ODTÜ AB PROJELERİ YÖNETİMİ YENİDEN

advertisement

H2020 BİLGİ GÜNÜ

A R A Ş T I R M A L A R K O O R D İ N A T Ö R L Ü Ğ Ü

N İ S A N , 2 0 1 4

ODTÜ’DE ARAŞTIRMA

PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE YER

ALAN BİRİMLER

ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PROJE DESTEK OFİSİ – PDO

TEKNOKENT PROJE OFİSİ – TPO

BİLGİ TRANSFER OFİSİ – BTO

Proje Destek Ofisi Mail Adresi : www.pdo.metu.edu.tr

KAPSAM

 H

2020 Genel Tanıtım ve Bilgilendirme

Çerçeve Programlarında edinilen deneyimlerin paylaşılması

Proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular

Fonlama süreci, idari ve finansal konular

Avrupa Birliği Çerçeve Programları

H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır

6. ÇP

2002-2006

(5 yıl)

17,5 Milyar Euro

7. ÇP

2007-2013

(7 yıl)

53,2 Milyar Euro

H2020

2014-2020

(7 yıl)

71 Milyar Euro

HORIZON 2020 PROGRAMI

2014-2020

Bilimsel Mükemmeliyet

• Dünya standartlarında bilim

• İleri düzey araştırma yeteneği geliştirmesi

• Araştırmacıların en iyi altyapılara erişimi

22,53

M€

Endüstriyel Liderlik

• Yeni iş sahaları yaratarak istihdamı artırmak

• Yenilikçi KOBİ’ler

• Anahtar teknolojilere stratejik yatırımlar

• Ar-Ge için daha fazla

özel sektör yatırımı

15,68

M€

27,36

M€

Toplam Bütçe:

71 Milyar €

Toplumsal Sorunlara

Çözümler

• Toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili

çözüm önerileri

 Toplum için ve Toplum ile Bilim

5,43M€

 Katılımın Arttırılması

 Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

 Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (Nükleer Olmayan)

KISACA…

Bilimsel Mükemmeliyet

>> Excellent Science

>> Bireysel

Endüstriyel Liderlik

>> Industrial Leadership

>> Sanayi ile İşbirliği

Toplumsal Sorunlara Çözümler

>> Societal Challenges

>> Çok Ortaklı Projeler

H2020 Programı’ndaki Yenilikler

Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi – araştırmadan ticarileştirmeye

AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması

Ör. sağlık, temiz enerji ve ulaştırma

Basitleştirilmiş katılım kuralları

H2020 ’ de Teşvik Edilen Hususlar

KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi

Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması

Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması

Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi

Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo-ekonomik boyutuna yer verilmesi

Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik

Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi

Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu

1.

Bileşen

“Bilimsel Mükemmeliyet”

Programın Toplam Bütçesi (milyar €)

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):

‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma ’

Yeni ve Gelişen Teknolojiler:

‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği ’

Marie Curie Faaliyetleri:

‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları ’

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):

‘Birinci kalite imkanlara erişim ’

24,44

13,1

2,6

6,16

2,48

Avrupa Araştırma Konseyi – ERC

• Öncül araştırma (frontier research)

• Desteklenecek projeler:

– mükemmeliyet odaklı

– konu bağımsız (sosyal bilimler dahil)

– bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen

– çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler

• Avrupa ’ ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon € ’ ya kadar ek fon imkanı

• Altyapı kurma imkanı

Açılış-Kapanış

11/12/13-

25/03/14

Açılış-Kapanış

11/12/13-

20/05/14 Çağrı Yok Çağrı Yok

Starting Grant Early Achievements

Track Record

Publications in major international peer-reviewed multi-

disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed conferences proceedings and/or monographs of their respective research fields, highlighting five representative publications, those without the presence as

co-author of their PhD supervisor, and the number of citations

(excluding self-citations) they have attracted (if applicable).

Granted patent(s) (if applicable).

 Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced

schools (if applicable).

Prizes and Awards (if applicable).

Consolidator Grant Early Achievements

Track Record

Publications in major international peer-reviewed multi- disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed

conferences proceedings and/or monographs of their respective research fields, highlighting ten representative publications, those without the presence as co-author of their PhD

supervisor, and the number of citations (excluding self-citations) they have attracted (if applicable).

Granted patent(s) (if applicable).

 Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced

schools (if applicable).

Prizes and Awards (if applicable).

