasjons­standen.
Onsdag 11. mai
Konferansested
Lunsj
Grieghallen, inngang Peer Gynt.
Sesjonene arrangeres i følgende saler:
Klokkeklang, underetasjen
Småtroll, underetasjen
Dovregubben, underetasjen
Peer Gynt, 2. etasje
Grieghallens spiss kl 12:15 – 13:15 torsdag 12. og fredag 13. mai.
Mrk: Kun forhåndsbestilling, billett må medbringes.
Registrering
Baristakunstnerne i Kaffemisjonen selger deilige blingser, croissanter og
allslags kaffevarianter.
Hos Fruktbar kan du kjøpe forfriskende jus, smoothies og frukt.
Kaffemisjonen
Innlogging trådløst nett
Brukernavn: grieghallen
Passord: grieg1
(Mrk: Små bokstaver).
Meet the speakers
Flere av våre foredragsholdere vil være tilgjengelig for en prat umiddelbart etter sesjonen. Foredragsholdere i Peer Gynt kan treffes i Telenors
lounge utenfor Peer Gynt. Foredragsholdere i Dovregubben, Klokkeklang
og Småtroll kan treffes i Norwegians lounge utenfor Klokkeklang.
Carina Økland, [email protected], tlf. 408 75 892.
twitter.com/mediedager, #nmd11
Pressebilder:
flickr.com/mediedager
Fri bruk i omtale av Nordiske Mediedager
så lenge fotograf krediteres.
Streaming:
nordiskemediedager.no/nmd-tv
Åpning
Kl 18:00, Peer Gynt, Grieghallen.
Offisiell åpning av Nordiske Mediedager.
Fri adgang så langt det er plass.
Åpningsmottakelse
Canal Digital, Discovery Channel, Fuglefjellet, Kaldera språkteknologi,
Medietilsynet, Molvik Grafisk, MyNewsdesk, Norwegian, Retriever, Sixt
Frydenbø Bilutleie, Smartcom:tv, Telenor, TLC, Video 4, Vizrt.
Følg oss på:
facebook.com/mediedager
kveld
Fruktbar
Mediemessen – utstillere
Presseansvarlig:
Torsdag 12. mai
Last ned Programguiden 2011:
m.mediedager.no
Kl 19:00, messeområdet, Grieghallen.
Umiddelbart etter åpningen inviterer Bergen
kommune til mottakelse med bevertning i
messeområdet. Fri adgang så langt det er plass.
Den store Prisfesten
Kl 20:15, Ole Bull Scene.
Dørene åpner kl 19:45. Utdeling av bl.a. Årets
avissider (papir og nett), Årets ukepresse- og
magasinpriser. I samarbeid med MBL.
Fri adgang så langt det er plass, ved visning av
deltakerpass.
Foto: NRK
Registreringen åpner onsdag 11. mai
kl 12:00, og vil være åpen under hele
konferansen.
kveld
Mediespesial: Trygdekontoret “live”
Kl 20:00, Ole Bull Scene.
(senest på plass kl 19:45). Dørene åpner kl
19:00. Billetter kr 120,- kjøpes i informasjonsstanden. Med forbehold om plass.
Den store Mediequizen
Kl 21:30, Ole Bull Scene.
Under ledelse av Sarah Natasha Melbye &
Brita Cappelen Møystad.
Fri adgang så langt det er plass, ved visning av
deltakerpass.
Fredag 13. mai
kveld
Gullruten
Gullruten er utsolgt. Hvis du har billett:
Dørene åpner kl 18:30, Grieghallen.
Senest på plass i salen kl 19:45, showstart kl
20:00.
Festivaltreff
Fra kl 20:00, Bocca.
Etter mottakelsen/prisfesten inviteres
konferansedeltakere til uformelt festivaltreff
på Bocca. Fri adgang så langt det er plass.
Foto: Eirik Helland Urke
7
PROGRAMOVERSIKT
ONSDAG 11. MAI
12:00
REGISTRERINGEN ÅPNER, inngang Peer Gynt
12:30
VISNING: NORGE I KRIG - OPPDRAG AFGHANISTAN (EP. 5) a Småtroll
13:15
VISNING: DEADLIEST CATCH a E Småtroll
14:15
VISNING: ULTIMATUM a Småtroll
15:15
VISNING: Borgen (ep. 1, sesong 2) a Småtroll
18:00
ÅPNING Peer Gynt Salen, Grieghallen v/Anniken Huitfeldt, Monica Mæland, Guri Heftye, Charlo Halvorsen, Torry Pedersen, Jane Throndsen.
19:00
MOTTAKELSE Messeområdet v/ordfører Gunnar Bakke, Bergen kommune. Deretter festivaltreff på Bocca.
20:15
DEN STORE PRISFESTEN v/konferansier Stål Talsnes. Ole Bull Scene. Fri adgang så langt det er plass v/ visning av deltakerpass. Dørene åpner kl 19:45.
20:00
21:30
MEDIESPESIAL: TRYGDEKONTORET ”LIVE” v/Thomas Seltzer. Ole Bull Scene. Dørene åpner kl 19:00. Senest på plass i salen kl 19:45.
DEN STORE MEDIEQUIZEN v/quizmastere Sarah Natasha Melbye og Brita Cappelen Møystad. Ole Bull Scene.
Fri adgang så langt det er plass v/visning av deltakerpass.
FREDAG 13. MAI
08:00
PEER GYNT
DOVREGUBBEN
REGISTRERINGEN ÅPNER, inngang Peer Gynt
KLOKKEKLANG
09:15 - 10:00
ECKBO & ØDEGÅRD NISSER IGJEN a a TV BLIR NYTT PÅ NETT a a E
v/intervjuer Line Norling. Espen Eckbo, Kristian v/Keri Lewis Brown
Ødegård
HETT PÅ BRETT a a E
BRYT LYDMUREN a a E
v/Mario Garcia
v/Betsy Hubbard, Debra Jasper
BORGEN – DRAMA FRA MAKTENS
TI ÅR I KRIGEN a
KORRIDORER a a
v/moderator Ole Torp. Olav Njaastad, Hanne
v/intervjuer Anne Lindmo. Adam Price,
Skartveit, Astri Suhrke, Yama Wolasmal, John
Camilla Hammerich, Karita Bekkemellem,
Inge Øglænd
Marie Simonsen
LUNSJ i Grieghallens spiss. Mrk: Kun forhåndsbestilling, husk billett!
THE DAILY SHOW a a E
MEDIEMAKTKAMPEN a a
v/intervjuer Christina Jeurling. Rory Albanese
v/moderator Bjørn Eckblad. Hans J. Carstensen,
Øivind T. Hansen , Kristin Skogen Lund, Didrik
Munch, Johann Roppen
DEADLIEST CATCH: EKSTREMT FISKE.
DIGITALE BOMPENGER a a
EKSTREMT TV a a E
v/moderator Knut Kristian Hauger. Gisle
v/intervjuer Bård Tufte Johansen. Edgar
Hannemyr, Jo Christian Oterhals, Bjarne André
Hansen, Todd Stanley
Myklebust, Rolv-Erik Spilling
TORSDAG KVELD FRA NYDALEN a a DATAGRAVEREN a a E
v/moderator Svein Tore Bergestuen.
v/Sarah Cohen
Birgitte Bruusgaard, Else Kåss Furuseth,
Steffan Ludvigsen, Morten Ramm,
Odd-Magnus Williamson
HVA ER JOURNALISTIKK? a a
v/Martin Eide
KLOKKEKLANG
10:15 - 11:00
MEDIEUNDERSØKELSEN2011:
ORDKRIGEN a a
v/Frank Aarebrot
UTSIKT FRA GOOGLE a a E
v/ intervjuer Lars Nyre. Peter Barron
BAK KAMERA I 71° NORD a
v/intervjuer Line Norling. Rune Biseth-M,
Mads Pettersen
TELENOR: TELENOR
GOES OVER THE TOP
aa
v/ Sven Størmer Thaulow,
Karianne U. Melleby
11:15 - 12:15
11:15 - 12:15
FORSVAR OG MEDIA: ALLIERTE ELLER
FIENDER a a
v/moderator Arill Riise. Torbjørn Bongo, Fredrik
Græsvik, Helje Solberg, Frank Aarebrot, Eivind
Solberg
PLATTFORMSJEFEN a a E
v/Brian Seth Hurst
HERREAVDELINGEN SPESIAL a a
v/intervjuer Helen Vikstvedt. Yan Friis,
Finn Bjelke
VIDEO 4 :NYE KAMERA
- NYE MULIGHETER
aa
v/Rolf Ruud
12:15
13:15 - 14:15
GUIDET TUR TIL DEN SKANDINAVISKE
MANNEN a E
v/Claire O’Connor, Alexander Nielsen
MYNEWSDESK:
DEN SOSIALE
JOURNALISTEN a a
v/Jonathan Bean, Anna
Söderström
14:30 - 15:15
15:30 - 16:15
8
17-ÅRINGENS MEDIEVANER a a E
DOBBELTIME MED SKAVLAN a a
v/moderator Hilde Sandvik. Pia Bjerkmann, Thea forts.
Eide, Benedicte Skjerve Jørgensen, Christopher
Sopher
TORSDAG 12. MAI PEER GYNT
DOVREGUBBEN
08:00
REGISTRERINGEN ÅPNER, inngang Peer Gynt
09:15 - 10:00
HVA SKAL VI MED MEDIEPOLITIKK? a TOSKJERMLIVET a
v/moderatorer Kjetil H. Dale og Kjetil Løset.
v/Eirik Solheim
Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide, Anniken
Huitfeldt, Øyvind Korsberg, Erna Solberg
12:15
13:15 - 14:15
LUNSJ i Grieghallens spiss. Mrk: Kun forhåndsbestilling, husk billett!
NORSK TV-TOPPMØTE a
IDEER TIL SALGS: PITCHING PÅ
v/moderator Trygve Rønningen. Hans-Tore
DIREKTEN! a a
Bjerkaas, Alf Hildrum, Hein Espen Hattestad,
v/pitchleder Anette With. Bengt Gabrielsen,
Harald Strømme
Andreas Hatlevik, Lyder Janøy, Erik Jorfall,
Martin Jøndahl, Carl Lehne, John Bjarne Lium,
Kristian Westgaard
SELVESTE FREMTIDEN a E
TABU PÅ TV a a
v/Gerd Leonhard
v/moderator Hege Duckert. Daniel Alfredson,
Trond Berg Nilssen, Björn Paqualin, Kjersti
Ugelstad
SLIK BRETTER DE SUNDAY TIMES
DOBBELTIME MED SKAVLAN a a
aaE
v/intervjuer Svein Tore Bergestuen.
v/Tristan Davies
Fredrik Skavlan
Vi tar forbehold om endringer
SMÅTROLL
16:30 - 17:30
ULTIMATUM: LIVET ELLER DØDEN a a
v/ intervjuer Anette With. Thomas Heurlin
10:15 - 11:00
14:30 - 15:15
GRAFIKKVERKSTEDET a a E
v/Jonathan Spencer
REDAKSJONSMØTET – REN RUTINE
ELLER KREATIVT KAOS? a a
v/Lene Rimestad
JOURNALISTIKK 3.0
aa
v/Cecilia Djurberg, Björn
Löfdahl, Tove Svenonius
15:30 - 16:30
18:30
Hva driver innovasjon i
mediebedrifter? a
v/ Bård A. Amundsen, Espen Søntvedt
DER INGEN SKULLE TRU a a
v/ intervjuer Mikal O. Lerøen. Oddgeir Bruaset
DØDEN I NABOLAGET a
v/moderator Halvor Folgerø. Ragnar Bøifot,
Liselotte Englund, Tore Huuse Øwre
TÅRNSALEN:
FORTIET, FORSINKET
OG FORTRENGT a
v/innleder Tore Slaatta. Alf
Ole Ask, Kjetil Wiedswang,
Thomas Vermes.
Ordstyrer: Ulf Sverdrup
SMÅTROLL
SMARTCOM:TV: NETTTV 2011 - KAMPEN OM
OPPMERKSOMHETEN
v/Morten A. Evensen
TV-MUSIKKEN SOM SITTER a
v/Raymond Enoksen
ER DET PLASS TIL PLOT? a a
v/moderator Andreas Wiese. Elin
Floberghagen ,Guri Hjeltnes, Knut Gjerseth
Olsen, Are Stokstad
GULLRUTEN, Grieghallen (dørene åpner kl 18:30 , senest på plass i salen kl 19:45. Start kl 20:00)
E Engelsk a Produksjon a Nett a Innhold a Journalistikk a Mediepolitikk a Trender a Visning a Teknologi a Medieøkonomi a Medieforskning 9
Vi tar forbehold om endringer
ONSDAG 11. mai
Småtroll
kl 12:30
Småtroll
a
kl 14:15
a
Norge i krig - oppdrag Afghanistan, ep. 5
Visning: Ultimatum
Se en av de gripende episodene fra den danske dokumentarserien Ultimatum.
Hvorfor er det så vanskelig for de norske styrkene og hjelpeorganisasjonene å skape
fred og utvikling i provinsen der de har ansvar?
Episoden vises i sammenheng med sesjonen Ultimatum: Livet eller døden, som går
torsdag 12. mai kl 09:15.
Foto: TV 2 Danmark
Foto: NRK/Markus Arnesen
Episoden vises i sammenheng med sesjonen Ti år i krigen som går fredag 13. mai kl 11:15.
Småtroll
kl 13:15
a E
Småtroll
Visning: Deadliest Catch
Skandinaviapremiere! Eksklusivt for deltakere på Nordiske Mediedager:
Se første episode av Borgen, sesong 2!
Episoden vises i sammenheng med sesjonen Borgen - drama fra maktens korridorer
som går fredag 13. mai kl 11:15.
Episoden vises i sammenheng med sesjonen Deadliest Catch: Ekstremt fiske. Ekstremt
TV, som går fredag 13. mai kl 14:30.
Mrk: Du kan treffe deckboss Edgar Hansen og kameramann Todd Stanley på Discovery
Channels stand i messeområdet, fredag 13. mai kl 12:15 - 13:15.
Foto: DR
Foto: Discovery Channel
a
Visning: Borgen
De er krabbefiskere utenfor kysten av Alaska, og risikerer livet hver vinter for en
potensielt enorm pengegevinst. Vind på 130 knop, bølger på 18 meter, fare for nedising.
Dødsfall er ikke uvanlig. Se en episode fra Discovery-serien Deadliest Catch (Livsfarlig
fangst).
10
kl 15:15
11
ONSDAG 11. mai
Peer Gynt
den store prisfesten
Bli med på prisfest!
kl 18:00 .
Offisiell åpning
Onsdag 11. mai er det duket for Den store Prisfesten.
Det blir utdeling av en rekke gjeve priser innenfor klassene
Nett/Mobil/TV, Magasin/Ukepresse og selvfølgelig, Avis.
Det gleder oss at kulturminister Anniken Huitfeldt også i år vil forestå den
offisielle åpningen av Nordiske Mediedager. Med oss på scenen i Grieghallen har vi
byrådsleder Monica Mæland, ansvarlig redaktør og adm. dir i VG, Torry Pedersen,
påtroppende underholdningsjef i NRK, Charlo Halvorsen og redaktør i Dagbladet,
Jane Throndsen.
Underholdningen står Ylvis-brødrene for!
Konferansier: Stål Talsnes (TV 2)
Umiddelbart etter åpningen inviterer Bergen kommune til mottakelse med
bevertning i messeområdet utenfor Peer Gynt-salen.
Sted:
Tid:
Fri adgang, ved visning av deltakerpass.
Ole Bull Scene, Øvre Ole Bullsplass 3.
Dørene åpner kl 19:45. Start kl 20:15.
Fri adgang ved visning av deltakerpass.
Mrk: Her gjelder først-til-mølla-prinsippet!
Den store Prisfesten arrangeres i samarbeid med
Mediebedriftenes landsforening.
12
Brukernavn: grieghallen
Passord: grieg1
(Mrk: Små bokstaver)
Foto: Eirik Helland Urke
Foto: Statsministerens kontor
HUSK! Innlogging trådløst nett
Fra Prisfesten 2010
13
DEN SOSIALE
JOURNALISTEN
BILRACE
KONKURRANSE!
VINN EN LEIEBIL
FOR EN HELG
Mynewsdesk – The News Exchange site
- og Sixt Bilutleie avholder Bilrace
konkurranse under Nordiske Mediedager.
Utfordre kollegaen din og få sjansen til å
vinne en leiebil for en helg i Norge!
12 MAI KL. 13.15
FINN DINE NYHETER I SKYENE!
Nye medier gir journalister nye forutsetninger.
Det er uendelige muligheter for den som vil finne
spennende nyhetsoppslag og ta imot nyhetstips.
Synes du det er vanskelig å finne gullkornet i informasjonsflyten?
Mynewsdesk hjelper deg til å finne kildemateriale på dine vilkår.
Alt finnes samlet på et og samme sted: pressemeldinger,
høyoppløslige bilder, filmer og kontaktinformasjon. Spar
tid og få skreddersydd informasjon med ditt nye
arbeidsverktøy.
Om du registrerer
i så har du
deg innen 31 ma
vinne en
muligheten til å
olm for to
ckh
Sto
til
reise
rnattning.
personer med ove
14
Samtidig kan all informasjon bli litt for mye av
det gode - men i denne presentasjonen viser
Jonathan Bean, COO på MyNewsdesk, og Anna
Söderström, Media Relations Coordinator, hvordan journalister kan bruke den sosiale webben
som et effektivt verktøy.
De vil presentere Mynewsdesk, tjenesten som
snur opp ned på formidlingen av presseinformasjon. De viser hvordan du kan ta imot, samt
søke presseinformasjon - helt på egne vilkår.
Konkurransen foregår utenfor Peer Gyntsalen, og der får du også praktisk informasjon.
– Kom og vær med på noe gøy - førstemann
til mølla gjelder!
TIDER FOR
KONKURRANSEN ER:
11.MAI KL.1600
12.MAI KL.1100
12.MAI KL.1415
13.MAI KL.1100
13.MAI KL.1415
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 09:15 - 10:00
Klokkeklang
a
kl 09:15 - 10:00
Hva skal vi med mediepolitikk?
Ultimatum: Livet eller døden
Hjerteskjærende tv: I den kontroversielle danske dokumentarserien Ultimatum bryter
nærmeste familie og tv-team inn i en rusmisbrukers liv. Hensikten er å tvinge frem en
endring - og redde liv. For å si det enkelt. Dette har gjort Ultimatum eller Intervention,
som er seriens opprinnelig navn, til svært omdiskutert tv.
For første gang i Mediedagenes historie møtes partitopper og kulturminister til mediepolitisk debatt! Den norske mediepolitikken og det norske
medielandskapet er i endring. Mediestøtteutvalget har lagt frem sin innstilling, Kulturdepartementet skal utarbeide en stortingsmelding og
Stortinget skal i 2012/2013 vedta nye mediepolitiske rammebetingelser. Så hvordan blir fremtidens mediepolitikk? Partitoppene tar debatten med
kulturministeren.
