AB 7.ÇP Fikirler Özel Program* Ba*lang*ç Düzeyi Ara*t*rma Destekleri

advertisement
TÜBİTAK
Horizon 2020
Bireysel Programlar Oturumu
Aslı VURAL
Ulusal Koordinasyon Ofisi
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
European Research Council (ERC)
Marie Skłodowska-Curie (MRC)
2
European Research Council
TÜBİTAK
Avrupa Ölçeğinde Yeni
Bir Fonlama Modeli
Yeni Bir Kurum :
European Research Council
(2007)
Yeni Bir Program:
7.ÇP Fikirler Özel Programı
Öncül Araştırma
(Frontier Research)
Fikirler Özel Programı
TÜBİTAK
Öncül araştırma ne demektir?
“Today the distinction between 'basic' and 'applied'
research has become blurred, due to the fact that
emerging areas of science and technology often cover
substantial elements of both.
As a result, the term 'frontier research' was coined for
ERC activities since they will be directed towards
fundamental advances at and beyond the 'frontier' of
knowledge.”
Fikirler Özel Programı
TÜBİTAK
Yaklaşım







Her araştırma alanı (sosyal bilimler dahil)
Mükemmeliyet odaklı
Yeni bilgi ve yeni anlayışlar
Yüksek kazanç/ yüksek risk
Özellikle disiplinler arası /çok disiplinli araştırmalar
Yeni ve gelişmekte olan alanlar
Geleneksel olmayan yenilikçi yaklaşımlar/
methodolojiler
ERC Fonlama Araçları
TÜBİTAK
Starting Grant
Consolidator Grant
Genç araştırmacılar
(2-7 yıl önce doktora)
Mak. 2 milyon €
5 yıl boyunca
consolidators
(7-12 yıl önce doktora)
Mak. 2,5 milyon €
5 yıl boyunca
Synergy Grants (pilot)
2 – 4 Baş Araştırmacı
Mak. 15 milyon €
6 yıl
Advanced Grant
Son 10 yıl içerisinde ileri
düzey araştırma
Mak. 3,5 milyon €
5 yıl boyunca
Proof-of-Concept
Araştırma ve pazarlanabilir yenilik arasındaki
boşluğu kapatmak
ERC projesi olanlar için
Mak. 150,000 €
ERC
TÜBİTAK
Araştırmacılara sağlanan bireysel özgürlükler
• Araştırmacının kendi seçtiği konuda kendi seçtiği takım ile
çalışma
• 5 yıl boyunca finansal özerklik
• Ev sahibi kuruluşlarla en iyi çalışma koşullarını müzakere
edebilme
• Avrupa ve dünya çapında en iyi takım üyelerini ve ortakları
projeye davet etme
• Projeyi gerekli durumlarda Avrupa içindeki başka bir kuruma
taşıyabilme (portability of grants)
• ERC etiketi sayesinde görünürlük
• Ek fon alabilme
ERC: Yurtdışından gelecek araştırmacılara özel
TÜBİTAK
Teşvik:
 Türkiye’ye gelecek araştırmacıların “start-up ” etkinlikleri için ek
fon
(Starting için 0,5 m €, Consolidator için 0,75 m €, Advanced
Grant için 1 m €’ya kadar)
Esneklik:





Ev sahibi kurum AB üye ülkesi veya 7.ÇP Asosiye Ülkesi’nde olmalı
Araştırmacı Avrupa dışındaki kurmuyla ilişkisini sürdürebilir
(çalışma zamanın önemli bölümü Avrupa’da geçirilmeli)
Takım üyeleri Avrupa dışında yerleşik olabilir
Araştırmacı Avrupa içinde projesini taşıyabilir
Avrupa’daki bazı üniversiteler araştırmacılar başvuru sırasında
yardımcı olup, araştırmacılara ek fon ve uzun dönemli
profesörlük gibi teşvikler sağlamaktadır
ERC: 6 Yıllık Başarı Hikayesi
TÜBİTAK
 Araştırma camiası tarafından tanındı
 ~3 860 araştırmacı desteklendi; ~43000 başvuru oldu (% 70’i genç
araştırmacılar); 58 farklı milliyet temsil edildi
 29 ülkedeki >500 farklı kurum temsil edildi
 Yüksek rekabet (ortalama başarı oranı %9)
 Desteklenen araştırmacıların %50’si 50 kurumda; “Excellence
attracts excellence”
 Karşılaştırmalı değerlendirme etkisi: Avrupa içi rekabet
 Verimli ve hızlı destek mekanizması
 7 Nobel Ödülü ve 3 Fields Ödülü sahibi
 >10000 makale (2011 yılında her hafta en az bir makale Science ve
Nature’da yayınlandı)
 >7000 PhD öğrencisi ve >9000 post-doc
│9
ERC Çağrılarına Türkiye’den katılım
TÜBİTAK
*
Advanced Grant:
-2013: 1 desteklenen proje (2
m€)*
-2012: 2 proje 2. aşamaya geçti
-2011: -2010: 1 passed 2nd Step
-2008: 1 proje desteklendi ve
İsviçre2ye transfer edildi.