Advanced Grant

(Ten-Year Track Record)

Highlight ten representative publications, as senior author (or in those fields where alphabetic order of authorship is the norm, joint author) in major international

peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals and peer-reviewed conferences

proceedings of their respective research fields, also indicating the number of citations

(excluding self-citations) they have attracted (if applicable).

Research monographs and any translations thereof (if applicable).

Granted patents (if applicable).

Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced schools (if applicable).

Research expeditions that the applicant Principal Investigator has led (if applicable).

Organisation of international conferences in the field of the applicant (membership in the steering and/or organising committee) (if applicable).

International Prizes/ Awards/ Academy memberships (if applicable).

Major contributions to the early careers of excellent researchers (if applicable).

Examples of leadership in industrial innovation or design (if applicable).

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

• Avrupa’nın teknoloji geleceğine yön bulma

• Yeni araştırma ve inovasyon eko-sistemleri oluşturma

• Büyük ölçekli inisiyatifleri destekleme

• Uzun vadeli, yüksek riskli araştırma projeleri

• Birden çok akademik disiplini bir araya getiren yeni araştırma alanlarını ortaya çıkarmak

Yeni ve Sarsıcı

Fikirler (FET OPEN)

• Öncü Araştırma

Projeleri

• Konu kısıtı yok

• Sürekli açık çağrı

• 2014 Bütçesi: 80

M Avro

Kapanış

30/09/14

Kuluçka Dönemi

(FET PROACTIVE)

• Açık araştırma kümeleri

• Konu odaklı

• Knowing, doing and being; cognition beyond problem solving- 35 M avro

• Global Systems

Science (GSS)-20 M

Avro

Kapanış

25/11/14

Büyük Ölçekli

İnisiyatifler (FET

FLAGSHIPS)

• Ortak Araştırma

Ajandaları

• Grafene Projesi

• Human Brain

Projesi

Kapanış

10/04/14

Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve

Bursları

• Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek

• Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak

• Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek

• Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek

Individual

Fellowships (IF)

• Uluslararası dolaşım hedefler

• Deneyim şartı var, yaş sınırı yok

• Her alana açık

çağrı

Açılış 12/03/14

Kapanış 11/09/14

Innovative

Training

Networks (ITN)

• Araştırma eğitim ağı kurarak başlangıç seviyesindeki araştırmacıları eğitmeyi hedefler

Açılış 11/12/13

Kapanış 09/04/14

Research and

Innovation Staff

Exchange (RISE)

• Personel değişimi:

Akademi-sanayi arasında -Avrupa içi Akademiakademi arasında -Avrupa dışı

Açılış 11/12/13

Kapanış 24/04/14

COFUND

• Mevcut ya da yeni açılacak burs programlarına

%40 oranında ek destek

• Post-doc burs programları

• PhD burs programları

Açılış 10/04/14

Kapanış 02/10/14

Detaylı TÜBİTAK Marie Cruie Bilgilendirme Günü Sunumuna http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=27770

Linkinden Ulaşabilirsiniz

FP7 Marie Cruie

HORIZON2020 Marie

Project Types

Cruie Project Types

Description of Project Types

Araştırma Altyapıları

10.04.2020

2. Bileşen

“Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik”

Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 15,68

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler

(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)

Risk Sermayesine Erişim

(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği)

Yeni KOBİ Programı

(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi)

12,49

2,62

0,57

Leadership in Enabling and Industrial Technologies

Key Enabling Technologies (KETs), ICT and Space are areas of key industrial competences determining Europe’s global competitiveness.

Aiming at new and breakthrough technologies, this part of the programme will contribute to boosting competitiveness, creating jobs and supporting growth.

The emphasis is on areas of research and innovation with a strong industrial dimension and where mastering new technological opportunities will enable and drive innovation. The objective is to achieve the EU Industrial policy goals

The emphasis for LEIT actions will be on:

Research and innovation to strengthen Europe's industrial capacities and business perspectives, including SMEs

Public-private partnerships (JTIs and PPPs)

Cross-cutting KETs

Seizing the ICT opportunities

Contributions to solving Societal Challenges and to Focus Areas

Cross-cutting aspects, like international cooperation and responsible research and innovation.

The involvement of industrial participants, and of SMEs in particular, is crucial in maximising the expected impact of the actions.