Moderatorer: Kjetil H. Dale og Kjetil Løset (TV 2). Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Anniken Huitfeldt (Ap), Øyvind Korsberg (FrP)
og Erna Solberg (H)
a
Toskjermlivet
En skjerm på veggen og en i fanget. Slik er den nye tv-opplevelsen for mange nordmenn. Publikum kan velge om de vil la seg avspore fra det som skjer på den store skjermen. Eller vil de gjøre
det motsatte? Dykke dypere ned i innholdet, kommunisere om det og være med å påvirke?
Samtidig blir selve alteret, den store skjermen i stuen, mye smartere. Den får tilgang til nett
og kommer med et operativsystem. Teknologien kan gjøre fjernsynet nært og personlig. Eirik
Solheim titter nærmere på moderne tv-titting.
Eirik Solheim (NRKs utviklingsavdeling)
Pilkast-konkurranse I NORWEGIANs LOUNGE
16
Gå ikke glipp av Norwegians pilkastkonkurranse!
Besøk Norwegians lounge ved Klokkeklang, kast pil og vinn flybilletter.
Torsdag og fredag.
Rusens konsekvenser blir dokumentert, brutalt og ærlig, og programmene har vært
utfordrende både for de pårørende, rusmisbrukeren og tv-teamet selv. Serien har fått
kritikk for å balansere på en etisk knivsegg i sin utlevering av personlige tragedier og
de mest nedrige situasjoner, men har samtidig mottatt honnør for nettopp å være en
aktør som tar tak i virkelige problemer.
Foto: TV 2 Danmark
Dovregubben kl 09:15 - 10:00
a a
Tv-produsent Thomas Heurlin tar oss med gjennom den krevende produksjonsprosessen, reaksjonene serien har fått, og ikke minst - resultatet av denne brutale
inngripen.
Intervjuer: Anette With (TV 2). Thomas Heurlin (Koncern)
program-APP
Glemt MOBILlader?
STIKKONTAKTER
Trenger lading selv?
Har du iPad, iPhone, Galaxy Tab eller
Android? Sjekk ut programmet i vår
web-app på m.mediedager.no
På Telenor sin stand har de akkurat
den du trenger.
Hvis du trenger lading av laptop eller
mobil finner du stikkontakter mellom
noen av seteradene i alle saler
(ca. midten).
Kjøp en oppkvikkende smoothie hos
Fruktbar, eller en illsint espresso hos
Kaffemisjonen!
17
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 10:15 - 11:00
Klokkeklang
a a
kl 10:15 - 11:00
Medieundersøkelsen 2011: Ordkrigen
Internettæraen kan deles i to: Før og etter Google. Så stor betydning har Googles
teknologi hatt å si for utviklingen. Mange roser selskapets tjenester med evangelisk
patos, mens andre er like lidenskapelige i sin kritikk. Kritisk eller ikke, få benekter at
Googles laboratorium har vært arnested for revolusjonerende digitale nyvinninger.
Som også har påvirket journalistikken, tv-produksjon, markedsføring og ikke minst:
Inntektsstrømmene i mediebransjen.
Peter Barron er leder for Googles External Relations i Europa, Midtøsten og Afrika. I baklomma har han 18 års erfaring fra BBC, saftige soloer som
gitarist i det irske punkbandet Pig Awful og mer enn 100 000 treff på YouTube som “Spizz13”. Med andre ord godt kvalifisert til å gi en statusrapport
for internett i dag, fremtidens journalistikk og Googles rolle. Barron vil gi deg et innblikk i Googles satsningsområder, og hva selskapet ser som de mest
aktuelle trendene i dag. Selvsagt vil han også ta opp spørsmål om sensur og Googles strategier for å beskytte personlige data, og ganske sikkert møte
noen kritiske spørsmål om Googles sterke posisjon.
Intervjuer: Lars Nyre (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB). Peter Barron (Google)
“Årets vakreste eventyr” kalles realityserien som tar oss med fra Lindesnes i syd til Nordkapp i nord. Det er
ikke bare deltakerne i serien som møter strabasiøse utfordringer på ferden mot Nordkapp, også for crewet
som er med kan det til tider være tøffe tak. Tv-seerne blir servert spektakulære bilder fra de dypeste daler
og de høyeste topper, men hvordan gjør de det egentlig? Er det med livet som innsats eller kan det bare
virke slik?
Serien produseres av en stab på rundt 40 mennesker som reiser i fire-fem uker gjennom hele Norge.
Produsent gjennom ti år, Rune Biseth-M, og fotograf Mads Pettersen vil vise oss bilder og fortelle de gode
historiene som seere ikke vanligvis får ta del i.
Intervjuer: Line Norling (Eyeworks Dinamo). Rune Biseth-M. (Tellus Works) og Mads Pettersen (TMM
Produksjon)
Foto: Matti Bernitz
Foto: Gaute Singstad
a a E
Utsikt fra Google
18
Bak kamera i 71° nord
For 11. gang presenterer Nordiske Mediedager sin egen omfattende opinionsundersøkelse blant journalister, befolkningen generelt og en tredje yrkesgruppe. Denne gang er
det norske offiserer som er spesielt i søkelyset. Hvordan forholder de seg til media,
og hva mener norske journalister om Forsvaret og aktuelle forsvarspolitiske saker?
Dette er noe av det professor Frank Aarebrot gir svar på i denne presentasjonen. I tillegg
får vi både journalistenes og offiserenes Storting, og tester kunnskapsnivået til norske
journalister.
Frank Aarebrot (Institutt for sammenliknende politikk, UiB)
Dovregubben kl 10:15 - 11:00
a
Småtroll
kl 10:15 - 11:00
a a
Presentasjon v/Telenor
Telenor goes Over the Top
Telenor har levert underholdnings- og kommunikasjonstjenester i flere tiår. Tradisjonelt nasjonale tjenesteleverandører som Telenor blir nå sterkt
utfordret av regionale og globale aktører. Aktørene bruker internettets skala som distribusjons- og produksjonsplattform.
For å svare utfordrerne etablerer Telenor et nytt selskap som skal levere tjenester - “over the top”. For Telenor kan dette bety ytterligere vekst ut ifra
eksisterende posisjoner i mobil, fastnett og tv-distribusjon.
Foredragsholdere fra Telenor Internet Content & Services AS:
Daglig leder: Sven Størmer Thaulow
Ansvarlig for Film og TV: Karianne U. Melleby
19
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 11:15 - 12:15
Klokkeklang
a a
kl 11:15 - 12:15
a a
Forsvar og media – allierte eller fiender?
Dovregubben kl 11:15 - 12:15
a a E
Plattformsjefen
Innovatør Brian Seth Hurst og serieskaper Tim Kring, mannen bak den verdensomspennende tv-suksessen Heroes, står bak det banebrytende formatet Conspiracy For
Good. Et helt nytt fiktivt univers, der historien utspiller seg på både nye og tradisjonelle
medieplattformer, inkludert smarttelefoner, spillkonsoller, nettbrett og pc-er.
Conspiracy For Good visker ut skillet mellom drama og virkelighet, og oppfordrer publikum til å bli del av historien. Hurst er strategen bak denne serien og vil lære oss om
“the next generation of multiplatform storytelling”. Eller som han sier selv, så enkelt:
Hvordan fortelle en historie?
Brian Seth Hurst (The Opportunity Management Inc.)
Lunsj kl 12:15 - 13:15
20
I Grieghallens spiss (inngang v/ Peer Gynt).
Kun forhåndsbestilling. Husk billett!
Herreavdelingen spesial
“Finn fra vett og forstand! Yan kjørte seg fast i pakkis på Røa! Finn tapet fast på nålepute!
Yan tvunget til å lage middag hver dag! Finn om sitt ville sexliv!”
I 15 år har det pågått, radioprogrammet der herrene Yan Friis og Finn Bjelke diskuterer livets
mange utfordringer og mysterier - og samtidig vært et trygt ankerfeste for en uhyre trofast
lytterskare. Så tett er forholdet til lytterne at de to herrene omtaler dem som “Familien”.
Lytterne bidrar flittig med problemstillinger på sms og e-post i løpet av sendingene på NRK P1.
Foto: Rune Lind, NRK
Foto: NRK/Marius Arnesen
I etterkant av Medieundersøkelsen møtes representanter for de to frontene til debatt
om forholdet mellom Forsvaret og media. Hvorfor er det så få offiserer som vil uttale
seg til media? Og hvorfor er journalister så mistroiske overfor forsvarsmakten?
Hvordan dekker norske medier konflikter i utlandet der norske soldater er involvert?
Partene diskuterer, forhåpentligvis uten å grave seg for langt ned i skyttergravene.
Moderator Arill Riise (TV 2). Torbjørn Bongo (Norges Offisersforbund), Fredrik
Græsvik (TV 2), Eivind Solberg (Befalets Fellesorganisasjon), Helje Solberg (VG) og
Frank Aarebrot (UiB).
Herrepraten har hele tiden vært ispedd en stor dose god musikk, og Friis og Bjelke går gjerne til anstrengelser for å få tak i musikken som “Familien”
fortjener. Herreavdelingen omgir seg gjerne med kvinner, og det er skuespiller og programleder Helén Vikstvedt, kjent fra bl.a. Roast og Hjelpekorpset,
som skal lose oss trygt gjennom Herreavdelingen Spesial.
Moderator Helen Vikstvedt. Yan Friis og Finn Bjelke (NRK)
Småtroll
kl 11:15 - 12:15
a a
Presentasjon v/VIDEO 4
Nye kamera – nye muligheter
Stillbildekamera til video og storsensor videokamera
Det er en sterk trend, eller kanskje mote, å benytte stillbildekamera til videoopptak. Utstyret er rimelig og resultatene
forbausende bra. Men det er også problemer og fallgruver i bruken av disse kameraene til video. Video 4 vil presentere
fordeler og ulemper ved bruk av stillbildekamera til video og også presentere nye videokamera med stor sensor. Disse
kameraene har fordelen til stillbildekameraene men har fjernet mange av ulempene. Videoeksempler vil bli vist som
illustrerer mulighetene i disse nye kameraene. I tillegg vil nye kamera og nytt ekstrautstyr være tilgjengelig for utprøving
fra bl.a. Sony, Panasonic, Canon, Redrock, Marshall og Aja.
Presentasjonen holdes av Rolf Ruud, Video 4.
21
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 13:15 - 14:15
Klokkeklang
a
kl 13:15 - 14:15
Norsk tv-toppmøte
Guidet tur til den skandinaviske mannen
Hvordan skal tradisjonelle tv-kanaler vinne kampen om seerne i en
framtid der innholdet kan kjøpes og tas inn på helt nye måter? Hvor
mange tv-kanaler er det plass til i Norge? Hvor kommersiell kan
et lisensfinansiert NRK tillate seg å være i jakten på seerne og nye
inntektskilder? Vil mediehusene innrette seg på nye måter i det som
kan se ut som en ny tidsregning i kampen om innholdet og seerne?
I løpet av de siste tre årene har Discovery Channel gjennomført tidenes mest omfattende
undersøkelse av den moderne mannen: “Species - A User’s Guide to Young Men”. 12 000
menn i 15 land deltar i undersøkelsen, og i tillegg har over 50 uavhengige eksperter bidratt journalister, markedsførere, økonomer, psykologer og sosiologer.
Undersøkelsen gir innblikk i menns medievaner, interesser, holdninger, bruk av teknologi,
drømmer. Europeisk direktør Claire O’Connor og nordisk direktør Alexander Nielsen vil
konsentrere seg om den skandinaviske mannen, og gi deg ferske resultater fra undersøkelsen
som kalles “The definitive tool for communicating with young men”. Dette er foredraget for
deg som vil ha tips for å nå den mannlige mediebrukeren, men også for deg som spør deg selv
fra tid til annen: Hva er det de tenker på, disse mennene?
Claire O’Connor (Discovery Networks) og Alexander Nielsen (Discovery Networks Nordic)
Det blir norsk toppmøte når lederne i de fire norske tv-husene møtes til debatt, ledet av Trygve Rønningen.
Moderator: Trygve Rønningen (MTG Norge). Hans-Tore Bjerkaas (NRK), Alf Hildrum (TV 2), Hein Espen Hattestad (MTG Norge) og Harald Strømme
(TVNorge/SBS Norge)
Dovregubben kl 13:15 - 14:15
a a
Ideer til salgs: Pitching på direkten!
22
a E
Småtroll
kl 13:15 - 14:15
a a
Presentasjon v/ Mynewsdesk
Likte du Fanthomas og Kjendisbloggerne? Nå får du være med på fødselen til det som kanskje blir den neste seriesuksessen på nett. Vi har invitert fire
produksjonsselskaper til å pitche sine ideer for åpen scene! Potensielle innkjøpere er: TV 2, VGTV og ABC Startsiden.
Den sosiale journalisten
Her får du se hvordan innkjøperne tenker og hvordan produsentene i Lucid Film, Rubicon, Westerdals School of Communication og Animidas selger
varene sine. Du kan også selv være med å stemme på din favoritt, det du synes er den beste ideen for en ny webserie.
Pitchleder: Anette With (TV 2). Bengt Gabrielsen (Lucid Films), Andreas Hatlevik (TV 2), Lyder Janøy (Animidas), Erik Jorfall (Westerdals), Martin
Jøndahl (VGTV), Carl Lehne (Westerdals), John Bjarne Lium (ABC Startsiden) og Kristian Westgaard (Rubicon TV)
Nye medier gir journalister nye forutsetninger. Det er uendelige muligheter for den som
vil finne spennende nyhetsoppslag og ta imot nyhetstips. Samtidig kan all informasjon
bli litt for mye av det gode - men i denne presentasjonen viser Jonathan Bean, COO på
MyNewsdesk, og Anna Söderström, Media Relations Coordinator, hvordan journalister
kan bruke den sosiale webben som et effektivt verktøy.
Finn dine nyheter i skyene!
De vil presentere MyNewsdesk, tjenesten som snur opp ned på formidlingen av presseinformasjon. De viser hvordan du kan ta imot, samt
søke presseinformasjon - helt på egne vilkår.
23
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 14:30 - 15:15
Klokkeklang
a E
kl 14:30 - 15:15
a a E
Selveste fremtiden
Grafikkverkstedet
Å betale for innhold har alltid vært en kombinasjon av “jeg betaler” og “de betaler”, dvs. en kombinasjon av
reklame, abonnement og individuelle kjøp. I dag bruker nærmere fire milliarder mennesker nett og mobil, og
i tiden fremover vil inntektsstrømmene på nett bli enda viktigere og mer fragmenterte - men også mer
umiddelbare, flytende og innflytelsesrike.
Dovregubben kl 14:30 - 15:15
a a
Teamet hadde hemmelige planer om å lage en digital modell av det nye underhuset på selve parlamentsbygningen midt i London og det største “sving-ometeret” noensinne. Lederen for det hele, Creative Director Jonathan Spencer,
vil gi deg historien bak designet, kreativiteten og utviklingen av BBCs grensesprengende valgnattssending. Han vil også vise eksempler fra tidligere valg,
feilslåtte eksperimenter og gi tips til hvordan man kan skape den etterlengtede
wow-faktoren – en dose inspirasjon før høstens valgkampdekning!
Jonathan Spencer (BBC)
Foto: Getty Images
Vi som brukere blir etter hvert så verdifulle at innhold mer og mer vil bli betalt av tredjeparter som ønsker å nå
oss. Dataene som vi genererer ved vår oppmerksomhet, kommentarer, rangeringer og anbefalinger vil bli som
hard valuta. Dette lover godt for fremtidens innhold, mener futurist Gerd Leonhard: Å legge til mer verdi enn
du tar ut (som Tim O’Reilly sier) vil bli nøkkelen til suksess. Leonhard omtaler data som “den nye oljen”, og vil
vise eksempler og dele sine teorier om hvordan mediefremtiden vil se ut.
Gerd Leonhard (The Futures Agency)
En sesjon om design, svette og tårer! Ambisjonene var episke da BBC
ville tenke nytt rundt dekningen av det britiske valget i 2010. Målet var å
produsere en grafisk designløsning som var både moderne og umiddelbart
gjenkjennelig for BBC News. Samtidig skulle journalistikken reflekteres i en
slående stil som skar gjennom kompleks politikk, og presenterte relevant
informasjon til publikum på en klar og engasjerende måte.
Tabu på tv
Foto fra Odjuret
De fleste drap skjer i nære relasjoner. Så også med drap og alvorlig kriminalitet mot barn. Er det mulig å
lage tv av slikt?
24
TV3 sin store dramasatsing til høsten – Spesialenheten – tar utgangspunkt i virkelige kriminalsaker mot
barn i Norge og utlandet, men er omskrevet slik at de ikke skal være gjenkjennelige. Temaet er kontroversielt, undertonen alvorlig og prosjektet har relevans siden det i mange år har vært planlagt å opprette en
egen etterforskningsenhet med dette som spesialfelt.
Odjuret er en SVT tv-spesial som bygger på romanen med samme navn. Handlingen utspiller seg rundt det rystende mordet av en fem-årig jente. Når
politiet ikke gjør tilstrekkelig for å pågripe morderen tar faren saken i egne hender. Produsenter og manusforfattere for disse to seriene møtes for å vise
bilder som treffer oss i hjertet, og dele med oss hvordan de tenker når skal lage tv av tabubelagte tema.
Moderator: Hege Duckert (NRK). Daniel Alfredson (Odjuret), Trond Berg Nilssen (Spesialenheten), Björn Paqualin (Odjuret) og Kjersti Ugelstad
(Spesialenheten)
Småtroll
kl 14:30 - 15:15
a a
Journalistikk 3.0
Sveriges Radios prosjekt Medieormen har blitt en stor snakkis i svenske mediekretser. Medieormen er et interaktivt webbokprojekt om medieutviklingen, om hvilken rolle journalistikken skal spille i tiden fremover. Sveriges Radio har tatt i bruk helt nye metoder for å engasjere og skape debatt
om medievaner, demokrati, teknikk og journalistikk. Programdirektør Björn Löfdahl, redaktør Cecilia Djurberg og nyhetsreporter Tove Svenonius vil
fortelle om hvorfor Medieormen ble startet, hva de gjør og hvordan de ser på medienes og journalistikkens nye vilkår.
Cecilia Djurberg, Björn Löfdahl og Tove Svenonius (Sveriges Radio)
25
torSDAG 12. mai
Peer Gynt
kl 15:30 - 16:15
Dovregubben kl 15:30 - 17:30
a a E
Dobbeltime med Fredrik Skavlan
Slik bretter de Sunday Times
Mye har vært ment og sagt om både mannen og programmet. Nok om det. Denne gangen skal vi jobbe.
Er dette den feteste avisen på brett? Mange lesere har i hvert fall latt seg forbløffe av The
Sunday Times’ brettutgave. Den ble lansert i desember 2010 og rangert av iMonitor som
verdens beste nyhetsapp. Executive Editor Tristan Davies forteller om hvordan de utviklet
brettversjonen, hvilke valg de måtte ta underveis og hvordan de la strategien for å få
leserne til å betale.
