ביבליוגרפיה: - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

advertisement
‫ביבליוגרפיה‬
‫ארנון‪ ,‬א‪ .) 2991( .‬הוראת שברים בבית הספר היסודי בעזרת הלומדה "שברים כמחלקות שקילות" של‬
‫המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪ .‬הכינוס השנתי התשיעי למחשבים בהוראה של מו"ח‪ ,‬האיגוד‬
‫הישראלי למחשבים בחינוך‪ ,‬חוברת תקצירים‪ .271-271 :‬רמת‪-‬גן‪ ,‬ישראל‪.‬‬
‫בקר‪ ,‬ח‪ .)2999( .‬טבלת ההתאמה כאמצעי להוראת פתרון בעיות מילוליות כפליות‪ .‬עבודת גמר המוגשת‬
‫כחלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫לינצ'בסקי‪ ,‬ל‪ .‬ותובל‪ ,‬ח‪ .)2991( .‬תפקיד המודלים בהוראת חשבון‪ :‬האם אמצעי ההמחשה אכן‬
‫מסייעים לתת ‪ -‬משיגים בבניית מושגים מתמטיים‪ .‬מכון מופת‪ .‬דפים‪.63-17 :21 ,‬‬
‫לינצ'בסקי‪ ,‬ל‪ .‬ותובל‪ ,‬ח‪ .)2996( .‬תפקיד המודלים כאמצעי מסייע למתקשים בחשבון‪ .‬מסרים‬
‫ותגובות‪ .‬מגמות‪ ,‬ל"ה (‪.93-209 :)2‬‬
‫מט"ח‪ :‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪ .)2997( .‬אחת שתיים ו…שלוש ‪ -‬מתמטיקה לבית‪-‬הספר היסודי‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬התרבות והספורט‪ ,‬המינהל הפדגוגי‪ ,‬האגף לתכניות לימודים‪ .‬ספר ‪.216-231 :27‬‬
‫מכמנדרוב‪ ,‬א‪ ,.‬נשר‪ ,‬פ‪ .)2999( .‬שימוש בטבלות בפתרון של בעיות כפל ובעיות חילוק‪ .‬דו"ח‬
‫מספר ‪ .2‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית‪ .‬תל אביב‪.‬‬
‫נשר‪ ,‬פ‪ .)2991( .‬אפיסטמולוגיה‪ ,‬למידה ובית הספר‪ .‬עיונים בחינוך‪ ,66 ,‬תשנ"ב‪.‬‬
‫סוקניק‪ ,‬מ‪ .)2991( .‬האם הצבעים יודעים מתמטיקה? השימוש באנלוגיות פורמליות בפתרון‬
‫בעיות יחס‪ .‬חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫קלמר‪ ,‬ע‪ .)2991( .‬תפיסת השטח ומדידת שטחים‪ ,‬על ידי ילדים בני ‪ ,9-20‬תוך שימוש בעולם זוטא‬
‫ממוחשב‪ .‬עבודת גמר המוגשת כחלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
123
Anderson, J. R., Reder, L. M., & Simon, H. A., (1996). Situated learning and
education. Educational Researcher, 25(4): 5-11.
Arnon, I., (1998). In the mind's eye: How children develop mathematical concepts
- Extending Piaget's theory. The case of fractions in grade four. A thesis
submitted for the degree "doctor of philosophy". University of Haifa,
School of education, Department of education.
Bassok, M., (1990). Transfer of domain-specific problem-solving procedures.
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition,
16(3): 522-533.
Bassok, M., & Chase, V. M., & Martin, S. A., (1996). Adding apples and oranges:
Alignment of semantic and formal knowledge. Manuscript submitted for
publication.
Bassok, M., Wu, L., & Olseth, K.L., (1995). Judging a book by its cover:
Interpretative effects of content on problem solving transfer. Memory
and Cognition, 23 (3), 354-367.
Behr, J., Harel, G., Post, T., & Lesh, R., (1992). Rational number, ratio, and
proportion. In: Douglas A. Grouws (Ed.). Handbook of research on
124
mathematics teaching and learning. Macmillan Publishing Company, NewYork, pp. 296-333.
Behr, M. J., Lesh, R., Post, T. R., & Silver, E. A., (1983). Rational number
concept. In: Lesh R. & Landau M. (eds.) Acquisition of mathematics
concepts and processes. Academic Press , New York. pp. 91-126.