10.04.2020

2. Bileşen «Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik»

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (LEIT)

Koşullar

3-4 < Technology Readiness

Levels < 7-8

Her açıklamada özel koşullar belirtilmektedir.

«Activities expected to focus on

Technology Readiness Levels 4-

6. A significant participation of

SMEs with R&D capacities is encouraged.»

Technology Readiness

Levels (TRL)

 TRL 1 – basic principles observed

TRL 2 – technology concept formulated

TRL 3 – experimental proof of concept

TRL 4 – technology validated in lab

TRL 5 – technology validated in relevant environment

TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment

 TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment

TRL 8 – system complete and qualified

 TRL 9 – actual system proven in operational environment

10.04.2020

3. Bileşen

“Toplumsal Sorunlara Çözümler”

Programın Toplam Bütçesi (milyar €) 27,36

Sağlık, demografik değişim ve refah 6,89

Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi

Güvenli, temiz ve verimli enerji

3,55

5,47

Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma 5,84

2,84 İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler

Değişen Dünya ’ da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar

Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması

1,21

1,56

SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT

Horizon 2020 will provide funding for a resource efficient transport that respects the environment by making aircraft, vehicles and vessels cleaner and quieter to minimise transport’s systems’s impact on climate and the environment, by developing smart equipment, infrastructures and services and by improving transport and mobility in urban areas.

Horizon 2020 also aims at a better mobility, less congestion, more safety and security with a substantial reduction of traffic congestion; with a substantial improvement in the mobility of people and freight; by developing new concepts of freight transport and logistics and by reducing accident rates, fatalities and casualties and improving security.

Horizon 2020 supports a global leadership for the European transport industry by reinforcing the competitiveness and performance of European transport manufacturing industries and related services including logistic processes and retain areas of European leadership (e.g. such as aeronautics).

Horizon 2020 targets a socio-economic and behavioural research and forward looking activities for policy making . The aim is to support improved policy making which is necessary to promote innovation and meet the challenges raised by transport and the societal needs related to it.

These activities are addressed in this Work Programme by three Calls for proposals:

Mobility for Growth

Green Vehicles

Small Business and Fast Track Innovation for Transport

10.04.2020

Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Activities in this Challenge will help increase European competitiveness, raw materials security and improve wellbeing. At the same time they will assure environmental integrity, resilience and sustainability with the aim of keeping average global warming below 2 ° C and enabling ecosystems and society to adapt to climate change and other environmental changes.

This Challenge funds research and innovation with the following specific objectives: to achieve a resource – and water - efficient and climate change resilient economy and society, the protection and sustainable management of natural resources and ecosystems, and a sustainable supply and use of raw materials, in order to meet the needs of a growing global population within the sustainable limits of the planet's natural resources and eco-systems.

Research and innovation will cover the following broad lines of activities:

Fighting and adapting to climate change

Protecting the environment, sustainably managing natural resources, water, biodiversity and ecosystems

Ensuring the sustainable supply of non-energy and non-agricultural raw materials

Enabling the transition towards a green economy and society through eco-innovation

Developing comprehensive and sustained global environmental observation and information systems

Cultural heritage

10.04.2020

Types of Actions and Their Eligibility Conditions

1. Research and Innovation Actions

 Main activity type: Research and Development and it may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory or simulated environment.

 Eligibility Conditions: At least three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other.

 Budget: All types of Organization: 100% of Direct Costs+ 25% of Indirect Costs

2. Innovation Actions

 Main activity type: Innovation activities – activities close to the market and it may include prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and market replication.

 Eligibility Conditions: At least three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other

 Budget: Non-profit Organization: 100% of Direct Costs+ 25% of Indirect Costs

Profit Organization: 70% of Direct Costs+ 25% of Indirect Costs

3.

Coordination and Support Actions

 Main activity type: Standardisation, dissemination, awareness-raising and communication, networking, coordination or support services, policy dialogues and mutual learning exercises and studies.

It may include design studies for new infrastructure and complementary activities of strategic planning, networking and coordination between programmes in different countries.

 Eligibility Conditions: At least one legal entity established in a Member State or associated country.

 Budget: All types of Organization: 100% of Direct Costs+ 25% of Indirect Costs

4. SME instrument

 Main activity type : Research and Development and it may include basic and applied research, technology development and integration, testing and validation on a small-scale prototype in a laboratory, market based applications, dissemination of Project results

Eligibility Conditions: At least one SME3. Only applications from for-profit SMEs established in EU Member States or countries associated to Horizon 2020

Budget: 75% of Direct Costs+ 25% of Indirect Costs

Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?