Tristan Davies (Sunday Times)
Foto: NRK/SVT
Vi har invitert Fredrik Skavlan til å lede en workshop. Kanskje det viktigste Skavlan og hans redaksjon
har bidratt med, er utviklingen av et sjangeroverskridende tv-program. En journalistisk hybrid - et stykke
redaksjonelt pionérarbeid som blander gjester som ingen andre. Skavlan er i dag Skandinavias mest sette
tv-program. Er det underholdning? Er det aktualitet? Er det portrett? Er det nyheter? Hva om svaret er:
ALT dette. Det må i så fall få konsekvenser for hvordan man bygger opp programmet, dramaturgisk,
tematisk og journalistisk.
MRK: Sesjonen varer i 2 timer.
Klokkeklang
HUSK! Meet the speakers
Flere av våre foredragsholdere vil være tilgjengelig for en prat umiddelbart etter sesjonen.
Møtesteder: Foredragsholdere i Peer Gynt kan treffes i Telenors lounge utenfor Peer Gynt.
Foredragsholdere i Dovregubben, Klokkeklang og Småtroll kan treffes i Norwegians lounge utenfor Klokkeklang.
HUSK! Trygdekontoret “live”
26
Med Thomas Seltzer og Trygdebeistet i spissen for et panel med særs kompetente saksbehandlere.
Ole Bull Scene kl 20:00, senest på plass i salen kl 19:45. Dørene åpner kl 19:00.
Billetter kjøpes i informasjonsstanden i Grieghallen (med forbehold om plass). Kr. 120,-.
a a
I denne sesjonen vil Fredrik Skavlan fortelle om utviklingen fra Først & Sist til Skavlan. Gjennom intervju
og diskusjon med salen, skal han ta oss gjennom den journalistiske oppbygningen av programmet. Om
form, innhold, metode og teknikk.
Intervjuer: Svein Tore Bergestuen (TVNorge). Fredrik Skavlan
kl 15:30 - 16:15
a a
Redaksjonsmøtet – ren rutine eller kreativt kaos?
Nå, hva har du på blokken i dag? Journalistene er samlet rundt møtebordet i nyhetsredaksjonen. Møtelederen sitter klar. Men hva skjer så?
Noen ganger oppleves redaksjonsmøtene motiverende, og fremmer både kreativitet og samarbeidslyst hos journalistene. Andre ganger kan det være
vanskelig å unngå gjespen; møtene kan bære preg av ren rapportering etter en nærmest hellig og ubrytelig formel. Det typiske redaksjonsmøtet starter
gjerne med en evaluering av gårsdagen og noen praktiske opplysninger. Deretter spør møtelederen deltakerne hva de har til dagens produksjon, og når
alle relevante har sagt et eller annet, går alle hver til sitt.
Journalist og PhD-kandidat Lene Rimestad utfordrer i denne sesjonen noen av rutinene, og gir eksempler på hvordan små endringer kan gi andre – og
mer spennende – resultater.
Lene Rimestad (Center for Journalistik, Syddansk Universitet)
27
torSDAG 12. mai
Dovregubben kl 16:30 - 17:30
a a E
17-åringens medievaner
Vi presenterer vår egen rykende ferske undersøkelse blant skoleelever: Hvilke medier bruker de?
Når bruker de dem? Hvor lang tid bruker de på de ulike mediene? Undersøkelsen presenteres av
medieelever ved Elvebakken videregående skole.
I tillegg skal stipendiat Christopher Sopher ved University of North Carolina dele av sin kunnskap.
Han har forsket på ungdoms medievaner i Europa og USA. Han vil utfordre våre antakelser og
fordommer om dagens ungdomsgenerasjon, gi noen overraskende enkle ideer - og andre saftig
utfordrende - for hvordan mediene kan forbedre forholdet til den unge mediebrukeren.
Intervjuer Hilde Sandvik (Bergens Tidende). Christopher Sopher (University of North Carolina),
Pia Bjerkmann, Thea Eide og Benedicte Skjerve Jørgensen (Elvebakken videregående skole)
Klokkeklang
kl 16:30 - 17:30
a
Hva driver innovasjon i mediebedrifter?
Hvorfor går noen endringsprosesser i mediene fløyten, mens andre blir vellykket? Hva driver
innovasjon, og hva hindrer fornyelse? Kort sagt: Hvordan kan du sikre en vellykket endringsprosess?
Espen Søntvedt i ID Capital har jobbet med blant andre TV 2, Drammens Tidende, Bergensavisen
og Aftonbladet. Hans kollega Bård Amundsen har endringsledelse og nyskaping som sitt fremste
arbeidsfelt. De presenterer en verktøykasse for å lykkes i endringsprosesser og unngå at de fine
strategidokumentene ender som støvsamlere.
Bård A. Amundsen og Espen Søntvedt (ID Capital)
Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum kl 16:30 - 17:30
a
Fortiet, forsinket og forvrengt?
Kampene og kampanjene for ja eller nei til EU-medlemskap har alltid hatt bred dekning i norske media. Men hvordan
dekker media egentlig den løpende deltagelsen gjennom EØS, Schengen og andre avtaler med EU? Reflekterer
dekningen hva som foregår? Klarer media å heve seg opp av skyttergravene, eller forvrenges dekningen av ja/neistriden? Behandles EU-sakene som utenriks- eller innenriksstoff? Klarer media å fange opp EU-saker av betydning
for Norge når de skjer, eller først når de når oss gjennom EØS flere år senere?
HUSK! Den Store MEDIEquizen i kveld!
28
Under ledelse av Sarah Natasha Melbye og Brita Cappelen Møystad lover vi hjernetrim, høy
stemning og luftig førstepremie fra Norwegian!
Ole Bull Scene kl 21:30. Fri adgang ved visning av deltakerpass, så langt det er plass.
Innleder: Tore Slaatta (UiO)
Kommentarer fra: Alf Ole Ask (Aftenposten), Kjetil Wiedswang (DN), Thomas Vermes (ABC nyheter).
Ordstyrer: Ulf Sverdrup (leder for sekretariatet).
Mrk: Denne presentasjonen går i Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum (v/Grieghallen).
Fri adgang så langt det er plass. Presentasjonen er en del av Europautredningens møteserie “Utenfor &
Innenfor”, som omhandler resultatene av utredningen om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.
29
NYE MASTER OF MANAGEMENT
PROGRAMMER MED OPPSTART HØSTEN 2011
Sosiale medier og det nye mediemarkedet
Forstå de sentrale drivkreftene i medieutviklingen og lær å omsette kunnskap til konkrete strategier
innenfor innovasjon, tjeneste- utvikling og omdømmehåndtering.
Publikumsutvikling i kultursektoren
Lær å arbeide strategisk med publikumsutvikling og få kunnskap om ulike virkemidler for å gjøre kunst
og kultur tilgjengelig for et eksisterende og utvidet publikum.
Les mer på www.bi.no/mm
HANDELSHØYSKOLEN BI
Executive Master
[email protected]
Tlf: 46 41 00 05
30
TYNGDEN DU TRENGER
31
kveld
torSDAG 12. mai
Mediespesial:
Trygdekontoret “live”
Ditt popkulturelle fyrtårn i natt og tåke,
men samtidig en røykmaskin under stjerneklar himmel.
Et debattprogram skråstrek vedtaksfabrikk,
der vedtakene fattes på grunnlag av både
kvalifisert synsing og ren, skjær idioti.
Foto: NRK
Med Thomas Seltzer og Trygdebeistet i
spissen for et panel bestående av særs
kompetente saksbehandlere.
- Trygdekontoret er Public Service og det
motsatte av Public Service samtidig. Både
folkeopplysning og folkenedmørkning, om du vil, sier trygdesjef Seltzer mens han
stirrer med et stivt og litt tomt blikk mot solnedgangen.
Ole Bull Scene kl 20:00.
Dørene åpner kl 19:00.
Senest på plass i salen kl 19:45.
Billetter (kr 120,-) selges i informasjonsstanden.
Mrk: Med forbehold om plass.
32
Den store Mediequizen
Årets quizmastere:
Sarah Natasha Melbye og Brita Cappelen Møystad.
Tradisjonen tro inviterer Nordiske Mediedager til mediequiz!
Quizmastere Sarah og Brita gir oss en uforglemmelig aften
med hjernetrim, høy stemning og luftige premier!
1. premie:
Flybilletter fra Norwegian
2. og 3. premie: Bezzerwizzer-spill
Ole Bull Scene kl 21:30.
Fri adgang ved visning av deltakerpass,
førstemann til mølla!
Norwegian er det første flyselskap i Europa med trådløst Internett.
Velkommen om bord!
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 09:15 - 10:00
Klokkeklang
a a
Eckbo & Ødegård nisser igjen
Hva skjer med journalistikkens profesjonalitet i en tid da vi alle angivelig er journalister? Den tradisjonelle journalistikkens portvaktrolle og dens
tilnærmede publiseringsmonopol er en saga blott. Fagets uklare ekspertise er utfordret og omtvistet. En samfunnskontrakt settes på prøve.
Journalistiske nyorienteringer finner sted, ikke minst i møtet mellom journalister og publikum, eller “det forhenværende publikum” som det
gjerne heter. Det snakkes mye og begeistret om borgerjournalistikk og brukergenerert innhold. Dialogen feires når “Det store Vi” avløses av
“Det store Du”. Hva står på spill?
Martin Eide (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB)
Foto: Eivind Bones
Første sesong ble kontrakten med TVNorge skrevet på en serviett og manus ble
skrevet natt til innspillingsdagene. Denne gangen skulle derimot programskaperne
ta seg god tid og forberede seg grundig før opptak. Så hvordan kunne det ha seg at
produksjonen gikk tom for manus midtveis i innspillingsperioden?
Moderator: Line Norling (Eyeworks Dinamo). Espen Eckbo og Kristian Ødegård
(Seefood)
Husk! Besøk Mediemessen
Canal Digital, Discovery Channel, Fuglefjellet, Kaldera språkteknologi, Medietilsynet, Molvik Grafisk, MyNewsdesk, Norwegian, Retriever,
Sixt Frydenbø Bilutleie, Smartcom:tv, Telenor, TLC, Video 4, Vizrt.
a a E
X Factor, Norske Talenter, Vil du bli millionær, Skal vi danse. Disse formatene
dominerer underholdnings-tv i hele Europa, og showene blir bare større og større.
Det er få nye og originale ideer for tv for tiden, men desto større innovasjon på andre
plattformer. I stedet for å etablere nye formater, skjer innovasjonen i måten innhold
blir distribuert, diskutert og delt.
Leder av rådgiverselskapet K7 Media, Keri Lewis Brown, er tilbake på Mediedagene
for å vise eksempler på formater som tilpasser seg nye seervaner ved å bruke sosiale
medier, applikasjoner og andre webtjenester. Hun vil også vise eksempler på webinnhold fra selskaper som har kuttet tv-annonsering og valgt å satse direkte online.
Keri Lewis Brown (K7 Media)
Foto: Gustaf Bratt
Foto: Arild Brun Kjeldaas TV 2
Tv blir nytt på nett
34
a a
Hva er journalistikk?
I år er det ti år siden julekalenderen Nissene på låven ble sendt på TVNorge. Serien
ble raskt en klassiker og er sendt utallige ganger i reprise. Det skulle derfor også ta ti
år før Espen Eckbo og Kristian Ødegård dristet seg til å lage en oppfølger.
Dovregubben kl 09:15 - 10:00
kl 09:15 - 10:00
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 10:15 - 11:00
Klokkeklang
a a E
kl 10:15 - 11:00
Hett på brett
Der ingen skulle tru…
Hvor er de beste appene? Hvem har de mest spennende pop-up på iPad? Hva har Bild Zeitung,
Oprah Magazine og Martha Stewart Cook Magazine til felles?
Rundt én million tv-seere har fulgt med når Oddgeir Bruaset har besøkt mennesker som bor
øverst på knausen, innerst i fjorden og ytterst mot havet. Neste år pensjonerer han seg etter
ti år med Der ingen skulle tru.., men først kommer han til Mediedagene for å dele historien
om suksessen med oss.
Med bakgrunn som journalist er García overbevist om at det er innholdet som er avgjørende for
en suksess. Han baserer seg på sin såkalte WED filosofi, som kombinerer journalistikk, redigering
og design som basisprinsipper for effektiv kommunikasjon. Garcia vil vise hva som virker og hvem
som gjør det best på brett. Og enda viktigere, han vil vise viktigheten av storytelling.
Mario Garcia (Garcia Media)
Til nå er det sendt 48 historier om mennesker som klorer seg fast til en annerledes
tilværelse, og sammen med sin faste fotograf Tor Sivertstøl har Oddgeir tolv nye programmer under planlegging. Hva er det som driver dem til å portrettere disse menneskene?
Og hvorfor elsker nordmenn å se og høre om dem? Bli med på en utflukt i enkelt, ekte,
gammeldags fjernsyn om norske verdier og drømmer.
Intervjuer Mikal Olsen Lerøen (MK Bergen). Oddgeir Bruaset (NRK)
Foto: Tor Sivertstøl
Foto: Raj K Raj HT Dehli
Designer Mario R. García har samarbeidet med over 550 redaksjoner over hele verden om
nyhetspresentasjon på alle plattformer; print, online og mobil. Han vet hva som virker og hvordan
man lokker lesere og annonsører til mediebrettene.
Dovregubben kl 10:15 - 11:00
a a
a a E
Bryt lydmuren
I dag er det lettere enn noen gang å få budskapet ditt ut. Men hvordan få budskapet ditt inn?
De amerikanske Twitter-ekspertene Betsy Hubbard og Debra Jasper fra anerkjente Kiplinger Program in Public
Affairs Journalism, gir deg et kræsjkurs i det siste på Twitter.
36
Lær å fange publikums oppmerksomhet gjennom “bak-kanalen”. Hubbard og Jasper gir tips om hvordan Twitterbruken kan gjøres mer effektiv, hvordan du kan utvide antall følgere, dra fordeler av ny teknologi og forholde deg
til harshtags, tweckling og mer til. Her blir du også oppdatert på hvordan dagens journalister - i likhet med
entusiaster i bedrifter, det offentlige og ellers - bruker Twitter for å finne kilder, bygge nettverk og engasjere
publikum.
Betsy Hubbard og Debra Jasper (Kiplinger Program in Public Affairs Journalism)
HUSK! Gullruten i KVELD
TV 2 kl 21:40.
37
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 11:15 - 12:15
a a
Klokkeklang
kl 11:15 - 12:15
Borgen – drama fra maktens korridorer
Foto: DR
Med et plot som er påfallende aktuelt har velproduserte Borgen gjort politisk spill om makten i
dagens Danmark til topp tv-underholdning. Serien demonstrerer de personlige omkostninger og
konsekvenser det politiske spillet har for de involverte parter - både på og bak den politiske scenen.
Seriens hovedforfatter Adam Price og produsent Camilla Hammerich vil fortelle om Borgens
tilblivelse, fra idé til topp tv-drama. Vil statsminister Birgitte Nyborg Christensen overleve i sesong
2, og likner dette egentlig virkeligheten?
Moderator: Anne Lindmo (NRK). Karita Bekkemellem (LMI), Camilla Hammerich (DR), Adam
Price (DR) og Marie Simonsen (Dagbladet)
Dovregubben kl 11:15 - 12:15
a
Døden i nabolaget
w w w. g l o m d a l e n . n o
LØRDAG 4. MAI 2002 � NR. 101 � UKE 18 � 77. ÅRGANG � LØSSALG KR 15.00
Mange journalister arbeider i sitt eget nærmiljø. Hvordan reagerer vi når katastrofen rammer dette
nærmiljøet, og journalistene blir profesjonelle øyenvitner? Og hvordan påvirkes journalistikken
når det er journalistens eget miljø som rammes av tragedien? Vi får høre sterke historier fra
journalister - og en medieforskers svar på hvordan slike opplevelser påvirker oss faglig og menneskelig.
Moderator: Halvor Folgerø (NRK). Ragnar Bøifot (Fremover), Liselotte Englund (Englundmedia AB) og
Tore Huuse Øwre (Glåmdalen)
TRAGEDIEN!
Liselotte Englunds bok “Katastrofens Öga” selges i informasjonsstanden. Mrk. Begrenset antall.
a
Ti år i krigen
Foto: NRK/Marius Arnesen
Krigen i Afghanistan har snart vart i ti år. Det er tid for å oppsummere medienes krigsinnsats. Har de
vært tilstrekkelig kritiske i sin dekning? Har journalistene forstått nok av Afghanistan? Hva mener
Forsvaret om mediedekningen?
Til Mediedagene kommer Forsvarssjefens talsmann John Inge Øglænd, som selv har tjenestegjort
i Afghanistan. NRKs Olav Njaastad forteller om sitt samarbeid med Forsvaret om kanalens nye
dokumentarserie fra krigen. TV 2s Yama Wolasmal bor for tiden i Afghanistan og jobber som
journalist for flere ulike internasjonale medier. Sammen med seniorforsker ved CMI og Afghanistankjenner Astri Suhrke, og VGs politiske redaktør Hanne Skartveit, tar de debatten.
Moderator: Ole Torp (NRK). Olav Njaastad (NRK), Hanne Skartveit (VG), Astri Suhrke
(Chr. Michelsens Institutt), Yama Wolasmal (TV 2) og John Inge Øglænd (Forsvaret)
FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD
Hele Åsnes og store deler av Solør er i vantro,
sjokk og sorg etter den meningsløse
russebil-ulykken i Våler i grålysningen i går.
Der mistet Karl Even Lynne (17), Jon-Ola
Løvmo Lie (18), Vegard Reinholdt Håndstad
(18) og Rolf Erik Ryen (19) alle livet, mens tre
jevnaldrende er innlagt på sykehus med til
dels alvorlige kvestelser. Gripende scener
utspant seg på ulykkesstedet i går kveld der
pårørende, russ, venner og fotballkamerater
samlet seg i stille gråt, la ned blomster og
SIDENE 3–12
tente fakler for de forulykkede.
Småtroll
kl 11:15 - 12:15
Nett-tv 2011 - Kampen om oppmerksomheten
PRESENTASJON v/ SMARTCOM:TV
2011 er året da både NRK og TV2 lanserer nye satsninger på nett-tv. YouTube melder at en norsk versjon med direkte annonsering kommer
i løpet av året. Nett-tv er i rask utvikling fra kuriositet til etablert utfordrer til tradisjonelle medievaner og et naturlig hjem for nisjekanaler.
Hvordan kan norske nettmedier ta opp konkurransen og lykkes i dette landskapet?
Smartcom:tv har produsert nett-tv for norsk næringsliv og offentlighet i snart ti år og innledet tidligere i år en samarbeidsavtale med TV 2 som
sikrer mulighet for distribusjon av Smartcom:tv’s produksjoner og tilfører produksjonskapasitet og stofftilgang for TV 2s kanaler.
V/Morten A. Evensen, Smartcom:tv.
