על גבולות הרציונליות באתיקה-ד"ר שלמה כהן. - אוניברסיטת בן

advertisement
‫גוריון‬-‫אוניברסיטת בן‬
‫החוג לפילוסופיה‬
‫על גבולות הרציונליות באתיקה‬
‫דר' שלמה כהן‬
‫ תשע"ד‬,'‫ סמ' א‬,.‫א‬.‫סמינר מ‬
:‫דרישות הקורס‬
‫ נוכחות‬.1
3-5 ‫ה להגיש‬/‫ה צריך‬/‫ כל תלמיד‬.‫ התלמידים אמורים לקרוא משבוע לשבוע את הפרק הרלבנטי‬.2
‫פעמים במהלך הסמסטר לפני תחילת השיעור עבודה בת עמוד עד עמוד וחצי על החומר הנקרא‬
‫ העבודה תכלול תמצות מדויק של המסרים המרכזיים של הטקסט בתוספת‬.‫לקראת אותו השיעור‬
.‫ מהציון‬11% ‫ כל עבודה כזו תהווה‬.)‫ה על טיעון כלשהו בטקסט‬/‫ביקורת של התלמיד‬
.)‫ מהציון – בהשלמה למספר העבודות שהוגשו בסמסטר‬51-01%( ‫ עבודה בכתב בסיום הקורס‬.3
:‫תכנית הקורס‬
‫ יתכנו שינויים בחומר הקריאה בהתאם לדינמיקה בשיעורים; היו ערניים ושימו לב‬:‫(שימו לב‬
)‫ החומר הרלוונטי לכל שבוע יהיה באתר הקורס‬,‫ בכל מקרה‬.‫להודעותיי במהלך הסמסטר‬
Introduction
John Kekes, "On There being Some Limits to Morality" in The Good Life and the Human
Good, E. F. Paul, F. Miller, and J. Paul (eds.) (Cambridge and New York: Cambridge
University press, 1992), pp. 63-80. [Originally published in Social Philosophy and Policy
9(2) (1992): 63-80]
Risto Hilpinen, “Deontic Logic,” in Lou Goble (ed.) The Blackwell Guide to Philosophical
Logic (Malden: Blackwell, 2001), pp. 159-182. [NOTE: Sections 8.6 and 8.7 are not
mandatory reading but enrichment for the interested]
Bernard Williams, "Ethical Consistency" in Problems of the Self (Cambridge and New York:
Cambridge University Press, 1973), pp. 166-186.
Ruth Barcan-Marcus, “Moral Dilemmas and Consistency,” The Journal of Philosophy 77
(1980): 121–136
Peter Winch, "The Universalizability of Moral Judgment" in Ethics and Action (London:
Routledge & Kegan Paul, 1972), pp. 151-170.
Thomas Nagel, "The Fragmentation of Value" in Mortal Questions (New York: Cambridge
University Press, 1979), pp. 128-141.
Walter Sinnott-Armstrong, "Moral Dilemmas and Incomparability" American Philosophical
Quarterly 22 (1985): 321-329.
Thomas Nagel, "Moral Luck" in Mortal Questions (New York: Cambridge University Press,
1979), pp. 24-38.
Saul Smilansky, Ten Moral Paradoxes (Oxford: Blackwell, 2007), Chapters 5, 6, and 8.
Derek Parfit, Reasons and Persons (New York: Oxford University press, 1987), pp. 3-51.
[NOTE: sections 1-9 and 19-end are not mandatory]
Scott Plous, The Psychology of Judgment and Decision Making (New York: McGraw-Hill,
1993), pp. 79-105.
Julia Driver, "The Virtues of Ignorance" Journal of Philosophy 86 (1989): 373-384.
Philippa Foot, "Rationality and Virtue" in Moral Dilemmas (New York: Oxford University
Press, 2002), pp. 159-174.
Jon Elster, Solomonic Judgments (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), pp. 62-78,
103-122.
Download
Related flashcards
Medical ethics

25 Cards

Pacifism

20 Cards

Punishments

15 Cards

Create flashcards