Proje Koordinatörü

 Proje fikri

 Projenin planlanması

 ÇP proje deneyimi

 İlgili araştırma alanında bilimsel yetkinlik

 Proje ekibini oluşturma

Proje Ortağı

 Proje fikri

 İlgili araştırma alanında bilimsel katkı sağlama

 Projenin iş paketlerinde görev alma

Proje Değerlendirme – Hakemlik

Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız uzmanlar

– hakemler tarafından yapılmaktadır.

Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/exp erts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

 Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa

Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.

 Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon

Ofisi ’ ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir.

 Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!

EU Horizon 2020 Resmi Internet Sayfası http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

EU Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ desktop/en/opportunities/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop

/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html

ÇAĞRI ÖRNEKLERİ

ERC – Starting Grant

Project: Bioengineering prediction of three-dimensional vascular growth and remodeling in embryonic great-vessel development

Project acronym: VASCULARGROWTH

Researcher (PI): Kerem Pekkan

Host institution (HI): KOC UNIVERSITY, TURKEY

Call details: ERC-2012-StG, PE8

Max ERC funding: 2 million Euros

Website (HI): http://www.ku.edu.tr

Duration: 60 months

ERC – Starting Grant

Summary: Globally 1 in 100 children are born with significant congenital heart defects

(CHD), representing either new genetic mutations or epigenetic insults that alter cardiac morphogenesis in utero. Embryonic CV systems dynamically regulate structure and function over very short time periods throughout morphogenesis and that biomechanical loading conditions within the heart and great-vessels alter morphogenesis and gene expression. This proposal has structured around a common goal of developing a comprehensive and predictive understanding of the biomechanics and regulation of great-vessel development and its plasticity in response to clinically relevant

epigenetic changes in loading conditions. Biomechanical regulation of vascular morphogenesis, including potential aortic arch (AA) reversibility or plasticity after epigenetic events relevant to human

CHD are investigated using multimodal experiments in the chick embryo that investigate normal AA growth and remodelling, microsurgical instrumentation that alter ventricular and vascular blood flow loading during critical periods in AA morphogenesis. WP 1 establishes our novel optimization framework, incorporates basic input/output in vivo data sets, and validates. In WP 2 and 3 the numerical models for perturbed biomechanical environment and incorporate new objective functions that have in vivo structural data inputs and predict changes in structure and function. WP 4 incorporates candidate genes and pathways during normal and experimentally altered AA morphogenesis. This proposal develops and validates the first in vivo morphomechanics-integrated three-dimensional mathematical models of AA growth and remodelling that can predict normal growth

patterns and abnormal vascular adaptations common in CHD. Multidisciplinary application of bioengineering principles to CHD is likely to provide novel insights and paradigms towards our long-term goal of optimizing CHD interventions, outcomes, and the potential for preventive strategies.

ÖRNEK

ÇAĞRILAR

Societal Challanges

 Health, demographic change and wellbeing

CALL for Integrated, sustainable, citizencentred care

 PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care

Deadline Date: 2015-04-21, Call Web Site

Societal Challanges

PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for

Integrated Care

Specific Challange: Research on new models of care organisation demonstrates that advanced ICT systems and services may have the potential to respond to, amongst others, the increasing burden of chronic disease and the complexity of co-morbidities and in doing so contribute to the sustainability of health and care systems………………

Scope: Proposals should go beyond the current state of art in tele-health and tele-care systems by developing new approaches for integrated care supported by ICT systems and services. Proposals should address barriers from technological, social and organisational points of view in the following domains:

Development of robust, privacy compliant, accurate and cost-effective systems that facilitate monitoring of patient status, patient activity and compliance with therapy;

 Fusion, analysis and interpretation of patient and care provider data, to improve decision making among formal and informal care givers and patients;

Multi-channel and multi-actor interaction and exchange of knowledge in integrated care settings, across digital collaborative platforms;

 ………………………………….

Expected impact:

 Strengthened evidence base on health outcomes, quality of life and care efficiency gains from the use of ICT in integrated care.

Improved cooperation and secure information exchange among the actors involved in health, social and informal care services.

 Improved interaction between patients and their careers, and more active participation of patients and their relatives or other informal care givers in care processes.

Reinforced medical knowledge with respect to management of co-morbidities.