Lunsj KL 12:15 - 13:15
38
a a
I Grieghallens spiss (inngang v/ Peer Gynt).
Kun forhåndsbestilling. Husk billett!
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 13:15 - 14:15
Dovregubben kl 13:15 - 14:15
a a E
The Daily Show
Fire ganger Emmy-vinner, Executive Producer og
manusforfatter Rory Albanese har jobbet for The
Daily Show siden 1999. Programmet har blitt
sendt i USA siden 1996, de siste tolv årene med
den sylskarpe Jon Stewart som programleder.
Foto: Ethan Miller/Getty Images North America
Jon Stewart har med sitt satiriske skråblikk på
politikk og nyheter blitt superstjernen ingen
sier nei til. Han ble i 2010 kåret til USAs mest
innflytelsesrike mann av nettstedet AskMen,
med Bill Gates på andreplass! Barack Obama,
som kom på 21. plass i samme kåring, ble i høst
den første sittende amerikanske president til å
gjeste showet.
Stor fan og intervjuer: Christina Jeurling (Skavlan). Rory Albanese (The Daily Show)
HUSK! Besøk Fruktbar
Kjøp forfriskende jus og smoothies hos Fruktbar.
Hva er det som gjør at The Daily Show har slik
politisk slagkraft i USA? Hvordan ble de det
“Best F#@king News Team Ever”? Gled deg til
å høre Rory Albanese dele hemmelighetene bak
magien!
a a
Mediemaktkampen
Halvparten av aksjene i mediekonsernet Polaris er til salgs, men aktuelle kjøpere som Schibsted og A-pressen møter hindringer i lovverket. Telenor
vurderer å selge sin halvpart av A-pressen, og A-pressen sin halvpart av TV 2. Dermed kan TV 2 få rent utenlandsk eierskap, og det tegnes opp et felles
eierskap til de største kommersielle kanalene i Norden. TVNorge er også til salgs.
Hvem kommer til å eie hvilke medier? Hvilke medier har fremtiden foran seg? Hvor går pengestrømmen? Er den norske eierskapsloven for streng?
Har eierskapet noe å si for medienes innhold? Hvordan vil medielandskapet se ut om noen år?
Moderator Bjørn Eckblad (Dagens Næringsliv). Kristin Skogen Lund (Telenor Group), Øivind T. Hansen (LO/A-pressen), Hans J. Carstensen (Egmont/
TV 2), Didrik Munch (Media Norge/Schibsted) og Johann Roppen (Høgskolen i Volda)
Klokkeklang
kl 13:15 - 14:15
a
Tv-musikken som sitter
Har du opplevd å være i et annet rom og høre en kjenningsmelodi som trekker deg tilbake til tv’en? Kan du på oppfordring nynne de første strofene til din
favorittserie?
Raymond Enoksen er mannen bak de musikalske profilene til bl.a. Firestjerners middag, Snøballkrigen, Åse tonight, Ingen grenser, En god nummer 2 og
Eurovisionsfinalen. Enoksen har de sju siste årene primært virket som komponist for film og tv. Med referanser fra sin egen produksjon vil han gi deg et
innblikk i kunsten å lage minneverdig tv-musikk.
Raymond Enoksen (Dream Scores)
41
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 14:30 - 15:15
Dovregubben kl 14:30 - 15:15
a a E
Deadliest Catch:
Ekstremt fiske. Ekstremt tv
“If it ain’t hell, they ain’t happy.” Krabbefiskerne i
Beringhavet har verdens farligste jobb. I iskald vind, full
storm og meterhøye bølger henger de over ripa for å få
400-kilos krabbeteiner svingende opp på dekk. Den
norskættede kapteinen Sig Hansen styrer skuta med
jernhånd, og vil heller at besetningen skal adlyde enn å
like ham. Selv om to av dem er hans egne brødre. Midt i
det hele: to kameramenn.
Dokumentarserien Deadliest Catch (Livsfarlig fangst)
er Discovery Channels største suksess, og kan trygt
kalles ekstrem-tv i ordets rette forstand. Kamerateamet
følger det utrolige livet om bord, med åpenbar fare for
eget liv. Utfordringene er helt andre enn man vanligvis
møter i dokumentarproduksjon. Bare det å holde seg
og kameraet oppreist kan være en prøvelse, for ikke å
snakke om hvordan man beskytter seg selv og utstyret.
a a E
Digitale bompenger
Hvem skal betale for båndbredden når alle vil se video på nett? Det er det store spørsmålet når stadig større datamengder skal overføres i fremtiden.
Telenor mener at VG, NRK og andre store videomedier må betale for å få båndbredden de trenger. Mediene mener på sin side at Telenor allerede tjener
godt på innholdet andre lager. Telenors teknologidirektør Rolv-Erik Spilling barker sammen med VG Netts Jo Christian Oterhals , NRKs Bjarne André
Myklebust og forsker Gisle Hannemyr.
Moderator: Knut Kristian Hauger (Kampanje). Gisle Hannemyr (UiO), Bjarne André Myklebust (NRK), Jo Christian Oterhals (VG) og Rolv-Erik Spilling
(Telenor)
Klokkeklang
kl 14:30 - 15:15
a a
Er det plass til Plot?
De har sagt opp trygge jobber for å gjøre noe svært få tør: Å satse på et nytt magasin for “tung”
journalistikk. På papir. Gründerne bak Plot mener barnet har gode sjanser for å overleve i den
norske mediefloraen. Men bladet faller mellom alle stoler for mediestøtte. Favoriserer dagens
løsning de etablerte mediene, på bekostning av alternative stemmer? Eller fungerer systemet
godt som det gjør?
Moderator: Andreas Wiese (Dagbladet). Elin Floberghagen (NJ), Knut Gjerseth Olsen (Plot),
Guri Hjeltnes (BI) og Are Stokstad (MBL)
Serien hadde premiere i 2005, og sendes i dag i over 180 land. Til Mediedagene kommer to nøkkelpersoner fra serien: produsent og kameramann Todd
Stanley og kapteinens lillebror, dekksjef og nestkommanderende Edgar Hansen. De har med seg de mest utrolige historier om livet om bord, og hvordan
de klarer å få det ekstreme yrket festet til film.
Kaptein: Bård Tufte Johansen (Funkenhauser Productions). Edgar Hansen og og Todd Stanley (Deadliest Catch)
Mrk: Edgar Hansen og og Todd Stanley kan treffes på Discovery Channel sin stand i messeområdet kl 12:15-13:15 fredag.
42
43
freDAG 13. mai
Peer Gynt
kl 15:30 - 16:30
Dovregubben kl 15:30 - 16:30
a a
a a E
Datagraveren
Torsdag kveld fra Nydalen
Verden rundt eksperimenterer reportere med nye
former for research og presentasjon i undersøkende
journalistikk. De søker i nyåpnete offentlige databaser, de leter i håndskrevet tekstmateriale og
videoer på nett, de engasjerer publikum gjennom
Twitter og andre crowdsourcing-verktøy.
Fredag ettermiddag i Grieghallen! Hvordan overbevise
tv-sjefer om at et haltende humorprogram VIL vokse.
Torsdag kveld fra Nydalen startet i det små og har blitt
en av TV 2s store humorsuksesser.
Ill: Rune Smistad
I denne sesjonen vil Knight professor Sarah Cohen,
tidligere Pulitzervinner og ekspert i datastøttet
journalistikk, presentere siste nytt på feltet. Hun vil
også diskutere hvilket fremtidig potensial disse verktøyene kan ha for den undersøkende journalistikken i
Europa og USA.
Sarah Cohen (Duke University)
Foto: Fredrik Arff/TV 2
Møt gjengen bak businessmodellen mange kan skape,
dersom en tar seg tid. Og husk: “Det som händer i
Grieghallen - stannar i Grieghallen”.
Intervjuer Svein Tore Bergestuen (TVNorge). Birgitte
Bruusgaard (Feelgood), Else Kåss Furuseth, Steffan
Ludvigsen, Morten Ramm og Odd-Magnus Williamson
(Torsdag kveld fra Nydalen)
SENK SKULDRENE OG SETT OPP HÅRET
44
Alle deltakere på Nordiske Mediedager får 15% rabatt på Hammam Spa og Vogue frisør på Hotel Norge,
fra onsdag 11. til søndag 15. mai. Bestill time på 55 96 14 40 (spa) eller 400 04 438 (frisør).
45
freDAG 13. mai
NMD Ung: Journalist i klassen
=kdgYVck^aIgZ`VciYZaZ<jaagjiZc4
Denne våren har 3728 elever fra 50 ungdoms- og videregående skoler i Hordaland fått
besøk av mediebransjen gjennom prosjektet Journalist i klassen.
Äb€`Vch`_Z=Zaahig³bgnYYZdee4
Journalist i klassen har vært arrangert annethvert år siden 1999.
Over 20.000 elever har fått besøk av en journalist i løpet av disse
årene.
Prosjektet er etablert for å utvide mediekunnskapen hos elevene og
gi dem innsikt i hvordan mediebransjen fungerer i praksis. Samtidig
får elevene også mulighet til å gi direkte tilbakemeldinger om sine
oppfatninger av mediene.
DeeaZk€gZihik"WZ\^kZc]Zi^<g^Z\]VaaZc
;gZYV\&(#bV^`a'%#%%[dV_Z€ecZg`a#&-#(%
EjWa^`jbb€k²gZe€eaVhh^hVaZc`a#&.#)*
7^aaZiiZg`g)*% W^aaZiiVk\^[i
Journalist i klassen arrangeres i samarbeid med Avis i skolen (avd.
Hordaland og Nord-Rogaland) og Bergen Journalistlag. Prosjektet
støttes særlig av SparebankenVest, Fritt Ord, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.
7^aaZiihZgk^XZ/ia[-&*((&((!lll#W^aaZiihZgk^XZ#cd
<g^Z\]VaaZchW^aaZii`dcidg/ia[**'&+&*%
=diZaaeV``Zgd\<gjeeZhVa\/ia[**'&+&,%
Foto: Carina Økland
Vi retter en stor takk til alle medarbeiderne i BA, Bergens Tidende,
NRK, TV 2 og lokalavisene i Hordaland som bidrar!
Fra NMD Ung 2010.
>hVbVgWZ^YbZY/
Cdb^cZgi/IgZ`Vci
Cdb^cZgi/=Zaahig³bgnYYZgdee
lll#W^\Òh]#cd
46
47
NMD UNG: KONFERANSEN
PROGRAM:
Velkommen, ved Gro Reppen (banksjef, Sparebanken Vest).
Sted:
Ole Bull Scene
Dag:
Tirsdag 10. mai
Tid:
09:00 – 14:30
Konferansen er fulltegnet - 450 elever
Konferansier: Jonn Erik Aasen (TV 2)
Opprøret i Egypt
Da demonstrasjonen i Egypt var i sine første og mest intense døgn reiste Bergens Tidendes
journalist Rune Christophersen til kjernen av Tahrir-plassen. Situasjonen ble etter hvert utrygg,
og Runes kollega Roar Christiansen ble overfalt av en mobb på 50 egyptere. Rune vil fortelle om
opplevelsen i Egypt, og hvordan det er å jobbe som utenriksjournalist.
Intervjuer: Marianne Virik (TV 2).
Slik lager vi TV 2 Nyhetene
Digitale spor
Etter tips fra en 15 år gammel gutt
blir en politimann pågrepet for
seksuelle overgrep mot en rekke
mindreårige gutter. Hvordan dekke
dette?
Du er på nett hver dag, og bruker mobilen
til sms, samtaler, nettsurfing. Skriver
statusrapporter på Facebook og tillater
nettsteder å lagre dine geokoordinater
og personlige informasjon. Har du tenkt
på hvilke spor du legger fra deg?
Og det første varselet tikker inn
på nyhetsdesken: Det har vært et
kraftig jordskjelv i Japan, en tsunami av ukjent størrelse er på vei
mot land. Hva skjer? Aslaug C. Henriksen har jobbet i TV 2 siden 1995, og vært nyhetsreporter siden
2003. De to siste årene har hun også fungert som vaktsjef for kveldssendingene. Hun vil ta oss med bak
kulissene i TV 2 Nyhetene og vise hvordan de jobber – fra tipset kommer inn til saken sendes på tv.
Bente Kalsnes er kommunikasjonsrådgiver i bloggplattformen Origo.no.
Hun vet hvilke spor som finnes der ute. Se
fallgruvene, og få gode råd om hva du bør
tenke over før du logger deg på.
Bloggens mange ansikter
Sånn skal det gjøres: Dating i mørket
Hvor mye har egentlig utseendet å si for hvem
vi forelsker oss i? NRKs serie Dating i mørket
forsøkte å finne svaret. I hver episode møttes
tre kvinner og tre menn til stevnemøter i et hus
på Askøy – i stummende mørke. Etter flere
mørklagte møter var det tid for å møtes ansikt
til ansikt. Bli med bak kamera og inn i produksjonen med regissør Kristin Ytre-Arne og
prosjektleder Anne Marie Kvassheim (NRK).
48
Antall unge bloggere har eksplodert de siste årene. Det samme har populariteten til et lite utvalg ungdommer. De opplever en enorm oppmerksomhet,
med både positivt og negativt fortegn. Hva er motivasjonen for bloggeren? Hvordan håndterer de oppmerksomheten fra lesere, og annonsører?
Og hva bør du vite før du setter i gang med din egen blogg?
Lær av erfaringene og få gode tips fra bloggerne Emil Andre Erstad, Ulrikke Lund og Lars Tangen
og kommunikasjonsrådgiver Bente Kalsnes. Samtalen ledes av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. I samarbeid med BTbatt.
NMD Ung: Konferansen støttes særlig av Bergen kommune, Fritt Ord, Hordaland fylkeskommune,
Sparebanken Vest og TV 2.
NMD Ung på Facebook: www.facebook.com/ungmediedager
Alle sesjoner blir publisert i sin helhet på NMD-TV etter konferansen. Bak kamera: Thomas Mortveit.
49
ARTIC 5007
www.mgrafisk.no Tlf: 55 55 20 20
LIDENSKAPELIG OPPTATT AV TRYKK
fremtidens mediebransje
medieundersøkelsen
Hvert år bidrar mange mediestudenter
på Nordiske Mediedager.
Unik undersøkelse om forholdet mellom media, publikum – og i år også Forsvaret.
Film- og tv-produksjon ved Institutt for
informasjons- og medievitenskap, UiB
Andreårsstudenter ved film- og tv-faget på UiB
produserer for fjerde år på rad reportasjer til vår
web-tv. De starter produksjonen tidlig i
semesteret. Praksisen kulminerer i en hektisk
produksjonsperiode i Mediedager-uken, i år
under ledelse av Thorvald Nilsen, UiB.
Frivillige
Sist, men ikke minst, deltar rundt 70 studenter
i ulike frivillige roller. De aller fleste av disse er
fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Uten deres innsats kunne vi ikke
avviklet Mediedagene. Tusen takk!
52
DELTAKENDE
PROFESJONER
2006 – 2011
Foto: Gustaf Bratt
Filmproduksjonslinjen ved Norges Kreative
Fagskole, Bergen
Filmstudenter ved NKF jobber som kameraassistenter under Mediedagene. De jobber tett
med vår web-tv-partner Smartcom:tv, og bidrar
til at det som foregår i salene blir dokumentert.
Det er tredje år på rad at vi har dette samarbeidet med NKF.
Den årlige medieundersøkelsen gir innblikk i hva journalister mener om sitt yrke og innflytelsen journalistikken har. Ikke minst avdekker den hvordan
publikum opplever media og journalistenes arbeid. Medieundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 1999. De siste fire årene har også en tredje
gruppe blitt inkludert i undersøkelsen. Det har resultert i ny informasjon om relasjonen mellom journalister og grupper de er svært avhengige av på den
ene siden, og publikums vurderinger av gruppenes relasjoner på den andre.
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011: Den Norske Kommunikasjonsforening
Den Norske Advokatforening
Norsk Redaktørforening
Politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
Politi og politijurister
Forsvaret
Undersøkelsene presenteres i sin helhet på www.mediedager.no.
Årets undersøkelse presenteres og debatteres torsdag 12. mai kl 10:15 – 12:15
i Peer Gynt.
Medieundersøkelsen gjennomføres av Respons Analyse. Faglig ansvarlige er professor
Frank Aarebrot (Institutt for sammenliknende politikk, UiB), Thore Gaard Olaussen
(Respons Analyse) og journalist Pål Andreas Mæland (Bergens Tidende).
For spørsmål og materiale, kontakt: Pål Andreas Mæland på tlf. 995 30 634 eller
[email protected]
Undersøkelsen er særskilt støttet av Fritt Ord og Rådet for anvendt medieforskning (RAM).
Gründer: Torgeir Foss (TV 2).
53
mediemessen
På Mediemessen møter du mange spennende utstillere. Benytt sjansen til å knytte kontakt med mulige samarbeidspartnere!
Canal Digital
Canal Digital er Norges mest populære tv-distributør, og leverer i dag tv-signaler til omlag 1 million norske husstander. Canal Digital tilbyr 130 tv-kanaler,
17 av disse er HD-kanaler. I tillegg til å levere tv-signaler via satellitt og kabel tilbyr Canal Digital bredbånd og telefoni. Selskapet er heleid av Telenor.
Telenor og Canal Digital tilbyr også tv-tjenester på IP-tv og web-tv.
www.canaldigital.no
Discovery Channel
Discovery Channel er tv-kanalen som gir deg faktabasert underholdning og grensesprengende program der det umulige blir mulig. I over 25 år har
kanalen gitt nordmenn de beste dokumentarene, seriene og kvalitetsunderholdning fra hele verden. Bli med Bear Grylls på nye eventyr, følg de beste
soldatene i USAs militærstyrker i Elitesoldatene, se byggingen av fantastiske motorsykler i American Chopper, følg Stan Lee på leting etter mennesker
med superkrefter i Superhumans, møt de glade ølbryggerne i Ølmesterne, og se Adam og Jamie teste ut nye myter i Mythbusters.
Discovery er verdens største tv-nettverk innen faktabasert underholdning, og den største internasjonale kanalen i Norge. Discovery Channel er en del av
Discovery Networks Norway, som også har tv-kanalene Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World
og TLC Norge.
www.discoverychannel.no
Fuglefjellet
Ålesundsselskapet Fuglefjellet har i dag 15 ansatte, blant annet med bakgrunn fra TVNorge, TV 2, NRK, og flere av de største produksjonsselskapene i
Norge. Selskapet er ledende i Norge på høykvalitets gyrostabilisert filming fra helikopter. Fuglefjellet er i ferd med å posisjonere seg innen VFX og andre
tjenester innen postproduksjon til det norske film- og tv-markedet.
Fuglefjellet har 15 års erfaring med filming fra helikopter. I 2009 investerte Fuglefjellet og Nord Helikopter i det første Cineflex-systemet i Norge.