*Değerlendirme devam ediyor. Resmi olmayan veriler
Starting & Consolidator Grant:
-2013: 2 desteklenen proje (3,25 m €)
4 proje 2. aşamaya geçti*
-2012: 2 desteklenen proje (3.5 m €)
6 proje 2. aşamaya geçti
-2011: 2 proje 2. aşamaya geçti
-2010: 1 proje 2. aşamaya geçti
*
ERC Projeslerinin Ülkelere göre Dağılımı
TÜBİTAK
2007-2012 Starting Grant ve Advanced Grant
*) Host institution refers to the organisation with which the first grant agreement was signed│ 11
ERC Fonlama Mekanizmaları
ERC Fonlama Mekanizmaları
TÜBİTAK
Kim Başvurabilir? Genel Kurallar
1. Baş araştırmacı (Principle Investigator)
• Milliyet / yaş/ şu anki çalışma yeri önemli değil
2. Ev sahibi kurum (Host organisation)
• AB üye ve Asosiye ülkelerinde kurulu olmalı
3. Öncül Araştırma Projesi
• Tüm bilim dalları (sosyal bilimler dahil, araştırmacı
güdümlü)
• Çok disiplinli projeler önemli
ERC – Starting/Consolidator Grant
TÜBİTAK
Baş araştırmacı adayının özellikleri nelerdir?
 Çağrı yayınlanma tarihinden 2-7 / 7-12 yıl önce PhD
 Araştırmada bağımsızlığını kazanmış ve belirli bir olgunluğa
ulaşmış olmalı
 PhD danışmanından bağımsız en az bir/birkaç önemli
makale
 Erken başarılar ve “Track record”
 Önemli uluslararası, çok disiplinli “peer reviewed”
bilimsel dergilerde yayınlar
 Ödüller, uluslararası konferanslar, patentler vb.
 Baş araştırmacı proje için ayırdığı zamanın en az %50
olması, Türkiye’de geçirilen zamanın da en az %50 olması
beklenmekte
ERC – Advanced Grant
TÜBİTAK
Baş araştırmacı adayının özellikleri nelerdir?

Track-record of significant research achievements in the
last 10 years

Exceptional leaders and mentors

10 publications as senior author in major scientific
journals

5 granted patents

10 invited presentations at international conferences

3 international conferences where Principal Investigator
was an organiser

International prizes/awards

Baş araştırmacı proje için ayırdığı zamanın en az %30
olması, Türkiye’de geçirilen zamanın da en az %50 olması
beklenmekte
ERC – Fon Miktarı
TÜBİTAK
Starting Grant
Fon
Miktarı
(mak. m
€)
Ek fon
(mak. m €)
Süre
(yıl)
1,5
0,5
5
Consolidator
Grant
Advanced Grant
2
0,75
5
2,5
1
5
Synergy Grant
15
-
6
Desteklenme oranı %100
Proje bütçesinin %20’si dolaylı masraflar için ayrılır
ERC – Analizler Starting Grant
TÜBİTAK
Baş araştırmacı adayının özellikleri nelerdir?