…………………………………

Type of action: Research & Innovation Actions

ÖRNEK

ÇAĞRILAR

Leadership in Enabling and Industrial

Technologies (LEIT)

CALL for EeB – ENERGY-EFFICIENT

BUILDINGS (page 92)

 EeB 1 – 2014: Materials for building envelope (page 93)

Deadline Date: 2014-03-20, Call Web Site

Industrial Leadership- LEIT

Energy-efficient Buildings

EeB 1 – 2014: Materials for building envelope

Specific Challange: When improving the level of energy performance of buildings in operation, embodied energy in materials presents an increasingly high percentage of the energy spent in the whole life cycle of a building. The same applies for CO2. Therefore, the development of new sustainable construction materials with lower embodied energy and lower CO2 emissions is needed……………..

Scope: Proposals should address the development of new materials and/or solutions for building envelope components with reduced embodied energy, lower CO2 emissions and improved insulation properties during operation. The new components may also contribute to improve indoor air quality, by limiting VOCs emissions and/or by advanced properties aiming to absorb and biodegrade indoor contaminants. The proposed solutions should go well beyond the state of the art and take into account the final performance properties of the new materials and of the respective building components…………………..

Expected impact: Compared to state of the art materials and components, the newly developed materials should bring:

 Reduction by at least 30% of the embodied energy and CO

2

 Improvement by at least 20% of insulation properties; at component level;

 Reduction by at least 15% of the total costs compared to existing solutions;

 Demonstration of at least a 5% reduction of the energy spent during the whole life cycle of a building;

 Improvement of the quality of information from product manufacturers to facilitate better decision making;

 Strengthening of the competitiveness of the European construction sector in the field of “green” construction technologies.

Type of action: Innovation Actions.

Önerilerimiz

Profil

Hakemlik

Linkedin

Kısa Özgeçmiş

Avrupa ’ daki paydaşlarla iletişim

İlginizi Çekebilecek Etkinlikler

The Fourth International Conference on

Digital Information and Communication

Technology and its Applications

(DICTAP2014) http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=eve nts&eventcode=D36D0972-970E-9D3E-

2ABE0EA57266B878

6-8 May 2014,

Bangkok,

Thailand

The International Conference on Digital

Information, Networking, and Wireless

Communications (DINWC2) http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=eve nts&eventcode=1BD268D7-EBFD-0425-

6200F52E11379FE1

24-26 June

2014, Ostrava,

Czech Republic

The 2014 International Conference on High

Performance Computing & Simulation -

HPCS 2014 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=eve nts&eventcode=2798C354-F654-58E5-

F688F5509C666265

21-25 July

2014, Bologna

(Italy)

MVML 2014 - International Conference on

Machine Vision and Machine Learning http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=eve nts&eventcode=07795056-FF25-7DA5-

7041B21B79EE5B01

14-15 August

2014, Prague,

Czech Republic

ICMEM 2014 - 3rd International

Conference on Mechanical Engineering and

Mechatronics http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=eve nts&eventcode=0785BAA1-A958-F0FE-

FE11945971B75800

14-15 August

2014, Prague,

Czech Republic

PROJE HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN KONULAR

Tek Kural Seti

etc.

AB Finansal

Düzenlemeleri

Özel Katılım

Kuralları

H2020 araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin hepsini kapsayan,

İhtiyaç duyulduğunda değişime açık

Katılım Kuralları

Minimum Koşul

Standard İşbirliği Projeleri:

Farklı üye ülkelerde ve/veya Asosye ülkelerden en az 3 yasal kurum/kuruluş;

ERC, KOBİ Aracı, Co-fund, Koordinasyon ve Destek

Faaliyetleri, Eğitim ve Hareketlilik Faaliyetleri:

Üye ülkelerden ve/veya Asosye ülkelerden en az 1 yasal kurum/kuruluş;

*** Ek Koşullar :

Çağrı Programında belirtilmiştir.

Proje Başvurusunda;

PIC numarasının kullanımı

Daha basit fakat daha katı sayfa limitleri

Daha fazla 2-aşamalı proje başvurusu

KOBİler için öz-denetim

Proje Hazırlığında Önemli Noktalar

 Mümkün olduğunca erken başlamak ( 4 hafta- uykusuz geçse dahi- iyi bir proje için yeterli değil!)

