USER GUIDE

advertisement
USER GUIDE
Tron SL-300
www.jotron.com
Tron SL-300 is a life buoy light approved according to SOLAS. With a battery
service life of 5 years, it is sealed, small and compact. It self activates by a tilt
switch and has a unbreakable hight intensity LED.
Mechanical measures:
INSTRUCTIONS
Installation & Operation
1. Attach a line from the lifebuoy to the hole in
the release pin. (Fig. 1)
2. On deployment, the release pin is pulled out
allowing the unit to drop.
3. Unit automatically begins to flash and float
upright when entering into the sea. (Fig. 2)
Fig. 1
Fig. 2
Testing
Pull out the release pin of
the unit and remove the
unit from the holder. Turn
the life buoy light upright.
The unit will start flashing
shortly after.
YOUR COMMUNICATION PARTNER
BRUKER VEILEDNING
Tron SL-300
www.jotron.com
Tron SL-300 er et livbøye lys godkjent i henhold til SOLAS. Batteri service levetiden er på 5 år, produktet er lukket, lite og kompakt. Det selv aktiviseres av en
tilt knapp og har et uknuselig høyitensitets LED.
Mekaniske mål:
INSTRUKSJONER
Installasjon & Drift
1. Fest en snor fra livbøyen gjennom hullet i utløser bolten. (Fig. 1)
2. Ved anvendelse; utløserbolten blir dratt ut av
braketten, enheten er frigjort.
3. Livbøyelyset begynner automatisk å blinke når
den entrer vannet. (Fig. 2)
Fig. 1
Fig. 2
Testing
Dra ut utløserbolten fra
braketten og fjern enheten fra beholderen.
Snu livbøyelyset oppned. Enheten begynner
deretter å blinke.
YOUR COMMUNICATION PARTNER
Download