Vedlikehold av sikkerhetsløsninger  fra et infrastruktur‐perspektiv Ole Hanseth

advertisement
Vedlikehold av sikkerhetsløsninger fra et infrastruktur‐perspektiv
Ole Hanseth
Department of Informatics
University of Oslo, Norway
Infrastruktur • Veier, jernbane, vann, ..
• Applikasjoner – infrastruktur
• Informasjons‐infrastruktur: Applikasjoner som infrastruktur
Eksempel
• …og best practice: Internet ePrescription
MyPresciptions
Information on medicins in use
ePrescriptions information
Prescription information
Prescription
Recall
EPJSystems
Request for expedition
Hand-over message
Deleted prescription
Prescription information
ePrescriptions
Exchange
Pharmacysystem
Hand-over message
Reply from Medicine Agency
Consent information
Reference number
Request for assessment by
Gvt Medicine Agency
Reply on
Refund request
Notification Application to
Medicine Agency
of
hand-over
Application
NAV
Prescription and expedition information
FEST
(Gvt Medicine
Agency)
Reply on
application
GP
information
Refund
request
Refunds and control
(NAV)
Application
(Gvt Medicine
Agency)
Prescription and expedition information
eCustoms
• Harmonizing, streamlining customs declarations in EU
• Aim: ”Single window”
• Increased trade/globalization
– New risks: Mad cow, terror, counterfeit, ..
– Containers, big hubs
– New customs control procedures
Danish Domain
Danish Domain
EU Domain
EU Domain
Strategy/Programme
Strategy/Programme
Multi‐Annual Strategic Plan
Multi‐Annual Strategic Plan
NCTS
NCTS
Customs 2013
Adaption projects
Adaption projects
NCTS
NCTS
ICS
ICS
Customs 2007
Projects
Projects
e‐Customs Project
e‐Customs Project
ECS
ECS
Customs 2002
Arla Domain
Arla Domain
Projects/Subprojects
Projects/Subprojects
Projects
Projects
ECS
ECS
ECS
ECS
AEO
AEO
ICS
ICS
AEO
AEO
EORI
EORI
...
...
EORI
EORI
...
...
Figure 4. Organization of e-Customs projects at EU, national, and trader level.
ICS
ICS
TBG18
Agriculture
TBG2
Digital Paper
TBG15
Trade Facilitation
TBG8
Insurance
TBG19
eGov
TGB15 International Trade Single Window
TBG14 International Supply Chain Model & TBG2 UNeDocs Data Model
TBG17 UN/CEFACT Core Component Library
United Trade Data Elements Directory (UNTED)
TBG1
Supply Chain
TBG4
WCO DM
TBG3
Transport
TBG13
Environment
Figure 3. UN/CEFACT International Trade and Business Processes Group (TBG)
and key relationships between these working groups. Redrawn from Dill (2007).
TBG5
Finance
System abbreviations:
ECS: Export Control System
EORI: European Operators Registration and identification system
ASS: Agriculture Subvention System
EMCS: European Movement Control System
CRMS: Customs Risk Management Systems Figure 5. Information flows in an export process
Figure 6. Development of the European e-Customs information infrastructure 2000-2010
Cases
• Health care: EPR, RIS/PACS, EDI networks, telemedicine, HISP
• Industry: SAP implementation, corporate standards/infrastructures, supply chain (oil)
• Mobile Internet: CPA, billing systems
• Internet: strategy, standardization, Nordunet
• Digital music ++
• eGovernement: eCustoms
Summary Care Record Systems
• Scotland:
– 3 MGBP (4M Euros, 4 M USD)
• Denmark:
– Official, top‐down
• 10 M Euros, • Faded out after about 4 years, officially canceled after 8
– Unofficial, bottom‐up
• Great success
• Norway (ePrescription)
– 500 MNOK, currently pilot in one GP office
• UK
– Started 2004, early adoption 2007, further deployment is frozen
– Spent 240 MGBP
Defining Information Infrastructure
Information Infrastructure
• Open
• Evolving
• Heterogeneous
• Installed base
Information System
• Closed
• Life cycle
• Homogeneous (??)
• Designed from scratch
• Cultivating living organism
• Design of dead material
Utvikling av II
• Standardisering
• Internet: bottom‐up, evolusjonær utvikling
• OSI/telekom: top‐down, spesifikasjons‐drevet, big bang
• Design dilemmaer:
– Take‐off problemet
– Lock‐in problemet
Sikkerhetsløsninger
• Også infrastruktur
– Åpen
• Løsning
• Brukere
• Utviklere
– Evolusjon (gateways)
– Heterogenitet
• Eksempel: eResept
”Vedlikehold”
•
•
•
•
PKI
Sykehus: PKI 2014
Alternativ løsning: Virksomhets‐sertifikater
Pris: – Sykehusene: ?
– De andre: 20 MNOK (= total‐løsning i Skottland)
Mange aktører – mer politikk
• Sikkerhet = politikk • Bare det beste er godt nok?
– Uhellige allianser: ”fundamentalistiske”
teknologer ++
• Sikkerhet er kritisk ressurs
– Kontroll av sikkerhet = kontroll av infrastruktur
• analogi end‐2‐end
– Blitt brukt for å stoppe prosjekt
– Nasjonalt Helsenett ‐ Helsedirektoratet
Konklusjon
• Vellykkede sikkerhets‐løsninger må etableres på samme måte som andre vellykkede infrastrukturer: bottom‐up, evolusjon, enkle løsninger, håndtere åpenhet
– Ikke som et lukket system!
• Må håndtere samspillet mellom teknologi, organisasjon, politikk
The EDI Paradigm
Information flow
GP offices
ICT architecture
Hospital
systems
Hospitals
NAV
systems
NAV
Pharmacies
Labs
Project organization
Pharmacy
systems
Lab systems
Vendors of hospital syst.
NAV’s
dev. org. Vendor of the
Pharmacies’
Vendors of
system
Lab systems
An alternative
GP
GP office GP’s computer
GP’s EPR system
GP computer
Client module
Communication system/network
Server module
Project org.
Lab/hospital Lab system
ICT architecture
Lab/hospital
Project organization
Differences
EDI Paradigm
• Complex technical solution
• Very complex project organization
• Top‐down
• Escalating complexity (destbilizing)
• Stabilizing (freezing) user practices
• Failure
”ASPO” architecture
• Simple technical solution
• Very simple project organization
• Bottom‐up, evolutionary
• Stable complexity
• Destibilizing user practices (stimulating organizational innovation)
• Success
Top‐down
• All stakeholders involved
– Each has separate requirements
• The more stakeholders involved, the more new requirements will be generated
• Each change: all stakeholders have their requirements ..
• Aims at stability – generates destabilizing processes
Download