Merittlisten til Fuglefjellets Cineflex-system begynner å bli lang, og inneholder blant annet tv-produksjoner som Farmen, Jakten på kjærligheten, Melodi
Grand Prix og X-Faktor. Fuglefjellet skal i 2011 levere Cineflex materiale til flere spillefilmer i inn- og utland, samt en rekke norske tv-produksjoner i
tillegg til Ski-VM i Oslo.
www.fuglefjellet.no
54
Kaldera språkteknologi
Kaldera språkteknologi AS tilbyr forskningsbaserte språkteknologiverktøy for blant annet mediebransjen. Blant produktene: Datastøttet oversettelse
mellom skandinaviske språk, noe som gjør det mulig med kvalitetsoversettelser for en brøkdel av prisen man normalt må betale. Korrekturverktøy
for bokmål og nynorsk: Stavekontroll, grammatikkontroll og integrert ordliste for bokmål-nynorsk. Søketeknologi, blant annet en søkemotor spesialtilpasset til bildesøk.
www.kaldera.no
Medietilsynet: Mediekonferansen 2011
Mediene spiller en stadig viktigere rolle i våre liv. Hvordan behersker vi medieutviklingen? Hvilke utfordringer står det norske samfunnet overfor ved
økende bruk av digitale medier? Hvilken betydning har befolkningens mediekompetanse for demokrati og samfunnsdeltagelse?
Mediekompetanse er evnen til å bruke mediene, til å forstå og kritisk evaluere medieinnhold, til å kommunisere og delta i den offentlige samtalen.
Mediekompetanse handler ikke bare om evnen til å bruke internett og nye medier, men også om hvordan vi bruker tradisjonelle medier, som tv, radio
og aviser. På årets Mediekonferanse setter Medietilsynet søkelyset på betydningen av mediekompetanse i hele befolkningen. Følg med på:
www.mediekonferansen2011.no
Molvik Grafisk
Molvik Grafisk er et spesialisert trykkeri som tilbyr et vidt spekter av grafiske tjenester for profesjonelle kunder innen næringsliv , reklameindustri og
offentlig virksomhet. Trykkeriet har en stab av høyt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse som omfatter hele vårt fagområde, og en maskinpark
som tar unna de mest krevende utfordringer. 100 år i markedet har lært oss mye og vi fremstår i dag som en løsningsorientert leverandør, der vår oppfattelse av totalkvalitet omfavner hele prosessen. Trykkeriet og hovedkontoret har beliggenhet i Bergen, med et avdelingskontor i Oslo.
www.mgrafisk.no
MyNewsdesk - The News Exchange Site
Leter du etter kildemateriale? Behøver du et bilde, og det nå? Bare slapp av. MyNewsdesk sin company news exchange site hjelper journalister,
bloggere, opinionsdannere og andre med å få tilgang til en uavhengig strøm av bedriftsnyheter. Denne unike tjenesten, som dessuten er gratis,
lar deg interagere med mer enn 10 000 bedrifter som publiserer presseinformasjon på dine vilkår. Gjør ditt liv litt lettere og registrer deg i dag!
Som verdens første news exchange site for bedrifter, matcher MyNewsdesk interesserte brukere med relevant informasjon, f.eks. pressemeldinger,
videoer, bilder og annet. Bedrifter og journalister gis mulighet til å kommunisere eksklusivt med hverandre innenfor sitt nettverk.
MyNewsdesk er mediepartner til Nordiske Mediedager 2011.
www.mynewsdesk.com. MyNewsdesk holder presentasjon i Småtroll torsdag 12. mai kl 13:15.
55
mediemessen
Norwegian
Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (238 ruter og 98 destinasjoner pr mars 2011). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet
hatt en sterk passasjervekst de siste årene.
Norwegian fraktet 13 millioner passasjerer i 2010. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2 500 ansatte. Norwegian har 56 fly i flåten (mars
2011). Selskapet får levert til sammen 73 nye fly av typen Boeing 737-800 i perioden 2008 – 2014. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne
og miljøvennlige flyflåter når de nye flyene er på plass.
www.norwegian.no
Retriever
Retriever er Nordens ledende leverandør av nyhetsovervåkning, overvåkning av sosiale medier, verktøy for redaksjonell research og medieanalyse.
Retriever har et godt og nært samarbeid med de fleste av Nordens mediehus, noe som gjør at de sitter på et unikt medieinnehold for søk, overvåkning
og analyse . Deres brukere får rask tilgang til all relevant informasjon, uavhengig om det kommer fra papiraviser, magasiner, tv/radio eller internett.
Løsningene er intuitive og enkle å bruke, og presenteres på en og samme digitale plattform.
www.retriever.no
Sixt Frydenbø Bilutleie
Velkommen til Sixt Frydenbø Bilutleie. Sixt Bilutleie er en av de ledende bilutleiekjedene i verden. På internett eller via mobil kan du reservere personbil,
SUV, kombinertbil og varebil, alt etter hva som passer ditt behov. Som det første bilutleiefirma har Sixt også lansert en app hvor det er mulig å finne
mer informasjon og bestille leiebil! Sixt Bilutleie er representert med mer enn 3.500 stasjoner globalt. I Norge har Sixt Bilutleie over 70 utleiekontorer,
blant annet på Oslo Gardermoen, Sandefjord Torp, Moss Rygge, Kristiansand Kjevik, Stavanger Sola, Bergen Flesland og Trondheim Værnes. De tilbyr
god service og lave priser! Dersom du har kundekort hos Sixt vil du også få spesialtilbud på deres feriekonsept. Avtalekunder får egne tilpassede priser.
Reservasjonskontoret kan kontaktes på 815 22466. Bestilling eller henvendelse i Bergen: Telefon 555 99 708, Mail: [email protected]
www.sixt.no
56
Smartcom:tv – levende bilder på nett
Smartcom:tv har siden 2002 vært Norges fremste leverandør av video og web-tv til næringsliv og offentlig virksomhet. Som eneste leverandør i
Norge kan Smartcom:tv bistå kunder i hele verdikjeden, fra konseptutvikling, rådgivning og innholdsproduksjon til drift, publisering og distribusjon.
Smartcom:tv har gjennomført over 1000 web-tv-produksjoner og har over 100 aktive kunder innenfor privat og offentlig sektor. Eksempel på dette er
Dagens Næringsliv, Stortinget, DSS/ Regjeringen.no, Norges Bank, Statoil, Orkla og Yara. I 2008 lanserte selskapet en egen avdeling i London.
Smartcom:tv er del av NHST Media Group AS og er Nordiske Mediedagers web-tv partner.
www.smartcomtv.no. Smartcom:tv holder presentasjon i Småtroll fredag 13. mai kl 11:15.
Telenor
Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har hovedkontor i Oslo og er
en av verdens ledende mobiloperatører med 203 millioner mobilabonnementer. Telenor har mobilvirksomheter i 11 land i tillegg til en eierandel på 39,6
prosent i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i ti land. Telenor-konsernet er blant verdens største mobiloperatører med 203 millioner abonnement (per 4. kvartal 2010. Telenor er notert på Oslo Børs (TEL).
Med utgangspunkt i menneskers behov skaper Telenor produkter og tjenester som bidrar til vekst for individer, bedrifter og samfunn. Telenor og Canal
Digital tilbyr også tv-tjenester på IP-tv og web-tv.
www.telenor.com. Telenor holder presentasjon i Småtroll torsdag 12. mai kl 10:15.
TLC Norge
TLC Norge er en moderne underholdningskanal for kvinner, som gir mulighet for en velfortjent pause i en hektisk hverdag. Med kvalitetsserier og
spennende dokumentarer feirer TLC Norge livets mange motsetninger, og tar høyde for at kvinner har ulike interesser. Dette gjøres med fokus på humor,
autensitet og troverdighet.
TLC Norge er kanalen som er rettet mot kvinner i alderen 25–49, men mange av programmene vekker også interesse hos menn. Kanalen er et godt valg
for kvinner som søker inspirasjon og som setter pris på de ulike aspekter livet har å by på.
TLC Norge er kanalen for hele deg, med faktabasert underholdning om alt fra familie og oppussing, til krim, mote og mat. Møt blant annet den legendariske tatovøren Kat Von D, få med deg italienske familiefeider og storslåtte kaker i Cake Boss, følg en livsstil helt utenom det vanlige i En mann-fire
koner, og se hvordan det går når brudgommen må arrangere bryllupet helt på egenhånd i TLCs første norskproduserte serie Brud i blinde.
www.tlcnorge.no
57
Video 4
Video 4 AS er en av landets største uavhengige leverandører av profesjonelt video og kringkastingsutstyr, med et omfattende utvalg av løsninger for
alle typer produksjonsmiljøer. Video 4 leverer til frittstående videoprodusenter, store produksjonshus innen film og reklame, riksdekkende og lokale
tv-stasjoner og til en rekke fagmiljøer innen forskning og utdanning.
Video 4 er en privilegert distributør for de største merkenavnene i markedet - som f.eks. Apple, Avid, Adobe, Panasonic, Sony, Canon, JVC, Sennheiser
og Autodesk. Video 4 har også omfattende portefølje av egne agenturer som Snell, Omneon, Sachtler, Aja, BlackMagic Design, Ianiro, Lowel m.fl., og
tilbyr selvfølgelig veiledning og rådgivning for sine kunder.
Hos Video 4 får alt på ett sted: Det du trenger til opptak, produksjon, redigering og avvikling: 3D, HD, AVCHD, HDV, DSLR-kameraer, lys, lyd,
redigeringsløsninger, komplette kringkastingssystemer og alt utstyr du trenger for å virkeliggjøre dine ideer. Vel møtt på Video 4s presentasjon og
stand.
www.video4.no. Video 4 holder presentasjon i Småtroll torsdag 12. mai kl 11:15.
Vizrt
Vizrt creates leading-edge content production tools for the digital media industry - from award-winning 3D graphics & maps through integrated video
workflow solutions and online publishing tools.
Vizrt propose a new vision for content creation, management and delivery with an end-to-end solution from conception to multi-format distribution.
Through constant innovation and a good measure of fun, Vizrt create software and services that push creative boundaries and develop new ways of
telling stories. Vizrt’s latest addition to its portfolio is Adactus’ software platform enabling delivery and presentation of adapted multimedia content for
mobile terminals, such as smart phones, tablet PCs and smart tv’s.
Vizrt’s product suite is used by the world’s leading broadcasters, publishing houses and telecom operators, including: CNN, CBS, Fox, BBC, Sky, ITN,
ZDF, SVT, Star TV, Network 18, TV Today, CCTV, NHK, The Globe and Mail, The Telegraph, Welt Online, Etisalat and Telia Sonera. Furthermore, many
world-class production houses and institutions, including both the New York and London Stock Exchanges, utilize Vizrt solutions.
www.vizrt.com
På Mediemessen kan du også slappe av i sitteområdet til vår møbelleverandør Bolia.com, kjøpe ulike smoothies hos Fruktbar og
ulike typer kaffe hos Kaffemisjonen.
58
Frydenbø Bilutleie samarbeider med Sixt Rent a Car
Lave priser – god service!
www.frydenbo.no
Tlf: 555 99 708
59
c
Riv
h
a.
Kongress & Kultur AS er en profesjonell
kongressarrangør (PCO). Vi har
kompetanse og erfaring i rådgivning,
elegging og gjennomføring
av kongresser, kulturarrangement og
events, i samarbeid med nasjonale og
internasjonale oppdragsgivere.
IMP kommunikasjon | Sviggum, Foto: thinkstock
er
Klart
vi kan!
Vær så god,
her har du et stykke
papir til tyggisen din.
Vi avlaster deg for alt det praktiske og
du kan konsentrere deg om det faglige
programmet.
Sammen skaper vi opplevelesrike og
hyggelige arrangementer.
Kongress & Kultur AS – fast samarbeidspartner for NAF!
www.kongress.no
eller 55 55 36 55
Brukbare ideér
61
62
Peter Barron
Writer & Executive Producer, The Daily Show with Jon Stewart
Rory Albanese har vunnet Emmy fire ganger som Executive Producer og manusforfatter for The Daily Show with Jon
Stewart, sist i 2010. Han har hatt en nøkkelrolle i The Daily Show siden 1999, og har blant annet vært å se sammen med
Daily Show-korrespondenten John Oliver. Han er også en veletablert stand-up komiker, og hadde sitt eget halvtimes show
på tv-kanalen Comedy Central i fjor.
Director of External Relations, Google
Peter Barron har vært Google’s Director of External Relations for Europa, Midtøsten og Afrika siden januar 2011. Han kom
til Google i 2008, og var tidligere Director of Communications and Public Affairs for Nord- og Sentraleuropa. Før han kom
til Google var Peter redaktør for BBC2s Newsnight fra 2004-2008, og han har jobbet med tv-nyheter og aktualitetsprogrammer i nesten 20 år. Han har også vært ass. redaktør i Channel 4 og Tonight with Trevor McDonald, og redigert
BBCs aktualitetsserie If....
Daniel Alfredson
Karita Bekkemellem
Regissør, Odjuret
Daniel Alfredsson har siden 1990 arbeidet som regissør på utallige filmer og tv-serier. De mest kjente er Emma
Åklagare, Tic Tac, Syndere i sommersol og sist men ikke minst to av filmene i Millenniumtriologien. I tillegg har han
regissert reklamefilmer og kortfilmer.
Adm. dir., Legemiddelindustriforeningen
Karita Bekkemellem var lenge en profilert og frittalende politiker for Arbeiderpartiet. Hun har sittet fem perioder på
Stortinget og vært statsråd i to regjeringer. I 2009 kom hennes selvbiografi “Mitt røde hjerte”. Boken vakte stor oppsikt i
media. Bekkemellem er i dag administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI). Hun er fortsatt aktivt med i
samfunnsdebatten og en ivrig bruker av sosiale medier.
Bård A. Amundsen
Svein Tore Bergestuen
Konsept- og metodeutvikler , ID Capital
Bård A. Amundsen har ledet en rekke kreative virksomheter og har endringsledelse og nyskapning som sitt fremste
arbeidsfelt. Han kom fra stillingen som Generalsekretær i Norges Skiforbund, før han begynte i ID Capital.
Kommunikasjonsdirektør, TVNorge
Svein Tore Bergestuen har jobbet som journalist i TV 2 og programleder i P4 (Sytten Tretti), TVNorge (19:30), Kanal24
(Bergestuen DIREKTE). Bergestuen har også vært nyhetsredaktør i Ny Tid, rådgiver i Amnesty International og medierådgiver i Geelmuyden.Kiese. Bergestuen underviser i intervjuteknikk ved Institutt for journalistikk. Han har grunnfag i
psykologi og sosiologi fra UiB og er forfatter av både faglitteratur og skjønnlitteratur.
Foto: TVNorge
Rory Albanese
63
Foto: Rune Lind, NRK
64
Rune Biseth-M.
Hans-Tore Bjerkaas
Produsent/Executive Producer, Tellus Works AS
Rune Biseth-M. har vært produsent på 71°nord de siste ti sesongene frem til 2011. Han har også produsert de to første
norske kjendisversjonene samt tre belgisk-nederlandske versjoner av formatet. Han jobber i dag som produsent i Tellus
Works AS.
Kringkastingssjef, NRK
Hans-Tore Bjerkaas har en fjernsynskarriere som strekker seg tilbake til 1977, da han tok sine første steg i tv-bransjen
som programleder for NRKs ungdomssuksess HalvSju. Han har vært radioreporter, redaksjonssjef i NRK Troms, og var
med på å starte Norges første distriktssending, Vestlandsrevyen, ved NRK Hordaland. I 1992 var han programredaktør i
TV 2, men gikk tilbake til NRK som distriktsredaktør i NRK Troms og Finnmark og videre som fjernsynsdirektør og senere
direktør i NRK Kringkasting. I januar 2007 ble han utnevnt som ny kringkastingssjef i NRK.
Finn Bjelke
Torbjørn Bongo
Programleder, NRK
Finn Bjelke er programleder og forfatter. Han jobbet i musikkbladet BEAT og Det Nye og har også jobbet i reklamebransjen
(Både Og... og Publicis) som tekstforfatter. Bjelke har vært i NRK siden 1989 hvor han begynte som tekstforfatter i Hallo
i Uken og har senere jobbet som programleder for bl.a. Herreavdelingen, Pop Quiz, Reiseradioen og Popens Historie.
I 2006 fikk han prisen som Årets Programleder i Prix Radio og Riksmålsforbundets Lytterpris i 2007. Finn Bjelke holder
med LYN.
Nestleder, Norges Offisersforbund
Torbjørn Bongo er utdannet fra Befalsskolen og Sjøkrigsskolen, og har arbeidet største delen av sin karriere i Marinen
og Kystvakten. Han ble valgt som nestleder i Norges Offisersforbund i oktober 2010, og engasjerer seg sterkt i forsvarspolitiske saker. Norges Offisersforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider med lønn, miljø og arbeidsvilkår for befal og befalselever i Forsvaret.
Pia Bjerkmann
Keri Lewis Brown
Elev, Elvebakken videregående skole
Sammen med Thea Eide og Benedicte S. Jørgensen har Pia Bjerkmann hatt hovedansvaret for å gjennomføre en undersøkelse av sine medelevers medievaner, på vegne av Nordiske Mediedager. Resultatene av undersøkelsen presenteres i
sesjonen 17-åringens medievaner.
Daglig leder, K7 Media
Keri Lewis Brown startet K7 Media i 2001, og har vært daglig leder siden. K7 Media er et uavhengig research- og
konsulentselskap som særlig fokuserer på trender innen tv-underholdning. Senere har hun jobbet med salg av internasjonale tv-formater hos Open Media, og hun har også åtte års erfaring som leder for den internasjonale avdelingen
i Action Time.
65
66
Oddgeir Bruaset
Hans J. Carstensen
Journalist, NRK
Oddgeir Bruaset står bak en lang rekke av NRKs mest sette programmer gjennom tidene. Han har arbeidet som journalist
i NRK Møre og Romsdal siden 1971, først i radio og siden i fjernsyn. Mest kjent er han trolig for serien Der ingen skulle
tru at nokon kunne bu, som er et av de mest populære programmene på norsk fjernsyn. Til nå er det sendt femti episoder
i serien, og i 2008 fikk den Gullruten for beste magasin- eller livsstilsprogram. Oddgeir Bruaset fikk Folkets pris under
Gullruten 2009. Bruaset har også skrevet et tyvetalls bøker.
CFO, Egmont
Hans J. Carstensen har vært konserndirektør for økonomi i Egmont siden 2002. Carstensen har vært medlem av styret i
TV 2 siden 2002, i perioden 2007-2009 og fra 2011 som styreleder. Før 2002 var Carstensen ansatt i en rekke stillinger i
TDC. Han er utdannet cand.oecon. fra Århus Universitet i 1989.
Birgitte Bruusgaard
Sarah Cohen
Ansvarlig produsent og partner, Feelgood
Birgitte Bruusgaard var tidligere partner og gründer av Dropout Productions i 1998, som ble solgt til Metronome i 2005.
Hun arbeidet så som Executive produsent i Rubicon tv frem til 2007, da hun begynte i Feelgood. Hun er utdannet tekstforfatter fra Westerdals Reklameskole, og har tidligere jobbet i radio, avis, som eventprodusent og som frilansjournalist.
