Tayutay

advertisement
ST. MARY’S COLLEGE OF BAGANGA, INC.
Baganga, Davao Oriental
BANGHAY ARALIN
Department: BED
Quarter: 4th
Date: January 25, 2019
Subject/Level: AP/Grade 8-P
Unit:
Lesson No.
I.
Panimulang Gawain
Pagbabalik Tanaw:
Balikan ang kwentong Florante at Laura. Hayaang tugunan ng mga
mag-aaral ang mga sumusunod:



Ano ang pinag-usapan sa kwento?
Ilarawan kung paano isinulat ng may akda ang kwento.
Magbigay ng linya sa kwento na talagang nakaagaw sa inyong
atensyon.
Pokus: Tayutay
Paghawan ng Sagabal:

Matalinghagang Salita- hindi direktang sinasabi, nangangailanagn ng
mas malalim nap ag-unawa
Paglinang ng Kasanayan/Pagganyak:
Ang guro ay magbibigay ng mga katanungang dapat sagutin ng mga magaaral. Mga katanungang may koneksyon sa aralin na kung saan kapag
pagsama-samahin ang mga unang titik ng mga sagot ay mabubuo ang
araling tatalakayin.
TULA. Ito ay isang anyo ng panitikan kung saan binubuo ito ng
taludtod o verse at saknong o stanza sa wikang Ingles.
ALAMAT. Isang uri ng tradisyonal na kwento tungkol sa pinagmulan
ng isang tao o lugar.
YAMANG TAO. Sinasabing ito ang pinakamahalagang
pinagkukunang-yaman ng isang bansa dahil sila ang lumilinang at
gumagamit ng mga likas na yaman.
URI NG PANGUNGUSAP. Anu-ano ang mga ito: Pasalaysay,
Patanong, Pautos, Padamdam?
TEMA. Ito ang nilalaman ng talata at tinatawag din itong paksa.
ASIGNATURA. Ang katumbas ng “subject” sa tagalog.
Y. Sa anong letra nagtatapos ang ingles na katumbas ng salitang
“kwento”?
II.
Panlinang na mga Gawain
A. Pagpapakilala sa Aralin
Malalaman ng mga mag-aaral ang:
1. Matalinghagang Pananalita (Tayutay)
Ang mga mag-aaral ay inaasahan na:
1. Nakabubuo ng mga pangungusap na napapalooban ng iba’t ibang
uri ng tayutay.
B. Mga Gawain
1. Balikan ang napag-usapan sa Paglinang ng Kasanayan ant pagganyal.
Tulungang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang koneksyon nito sa
aralin.
2. Ipakilala at ipaliwanang ang limang tayutay lakip na ang mga halimbawa
nito.
3. Hayaang ang mga mag-aaral na makapagbigay din ng kanilang sariling
pangungusap gamit ang mga tayutay.
C. Integrasyon
ICV/RV: Excellence/Competence
Bibigyang diin ng guro na dapat matutunan ng bawat mag-aaral ang
kahalagahan ng mga tayutay sa iba’t ibang larangan.

Sa anong paraan ninyo magagamit ng tama ang mga tayutay
na ating tinalakay?
SO: (Bullying)

Pag-uugali ba ng isang mabuting Marian Student ang
pagmamalabis sa kapwa? Ang pagtawag sa isang kaibigan ng
ibang persona o di kayay paghahalintulad sa kanila sa isang
bagay o tao na makadudulot ng masama sa kanilang
emosyon?
LAD: (Figures of Speech)
Isasalaysay ng guro na hindi lamang sa Filipino mayroong
tayutay sapagkat ito ay may katumbas din sa ingles na
tinatawag na Figures of Speech na lubos na nakakatulong sa
iba’t ibang larangan ng panitikan.
BR: Philippians 4:8
Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na
katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang
bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang
bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung
may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan,
ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.
III.
Pagtataya/Ebalwasyon

Pangkatang Gawain
Ang mga mag-aaral ay papangkatin sa tatlong grupo. Pasusulatin sila ng
mga pangungusap mula sa larawang ibibigay ng guro. At kailangan
nilang bumuo ng mga pangungusap na napapalooban ng iba’t ibang uri
ng tayutay. Ang mga mag-aaral ay gagabayan ng mga suusunod na
pamantayang ibibigay ng guro.

Pagsusulit
Panuto: Bumuo ng tigdadalawang pangungusap sa bawat uri ng tayutay.
IV.
Aksyon/Paglalahat




V.
Ano ulit ang tayutay?
Anu-ano ang mga uri ng tayutay?
Ano ang nagagawa ng tayutay sa isang pahayag?
Paano bibigyang halaga ang mga tayutay?
Takdang Aralin
Panuto: Gumawa ng isang sanaysay na hindi bababa sa limang
pangungusap. Siguraduhing ang mga pangungusap ay mapapalooban ng
iba’t ibang uri ng tayutay, Pweding pulimi ng paksa sa mga sumusunod:
a. Pag-ibig
b. Pamilya
c. Pagmamahal sa kalikasan
d. Pagpapahalaga sa paligid
Sanggunian:
Kalinangan 8
Aida M. Guimarie
pp. 326-327
Kagamitan:
Slides
Visual aids
aklat
Inihanda ni:
LOVELY T. LUCHAVEZ
Student-Teacher
Iniwasto ni:
BB. LUJI GO
Teacher
Download
Related flashcards
Create flashcards