Bell, D.L., (1993). With an Eye on the Mathematical Horizon: Dilemmas of
Teaching Elementary School Mathematics, The Elementary School
Journal, 4: 373-396.
Brown, D. L., & Wheatley, G. H., (1989). Relationship between spatial ability and
mathematics knowledge. In: Proceedings of the 11th annual meeting
psychology of mathematics education-NA. New Brunswick, NJ. pp. 143148.
Brown, D. L., & Wheatley, G. H., (1990). The role of imagery in mathematics
reasoning. In: Proceedings of the 14th annual meeting international group
for psychology of mathematics education conference, Mexico. pp. 217224.
Brown, D. L., & Wheatley, G. H., (1991). Assessing spatial visualization:
Evidence for transformed images. Paper presented at the 14th annual
125
meeting international group for the psychology of mathematics
education. Assisi, Italy.
Carey, S., (1986). Cognitive science and science education. American
Psychologist. 41(10): 1123-1130.
Chi, M. T. H., & Bassok M., (1989). Learning from examples via self
explanations. In L. B. Resnick (Ed.) Knowing, learning and instruction:
Essays in honor of
Robert Glaser. Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, New Jersey. pp. 251-282.
Cobb, P., Yackel. E., & Wood. T., (1992). A constructivist alternative to the
representational view of mind in mathematics education. Journal of
Research in Mathematics Education. 23(1): 2-33.
Cramer, K., & Post, T., (1993). Connecting research to teaching: Proportional
reasoning. Mathematics Teacher, 86(5): 404-407.
Dorfler, W., (1991). Meaning: Image schemata and protocols. In: Proceeding of
the fifteenth annual meeting of the international group for the psychology
of mathematics education, 1, 17-32. Assisi, Italy.
English, D. E., (1997). Mathematical Reasoning. Analogies, Methaphors, and
Images. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.
126
English, L. D., & Halford, G. S., (1995). Mathematics education: Models and
processes. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.
Eylon, B., & Helfman, J., (1982). Analogical and deductive problem-solving in
physics. Paper presented at the AERA meeting, New York.
Fishbein, E., Pampu, I., & Manzat, I., (1967). Comparison of ratios and chance
concept in children. Child Development, 41: 377-389.
Fischbein, E., Deri, M., Nello, M., & Marino, M. S., (1985). The role of implicit
models in solving problems in multiplication and division. Journal for
Research in Mathematics Education, 16, 3-17.
Freudenthal, H., (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures.
Dordrecht, The Netherland: Reidel.
Gentner, D., (1983a). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy.
Cognitive Science, 7: 155-170.
Gentner, D., (1983b). Mental models. Eds.: D. Gentner, & A.L. Sterens. Lawrence
Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey.
127
Gentner, D., (1989). The mechanisms of analogical learning. In S. Vosniadou &
A. Ortony (Eds.), Similarity and analogical reasoning. New York:
Cambridge University Press. pp. 199-241.
Gentner, D., & Gentner, D. R., (1983). Flowing waters or teeming crowds:
Mental models of electricity. In: Gentner, D., & Stevens, A.L. (Eds.),
Mental models. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey,
pp.99-129.
Gentner, D., & Toupin, C., (1986). Systematicity and surface similarity in the
development of analogy. Cognitive Science, 10: 277-300.
Gick, M. L., & Holyoak, K. J., (1980). Analogical problem solving. Cognitive
Psychology, 12: 306-355.
Gick, M. L., & Holyoak, K. J., (1983). Schema induction and analogical transfer .
Cognitive Psychology, 15: 1-38.
Gold, A. P., (1978). Cumulative learning versus cognitive development: a
comparison of two different theoretical bases for planning remedial
instruction in arithmetic. Unpublished doctoral dissertation. University of
California, Berkeley.
128
Goswami, U., (1992). Analogical reasoning in children. Chapter 7: Analogies in
the real world of the classroom. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale,
New Jersey. pp. 117-143.
Greber, A. O., & Tirosh, D., (1988). Multiplication and division involving
decimals: Preservice elementary teachers' performance and beliefs.
Journal of Mathematical Behavior 7: 263-280.
Hart, K. M., (Ed) , (1981). Children's understanding of mathematics: 11-16. John
Murray Ltd. London, England.