Hun har vært med å utvikle og produsere en rekke egenutviklede produksjoner for norsk tv de siste årene, deriblant Koht
i kommunen, Golden Goal, En god nr to, 9 av 10 nordmenn, Torsdagsklubben, Fingern og Dansken, Torsdag kveld fra
Nydalen m.fl.
Knight Professor, Duke University
I sitt professorat jobber Sarah Cohen spesielt med utvikling av nye verktøy og teknikker i undersøkende journalistikk.
Sammen med flere eksperter i datavisualisering utviklet hun i fjor “TimeFlow”, et open source-verktøy for undersøkende
analyse av kronologier og tidslinjer. Cohen er også opptatt av open government og government transparency. Hun har
mange års erfaring som undersøkende journalist, og har også skrevet boken “Numbers in the Newsroom: Using Math and
Statistics in News.”
Ragnar Bøifot
Kjetil H. Dale
Journalist, Fremover
Ragnar Bøifot har jobbet som journalist ved Fremovers lokalkontor i Evenes i 15 år, med en sterkt trafikkert E10 som
gjennomfartsåre. Her skjer det svært ofte ulykker, og dødsulykker, og Bøifot har måtte lære seg å leve med at det kan være
kjenninger som er involvert. Følgelig har Bøifot utviklet sin egen arbeidsmetodikk i forhold til hvordan han ankommer
skadestedet, både med tanke på seg selv, redningsmannskapene og pårørende, og hvordan han opptrer.
Programleder og reporter, TV 2
Kjetil H. Dale har arbeidet i TV 2 siden 1993, først på Sporten og siden på Nyhetene. I 2007 bygget han opp Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen, som vaktsjef og programleder. Han fungerer også som anker i TV 2 Nyhetene og blir
for tredje gang sentral i dekningen av høstens valg.
67
68
Tristan Davies
Bjørn Eckblad
Executive Editor, The Sunday Times
Tristan Davies er redaktør i Sunday Times med spesielt ansvar for design. Davies studerte ved Universitetet i Bristol,
senere studerte han radiojournalistikk. I 1986 begynte han i avisen The Independent, like etter at avisen ble stiftet. På
1990-tallet jobbet han to år i Mail on Sundays Night & Day-magasin før han returnerte til The Independent i 1998. Han
ble redaktør i Independent on Sunday i 2001 og beholdt jobben til februar 2008, da han tok jobben i Sunday Times.
Journalist, Dagens Næringsliv
Bjørn Eckblad har skrevet om mediebransjen i Dagens Næringsliv siden 1997. Før det var han to år i avisen Varden, der
han blant annet hadde en ukentlig internettspalte. Han er utdannet ved journalistlinjen i Volda, og har i tillegg cand. mag
fra Blindern. I 2009 utga han boken “Radiokrigen”, om norsk kommersiell radio, sammen med Svein Tore Bergestuen.
Cecilia Djurberg
Espen Eckbo
Redaktør, Journalistik 3.0 - Medieormen
Cecilia Djurberg er redaktør for onlineboken og debattsiten ”Journalistik 3.0 - Medieormen ömsar skinn”
(http://sverigesradio.se/medieormen). Hun er kulturjournalist, blogger og twittrer, og har tidligere bl.a. arbeidet på
Sveriges Radios Kulturnytt samt vært i redaksjonen for Sveriges første og eneste nettidskrift om teater; Nummer.se.
Manusforfatter, komiker og skuespiller, Seefood
Espen Eckbo startet karrieren med å lage innslag for Mandagsklubben og I kveld med Thomas Giertsen, der han
etterhvert ble landskjent for sine karakterframstillinger i Mandagsportrettet. Sammen med Kristian Ødegård skapte
han publikumssuksessen Nissene på låven, Tonight med Timothy Dale og TV 2 Nøttene. I 2006 hadde han stor suksess
med live-showet Team Eckbo, sammen med Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen. Høsten 2008 var han
igjen aktuell på TV 2, med humorserien Tett på tre. Eckbo er også partner i produksjonsselskapet Seefood TV.
Hege Duckert
Martin Eide
Kulturredaktør, NRK
Hege Duckert er kulturredaktør i NRK. Hun begynte sin karriere som musikkjournalist og ble ansatt i Dagbladet før hun
fylte 20 år. I Dagbladet har hun jobbet som kultur- og feature-journalist, reportasjeleder, avdelingsleder, redaktør og
kommentator. Hun ble Dagbladets første kvinnelige redaktør i 1994, var magasinredaktør i tre år og kulturredaktør i seks
år. Hun har skrevet tre bøker, deltatt i en rekke antologier, vært korrespondent for flere engelske aviser og vært
kommentator i Frokost-TV.
Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Martin Eide er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt
en rekke verk innenfor journalistikk og pressehistorie, og var redaktør for første bind av firebindsverket “Norsk presses
historie: En samfunnsmakt blir til”.
69
Leder, Norsk Journalistlag
Elin Floberghagen er utdannet innenfor statsvitenskap og samtidshistorie. Hun har redaksjonell bakgrunn som politisk
journalist i Østlandets Blad i Akershus. Der hadde hun ulike tillitsverv både som klubbleder og ansattevalgt styremedlem i
Orkla Media. I 2003 ble hun valgt som nestleder i Norsk Journalistlag, og i 2007 ble hun organisasjonens leder. I perioden
2006-2007 var hun leder av Norsk Presseforbund.
Liselotte Englund
Halvor Folgerø
Fil. Dr., universitetslektor, Englundmedia AB
Liselotte Englund har doktorgrad i journalistikk og massekommunikasjon, og 20 års erfaring som journalist. Hennes
primære forskingsfelt er medierapportering fra ulykker, katastrofer og andre traumatiske hendelser. I 2008 skrev hun
doktoravhandlingen “Katastrofens öga”, en studie av det journalistiske arbeidet under brannkatastrofen i Göteborg
i 1998, der 63 barn og unge omkom. I dag arbeider Englund med en studie om svenske og norske journalister som
rapporterte fra jordskjelv-katastrofen på Haiti. Liselotte Englund fikk i 2010 den internasjonalt anerkjente utmerkelsen
Frank Ochlberg Award for Media and Trauma Study.
Journalist, NRK
Halvor Folgerø er journalist og programleder i NRK, bl.a. for programmene Mediemenerne, Radio Røynda, Vestlandsrevyen og Førkveld. Han har også bakgrunn som musiker, og har skrevet romanen “Tyl” sammen med Finn Tokvam.
Fot: NRK
Elin Floberghagen
Elev, Elvebakken videregående skole
Sammen med Pia Bjerkmann og Benedicte S. Jørgensen har Thea Eide hatt hovedansvaret for å gjennomføre en undersøkelse av sine medelevers medievaner, på vegne av Nordiske Mediedager. Resultatene av undersøkelsen presenteres i
sesjonen 17-åringens medievaner.
Raymond Enoksen
Yan Friis
Film- og tv-komponist, Dream Scores
Film og tv-komponist Raymond Enoksen har det prestisjetunge diplomstudiet i komposisjon fra Norges musikkhøyskole
som bakgrunn. De siste syv årene har han skapt den musikalske identiteten til en rekke norske tv-formater. Gjennom å
presentere et utvalg av sine mest profilerte verker vil han vise hvordan han jobber fra et kunstnerisk og metodisk
perspektiv.
Programleder, Herreavdelingen, NRK
Yan Friis er journalist, forfatter og humorist. Han startet sin karriere i Arbeiderbladet og jobbet fra 1974 i ungdomsbladet
Det Nye, der han etablerte seg som en av Norges fremste musikkjournalister. I 1993 ble han ansatt i Vi Menn, hvor han har
vært reportasjesjef siden 2007. I 2000 mottok han Friends of Thailand-prisen fra Tourist Authorities of Thailand. Friis er
programleder for radioprogrammet Herreavdelingen sammen med Finn Bjelke. I 2003 startet han Saranya Forlag AS. Friis
holder med Beatles og Lyn, er redd for nattsvermere og hevder å ha god greie på kvinner.
Foto: Rune Lind, NRK
Foto: Jonas Palm
70
Thea Eide
71
Journalist, TV 2
Fredrik Græsvik har jobbet i TV 2s utenriksavdeling siden 1994. Han har flere års erfaring som reporter fra krigsherjede
områder. I årene 1998 til 2002 var han utenrikssjef i TV 2. Han har tidligere jobbet i NRK og i Forsvaret der han var
informasjonsoffiser for den norske FN-styrken i Libanon (UNIFIL). Græsvik er utdannet statsviter og journalist fra
Northern Illinois University i USA. Som utenriksreporter er hans spesialområde Midtøsten. Græsvik har gitt ut flere bøker,
sist “Skuddene på Serena hotell” (2008). For tiden jobber han med en dokumentarserie om den norske innsatsen
i Afghanistan.
Foto: Jonas Palm, TV 2
Fredrik Græsvik
Programleder, Torsdag kveld fra Nydalen
Else Kåss Furuseth er komiker og en av programlederne i Torsdag kveld fra Nydalen. Hun er utdannet fra Westerdals, og
har erfaring fra tv, radio (NRK P3) og scene.
Charlo Halvorsen
Regissør i Lucid Film
Bengt var med å starte Lucid Film i 2004 og har siden den gang jobbet som regissør på en rekke reklame- og oppdragsfilmer, kortfilmer og fiksjonsserier. Han var i 2010 medregissør og hovedrolleinnehaver på webserien The Shit på VGTV.
Gabrielsen er bosatt i Oslo og jobber med utvikling av tv-serier og spillefilm.
Påtroppende redaktør, Underholdningsredaksjonen, NRK
Charlo Halvorsen var komiker på radio og tv deler av 80-tallet. Han startet P3 som redaksjonssjef i 1993 – og har vært
tilknyttet Underholdningsavdelingen i NRK fra 1995 som redaksjonssjef for Humor-redaksjonen. Halvorsen tiltrer som
redaktør for Underholdningsredaksjonen 1. juni.
Foto: Ole Kaland, NRK
Bengt Gabrielsen
Mario Garcia
Camilla Hammerich
CEO, Garcia Media
Mario Garcia er CEO og gründer av Garcia Media, der han leder arbeidet med prosjekter på alle plattformer; print,
online, brett. Med bakgrunn som journalist er Garcia overbevist om at det er innholdet som er avgjørende for en suksess.
I løpet av sin 40-årige karriere som designer har Garcia jobbet med over 550 nyhetsorganisasjoner over hele verden. I
tillegg har han skrevet 12 bøker, sist “Pure Design”, han har mottatt Lifetime Achievement Award fra Society of News
Design, og har av People Magazine blitt utnevnt som en av de 100 mest innflytelsesrike latinamerikanere i verden.
Produsent, Borgen, DR
Camilla Hammerich har arbeidet i DR i en årrekke, hvor hun blant annet var line producer på tv-serien Taxa. I 1999
kom hun til TV 2 Danmark, hvor hun var dramaredaktør i perioden 2001–2007. Deretter vendte hun tilbake til DR og
produserte tv-serien Sommer.
Foto: Isak Hoffmeyer
Foto: Heiko Junge, TV 2
Foto: Raj K Raj HT Delhi
72
Else Kåss Furuseth
73
Knut Arild Hareide
Forsker og universitetslektor, insitutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
Gisle Hannemyr er forsker ved institutt for Informatikk (UiO) og forfatter med særlig interesse for bruk og design av
internett-baserte tjenester. Han var tidligere medlem av regjeringens personvern­kommisjon (2007-2008), og er medlem
av arbeidsgruppen som tar fram Creative Commons i Norge. Han står som forfatter og medforfatter av flere bøker om
teknologi. Hans siste bøker er “Hva er Internett” (2005), og “Sammensatte tekster” (2009).
Stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti
Knut Arild Hareide er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og partiets kommende leder. Hareide er leder i
Transport- og kommunikasjonskomiteen. Han har tidligere vært Miljøvernminister, politisk rådgiver i Kirke- utdanningsog forskningsdepartementet og statssekretær i Finansdepartementet.
Edgar Hansen
Andreas Wangensten Hatlevik
Deckboss/ingeniør, Northwestern/Deadliest Catch
Norskættede Edgar Hansen er krabbefisker og dekksjef på fiskebåten F/V Northwestern. Sammen med sin bror, kaptein
Sig Hansen, og resten av crewet, risikerer han liv og lemmer på Beringhavet for den store fangsten - behørlig dokumentert
i Discovery Channels suksesserie Deadliest Catch (Livsfarlig fangst). Edgar begynte å fiske som 18-åring, og startet sin
karriere på familiebåten Northwestern som kokk, før han jobbet seg opp til sjefsingeniør og dekksjef. Discovery Channel
har fulgt Edgar og hans kolleger gjennom sju sesonger, og serien er fortsatt en av kanalens aller største seermagneter
verden over.
Prosjektleder, TV 2
Andreas Wangensten Hatlevik arbeider i Programavdelingen til TV 2. Han har blant annet vært prosjektleder på Skal vi
danse, Torsdag kveld fra Nydalen, Golden Goal og Vil du bli millionær. I tillegg har han vært med å utvikle formater for
både nett og tv.
Øivind T. Hansen
Hein Espen Hattestad
Avdelingsnestleder, LO
Øivind T. Hansen er stedfortredende informasjonssjef i LO. Han er ansvarlig for mediesaker, egne medieselskaper og
A-pressen i LO, og er varamedlem til konsernstyret i A-pressen. Han er også ansvarlig for fagligpolitisk kontakt og politisk
rådgivning nasjonalt og i Norden.
Adm.dir., MTG Norge
Hein Espen Hattestad har vært adm. dir. for MTG siden 2001, med ansvar for tv og radio, samt at han sitter i konsernledelsen i MTG AB. Tidligere har han jobbet som sjef i P4, og er nå styreleder her. Han har også drevet sitt eget reklamebyrå.
Foto: Jonas Palm
Foto: Sissel M. Rasmussen
74
Gisle Hannemyr
75
76
Knut Kristian Hauger
Guri Hjeltnes
Ansvarlig redaktør og daglig leder, Kampanje Forlag AS
Knut Kristian Hauger er ansvarlig redaktør og daglig leder i Kampanje Forlag AS og en ofte brukt debatt- og konferanseleder i medie- og kommunikasjonsbransjen. Han har jobbet både som journalist og nyhetssjef i Kampanje siden 2001.
Hauger har hovedfag fra Universitetet i Oslo ved Institutt for medier og kommunikasjon.
Professor, BI
Guri Hjeltnes er mediehistoriker med spesielt fokus på pressens vilkår under andre verdenskrig. I 2004 ble hun professor
ved Handelshøyskolen BI, og har i årene 2008-2010 også vært prorektor. Innenfor journalistikkfaget er hun kjent som
journalist selv, og mangeårig leder av SKUP-juryen. Hun har skrevet flere bøker, deriblant “Avisoppgjøret etter 1945” og
to bind i verket “Handelsflåten i krig 1939-1945”. De siste tre årene har hun sammen med kolleger på IJ og BI utarbeidet
en årlig “Rapport fra mediehusene”.
Thomas Heurlin
Betsy Hubbard
Kreativ direktør, Koncern
Thomas Heurlin er eier og kreativ direktør i det danske produksjonsselskapet Koncern, som i over 20 år har stått bak
hundrevis av dokumentar- og faktaserier. Heurlin har laget dokumentarserier om de absolutt rikeste mennesker i
Danmark - men også om de fattigste, bandemedlemmer, prostituerte og halliker.
Associate Director of the Kiplinger Program in Public Affair, Ohio State University
Betsy Hubbard designer og leder kurs for journalister som ønsker å videreutvikle sine digitale medieferdigheter. Hun
underviser i digitale medier, og sammen med Debra Jasper har hun nettopp lansert det første fellowship i sosiale medier
i USA. Betsy Hubbard har jobbet med journalister fra nyhetsredaksjoner som The Washington Post, CNN, Los Angeles
Times og NBC News. I tillegg har hun drevet opplæring i digitale medier for mer enn 5000 profesjonelle fra en rekke
organisasjoner. Sammen med Jasper har hun etablert Mindset Digital, som tilbyr konsulenttjenester til universiteter og
ikke-kommersielle organisasjoner.
Alf Hildrum
Anniken Huitfeldt
Sjefredaktør og adm. dir., TV 2
Alf Hildrum overtok sjefsstolen i TV 2 i 2007. Han kom da fra stillingen som konsernsjef i A-pressen, en posisjon han
hadde hatt siden 1988. Hildrum har hatt en rekke styreverv, blant annet styreleder i Arbeiderpartiets Presseforbund,
styremedlem i NALs Hovedstyre, styremedlem i IFRA (internasjonal avisorganisasjon) og medlem av TV 2s styre.
Fra juni 2004 var han også styreleder i TV 2. Hildrum har blant annet bakgrunn som journalist, redaktør, disponent,
redaksjonssjef og politisk sekretær. Hildrum er utdannet siviløkonom fra NHH.
Statsråd, Kulturdepartementet
Anniken Huitfeldt ble utnevnt til kulturminister 20. oktober 2009. Før det var hun barne- og likestillingsminister fra
februar 2008 til oktober 2009. Huitfeldt har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus siden 2005.
Hun var forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005, leder av AUF 1996-2000, og er siden 2007 leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.
77
78
Debra Jasper
CEO, The Opportunity Management Company, Inc.
Med mottoet “go to where your audience lives” blir Brian Seth Hurst omtalt som “multiplattformenes far”. Han har
vært rådgiver for en rekke mediebedrifter i hvordan de kan utvide sitt på nye plattformer. Selskapet hans er verdensledende i å bygge “cross and transmedia ecosystems”, som Alternate Reality Games og Augmented Reality. Hurst har
vært styremedlem i Academy of Television Arts & Sciences i ti år, som blant annet står bak Emmy-utdelingen. Han har
sittet tre perioder i styret for Producers Guild of Amerika, og to perioder som styreleder for PGAs New Media Council.
Emmy-magasinet og Hollywood Reporter har begge kåret ham til en av de viktigste mediepersoner for den digitale
utviklingen i USA.
Director, Kiplinger Program in Public Affairs Journalism, Ohio State University
Debra Jasper har de siste seks årene brukt mesteparten av sin tid på å skolere journalister i bruk av sosiale medier. Hun
jobber fortløpende med journalister fra store nyhetsredaksjoner i den vestlige verden, inklusiv The Washington Post,
CNN, Los Angeles Times, Kyiv Post, El Tiempo, NBC News og Frontline. Til sammen har hun trent mer enn 5000
personer. Hun underviser i digitale medier ved Ohio State University, og er grunnlegger av skoleringsfirmaet Mindset
Digital. Hun har bakgrunn som journalist og har tidligere vunnet mer enn 40 priser i undersøkende journalistikk.
Tore Huuse Øwre
Christina Jeurling
Assisterende nyhetsredaktør, Glåmdalen
Tore Huuse Øwre har arbeidet som allroundjournalist ved Glåmdalens lokalkontor på Flisa siden 1995, og har ofte vært
den som har rykket ut ved ulykker og andre tragiske hendelser. Han mistet flere fotballkamerater i en trafikkulykke i 2002,
der fem unge gutter mistet livet. Han var også første journalist på stedet da hans kollega omkom i en trafikkulykke i januar i år.
