Per Bruun-Lie - Maritimt Forum

advertisement
Workshop Maritim Innovasjon
Oslo 19.oktober 2012
Per Bruun-Lie
Naval Arcitecth NTH - MBA INSEAD
Star Information Systems
• Eksempel på virksomhet som kom fra
forskning og som i dag har levet lenge i
den kommersielle verden
• Bruk av maritime forskningsmidler
• Raskt og effektivt fra forskning til
kommersialisering
• Anvendbar forskning for industrien?
Integrert Fleet Management Software
Star Information & Planning System
Maintenance system (PMS), Star Asset
Management, Star Guarantee Claims, Star Project
(Dry-docking) , Star Event (Safety/HSEQ), Star
Audit & Inspection, Star Insurance, Star Document.
Integrated solutions
Star Fleet Supply Management (Star FSM),
SISCommerce, Star Fleet Dashboard
Hvor, hvorfor og hvordan
•
•
•
•
Skipsteknisk Forskningsinstitutt (Oslo / Trondheim)
Norges Skipsforskningsinstitutt (i dag Marintek)
Faglig tyngdepunkt i Oslo
Et ungt miljø under ledelse av Jens Wilhelmsen –
1960/- 70 / -80-årene
• En bransje basert på driftskunnskap
• Datamaskinbaserte systemer = nye muligheter.
• Verft og rederi
Hvordan jobbet vi?
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskning - et nytt begrep i næringen
Forankring i brukermiljøene
Engasjere bedriftene på praktisk plan
Utvikling og implementering
Forankring og fellesoppgaver
Engasjerte personer i bedriftene
Pilotbedrifter og erfaringsutveksling
Karriere – fra forskning til bedrift
IT i sin tidlige begynnelse
• Administrative systemer /data - store muligheter
• Standardisering av informasjonselementer
- Kjerneprosjekt: SFI Gruppesystem
• Fra avgrensete prosjekter til større satsninger
- SDS – System for drift av skip (70-årene )
- Fremtidens skipsdrift (80-årene)
- Maritim IT Drift software (90-årene)
Star Information Systems
En spennende reise
• 1970,s : Forskning SFI/NSFI
• 1980's : Kommersialisering NSOS
• 1990's : Fusjon - mislykket
• 2000 : STAR Information Systems AS
• 2000's : Nye produktgenerasjoner, vekst,
- Investor/samarbeidspartner (kjøpt ut)
- Fra null til 50 mill – fra 8 til 50 ansatte
• 2012 : Ny investor – Storm GEO
Work scheduling on board
Efficient communications between fleet and office
Via Star Replicator
Star IPS Office
Star FSM
Star Invoice
SISCommerce
3rd party integration
Star Insurance
Crew/ payroll Management
Operations
Suppliers
Accounting
Document management
Star Asset
Management
Star Project
Page: 9
www.sismarine.com
Some of our customers:
Company
Location
Vessel type
Abraj Energy Services LLC
Oman
Land rig
No
7
Aker Drilling ASA
Norway
Drilling Rig , Semi
2
Aker-Exploration
Norway
Drilling Rig , Semi
Anthony Veder
Netherlands
Chem /Prod Tanker
15
ASP Ship Management
BW Offshore AS
Australia
Norway
All types
FPSO
74
7
BOA Offshore
Norway
AHST
10
Color Line
Norway
Passenger Vessels
6
Crawley
USA
Car Carrier
8
COSL Drilling Europe
Norway
Rig Semi
3
Cotemar SA
Mexico
Accom. Platform
Dalma Energy & CO LLC
Oman
Land Rig
Destination Gotland
Sweden
Passenger Vessel
EMGS
Norway
Seismic
Farstad Shipping ASA
Norway
AHST
50
Farstad Shipping Ltd
UK
AHST
11
Farstad Shipping Pte.Ltd
Australia
AHST
26
Floatel Ineternational
Sweden
Accom. Platform
Fugro Shipmanagement
Netherlands
Research Survey
3
Hurtigruten ASA
Norway
Passenger Vessel
13
Iceland Drilling / Jardboranir
Iceland
Land Rig
3
Japan Drilling Co
Japan
Drilling Jackup
5
Jet Drilling Pte Ltd
Singapore
Drilling Rig , Semi
Khan Scheepvaart BV
Netherlands
Heavy Lift
14
Norbulk Shippping UK Ltd
UK
Chem /Prod Tanker
27
Norgas Carriers AS
Norway
LPG/LNG Tank
22
Nor Offshore Ltd
Singapore
AHST
11
Nortech FPSO
Singapore
FPSO
2
Nordic Tankers AS
Denmark
2
9
22
5
4
2
2
Chem /Prod Tanker
43
Norwegian Coastal Administration Norway
Pilot Vessel
23
Odebrecht Olea & Gas Ltda
Brazil
Drilling Rig , Semi
Odfjell ASA
Norway
Chem /Prod Tanker
55
Odfjell Singapore Pte Ltd
Singapore
Chem /Prod Tanker
17
OSM Ship Management
Norway
AHST/Chem tnkr
20
Page: 10
3
Company
Location Vessel type No
Abraj Energy Services LLC
Aker Drilling ASA
Aker-Exploration
Oman
Norway
Norway
Anthony Veder
ASP Ship Management
BW Offshore AS
BOA Offshore
Land rig
Drilling Rig , Semi
Drilling Rig , Semi
Chem /Prod
Netherlands Tanker
Australia
All types
Norway
FPSO
Norway
AHST
15
74
7
10
Color Line
Crawley
COSL Drilling Europe
Cotemar SA
Dalma Energy & CO LLC
Destination Gotland
EMGS
Farstad Shipping ASA
Farstad Shipping Ltd
Farstad Shipping Pte.Ltd
Floatel Ineternational
Fugro Shipmanagement
Hurtigruten ASA
Iceland Drilling / Jardboranir
Japan Drilling Co
Jet Drilling Pte Ltd
Khan Scheepvaart BV
Norway
USA
Norway
Mexico
Oman