 Projenin oluşturulması için bir takvim yapılması ve bunun diğer ortaklar ile paylaşılması

 Hangi ortaktan hangi bilgilerin isteneceğinin belirlenmesi

 Görevlerin diğer ortaklar arasında paylaştırılması ve kesin geri dönüş tarihlerinin belirlenmesi

 Proje önerisinin tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi için de bir zaman planlamasının yapılması

Proje Hazırlığında Önemli Noktalar

Fikri Mülkiyet Hakları…

Potansiyel ortaklarla yazışırken proje fikrinin gizliliğinin belirtilmesi

Araştırma projelerinde, bütün ortaklar arasında «gizililik anlaşmasının» imzalanması

Proje önerisi ile ilgili patent haklarının belirlenmesi

Projenin Başarısı İçin

 R&I, Inovasyon ve KOBİ faaliyetlerinin değerlendirme kriterleri

Mükemmelliyet

Çığır açıcı disiplinler arası işbirliği

Etki

Çağrı programlarında belirtilen beklenen etki

Innovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni bilginin entegrasyonu

Uygulamanın kalitesi ve verimliliği

İş planının verimliliği ve tutarlılığı

Katılımların deneyimleri ve tamamlayıcılığı

Projenin Başarısı İçin

FP7’da olduğu gibi;

Her kriter 5 üzerinden değerlendirilir;

Herbirinden en az 3 almak gerekir;

Toplam eşik değeri 10’dur.

FP7’dan farklı olarak, Innovasyon Faaliyetleri ve

KOBİ Aracı için;

Etki kriterinin ağırlığı 1.5’dir.

Projelerin skorları eşit olduğunda etki kısmı göz önüne alınır.

Projenin Başarısı İçin

Başarılı bir proje önerisi için;

1)

2)

3)

Çağrı programındaki boşlukları doldurabilecek fikirler

KOBİ Bütçesi

Çalışacak kişiler arasındaki cinsiyet dengesi

4)

Diğer faktörler (AB amaçları, H2020 için daha geniş etki alanı vb.)

ÇERÇEVE PROGRAMLARINDAN

DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI

En Sık Yapılan Hatalar

 Sağlık ve Marie-Curie alanında hakemlik yapan Sn. Gülderen Yanıkkaya Demirel:

Bütçe, adam/ay hesaplamalarında yanlışlıklar,

Uzun ve gereksiz detay içeren açıklamalar,

Belirtilen formata uygun olmayan proje sunumları,

Çağrı ile uyumsuz proje sunumları.

 KOBİ ve Enerji alanında hakemlik yapan Sn. Sibel Özdoğan:

Çağrı çok iyi okunmalı. Çağrının amacı, kapsamı ve teknik, yapısal, bütçe, konsorsiyum vd. gerek şartları %100 yerine gelecek şekilde proje yazılmalı. Yürütücü deneyimli ve birikimli olmalı. Her katılımcının yeri, yapacağı iş, alacağı para tanımlı ve proje amacı, süreci ve hedefleriyle uyumlu olmalı.

Bence gruplar açılacak çağrıları dikkatle irdelemeli, hangi çağrıyı hedeflerlerse şansları olabileceğini tartmalı, bu çerçevede tamamen objektif kriterlerle gerekli konsorsiyumu oluşturmalı, teklifin yazılımına gerekli özeni ve zamanı tanımalıdır.

 Gıda alanında hekemlik yapan Sn. Hayriye İbrikçi:

Söz konusu olan tematik alanın tam anlaşılamamış ve dolayısıyla proje çerçevesinin iyi çizilememiş olması, konu çok iyi bilinse de yazımdaki zayıflıklar ve konsorsiyumun iyi oluşturulamaması başta gelen hatalar olarak karşımıza çıktı.

*TUBİTAK:http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=F048301670FB12D9E1BD2F1D62853CEF?ot=5&rt=1&sid=3745&cid=12

180

En Sık Yapılan Hatalar

 ICT alanında hakemlik yapan Sn. Özgür B. Akan:

Bir proje teklifinin ilerici ve yenilikçi olması yalnızca yeterli değildir, özgün değerinin yapılabilirliğinin

(sunulan teknik yöntem, bilimsel mükemmeliyet ve strateji ve ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliği) gözardı edilmeden değerlendirilmesi gereklidir.