Hart. K. M., (1988). Ratio and proportion. In: J. Hiebert & M. Behr (Eds.) ,
Number concepts and operations in the middle grades . Lawrence
Erlboum Ass. NCTM ; Reston, Virginia . pp. 198-219 .
Heller, P. M., Post, T. R., Behr, M., & Lesh, R., (1990). Qualitative and numerical
reasoning about fractions and rates by seventh-and eighth-grade students.
Journal for Research in Mathematics Education, 21(5): 388-402.
Hiebert, J., & Carpenter, T. P., (1992). Learning and teaching with understanding.
In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching
and learning. New York: Macmillan. pp. 65-97.
129
Holyoak, K. J., & Koh, K., (1987). Surface and structural similarity in analogical
transfer. Memory and Cognition , 15(4): 332-340.
Inhelder, B., & Piaget, J., (1958). The growth of logical thinking from childhood
to adolescence. New York: Basic Books, Inc.
Johnson-Laird, P.N., (1989). Analogy and the exercise of creativity. In S.
Vosniadou & A. Ortony (Eds.), Similarity and analogical reasoning.
Cambridge, England: Cambridge University Press. pp. 313-331.
Kaput, J. J., & West, M. M., (1994). Missing-value proportional reasoning
problems: Factors affecting informal reasoning patterns. In: H. Guersow
& J. Confrey. The development of multiplicative reasoning in the
learning of mathematics. State university of New York Press. pp. 235287.
Karplus, R., & Karplus, E. F., (1972). Intellectual development beyond
elementary school Ш: Ratio, a longitudinal survey. Lawrence Hall of
Science, University of California, Berkeley.
Karplus, E. F., Karplus, R., & Wollman, W., (1974) . Intellectual development
beyond elementary school IV: Ratio, the influence of cognitive style.
School Science and Mathematics , 74: 476-482 .
130
Karplus, R., Pulos, S., & Stage, E. K., (1983). Early adolescents proportional
reasoning on "rate" problems, Educational Studies in Mathematics. 14, 219-233.
Kieren, T. E., (1980). The rational number construct: Its elements and
mechanisms. In T.E. Kieren. (Ed.). Recent research on number learning.
pp. 125-150.
Kieren, T. E., & Nelson, D., (1978). The operator construct of rational numbers in
childhood and adolescence: An exploratory study. The Alberta Journal of
Educational Research, 24(1): 22-30.
Klemer, A., & Peled, I., (1998). Inflexibility in theachers' ratio conceptions. In:
Proceedings of the 22nd conference of the international group for the
psychology of mathematics education. Stellenbosch, South Africa. Vol.
3. pp. 128-134.
Lakoff. G., (1987). Women, fire and dangerous things: What categories reveal
about the mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Lamon, S. J., (1993) . Ratio and proportion: Connecting content and children's
thinking. Journal for Research in Mathematics Education , 24(1): 41-61.
Lamon, S., (1994). Ratio and proportion: Cognitive foundations in unitizing and
norming. In G. Harel & J. Confrey (Eds.). The development of
131
multiplicative reasoning in the learning of mathematics.
Albany, NY: State University Press. pp. 89-120.
Lave, J., (1988). Cognition in practice: Mind, mathematics, and culture in
everyday life. New York: Cambridge University Press.
Lo, J. J., & Watanabe, T., (1997). Developing ratio and proportion schemes: A
story of a fifth grader. Journal for Research in Mathematics Education,
28(2): 216-236.
Lunzer, A. E., & Pumphrey, P. D., (1966). Understanding proportionality.
Mathematics Teaching, 34: 7-12.
Mayer, R. E., (1997). Thinking, problem solving, cognition. W. H. Freeman and
Company, New York. pp. 415-489.
Nesher, P., (1988). Multiplicative school word problems: Theoretical approaches
and empirical findings. In: Behr, M. & Hiebert, J. (eds.). Number
concepts and operations in the middle grades. Lawrence Erlbaum
Associates, NCTM, Reston, Virginia. vol 2. pp. 19-40.
Nesher, P., (1989). Microworlds in mathematical education: A pedagogical
realism. In: Resnick, L. B. (Ed), Knowing, learning, and instruction.
132
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers; Hillsdale, New Jersey. pp.
187-215.