Yayın – Atıf Grafiği
PE3: Condensed Matter Physics
Konstantin
Novoselov
Mete
Atatüre
ERC: Analizler
TÜBİTAK
James
Heckman
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
Türkiye’nin Gruru iki araştırma
Mehmet Bayındır - Kerem Pekkan
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
• Halil Mete Soner
– Sabancı Üniversitesi / Swiss
Federal Institute of Technology at
Zurich
– Mathematical methods for financial
risk management
– ERC-2008-AdG
• Ataç İmamoğlu
– Swiss Federal Institute of Technology
at Zurich
– Quantum optics using
nanostructures: from many-body
physics to quantum information
processing
– ERC-2008-AdG
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
• Mete Atatüre
– University of Cambridge
– Plasmonic cavity quantum
electrodynamics with diamondbased quantum systems
– ERC-2007-StG
• Armağan Koçer
– University of Groningen
– What is the molecular mechanism
of mechano-sensation? Mechanosensitive channel of large
conductance, MscL, as a model
– ERC-2007-StG
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
• Nilüfer Göle
– Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales
– Islam in the Making of a European
Public Sphere
– ERC-2008-AdG
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
Physics and Applications of Graphene
Aged 36, Professor Novoselov, Russian and UK citizen, is one of the
youngest Nobel Prize winners. He received both an ERC grant and now,
together with his colleague Prof. Andre Geim, the Nobel Prize for his
studies of "Graphene", a one-atom-thick crystal with unusual quantum
conductive properties. It is tipped for a number of future applications in
electronics and photonics.
“That science should be fun, and you don’t always need to do expensive
multi-million dollar experiments to be on the cutting edge of research.”
Proje: Graphene
Baş Araştırmacı: Konstantin Novoselov
Çağrı: ERC-2007-StG
Alan: Fen Bilimleri ve Mühendislik
Ev Sahibi Kurum: Manchester Üniversitesi, UK
Milliyet: Rusya ve İngiltere
Bütçe: 1 775 044 €
Aytıntılı Bilgi:
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
Grafin Nedir?
Karbon atomunun iki boyutlu bal peteği örgülü
yapılarından birdir. Çelikten 100 kat güçlü, bakırdan
daha iyi ısı ve elektriği ileten, saydam bir malzeme
Grafin Uygulama Alanları nedir?
Elektronik ve fotonik, transistörler, saydam geçirgen
yüzeyler (bilgisayar ekranı gibi), güneş hücreleri,
dokunmatik ekranlar
Yeni bir araştırma alanının doğuşu:
– Konstantin Novoselov ve Andre Geim
– 2004 Science makalesi (Novoselov KS, et al., "Electric field effect in thin
carbon films,") (4401 atıf)
– 2005 Nature makalesi (Novoselov KS, et al., "Two-dimensional gas of
massless Dirac fermions in graphene,”). (3051 atıf)
– 2008 Novoselov’un 5 yıllık European Research Council Starting Grant
projesinin başlaması (1.78 milyon €)
– 2010 Nobel Fizik Ödülü (Novoselov ve Geim)
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
The Power of Quantum Computers
Quantum computing promises to add subtle grey shades to the black-andwhite logic of today’s digital computers, replacing the binary strings of ‘0’s
and ‘1’s now used to encode data with the unit of quantum information
known as a ‘qubit’.
Starting Grant recipient Julia Kempe, a highly qualified international
researcher now working in Israel, will bring a similarly sophisticated mix of
physics and mathematics to the study of phenomena that will provide
unprecedented problem-solving powers to the IT tools of the future.
Proje: QUCO
Baş Araştırmacı: Julia Kempe
Çağrı: ERC-2007-StG
Alan: Fen Bilimleri ve Mühendislik
Ev Sahibi Kurum: Tel Aviv Üniversitesi, Il
Milliyet: Almanya
Bütçe: 744 000 €
Aytıntılı Bilgi: www.cs.tau.ac.il/~kempe/
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
Mothers, Grandmothers and the Evolution of
Prolonged Lifespan in Humans
While most animals die soon after losing the ability to reproduce, the
human lifespan continues for many more years. The reason behind this
apparent evolutionary oddity may be that the survival of women allows
them to devote more effort to helping adult offspring produce a further
generation — which could be the most efficient strategy for success.