Manusredaktør, Skavlan
Christina Jeurling er født i Virginia og oppvokst i Washington DC, der hun fortsatt har sin familie. Hun er i dag
Stockholmsbasert og har 15 års erfaring som journalist i Sverige, der hun har jobbet med svenske tv-storheter som
Kristian Luuk i talk showet Sen Kväll med Luuk og med Stina Lundberg Dabrowskis intervjuer og dokumentarer. Christina
Jeurling er i dag journalist/manusredaktør for Skavlan, og har også vært redaktør for Skavlans spesialprogram i høst, som
for eksempel intervjuene med Woody Allen og Tony Blair.
Lyder Janøy
Bård Tufte Johansen
Daglig leder/Produsent, Animidas
Lyder Janøy er musikkutdannet i USA, men har samarbeidet med yngre bror Åsmund på diverse filmer og animasjoner
siden tidlig 2000-tallet. Firmaet Animidas ble etablert i 2004, og står bak produksjoner som Odd Nordstogas Heim te
mor-video, Senkveldrottene (Senkveld-innslag), Kariuz og Baktus (Manshow-innslag), samt kortfilmene Katten og bildet
(‘08) og Shhh! (‘10).
Programleder og komiker, Funkenhauser Productions AS
Bård Tufte Johansen har, for det meste sammen med Harald Eia, vært med i en rekke humorprogram i NRK. Lillelørdag,
Åpen Post, Team Antonsen og UtiVårHage blitt legendariske i norsk humorsammenheng. Bård har også laget dokumentarserien Fotballkrigen om fanatiske fotballsuportere og hans programserie om sportsfiske (På fisketur med Bård og Lars) gikk
tre sesonger på NRK og har blitt solgt til åtte land.
Foto: NRK
Brian Seth Hurst
79
80
Erik Jorfall
Øyvind Korsberg
Student, Westerdals School of Communication
Erik Jorfall er student ved Bachelorstudiet i Film og TV på Westerdals School of Communication i Oslo:
- Det er utrolig spennende å arbeide med en idé fra start til slutt. Det å utvikle et konsept fra en idé til et ferdig resultat
er veldig givende. Drømmejobben vil være å jobbe som konseptutvikler for tv eller reklame.
Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
Øyvind Korsberg har vært stortingsrepresentant for FrP siden 2007. I inneværende periode er han medlem av Familie- og
kulturkomiteen, og har i den forbindelse ansvar for FrPs mediepolitikk. Fra 2009 og frem til september i år er han også
1. visepresident på Stortinget.
Martin Jøndahl
Carl Lehne
Programansvarlig, VGTV
Martin Jøndahl er tidligere Schibsted trainee som har jobbet i tre år med web-tv i VG. Først som produktsjef med ansvar
for kommersiell utvikling av VGTV, og nå som programansvarlig med ansvaret for VGTVs eksterne innholdsproduksjon.
Han har de siste tre årene vært med å utvikle web-tv serier som Fanthomas, The Shit, SMS Rulett, @home, Side by Side
2.0, OsloGirls og Sex og SingelSiv.
Student, Westerdals School of Communication
Carl Lehne er student på første året ved Film og TV bachelorstudiet på Westerdals School of Communication. Han ønsker
å jobbe som manusforfatter og regissør innen film/tv. Ved siden av driver han med musikk, og jobber også en del som DJ.
Han har bl.a. spilt i England, og musikken hans har blitt spilt på radiokanaler rundt om i verden.
Benedicte Skjerve Jørgensen
Gerd Leonhard
Elev, Elvebakken videregående skole
Sammen med Thea Eide og Pia Bjerkmann har Benedicte S. Jørgensen hatt hovedansvaret for å gjennomføre en undersøkelse av sine medelevers medievaner, på vegne av Nordiske Mediedager. Resultatene av undersøkelsen presenteres i
sesjonen 17-åringens medievaner.
Media Futurist, Author og CEO, The Futures Agency
Sveitsiske Gerd Leonhard er omtalt i Wall Street Journal som en av verdens fremste mediafuturister, og en av dem som
setter standarden i digitale medier. Han er regnet som en kapasitet både innen media / innhold, teknologi, markedsføring
og kommunikasjon, i tillegg til musikkindustrien og telecom. Hans kundeliste inkluderer mange ledende internasjonale
selskaper, og bare det siste året har han holdt foredrag på blant annet MIPTV, TEDX og Google London. Leonhard er også
forfatter, strategisk konsulent og gjesteprofessor ved Fundação Dom Cabral (São Paulo, Brazil).
81
82
Steffan Ludvigsen
Kreatør/Seniorkonsulent, MK Bergen reklamebyrå AS
Mikal Olsen Lerøen er utdannet fra Journalisthøyskolen og har jobbet 15 år som kulturjournalist. Mest kjent er han nok
for sine programlederjobber i NRK der han blant annet har ledet Filmplaneten og Filmfront. Siden august 2008 har Olsen
Lerøen vært ansatt i MK Bergen reklamebyrå AS.
Tekstforfatter og redaktør, Torsdag kveld fra Nydalen
Steffan Ludvigsen har bakgrunn som tekstforfatter og produsent for Manshow (2005-2007), tekstforfatter for Senkveld
(2004-2005) og som tekstforfatter og innholdsprodusent for Torsdagsklubben (2002-2004). Han er utdannet tekstforfatter fra Westerdals School of Communication, og har vært tekstforfatter og redaktør for Torsdag kveld fra Nydalen
siden 2009.
Anne Lindmo
Björn Löfdahl
Journalist, NRK
Anne Lindmo er programleder og journalist. Hun har jobbet for NRK siden 1994 og har ledet blant annet Petreprogrammet Mamarazzi og talkshowet Store Studio. Lindmo har fått Arne Hestenes-prisen, Riksmålsforbundets
språkpris og Gullruten for beste kvinnelige programleder i 2005, 2008 og 2010.
Programdirektør, Sveriges Radio AB
Björn Löfdahl har arbeidet på Sveriges Radio i over tjue år, som reporter, nyhetssjef, kanalsjef for tre ulike lokale kanaler
og bestselgere for hele nyhetstilbudet, alle lokale kanaler og minoritets- og innvandrerspråk. Han er nå programdirektør
med ansvar for Sveriges Radios totaltilbud og hele programproduksjonen.
John Bjarne Lium
Kjetil Løset
Produktsjef – levende bilder, ABC Startsiden AS
John Bjarne Lium er produktsjef for video i Startsiden.no. Han har bakgrunn fra Nordisk Film, TV 2 og DN.no. og er
utdannet i tv-journalistikk og dokumentarfilm fra Høgskulen i Volda.
Politisk reporter, TV 2
Kjetil Løset har vært politisk reporter i TV 2 siden 1998. Han følger arbeidet i Stortinget tett og har ansvar for meningsmålinger på TV 2 i samarbeid med TNS Gallup. Løset er sentral i planlegging av valg på TV 2. Løset er utdannet journalist
fra Høgskulen i Volda og har tidligere jobbet som journalist i radio i fem år.
Foto: Espen Braata, TV 2
Mikal Olsen Lerøen
83
Foto: NRK
84
Didrik Munch
Trond Berg-Nilssen
Konsernsjef, Media Norge
Didrik Munch sitter i konsernledelsen i Schibsted ASA, og er konsernsjef i Media Norge. Han er styreleder i Aftenposten
AS, Bergens Tidende AS, Stavanger Aftenblad ASA, Fædrelandsvennen AS og Finn.no AS. Han kom til Media Norge fra
Bergens Tidende, der han var adm. dir. i 11 år. Før han begynte i mediebransjen var Munch direktør for bedriftskundedivisjonen i DnB, samt politijurist og politibetjent ved Bergen Politikammer.
Executive Producer, Spesialenheten, TV3
Trond Berg-Nilssen er en av Norges mest erfarne produsenter av tv-drama, med både Hvaler, Hotel Cæsar og De 7 søstre
på rullebladet. Han er opphavsmann til serien Spesialenheten, og har vært med på å utvikle konseptet samt første sesong.
I tillegg er han ansvarlig produsent for serien.
Bjarne André Myklebust
Olav Njaastad
Sjef for IP-distribusjon, NRK
Bjarne André Myklebust har i dag ansvaret for NRKs IP-distribusjon. De ti siste årene har han jobbet strategisk med
utvikling av nye medieplattformer. Fra 2006 til 2009 ledet han avdelingen for Utvikling og Nye Medier som både
nettsjef og ansvarlig redaktør for nrk.no og yr.no. Han har arbeidet i NRK siden 1998 og var med på å starte nyhetsog DAB-kanalen Alltid Nyheter, hvor han også var redaksjonssjef i 1999. Myklebust har studert ved Norges Markedshøyskole. Han var med på å bygge kommersiell lokalradioindustri fra 1990-1998 og jobbet som ansvarlig redaktør i
lokalradioen Radio Nero.
Redaksjonsleder, NRK
Olav Njaastad er redaksjonsleder i NRK og prosjektleder for NRKs nye dokumentarserie fra Afghanistan, Norge i krig oppdrag Afghanistan. Han startet som journalist i Østfold-Posten i 1980 og har siden jobbet både i aviser, tidsskrifter,
radio og med fjernsyn i NRK og TV 2. Njaastad har også vært leder av Norsk Journalistlag.
Alexander Nielsen
Line Norling
Director, Research, Discovery Networks Nordic
Alexander Nielsen har jobbet med tv-undersøkelser i mer enn 15 år, for selskaper som DR, TechEdge og Discovery
Networks Nordic. Han har utført undersøkelser over hele verden. Nielsen er opptatt av å gjøre undersøkelsesresultater
tilgjengelig og interessante for et bredere publikum.
Produsent, Eyeworks Dinamo
Line Norling begynte å jobbe som producer i NRK i 1995. Der jobbet hun med eventer som Spellemann, Idrettsgalla og
Komiprisen, humorprogram som Åpen Post, Team Antonsen og Tre Brødre og livsstilsprogram som Kokkekamp,
Forandring Fryder og Kaoskontroll. Line har en BA (Hons) i media og kommunikasjon fra Skottland. Hun sluttet i NRK i
2008 for å gå ett år på kokkeskolen Le Cordon Bleu i London. Deretter har hun frilanset som både matjournalist, kokk og
flerkameraproducer. De siste årene har Norling vært produsent for Den store reisen (Strix Televisjon/NRK) og Undercover
Boss Norge (Rubicon TV/TV 2).
85
86
Lars Nyre
Jo Christian Oterhals
Førsteamanuensis, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Lars Nyre forsker på journalistikk for nye medier, med særlig vekt på løsninger for mobiltelefon. Han er ansvarlig for
bachelorgraden i “Nye medier” ved Infomedia. Nyre er dessuten redaktør for Norsk Medietidsskrift og leder for Nettverk
for IKT- og medieforskning i UH-nett Vest.
Digitaldirektør, VG
Jo Christian Oterhals har jobbet i ulike stillinger i VG-systemet, både som utvikler, utviklingssjef, administrerende direktør
for VG Multimedia og digitaldirektør for mediehuset.
Claire O’Connor
Björn Paqualin
Director, Discovery Networks, EMEA Insights & Innovation
Claire O’Connor har over 15 års erfaring fra mediebransjen, og har arbeidet for selskaper som Mindshare, Virgin Media,
MTV og Discovery Networks EMEA. Hennes ekspertise er å utvikle og gjennomføre undersøkelser som effektivt og
kreativt avdekker våre vaner og ønsker - og da spesielt hos den mannlige delen av befolkningen: Hennes undersøkelse
“Species, A User´s Guide to Young Men” gir Discovery Channel en grunnleggende forståelse av hva det betyr å være en
ung mann i dag.
Manusforfatter, Odjuret
Bjørn Paqualin er manusforfatter, utdannet ved Dramatiske Institutets manuslinje i Sverige. Han har skrevet manus til
blant annet ungdomsseriene Habib og Vilma (inspirert av NRKs Sara-blogg). I tillegg har han skrevet manus til novellefilmen Kaffe i Gdansk og har flere prosjekt under utvikling. I to år har han også jobbet som manusredaktør på SVT Drama.
Knut Gjerseth Olsen
Torry Pedersen
Redaktør, Plot
Knut Gjerseth Olsen er redaktør i samfunnsmagasinet Plot. Han har en mastergrad i sammenlignende politikk fra
Universitetet i Bergen, med studiebakgrunn også fra Københavns Universitet og MGIMO University i Moskva. Gjerseth
Olsen jobbet frem til nyttår som journalist i Stavanger Aftenblad, med alt fra politikk og utland til desk og nyhetsfeature.
Det siste halvannet året i Aftenbladet var han i avdeling for undersøkende journalistikk.
Ansvarlig redaktør og adm. dir., VG
Torry Pedersen tok over som ansvarlig redaktør i VG 1. mars i år. Han er samtidig administrerende direktør, en stilling han
har hatt siden mai 2008. Før det var han ansvarlig redaktør og adm. dir. ved VG Multimedia AS. Han har over tjue års
erfaring innen journalistikk, og var nyhetsredaktør i VG før han gikk over i stillingen ved VG Multimedia i 2000. Karrieren
i VG har også bestått av stilling som redaksjonssjef, leder av politisk avdeling og reportasjeleder. Han startet sin karriere
som journalist i Fredrikstad Blad i 1981.
87
Foto: Isak Hoffmeyer
Foto: Fredrik Arff
88
Mads Pettersen
Arill Riise
Fotograf, TMM Produksjon
Mads Pettersen har jobbet som fotograf på en lang rekke norske tv-produksjoner, deriblant åtte sesonger på 71° nord.
I tillegg, og dette er bare et utvalg: Robinsonekspedisjonen (TV3), Farmen (TV 2), Zebra Grand Prix (TV 2 Zebra),
Da damene dro (TV 2), Energikampen (NRK), Den rette for Tor (TV3), Jagerpilotene (Viasat 4) og Alt for Rognan (TV 2).
Nyhetsanker, TV 2
Arill Riise har jobbet som reporter og programleder i TV 2 siden 2006. Tidligere har han jobbet som informasjonsdirektør
i Fiskebåtredernes Forbund fra 2003 til 2006, og som reporter og programleder i NRK fra 1983 til 2003. Riise har fagene
sammenliknende politikk og samfunnskunnskap fra Universitetet i Bergen.
Adam Price
Lene Rimestad
Hovedforfatter, Borgen, DR
Adam Price er forfatter, instruktør og matanmelder. Han studerte jus, men kastet seg så for alvor ut i å skrive tekster
til revyer, teater og tv, samt artikler til Politiken. Han arbeider dessuten som skuespilloversetter og manusforfatter,
f.eks. til tv-serien Taxa (1998), musicalversionen av Trold kan tæmmes (1999), Scener fra et århundrede (1999), Showtime (2000) og en musicalversjon av De tre musketerer (2001). Fra 2001-2005 var Price redaktør for TV 2 Drama. I
2002 debuterte han som teaterinstruktør med Donald Margulies Middag med venner. Adam Price har vært matanmelder
i Politiken siden 1992. Sammen med broren James står han for matprogrammet Spise med Price.
Journalistisk lektor, Center for Journalistik, Syddansk Universitet
Lene Rimestad har mange års praksis som journalist i danske medier. Hun ble utdannet fra Danmarks Journalisthøjskole
i 1991, og er cand. mag i dansk og statsvitenskap. For tiden arbeider hun med en doktorgrad om redaksjonsmøter. Hun har
selv prøvd å motivere og bli motivert - og det motsatte - på møter i danske medier som Berlingske Tidende, Berlingske
Nyhedsmagasin, Computerworld og Politiken. I PhD-prosjektet sitt har hun blant annet gjort videoopptak av en rekke
redaksjonsmøter i danske medier.
Morten Ramm
Johann Roppen
Komiker, Torsdag kveld fra Nydalen
Morten Ramm er komiker i Torsdag kveld fra Nydalen. Han er også kjent som tidligere stunt-reporter og sidekick i
TV2-programmene Manshow, Rikets Røst og Torsdagsklubben.
Professor, Høgskulen i Volda
Johann Roppen er professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda, med interessefeltet ‘journalistikkens politiske og
økonomiske rammevilkår’. Han har skrevet doktoravhandling i medievitenskap med Orkla Media som case (2003) og har
vært ansatt i eierskapstilsynet for media (1999). Roppen var medlem av det norske mediestøtteutvalget (2010) og er i
dag medlem i det danske mediestøtteutvalget.
89
Foto: Even Bast
90
Trygve Rønningen
Hanne Skartveit
Programdirektør, MTG Norge
Trygve Rønningen har bakgrunn som journalist fra lokalpresse og VG. Han var med å starte TV 2 i 1992, som programleder og i ulike lederfunksjoner gjennom åtte år. Rønningen har også jobbet med interaktive tv-formater og vært programdirektør i P4 Radio Hele Norge. Han er nå programdirektør i TV3 Norge og for programvirksomheten på radio og tv i MTG
Norge.
Politisk redaktør, VG
Hanne Skartveit er både journalist og jurist, med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og mastergrad i internasjonal politikk fra School of Advanced International Studies ved Johns Hopkins University i Washington, DC. I 1999 ble
Skartveit tildelt et SKUP-diplom for prosjektet “Fylkespolitikerne – politikkens lønnsadel”.
Hilde Sandvik
Fredrik Skavlan
Kultur- og debattredaktør, Bergens Tidende
Før hun ble kultur-og debattredaktør var Hilde Sandvik både samfunnsredaktør og debattredaktør i Bergens Tidende.
Hun har tidligere vikariert som kommentator og har vandret inn og ut av mediehuset i ti år. Hun har også vikariert som
sommerdebattredaktør i Dagbladet, var redaktør i Syn og Segn fra 2003-2006 sammen med Marit Eikemo og var en av
initiativtakerne til Norsk Tidsskriftforening. I 2007 gav hun ut boken “Hersketeknikk” og en bok om Bergens Tidendes
tegner Marvin Halleraker. I 2009 gav hun ut fotoreportasjeboken om traktorrånerne på Jæren, sammen med fotograf
Knut Egil Wang.
Programleder, Skavlan
Siden januar 2009 har Fredrik Skavlan vært programleder for Skandinavias største talkshow – Skavlan – som sendes
både på NRK og SVT. Skavlan har bakgrunn som journalist, tegner og programleder. Han begynte sin pressekarriere
i Morgenbladet, som tegner og journalist. Siden har han jobbet primært som skrivende, men også som tegner og
reportasjeleder i Aftenposten og Dagbladet. Han har også illustrert flere bøker. I 1996 ble han hentet til NRK2 for å lede
det direktesendte talkshowet Absolutt. Han fortsatte som programleder for det populære talkshowet Først & sist på NRK,
fra 1998 til 2007.