 Ulaştırma Alanında hakemlik yapan Sn. Gülay Malkoç:

En yaygın olarak gördüğüm hatalar şunlardı: Pojenin o yıl için yayınlanan Çalışma Programında yer alan çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek şekilde hazırlanmış olmaması, projenin puanlama kriterlerine uygun şekilde yazılmamış olmasından kaynaklananın konsept bozukluğu, ucu açık

çalışmaların deklere edilmesi, proje yürütücü ve ortakların işinin ehli olmaması, adam ay ücretlerin abartılı yazılması, proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması, özellikle yaratıcı olmak hevesiyle fantezilerle dolu, kulağa hoş gelen ama pratiğe dökülmesi çok zor olan gerçekten uzak proje tipleri.

 Marie-Curie alanında hakemlik yapan Sn. Suat Erdoğan:

Proje formatında talep edilen bilgilerin eksik verilmesi, yapılması gereken vurguların iyi yapılamaması, hipotez ve amaçların net bir şekilde sunulamaması, projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince açıklama yapılmaması, projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması, bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir yerden kopyalayıp aynen yapıştırılması gibi hatalar ile karşılaşılmaktadır.

*

TUBİTAK:http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=F048301670FB12D9E1BD2F1D62853CEF?ot=5&rt=1&sid=3745&cid=1

2180

Değerlendirme Sonuç Raporu-1

1-Scientific and/or Technological Excellence (Threshold 3.00/5.00

)

Değerlendirme Sonuç Raporu-2

2- Quality and efficiency of the implementation and the management

(Threshold 3.00/5.00)

Değerlendirme Sonuç Raporu-3

3- Potential impact through the development, dissemination and use of project results (Threshold 3.00/5.00)

FONLAMA SÜRECİ, İDARİ VE FİNANSAL

KONULAR

Fonlanma Süresi: Süreç Hızlandırma-1

Proje Başvuru ile Fonu alma arasındaki süre minimum 8 ay’dan maksimum 12 ay’a

5 ay

Bilimsel aşamada adayları değerlendirme süresi

3 ay

Hibe sözleşmesinin

İmzalanma süresi

Fonlanma süresi: Süreç Hızlandırma-2

Müzakere

«ne olsa daha iyi olurdu?» şeklinde değil «olduğu gibi» değerlendirilir.

Yasal kurum validasyonunu paralel de yürütülebilir.

Islak imzalar yerine elektronik imzalar kullanılabilir.

H2020 Model Hibe Anlaşması:

Tek Doküman

Ana Metin

Özel

Şartlar

Genel

Koşullar

Annex II

Özel

Hükümler

Annexes III

Tek Fonlama Oranı

FP7

Maksimum

Destek Oranları

Araştırma ve

Teknolojik

Geliştirme

Faaliyetleri(*)

Mükemmelliyet

Ağları

50%

75% (**)

İşbirliği

Projeleri (****)

Koordinasyon ve Destek

Faaliyetleri

50%

75% (**)

Demonstrasyo n Faaliyetleri

Diğer

Faaliyetler

50%

100%

100%

100% (***)

(*) Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bilimsel koordinasyonu da içermektedir

(**) Kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, araştırma kurumları ve KOBİler için

(***) Koordinasyon ve Destek faaliyetlerinde dolaylı maaliyetlerin maksimum

%7si fonlanmaktadır ve bu hesaplanırken altyüklenici ve üçüncü kurum giderleri göz önüne alınmaz.

(****) Spesifik gruplar adına yapılan araştırmalar dahil (Örneğin KOBİler yararına araştırma)

 Bir Proje= Bir oran

Sözleşmedeki bütün yararlanıcılar ve bütün kurumlar için.

Çağrı Programında tanımlı:

Araştırma ve Koordinasyon/destek faaliyetlerinin uygun maaliyelerinin 100 % ‘ e kadarı;

Innovasyon faaliyetlerinin ve Co-fund programının maksimum %70 ’ i (Innovasyon faaliyetlerinde-Kar amacı gütmeyen kurumlar için- maksimum %100).

10.04.2020

Her Proje Tipi İçin Tek Dolaylı Maliyet Oranı

20% ?

60% ?

FP7

Gerçek ?

Basitleştirilmiş?

Tek Model:

25 % Sabit Oran

FP7 ve H2020 Toplam ve Dolaylı Maliyet

Hesaplarının Karşılaştırılması

Dolaylı maliyetler, projenin doğrudan maliyet kalemlerinden; personel, seyahat, sarf malzeme ve araç

kalemlerinin %25 ‘inden oluşmaktadır.