With the support of an ERC Starting Grant, Finnish zoologist Virpi Lummaa
aims to prove that caring grandmothers are drivers of genetic continuity
and proliferation
Proje: HUMAN LIFESPAN
Baş Araştırmacı: Vipri Lumma
Çağrı: ERC-2007-StG
Alan: Yaşam Bilimleri
Ev Sahibi Kurum: Sheffield Üniversitesi, UK
Milliyet: Finlandiya
Bütçe: 1 143 824 €
Aytıntılı Bilgi: www.huli.group.shef.ac.uk/virpipersonal.html
Başarılı Proje Örnekleri
TÜBİTAK
Tarski’s Revolution: a New History
The concept of truth plays a central role in our cognitive lives, and has
been the preoccupation of philosophers since the times of Plato and
Aristotle. In the 1930s, Polish logician Alfred Tarski was the first to express
truth in mathematical terms, but the roots of his work have since
remained largely in the shadows.
An ERC Starting Grant will enable a team headed by Italian Arianna Betti
to explore his revolution in semantics, bringing deserved prominence to
the highly original Eastern European school of thought.
Proje: TRANH
Baş Araştırmacı: Arianna Belti
Çağrı: ERC-2007-StG
Alan: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Ev Sahibi Kurum: VU University Amsterdam, NL
Milliyet: İtalya
Bütçe: 900 000 €
Aytıntılı Bilgi: www.wijsbegeerte.vu.nl/betti
TÜBİTAK
ERC Bilimsel
Değerlendirmeleri ve
Öneriler
ERC Starting Grant
TÜBİTAK
Başvuru Formatı Nedir?
Proje önerisi:
 A: Online (through EPSS)
 B1: extended synopsis (5)+ CV(2)+ track record of
early establisment(2)+ (max. 9 pages)
 B2: Scientific proposal (State of the art and
objectives, Methodology, Resources (incl. project
costs), Ethical Issues (max 15 pages)
 The supporting documentation (destek mektubu,
PhD sertifikası, etik kurul onayı?)
Değerlendirme:
 1. basamak: B1
 2. basamak: Tüm proje önerisi
ERC Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Submission of
full proposals
Individual assessment of full proposal
by panel members & referees
Eligibility check
Step 1 (remote) evaluation on the
basis of section 1 of proposal* by
panel members
AdG :
2nd Panel meeting
1st Panel meeting
Proposals
passing to step 2
Proposals
selected for funding
StG: 2nd Panel
meeting incl.
interviews of
applicants
ERC – Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1.
Research project
•
•
•
Ground-breaking nature and potential impact of the research
project
•
To what extent does the proposed research address important
challenges?
•
To what extent are the objectives ambitious and beyond the
state of the art (e.g. novel concepts and approaches or
development across disciplines)?
•
How much is the proposed research high risk/high gain?
Scientific Approach
•
To what extent is the outlined scientific approach feasible
•
To what extent is the proposed research methodology
appropriate to achieve the goals of the project
•
To what extent does the proposal involve the development of
novel methodology
•
To what extent are the proposed timescales and resources
necessary and properly justified
ERC – Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
2. Principal Investigator
• The PI has demonstrated the ability to propose and
conduct ground-breaking research and his/her
achievements have typically gone beyond the state-ofthe-art.
• The PI provides abundant evidence of creative
independent thinking
• The ERC Grant would contribute significantly to the
establishment and/or further consolidation of the PI's
independence.
• The PI is strongly committed to the project and
demonstrates the willingness to devote a significant
amount of time to the project
ERC: Yeni Puanlama Sistemi
TÜBİTAK
End of Step 1:
A. Proposal is of sufficient quality to pass to Step 2 of the evaluation;
B. Proposal is of high quality but not sufficient to pass to Step 2 of the
evaluation;
C. Proposal is not of sufficient quality to pass to Step 2 of the evaluation.
The applicant may also be subject to resubmission limitations in the
next call
End of Step 2:
A. Proposal fully meets the ERC's excellence criterion and is recommended
for funding if sufficient funds are available;
B. Proposal meets some but not all elements of the ERC's excellence
criterion and will not be funded.