Marie Simonsen
Trine Skei Grande
Politisk redaktør, Dagbladet
Marie Simonsen er politisk redaktør og kommentator i Dagbladet, der hun begynte i 2003. Før dette var hun i seks år leder
for kommentaravdelingen i VG, i tillegg til å selv være en profilert kommentator. Simonsen har tidligere arbeidet 12 år i
Dagens Næringsliv bl.a. som finansreporter, leder av featureavdelingen, og Londonkorrespondent.
Partileder, Venstre
Trine Skei Grande er partileder og parlamentarisk leder i Venstre. Hun har vært fast stortingsrepresentant fra 2005, og
sitter i dag i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen.
91
92
Kristin Skogen Lund
Helje Solberg
Konserndirektør, Telenor Group
Kristin Skogen Lund var adm. dir. i Aftenposten AS før hun ble utnevnt til konserndirektør i Telenorkonsernet i mars 2010.
Skogen Lund har tidligere hatt flere lederstillinger i Schibsted-konsernet. Hun har vært konsernsjef i bildebyrået Scanpix
Scandinavia (2003-2004), adm. dir. og redaktør i nettportalen Scandinavia Online (1998-2003) og hatt ulike lederstillinger i Unilever og Coca-Cola. Kristin Skogen Lund er også president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og
styremedlem i Orkla ASA, Norsk Kammerorkester samt rådsmedlem i tenkesmien Civita.
Redaktør avis, VG
Helje Solberg har studert russisk, sosialantropologi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og internasjonal politikk ved
Bosphorus University, Istanbul. Solberg jobbet i Østlendingen, Sør-Varanger Avis og Nationen før hun begynte som politisk journalist i VG i 1994. Hun har vært nestleder og leder av samfunnsavdelingen, deretter vaktsjef og redaksjonssjef, før
hun i 2007 overtok jobben som nyhetsredaktør. I mars i år tok hun over som redaktør og avisens redaksjonelle nestleder.
Eivind Solberg
Eirik Solheim
Leder, Befalets Fellesorganisasjon
Eivind Solberg har en lang karriere i forsvaret bak seg. Han er utdannet fra Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole,
og har hatt variert tjeneste i luftforsvaret. I tillegg til å være leder i Befalets Fellesorganisasjon er han også 1. nestleder i
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Seksjon Stat.
Prosjektleder, NRKs utviklingsavdeling
Eirik Solheim arbeider med å tilgjengeliggjøre og utnytte NRKs innhold på nye plattformer. Han er redaktør for
NRKbeta.no og jobber som teknologi- og strategirådgiver i NRKs avdeling for nye medier. Tidligere har han jobbet som
konsulent innenfor media- og underholdningsindustrien for konsulentselskapet Accenture. Han har også arbeidet flere år
som fotograf, redigerer, lyddesigner, steadicamoperatør og multimediaprodusent. Solheim er utdannet medieingeniør fra
Universitetet i Stavanger.
Erna Solberg
Christopher Sopher
Partileder, Høyre
Erna Solberg er partileder i Høyre og har representert partiet på Stortinget siden 1989. Hun er medlem av Helse- og
omsorgskomiteen, og leder for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling. Hun var statsråd for
Kommunal- og regionaldepartementet i Bondevik II-regjeringen 2001-2005. Solberg ble utnevnt til kommandør av
St. Olavs orden i 2005.
Stipendiat, University of North Carolina
Christopher Sopher er politikkstudent ved University of North Carolina. I 2008 jobbet han i medieavdelingen til Obamas
valgkamporganisasjon. Sopher har de siste to årene gjennomført en rekke forskningsprosjekter om unges forhold til
myndigheter og nyhetsmedier, både i USA og Europa. Han blogger om temaet på nettsiden YoungerThinking.com.
93
94
Are Stokstad
Creative Director, Virtual Reality Strategy, BBC News
Jonathan Spencer har bred erfaring med å formidle store live-events til et internasjonalt publikum, som blant annet
presidentvalget i USA i 2008. I tillegg har hans design blitt brukt på The Daily Show og Have I Got News For You (britiske
Nytt på Nytt). Han jobber tett med redaksjon og programledere for å utvikle prisvinnende datadreven live grafikk. Som
Creative Director jobber han med alt fra å veilede kameravinkler i helikopterfilming, filming med grønnskjerm og 3Dmodeller for real-time sending. Hans unike erfaring har resultert i fem BDA Awards og to priser for interaktiv design.
Styreleder, Mediebedriftenes Landsforening og Konserndirektør, A-pressen
Are Stokstad er styreleder i Mediebedriftenes Landsforening. Han er konserndirektør i A-pressen og har tidligere vært
ansvarlig redaktør og mediehusleder i Østlands-Posten.
Rolv-Erik Spilling
Harald Strømme
Leder for Sourcing, IT & Technology, Telenor
Rolv-Erik Spilling har vært ansatt i Telenor siden 2000. Han har hatt en rekke lederstillinger bl.a. innenfor produkt- og
forretningsutvikling, marked og salg, før han ble teknologidirektør i 2008. Spilling er styreformann i Telenor Svalbard og
styremedlem i Datametrix, Canal Digital Kabel, Telenor Internet & Content Services og IKT-Norge. Før han kom til Telenor
jobbet han åtte år i Alcatel, bl.a. som direktør for Internett-divisjonen i Norden og Baltikum. Sourcing, IT & Technology
(SIT) har ansvar for forvaltning og utvikling av Telenors tjenesteplattformer, nettverk og IS-strukturer.
Adm. dir., SBS Norge AS
Harald Strømme er adm. dir. i SBS Norge og ansvarlig redaktør i TVNorge. Tidligere har han blant annet vært adm. dir. i
Try reklamebyrå. Som informasjonsdirektør i den første ledergruppen var Strømme med på å starte TV 2. Senere ble han
direktør med ansvar for forretningsutvikling og utredet framtidige inntektskilder og ekspansjonsmuligheter for kanalen.
Han har bred mediebakgrunn fra både den redaksjonelle og den kommersielle siden. Han har vært nyhetsjournalist i VG,
adm.dir. i Kunnskapsforlaget og drevet fødselshjelp for dotcom-selskaper. Strømme er utdannet innenfor både journalistikk/massekommunikasjon og økonomi/ledelse.
Foto: TVNorge
Jonathan Spencer
Todd Stanley
Astri Suhrke
Produsent og kameramann, Deadliest Catch/Todd Stanley Productions Inc.
Todd Stanley har filmet og produsert for tv i over 17 år. Han jobber både frilans og gjennom sitt eget produksjonsselskap,
Todd Stanley Productions Inc. Han har lang erfaring med alt fra nyheter til dokumentarer og realityprogrammer til musikkvideoer og reklame. Stanley har vært en nøkkelmann i det kreative teamet bak Discovery Channels store suksesserie
Livsfarlig fangst (Deadliest Catch). Han er en av de få som har vært med helt fra starten og har hengt over ripa med kamera
gjennom sju sesonger – og han har vunnet Emmy for jobben. Han har også filmet og produsert for en rekke andre store
tv-selskaper, som ABC, NBC, CBS, Fox og TLC. Ved siden av jobber Stanley som elveguide på Colorado-elven gjennom
Grand Canyon.
Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt
Astri Suhrke besøkte Afghanistan for første gang i 1987 som journalist for Arbeiderbladet. Boken hennes “Det Andre
Afghanistan”, kom ut på Cappelen forlag i 1990. Hun har nylig skrevet en annen bok om Afghanistan som kommer ut i
juli i London (Hurst forlag) og New York (Columbia University Press) og har fått tittelen “When More is Less: The International Project in Afghanistan”.
95
96
Espen Søntvedt
Kjersti Ugelstad
Fagansvarlig, ID Capital
Espen Søntvedt har fjorten års erfaring som administrerende direktør og markedsdirektør innen media, markedsanalyse,
kommunikasjon og service. Han er siviløkonom og har tilleggstudier innen sosiologi. Espen Søntvedt er fagansvarlig i ID
Capital, og jobber som fasilitator både med interne identitets- og eksterne omdømmeprosesser.
Hovedforfatter, Spesialenheten, TV3
Kjersti Ugelstad er hovedforfatter på TV3s nye dramasatsning Spesialenheten, som har premiere senere i år. Tidligere har
hun bl.a. skrevet manus til spillefilmen Asfaltenglene (2010) og dramaserien Torpedo (2007).
Jane Throndsen
Helen Vikstvedt
Redaktør, Dagbladet
Jane Throndsen bor for tiden i London. Hun jobber som redaktør i Dagbladet, er magasinkonsulent, skriver, holder
foredrag og er stemmen som voicer tv-reklamen til Magasinet hver uke. Throndsen utredet i sin tid Dagbladets lørdagsmagasin, som er blitt omtalt som en av Presse-Norges største nyskapende suksesser. Hun har tidligere jobbet som
nyhetssjef i Dagbladet før hun ble redaktør for Magasinet og senere redaktør for alle Dagbladets magasiner. Hun har
også hatt den ærefulle stillingen som kulturredaktør i Dagbladet, og har skrevet boka “Løvetannbarn”.
Skuespiller
Helen Vikstvedt er utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole. Hun har medvirket i en rekke tv-produksjoner som
skuespiller, i tillegg til hovedrollen i filmen 37,5. Vikstvedt er deltaker i 20 spørsmål på NRK og årets nysatsning Roast på
TVNorge. Tidligere har hun blant annet deltatt i NRKs Løvebakken og vært medskaper og programleder i Hjelpekorpset
på TV 2.
Ole Torp
Kristian Westgaard
Journalist, NRK
Ole Torp er journalist og programleder i NRK. Han kan skilte med omfattende reportasjevirksomhet fra inn- og utland,
og har blant annet vært NRKs Asia-korrespondent med base i Bejing (2007-2010), USA-korrespondent for NRK i
Washington D.C (1998-2002), og for Dagbladet i New York (1987-1989).
Utviklingssjef, Rubicon TV
Kristian Westgaard har nylig rundet ti år i tv-bransjen, og har jobbet som både tekstforfatter, redaksjonssjef, programutvikler og produsent. Sammen med Håkon Bolstad stod han bak Typisk Norsk, og var redaksjonssjef i de tre sesongene
programmet var på lufta. Programserien ble belønnet med både Gullruten og Den store journalistprisen. Senere har han
produsert serier som Tangerudbakken Borettslag, Norges Herligste Galla og 9 av 10 nordmenn.
97
Yama Wolasmal
Journalist, Dagbladet
Andreas Wiese har vært kultur- og mediekommentator i Dagbladet siden 1993. Han har studert ved NHH, samt
litteratur ved Universitetet i Bergen. Han har også regiutdannelse fra Statens Teaterhøyskole.
Journalist
Yama Wolasmal jobber som utenrikskorrespondent med base i Kabul. Han leverer stoff til en rekke medier, deriblant TV 2,
SVT og Kinas største tv-selskap CCTV.
Odd-Magnus Williamson
Kristian Ødegård
Komiker, Torsdag kveld fra Nydalen
Odd-Magnus Williamson er komiker i Torsdag kveld fra Nydalen. Han var tidligere reporter i Torsdagsklubben, og har
dessuten medvirket i flere norske spillefilmer. Williamson er utdannet fra Westerdals School of Communication.
Foto: Bjørgli & Bergesen, TV 2
Foto: Fredrik Arff
98
Andreas Wiese
Partner, Seefood TV
Kristian Ødegård er tv-produsent, komiker, manusforfatter og programleder. Sammen med Espen Eckbo skapte han
publikumssuksessene Nissene på låven, Tonight med Timothy Dale og TV 2 Nøttene. I 2006 var han med som deltaker
i underholdningsprogrammet Skal vi danse på TV 2. Ødegård vant konkurransen og året etter ble han programleder for
det samme programmet sammen med Guri Solberg. Han har også vært programleder for Gullfisken samt en rekke andre
arrangementer de siste årene. Våren 2010 syklet han rundt i Europa sammen med Dag Otto Lauritzen i programmet På
hjul med Dag Otto.
Anette With
John Inge Øglænd
Planleggingssjef, TV 2
Anette With har vært planleggingssjef i TV 2 siden våren 2000. Hun kom fra programavdelingen, der hun jobbet med
innkjøp fra 1993. With har en bachelorgrad i radio og tv og en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Montana.
Oberstløyntnant, Forsvaret
John Inge Øglænd er senior talsmann for Forsvarssjefen, og tidligere talsmann for Fellesoperativt hovedkvarter i
Stavanger. I 2010 tjenestegjorde han som norsk offiser i den Nederlandsk-Australske Task Force Uruzgan, hvor han jobbet
med oppbygging av den afghanske hæren og politiet. Øglænd har også erfaring fra Balkan, han tilbrakte 21 måneder i
Bosnia som ung offiser. Han har en mastergrad i internasjonal politikk fra University of Birmingham og har gjennomført
Advanced Command and Staff Course i England.
99
Frank Aarebrot
Professor, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
Frank Aarebrot er en av landets fremste valgforskere og er en internasjonalt høyt skattet foreleser og rådgiver innen
demokrati og valgspørsmål. Han er en frisk debattant, og som bergensere flest lar han seg ikke målbinde i andre medier
heller.
Dr. Eric Schmidt
Executive Chairman, Google
2011 James MacTaggart Lecture
NEW DAWN?
Dr. Eric Schmidt will give a unique perspective
on the future of the television industry, as well
as an insight into the major opportunities and
challenges ahead in a new converged world.
The MediaGuardian Edinburgh International
Television Festival is the must-attend annual
event for television and media professionals.
Register today and receive the special Nordic
Media Festival rate of £440 plus vat. Quote
NFM2011 when booking online mgeitf.co.uk
INSPIRATION GUARANTEED
26 – 28 August 2011
Register online at mgeitf.co.uk
Headline Sponsors
100
Major Sponsors
DISSE STÅR BAK NORDISKE MEDIEDAGER
Programgruppe
Representantskap
Filmteam
Leder: Christian Lura, journalist, Bergens
Tidende
Marianne Boge, programplanlegger, TV 2
Kjetil H. Dale, reporter, TV 2
Astrid Gynnild, postdoktor, Institutt for
informasjons- og medievitenskap, UiB
Aslaug Henriksen, journalist/deskprodusent,
TV 2
Anne Marie Kvassheim, journalist/prosjektleder, NRK Hordaland
Anders Nyland, ansvarlig redaktør, BA
Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider, Institutt for
journalistikk
Christina Rezk Resar, prosjektleder, NRK
Underholdning
Trine Eilertsen, Bergens Tidende
Håkon Grønbech, Bergensavisen
Per Arne Kalbakk, NRK
Helen G. W. Kongshavn, Bergen kommune
Ingar Myking, Universitetet i Bergen
Sarah Sørheim, Dagens Næringsliv
Kjell Øvre-Helland, TV 2 Gruppen
Camilla Sande, Smartcom:tv
Jacob Matheson, Smartcom:tv
Filmstudenter fra Norges Kreative Fagskole,
Bergen
Thomas Mortveit (NMD Ung)
Styre
Sekretariat/frivillige: Janicke Karlsen
IT-ansvarlig: Ariel Ladegård
Assistent for prosjektleder og festivalsjef:
Hildegunn Holtet
Assistent for presseansvarlig:
Mari Bakke Ingebrigtsen
Leder: Kjell Jarle Høyheim, NRK
Thor Brekkeflat, Bergen kommune
Veslemøy Tvedt Fredriksen, Bergensavisen
Sondre Gravir, Bergens Tidende
Rune Indrøy, TV 2 Gruppen
Jens Elmelund Kjeldsen, UiB
Magne Storedal, Dagens Næringsliv
Cathrine Barth, Telenor
102
Administrasjon
Guri Heftye, festivalsjef
Anngun Dybsland, prosjektleder
Carina Økland, presse- og informasjonsansvarlig
Prosjektansatte og
andre medarbeidere:
Teknikk
Therese Grimstad Pisani, NRK
Ariel Ladegård
AVAB-CAC
Fotografer
Eirik Helland Urke, Gigapix
Emil Weatherhead Breistein
Chris Ronald Hermansen
Jarle Hovda Moe
Benedikte Pettersen
Renate Sæle
Prosjektpartnere
Artnett v/ Are Tverberg: Intranett
Kongress & Kultur: Booking
Kulturoperatørene: NMD Ung: Konferansen /
NMD Kveld / Mediemessen / Transport
Medieundersøkelsen:
Pål Andreas Mæland, Bergens Tidende
Frank Aarebrot, UiB
Thore Gard Olaussen, Respons
Respons Analyse AS
Fritt Ord
Rådet for anvendt medieforskning
NMD Ung:
Offisielle leverandører
Øvrige partnere
Avis i skolen v/Johannes Bøyum
Bergen Journalistlag
Bergen kommune
BTbatt v/Janne Nerheim
Fritt Ord
Hordaland fylkeskommune
Sparebanken Vest
TV 2
Artic reklamebyrå
BUG
Kulturoperatørene
Molvik Grafisk
Radisson Blu Hotel Norge
Sixt Frydenbø Bilutleie
Avis i skolen
Bolia.com
Kongress & Kultur
Respons Analyse AS
Retriever
Stiftelsen Gullruten
Offentlige støttespillere
Disse står bak
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Bergensavisen
Bergens Tidende
Dagens Næringsliv
Institutt for informasjonsog medievitenskap, UiB
NRK
TV 2 Gruppen
Hovedpartnere
Norwegian
Telenor
WebTV-partner
Smartcom:tv
Regional partner
Sparebanken Vest
Mediepartnere
Støttespillere
A-pressen
Fritt Ord
Norsk Journalistlag
Rådet for anvendt medieforskning
Den amerikanske ambassaden
Media Norge
Bergens Tidende
Kamikaze Media
MyNewsdesk
En stor takk til alle frivillige som bidrar til å arrangere Nordiske Mediedager!
103
GIKK DU GLIPP AV NOE?
Alle sesjonene i Peer Gynt går live i vår web-tv og legges ut i opptak etterpå, med unntak av:
Torsdag 12. mai kl 15.30-16.15: Slik bretter de Sunday Times
Fredag 13. mai kl 09:15-10:00: Eckbo & Ødegård nisser igjen
Fredag 13. mai kl 11.15-12.15: Borgen - drama fra maktens korridorer
Alle sesjonene i Dovregubben publiseres i etterkant av konferansen, med unntak av:
Torsdag 12. mai kl 11.15-12.15: Plattformsjefen
Torsdag 12. mai kl 13.15-14.15: Ideer til salgs: Pitching på direkten!
Torsdag 12. mai kl 15.30-17.30: Dobbeltime med Skavlan
Fredag 13. mai kl 9.15-10.00: Tv blir nytt på nett
Fredag 13. mai kl 11.15-12.15: Ti år i krigen
Alle sesjonene i Klokkeklang publiseres i etterkant av konferansen.
Vi kan dessverre ikke garantere opptak av sesjonene i Småtroll.
NB! Vi tar forbehold om endringer, og gjør oppmerksom på at sesjonene først blir tilgjengelig
noen uker etter konferansen.
Velkommen tilbake til Nordiske Mediedager 9. - 11. mai 2012!
ARTIC 5888