Uploaded by Анастасия Ковалёва

Ковальова СРС (Рукостискання через прірву)

advertisement
Студентки группи ФП 3-2 Ковальової Анастасії
Рукостискання через прірву
По одежині не тільки зустрічають
Якось в австралійській столиці Канберрі був
влаштований особливо урочистий прийом, що
вимагав смокінгу та чорної краватки-метелика для
чоловіків і вечірньої сукні для жінок.
І раптом монотонність цього моря чорних фраків та
сліпучо білих манишок була порушена веселенькою
барвистою плямою: з’явився американський посол у
ніжно-зеленому спортивному піджаку і яскравих
картатих штанах.
Дружина недаремно потім скаржилася: «Які вони всі
тут, в Австралії, дивні! Варто нам з’явитися на
їхньому черговому маскараді – всі дивляться тільки
на нас, мовби чудо якесь узріли».
Handshake across the abyss
Not only is there a dress
Once in the Australian capital, Canberra, there
was a special reception that required a tuxedo
and a black bow tie for men and an evening dress
(gown) for women.
And suddenly the monotony of this sea of black
tailcoats and dazzling white cuffs was broken by
a cheerful colorful spot: the American
ambassador appeared in a pale green sports
jacket and bright checkered pants.
No wonder the wife then complained: "What
they are all here in Australia, strange! We should
appear at their next masquerade - everyone is
looking only at us, as if they have seen a miracle.
"
Хоч би де ви опинилися, не варто дивувати
No matter where you are, you should not surprise
тамтешніх жителів таким костюмом, який видасться
the locals with a costume that will seem to them
їм чудом заморським.
a miracle overseas.
Це зовсім не означає, що в Марокко треба
This does not mean that in Morocco you have to
наряджатися в галобею – полотняну арабську
dress in a halobey - a linen Arabian shirt to the
сорочку до п’ят із довгими рукавами та каптуром.
heels with long sleeves and a hood.
Просто намагайтеся одягати те, що ви умієте носити і Just try to wear what you know how to wear and
що не різатиме ока у новому для вас середовищі.
what will not cut your eyes in a new environment
for you.
Жінка в строгому англійському костюмі, навіть у
A woman in a strict English suit, even in
поєднанні з високим каблуками та барвистою
combination with high heels and a colorful
блузкою, однаково виглядатиме чоловікоподібною на blouse, will still look masculine against the
тлі напівпрозорих сарі.
background of translucent saris.
У цьому разі ліпше надягти вільну, яскраву шовкову
In this case, it is better to wear a loose, bright
сукню та відмовитися від канцелярської синьо-сірої
silk dress and abandon the office blue-gray
гами.
range.
Водночас не слід забувати, що куртка «сафарі» така ж At the same time, we should not forget that the
недоречна в центрі Найробі, як і в лондонському Сіті. "safari" jacket is as inappropriate in the center of
Nairobi as in the City of London.
За дуже невеликими винятками (сильна спека та
With very few exceptions (high heat and
вологість) загальне правило скрізь одне: для ділового humidity) the general rule is the same
спілкування, ресторану чи навіть візиту до когось
everywhere: for business communication, a
додому – перевага стриманому стилю!
restaurant or even a visit to someone's home - the
advantage of restrained style!
А ось що безумовно треба залишити в шафі й
And here's what you definitely need to leave in
використати, тільки коли вирушите поблукати
the closet and use only when you go wandering
околицями: джинси (навіть високомодні), кросівки,
around: jeans (even high-fashion), sneakers, Tмайки та футболки, светри «в обтяжку» (дамські),
shirts and T-shirts, sweaters "skinny" (women's),
екстравагантні головні убори (жіночі та чоловічі), а
extravagant hats (women's and men's), as well as
також сорочки, що розстібаються до пупа (чоловічі).
shirts unbuttoned to the navel (men's).
Download