│ 33
Önemli Notlar
TÜBİTAK
• Birinci aşama değerlendirmede
panel üyeleri sadece B1’i okurlar. Bu
yüzden B1’deki proje özetinin panel
üyelerini ikna edebilmesi
gerekmektedir.
• Ama B1 ve B2’de tekrardan
kaçınılmalıdır.
Synopsis – B1
Abstract
Full size – B2
Önemli Notlar
TÜBİTAK
Baş Araştırmacı Kriteri için - 1
 Sell yourself (but be honest)!
 Don’t refer to yourself as “Dr. Smith” or “the PI” (I,
myself, my career)
 Make sure you address the full requirements of the
track record, and consider what makes you stand out
 Clarify specific points to strengthen your application
and give additional relevant details
 Explain anything that is specific to your country
 The evaluators will review the PI on the basis of their
experience and information the PI provides on the
application form! (Don’t rely on embeded documents)
 If you refer to journal impact factors, state which one
you are using
Önemli Notlar
TÜBİTAK
Baş Araştırmacı Kriteri için - 2
 If you have experienced professional mobility, link
this to the improvement of your career
perspectives: where did you go and why?
 If you have not been very mobile, highlight your
international collaborations and your short stays
abroad: these also count!
 finish with a personal statement indicating that
you are at the right point of your career to
undertake this step forward
Önemli Notlar
Araştırma Projesi Kriteri için - 1
TÜBİTAK
 Consider what excites you about the research and
convey this in your application
 Think about your audience and remember to explain
specific terminology
 Explain how the research will open new horizons or
opportunities
 Provide a clear, concise work-plan which gives details
of the intermediate goals
 Explain what each team member is doing (and their
background/ recruitment profile)
 Highlight any intermediate stages where you may need
to adjust your project planning
 Clearly explain how you will manage and disseminate
your project
 Justify the resources you need for your research
proposal and ensure the resources are appropriate.
Önemli Notlar
Araştırma Projesi Kriteri için – 2











TÜBİTAK
Reserve enough time for preparation
Define your strategy
Demonstrate impact of the study
Pay attention to societal needs: is the project timely?
Focus on results
Educate the evaluator (with facts, figures and tables)
Important or exciting questions
Clear ideas for experiments
Combine methods -> new approaches
Reading by colleagues
Remember that the application must not only convince
researchers that are expert in your field but also in
adjacent areas
Önemli Notlar
Araştırma Projesi Kriteri için – 3
TÜBİTAK
 Be more technical and go into more
detail. However, try to formulate your idea
and strategy so that is clear to experts
and non-experts alike
 Explain methodology in detail and justify
(8 pages suggessted)
 Include Gantt Diagram, pert chart,
 Adjustments to the project planning (risk
assessment / contingency plan)
 If you use explanatory diagrams, be sure
they are easy to understand and readable
Önemli Notlar
TÜBİTAK
Araştırma Projesi Kriteri için - 4
 Brainstorming exercise: what do you think the evaluators will
be looking for in each sub-section?
 Make the proposal look nice, well structured and logically
organised (informative title, well-defined acronyms, each bit of
information under the right heading); make the reviewer’s job
easier
 Do not be extremely modest, but neither boastful, take a
“realistic” approach
 Use the pages effectively by clarifying points that strengthen
your application
 Most evaluators are generalists and will review the application
strictly on the basis of the information you provide
 Choose carefully your panel and panel descriptors
 Adventurous projects (1/3) but feasible (2/3)
Önemli Notlar
TÜBİTAK
Araştırma Projesi Kriteri için - 4
 Personel costs must be actually incurred (actual costs) –
time sheets
 If you plan to include personnel costs, match the profile of
the human resources to the needs of the project (PI, postdocs, early stage researchers, technicians)
 Take into account the minimum % of your dedicated time
when calculating your salary (50%)
 Bear in mind that the ERC does not want to provide host
institutions with infrastructure
 Only equipment purchased for the purpose of carrying out
the project can be charged as direct costs. To be eligible,
a cost must be determined according to the beneficiary's
usual accounting practice and depreciation system for
durable equipment
H2020: ERC taslak çağrı takvimi
TÜBİTAK
2014
1.Çeyrek
2.Çeyrek
3.Çeyrek
4.Çeyrek
StG
CoG
AdG
SyG açılmayacak.