FP7 Direk

Giderler

Dolaylı

Masraflar

Toplam

Butce

% EU katkısı EU katkısı

75 / 60 Fonlama 100 60 160 75% € 120

100/25 Fonlama

Direk

Giderler

Dolaylı

Masraflar

Toplam

Bütçe

% EU katkısı EU katkısı

100 25 125 100% € 125

Dolaylı Maliyetlerin Hesaplanması

Dolaylı maliyetler, projenin doğrudan maliyet kalemlerinden; personel, seyahat, sarf malzeme ve araç kalemlerinin %25 ‘inden oluşmaktadır.

Doğrudan Maliyetler

Personel Maaşları

Seyahat Masrafları

Sarf Malzeme

Araç

Taşeronluk Masrafları

TOPLAM

10

25

75

Tutar (bin TL)

20

10

10

Dolaylı Maliyet Hesaplaması: 12,5 (50x0,25)

Projeye Yansıtılabilen Uygun Maliyetler:

Doğrudan Masraflar

Projeye doğrudan atfedilen ve ulusal muhasebe ilkeleri ile hesaplanan masraflar

Personel Masrafları

Seyahat ve Harcırah Masrafları

Ekipman Alımları

Projede tanımlanan sarf malzeme ve araçlar

Metodoloji ve finansal tablo sertifikaları

Konferans Ücretleri

İşletme için faturalanan maliyetler

Projeye Yansıtılabilen Uygun Maliyetler:

Dolaylı Masraflar

Yaralanıcı tarafından direk proje masrafı olarak tanımlanamayan masraflar

Amortisman

Su/elektrik gibi masraflar

Bakım Masrafları

Sigorta

Ofis Malzemeleri

İletişim Masrafları

Posta ve Kargo Masrafları

Personel Maliyetinin Hesaplanması

Hesaplama

Personelin Yılık maliyeti / Toplam Çalışılabilir Saat x Projeye

Harcanan Saat

AB Yıllık Çalışılabilir Saatin Hesaplanması İçin Üç Yöntem Belirlemiştir:

 1720 sabit saat kullanılması

 Sözleşmeli çalışılan saatler ve ek sürelerin toplamından izinler ve raporlu olunan günlerin çıkarılması

 Standart yıllık çalışılan saatlerin sözleşmeli çalışılan saatlerin

%90 ’ ından fazla olması

Projelerin Kontrol ve Denetim Süreçleri

 Proje yararlanıcıları detaylı analizlerden muaftır ve bütçesi 500.000 EURO ve daha yüksek olan projelerde sadece koordinatörün sistematik onayı gereklidir.

 Finansal Rapor: Sadece son ödemelerde AB katkısı yararlanıcı tarafından talep edildiğinde, doğrudan maliyetler ve ortalama personel bütçesi 325.000 Euro ve daha yüksek olanlar sorumludur.

 Komisyon, proje bittikten sonra denetime sadece 2 yıl içerisinde gelebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Husular:

İndirilebilir KDV masraflara doğrudan veya dolaylı olarak dahil edilemez.

Projeler faydalanıcılar için asla kar amaçlı olmamalıdır.

Sonuç olarak;

 7.ÇP’ye göre daha kolay proje yönetim ve raporlaması

 Resmi dokümanlarda daha sade ve anlaşılır bir dil

 Proje kapsamındaki 100 birimlik harcamaların tamamına kadar desteklenmesi

 Ek olarak 25 birimlik dolaylı maliyet katkısı

 Projelerde görev alacak personelin proje kapsamında istihdam edilebilmesi

İletişim Bilgilerimiz

Proje Destek Ofisi (PDO): Ceren Aksoy Güleç, Şölen Serap Kankılıç

ODTÜ Rektörlük 6. Kat

T: 0312 210 41 38 – 210 71 31

E: aceren@metu.edu.tr

– ksolen@metu.edu.tr

F: 0312 210 79 92

Teknokent Proje Ofisi (TPO): Elif Karabacak Ünver

ODTÜ Teknokent İkizler Binası

T: 0312 987 35 00

E: elif.karabacak@odtuteknokent.com.tr

F: 0312 210 17 74

Bilgi Transfer Ofisi (BTO): Berat Kılıç

ODTÜ MATPUM Yanı

T: 0312 210 70 41-42

E: bto@metu.edu.tr

F:0312 210 79 28

TEŞEKKÜR EDERİZ….

Download