Sweden
Norway
Norway
UK
Australia
Sweden
Netherlands
Norway
Iceland
Japan
Singapore
Netherlands
6
8
3
9
22
5
4
50
11
26
2
3
13
3
5
2
14
Norbulk Shippping UK Ltd
Norgas Carriers AS
Nor Offshore Ltd
Nortech FPSO
UK
Norway
Singapore
Singapore
Nordic Tankers AS
Norwegian Coastal
Administration
Odebrecht Olea & Gas Ltda
Denmark
Passenger Vessels
Car Carrier
Rig Semi
Accom. Platform
Land Rig
Passenger Vessel
Seismic
AHST
AHST
AHST
Accom. Platform
Research Survey
Passenger Vessel
Land Rig
Drilling Jackup
Drilling Rig , Semi
Heavy Lift
Chem /Prod
Tanker
LPG/LNG Tank
AHST
FPSO
Chem /Prod
Tanker
23
3
Odfjell ASA
Norway
Odfjell Singapore Pte Ltd
OSM Ship Management
Singapore
Norway
Pilot Vessel
Drilling Rig , Semi
Chem /Prod
Tanker
Chem /Prod
Tanker
AHST/Chem tnkr
Norway
Brazil
7
2
2
27
22
11
2
43
55
17
20
www.sismarine.com
Star Information Systems - kort sagt
•
•
•
•
•
•
•
Deliver standard software
Tailored software solutions
Installations
Integrations
Training
Database services
Technical support
Men, hvordan begynte det?
• Utvikling og utprøving av systemer for
arbeidsplanlegging og vedlikehold om bord.
- Manuell tavle TSAR -> de første datasystemer
• System for innkjøp / håndtering av reservedeler
• Basis SFI-gruppesystem
• RAST - kommersielt systemprodukt
• NSFI, Oslo nedlagt -> NSOS
Kommersialiseringsprosess
• Etablerte referanser/ partnere i forskningsfasen
• Vi fikk sterk konkurranse
• God på produkt – andre bedre på salg
• Tett samarbeid over tid – følg med kunden
• Løpende produktutvikling
• Implementering, kundetrening, kundesupport
Behold fokus på brukernytte (man kan bli for
produkt/system/teknologifokusert)
Samarbeid - prøve og feile
• Valg av «riktig» partner er kritisk og vanskelig.
• Stemmer personkjemien/firmakulturene ?
Vi har opplevd:
• Fusjonspartner med annen kultur
• Investor/samarbeidspartner som ble konkurrent
• Nå investor med kompletterende teknologi
• Fra etablerermiljø til profesjonalisert ledelse
SFI-Gruppesystem (3 siffer) for skip
• 0 Administration
• 1 Ship General
• 2 Hull
• 3 Equipment for Cargo
• 4 Ship Equipment
• 5 Equipment for Crew and Passengers
• 6 Machinery Main Components
• 7 Systems for Machinery main Components
• 8 Ship Systems
• 9 Production Equipment
Materialkode
… and for rigs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0 Administration
1 Rig General
2 Hull & Structure
3 Drilling Equipment and Systems
4 Platform Equipment
5 Equipment for Crew and Passengers
6 Machinery Main Components
7 Systems for Machinery main Components
8 Platform Systems
9 Production Equipment
2012
Star Information Systems - StormGeo
StormGeo
• 15 per cent stake in SIS + option
• StormGeo - meteorological decision systems to
the offshore industry
STAR + StormGeo
• Software solutions for offshore/ and shipping
combining weather data and fleet management
software systems
“
Todays philosophy
• We see that our customers are facing new and
more demanding requirements for safe operation
from the authorities and their own customers.
• We also see that their activity is increasing in more
demanding locations, such as in arctic areas.
• By combining machinery and operational
performance information with weather forecasting
we can help our customers to build a safer and
more cost-efficient operation.
Hvordan utnytte informasjon?
Professor Nils Rudi, ERP spesialist - INSEAD
Vi har voksende mengder data, men vet ofte ikke
hvordan vi kan nyttiggjøre dem.
Påstand:
De store datamengder i systemer systematisk og
standardisert oppbygd over år og oppdatert pr dato
kan benyttes av andre rederisystemer og i samspill
med slike. Nye spennende muligheter for skips-,
rigg- og rederisystemer.
Fra næringsutfordringer til forskning
Toveis kommunikasjon:
• - fra ny teknologi via forskning til næring
• - fra næringsutfordringer til forskning
Finnes arenaene?
Forskere må tåle å bli «konsulenter»
Forskere må kvalifisere seg for jobber i bedriftene
Norges ledelse innen maritim virksomhet og
forskning forsterkes ved personutveksling av mellom
fag- og bedriftsmiljøer
Brukernytte!
It’s about people.
It’s about people
SIS: Team som startet i praktisk og jordnær forskning
- fortsatte med markedsføring world-wide
- utviklet nye generasjoner produkter
- beholdt den grunnleggende forretningsidé
- sto last og brast i uventede situasjoner
- stadig åpne for nye muligheter og som erkjenner at
Strukturert informasjonsbehandling i maritim
virksomhet gir stadig nye muligheter og bidrar til
sikkerhet og konkurranseevne i næringen.
- sikrer fortsatt suksess for Star Information Systems
Download