TÜBİTAK
TÜBİTAK’ın Destekleri
Ulusal ERC Stratejisi
• Hedef araştırmacıların belirlenmesi (Türkiye, AB, AB
dışı)
• Düzenli ve kaliteli bilgi akışı
• Üniversitelerin AB /Proje ofisleri ile işbirliği
• Araştırmacılara bire bir destek
• Araştırmacılar ve üniversiteler arasında iyi uygulama
örneklerinin paylaşılması
• Yeni destek ve teşvik mekanizmalarının tasarımı
Proje Döngüsü
ProjeÖnerisi
Proje bitişi
Proje
Proje Önerisi Hazırlığı - 1
• ERC ile Türk araştırmacılar arasında bir bilgi
köprüsü olmak
• Geçmişte fonlanan projeler ve araştırmacılar
hakkında bilgi
• Proje yazımı konusunda püf noktaları
• Proje önerisi yazım takvimi
• Support for budget planning
• Pre-evaluation of proposals (non-scientific,
technical)
During Proposal Preparation - 2
• Information about evalution panels
• Special analyses (profiles of ERC funded
researchers, evaluation summary reports)
• Guidance on using Electronic Proposal
Submission Service (EPSS)
• Sharing the experience of ERC grant holders
• Guidance on interviews for Starting Grant and
Consolidator Grant
During the Lifetime of Project
• Guidance on the preparation of Grant
Agreement
• Support for Intellectual Property Rights
• Guidance on project reports (financial and
scientific)
• Support for legal and financial issues (VAT
exemption, audit certificate)
After the Project Finalised
• Guidance for audits (if necessary)
• Learning from your experiences
Teşekkürler
Aslı VURAL
ERC Ulusal İrtibat Noktası
TÜBİTAK 7.ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi
T: +90 312 468 5300 / 2468
E: ncpideas@tubitak.gov.tr
URL: www.fp7.org.tr/ideas
Some Useful Documents
TÜBİTAK
• Examples of some striking ERC projects
• http://erc.europa.eu/pdf/PROJECTS-EN-LD.pdf
•
•
•
•
•
Links:
http://erc.europa.eu/
www.fp7.org.tr/ideas
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/
http://cordis.europa.eu/projects
TÜBİTAK
Horizon 2020
Marie Sklodowska Curie
Araştırma Programları ve Bursları
30.09.2013 Gaziantep Üniversitesi
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
 Marie Skłodowska Curie Terminolojisi
 Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve
Bursları
 Bireysel Araştırma Bursları
 Kurumsal Araştırma Destekleri
 Proje Önerisi Hazırlık Süreci
 Başarılı Proje Önerisi Hazırlama Önerileri
 Hakemlik Başvurusu
 EURAXESS
53
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları
Marie Curie Terminolojisi
AB Üye
Ülkeler (28) +
Asosiye
Ülkeler (13)
Üniversite
Sanayi
Kurumu
Araştırma
Merk.
