2-person Dome tent Hamra

advertisement
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
2-person Dome tent
2-mans kupoltält/ 2-manns kuppeltelt
Hamra
ENG
Item. No 7515-1059, 7515-1067
SE
NO
ENG
2-person Dome tent
• Dimensions: L200xD140xH100 cm
• Weight: 1.7 kg
• Color: Green or pink
•
•
•
•
•
•
Lightweight tent in durable, water repellent polyester, PE bottom
Easy to set up
Taped seams
Practical skylight with mosquito net and protection sleeve
Fiberglass tent poles
Water column 1500mm
Content
1 pc tent
1 pc top cover
2 pcs black fiberglass poles
8 pcs steel tent stakes
4 pcs guy lines
Set-up instruction
Storage
Make sure that your tent is completely dry before you fold it for storage. Damp and moist
tents increases the risk for mould. If you have the space and possibility, store it loosely
outside of its stuff sack.
2
Set-up instruction
1. Unfold the inner tent, insert the
pole to pole sleeve on the inner tent.
Then insert the end of the pole to
the hole on the plastic tabs at each
corner. See fig 1.
Fig 1
2. Tie the inner tent to the fiberglass
poles at the top of the tent, fix top
cover to the tent by hook. See fig 2.
Fig 2
3. Use tent stakes and guy lines for
increased stability on all necessary
points. See fig 3. Enjoy your tent!
Reverse the order of the
instructions to pack your tent
when done using it.
Fig 3
3
SE
2-mans kupoltält
• B:200 x L:140 x H:100 cm
• Vikt: 1,7 kg
• Färg: Grön eller rosa
•
•
•
•
•
•
Lättviktstält i tålig, vattenavstötande Polyester, PE botten
Enkel att montera
Tejpade sömmar
Praktiskt takfönster med myggnät och skyddsduk
Tältstänger av glasfiber
Vattenpelare 1500 mm
Innehåll
1 st. tält
1 st. toppdel
2 st. svarta glasfiberstavar
8 st. tältpinnar av metall
4 st. stormlinor
Förvaring
Se till att ditt tält alltid är helt torrt innan du viker ihop det. Fuktiga och våta tält innebär
risk att tältet får mögelskador. Har du möjlighet och utrymme mår tältet allra bäst av att
förvaras löst utanför sin packpåse.
4
Så här reser du tältet
1. Vik ut innertältet, för in stavarna
i kanalerna på innertältet. Placera
sedan stavarnas ändar i hålet på
plastdetaljen vid respektive hörn.
Se fig 1.
Fig 1
2. Knyt fast innertältet vid
glasfiberstavarna upptill på tältet
och fäst toppdelen vid tältet med
hjälp av krokarna.
Se fig 2.
Fig 2
3. Fixera tältet med tältpinnar och
stormlinor där så behövs. Sedan är
tältet färdigt för användning.
Se fig 3.
Packa ihop tältet i omvänd
ordning.
Fig 3
5
NO
2-manns kuppeltelt
• W: 200 x D: 140 x H: 100 cm
• Vekt: 1,7 kg
• Farge: Grønn eller rosa
•
•
•
•
•
•
Lette telt i slitesterk, vannavstøtende polyester, PE bunnen
Lett å installere
Tapede sømmer
Vindu utstyrt med ventilasjon og myggnett
Teltstenger av glassfiber
Vannsøyle 1500mm
Innhold
1 stk. telt
1 stk. overtrekk
2 stk. sorte glassfiberstenger
8 stk. teltplugger i stål
4 stk. barduner
Oppbevaring
Kontroller att teltet er helt tørt før du bretter det for lagring. Fuktige og våte telt kan føre
til muggskader. Har du mulighet og plass er det, det beste for teltet å lagres utenfor
teltpåsen.
6
Bruksanvisning
1. Brett ut innerteltet. Sett stangen
i innerteltets stanglomme. Sett
deretter stangens ende i hullet på
plastdelen i hvert av hjørnene.
Se fig 1.
Fig 1
2. Knyt innerteltet til
glassfiberstangen på toppen av
innerteltet. Fest overtrekket til teltet
med en krok. Se fig 2.
Fig 2
3. Bruk plugger og barduner på
alle nødvendige punkter. Kos deg
deretter med teltet ditt. Se fig 3.
Pakk teltet sammen i
omvendt rekkefølge.
Fig 3
7
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
ENG
Customer Service Rusta: Tel. + 46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No 7515-1059, 7515-1067
Download