Nesher, P., & Katriel, T. ,(1977). A semantic analysis of addition and subtraction
word problems in arithmetic. Educational Studies in Mathematics, 8,
251-269.
Noelting, G., (1980a). The development of proportional reasoning and the ratio
concept: Part I - Differentiation of stages. Educational Studies in
Mathematics, 11: 217-253.
Noelting, G., (1980b). The development of proportional reasoning and the ratio
concept: Part II. Problem-structure at successive stages; problem-solving
strategies and the mechanism of adaptive restructuring. Educational
Studies in Mathematics, 11: 331-363.
Novick, L. R., (1988). Analogical transfer, problem similarity, and expertise.
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory. and Cognition,
14(3): 510-520.
Ost, D. H., (1987). Models, modeling and the teaching of science and
mathematics. School Science and Mathematics. 87(5): 363-371.
133
Petrie, H. G., & Oshlag, R. S., (1993). Metaphor in learning. In Ortony A.
Metaphor and thought. Cambridge University Press. Cambridge,
England. pp: 579-609.
Post, T., Behr, M., & Lesh, R., (1988). Proportionality and the development of
prealgebra understandings. In A. F. Coxford and A. P. Shulte (Eds.), The
Ideas of Algebra, k-12. Lawrence Erlbaum Associates, NCTM, Reston,
Virginia. pp. 78-90.
Quintero, A. H., & Schwartz, J. L., (1982). The development of the concept of
ratio in children. DBRE working paper series (WP-15).
Reed, S.K., Dempster, A.
& Ettinger, M., (1985). Usefulness of analogous
solutions for solving algebra word problems. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory & Cognition, 11: 106-125.
Resnick, L. B., & Omanson, S. F., (1987). Learning to understand arithmetic. In
R. Glaser (Ed.), Advances in instructional psychology. Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates. Vol. 3. pp. 41-95.
Resnick, L. B., & Singer, J., (1993). Protoquantitative origins of ratio reasoning.
In T. Carpenter, E. Fennema, & T. A. Romberg (Eds.), Rational numbers:
An integration of research. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
pp. 107-130.
134
Schwartz, J., (1988). Intensive quantity and referent transforming arithmetic
operations. In: Hiebert, J. & Behr, M. (eds.) Number concepts and
operations in the middle grades. Lawrence Erlbaum Associates, NCTM,
Reston, Virginia. Vol. 2. pp. 41-52.
Siegler, R. S., (1976). Three aspects of cognitive development. Cognitive
Psychology, 8: 481-520.
Siegler, R. S., (1978). The origins of scientific reasoning. In R. S. Siegler (ed.).
Children's thinking: What develops?. Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale, N. J.
Singer J., & Resnick, L. B., (1992). Representations of proportional relationships:
Are children part-part or part whole reasoners? Educational Studies in
Mathematics 23: 231-246.
Siegler, R. S., & Vago, S., (1978). The development of a proportionality concept:
Judging relative fullness. Journal of Experimental Child Psychology, 25:
371-395.
Siegler, R. S., & Richards, D. D., (1979). Development of time, speed, and
distance concepts. Developmental Psychology, 15: 288-298.
135
Sweller, J., & Cooper, G.A., (1985). The use of worked examples as a substitute
for problem solving in learning algebra. Cognition and Instruction, 2: 5989.
Tourniaire, F., (1986). Proportions in elementary school. Educational Studies in
Mathematics , 17: 401-412 .
Tourniaire, F., & Pulos, S., (1985). Proportional reasoning: A review of the
literature. Educational Studies in Mathematics, 16: 181-204.
Vergnaud, G.,(1988). Multiplicative structures. In J. Hiebert & M. Behr. (Eds.),
Number concepts and operations in the middle grades . Lawrence
Erlbaum Associates, NCTM, Reston, Virginia. pp. 141-161.
Wheatley, G. H., & Brown, D. L., (1994). The construction and re-presentation of
images in mathematical activity: Image as mataphor. Paper presented at
the 18th annual meeting of the international group for the psychology of
mathematics education, Lisbon, Portugal.
Wollman, W., & Karplus, R., (1974). Intellectual development beyond elementary
school V: Using ratio in differing tasks. School Science and
Mathematics, 74: 593-613.
136
Zhu, X., & Simon, H. A., (1987). Learning Mathematics from examples and by
doing. Cognition and Instruction, 4(3): 137-166.
Download