Uluslararası
Dolaşım
Mobilite
koşulu
Yaşam
Giderleri
Araştırmacı
Deneyim
Seviyesi
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
TÜBİTAK
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları
•
•
•
•
TÜBİTAK
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki
insan potansiyelini güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
Individual Fellowships
(IF)
Innovative Training
Networks (ITN)
(Bireysel Burslar)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
• Uluslararası dolaşım
hedefler
• Deneyim şartı var,
yaş sınırı yok
• Her alana açık çağrı
• Araştırma eğitim
ağı kurarak
başlangıç
seviyesindeki
araştırmacıları
eğitmeyi hedefler
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
Çağrı açılış:
2013 Aralık
Çağrı kapanış:
2014 İlkbahar
Research and
Innovation Staff
Exchange (RISE)
(Araştırma ve Yenilikçilik
Değişim Programı)
• Personel değişimi:
Akademi-sanayi
arasında -Avrupa içi
Akademi-akademi
arasında -Avrupa
dışı
Çağrı açılış:
2014 Sonbahar
Çağrı kapanış:
2015 İlkbahar
COFUND
(Burs Programlarına Ek
Destek)
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %40
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları
• PhD burs programları
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa İçi Dolaşım Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
12-24 ay süreli ile
1
araştırmacı
+
1
kurum
Kariyere Yeniden
Başlangıç Paneli
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
12-24 ay süre ile
1
araştırmacı
+
1
kurum
Avrupa’ya Entegrasyon
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Individual Fellowships (IF)
TÜBİTAK
Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu
Deneyimli Araştırmacı
Individual Fellowships
(IF)
(Bireysel Burslar)
• Uluslararası dolaşım hedefler
• Deneyim şartı var, yaş sınırı
yok
• Her alana açık çağrı
12-24 ay süre ile
+
12 ay zorunlu geri dönüş
1
araştırmacı
+
1 AB içi + 1 AB
dışı kurum
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
TÜBİTAK
Aynı Hedef Giden 3 Farklı Yol
Innovative Training
Networks (ITN)
(Yenilikçi Eğitim Ağları)
• Proje ortağı kuruluşlardaki
kariyerinin başlangıcındaki
araştırmacılara (yüksek
lisans, doktora öğrencileri
gibi) diğer ortakların
ülkelerinde eğitilmek üzere
burs imkanı sunmayı hedefler
Çağrı açılış: 2013 Aralık
Çağrı kapanış: 2014 İlkbahar
1. European Training Networks (ETN)
2. European Industrial Doctorates (EID)
3. European Joint Doctorates (EJD)
European Training Networks (ETN)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
Diğer Kuruluşlar
en az 3 farklı ülkeden 3
farklı kuruluş bir araya
gelmeli
• En az 1 ortak diğer kuruluşlar arasından seçilmeli (tercihen
sanayi kuruluşu)
• Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor
• Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz
• Aynı ülke içerisinde bulunan ortaklar, toplam proje
bütçesinin %40’ından fazlasını alamaz
European Industrial Doctorates (EID)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
Diğer Kuruluşlar
her iki türden farklı
ülkelerde bulunan
en az bir kuruluş
bir araya gelmeli
( 2 farklı kuruluş yeterli)
• Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor
• En az 1 sanayi kuruluşu
• Sadece iki ortaktan oluşan projelerde, projenin büyüklüğü
180 adam/ay’dan fazla olamaz
• Ortaklardan en az bir tanesi geçerli doktora derecesi
vermeye ehil olmalıdır
• ETN’de bahsedilen %40 bütçe kuralı EID için geçerli değil
European Joint Doctorates (EJD)
TÜBİTAK
Akademik Kuruluşlar
VE
en az 3 farklı ülkeden 3
farklı kuruluş bir araya
gelmeli
Diğer Kuruluşlar
• Proje ortaklarının sayısı için azami bir sınır bulunmuyor
• Ortaklardan en az üç tanesi geçerli doktora derecesi
vermeye ehil olmalıdır
• Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz
Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
TÜBİTAK
RISE
Research and
Innovation Staff
Exchange
Araştırma ve Yenilikçilik
Değişim Programı
• Uluslararası ve sektörler arası
dolaşım amacıyla araştırma
personelinin kurumlar arasında
değişimi yoluyla bilgi transferini
hedefler.
• En az 3 ortak bir araya gelmelidir. Bu
ortaklardan en az 2 tanesi AB
Üye/Asosiye ülkesi olmalıdır.
• Ortaklar aynı sektördense (örneğin
hepsi akademik kuruluşsa)
ülkelerden en az bir tanesi Avrupa
dışından olmalı.
* İlk RISE çağrısının 2014 yılı içerisinde açılıp kapanması beklenmektedir.
63
RISE: Akademi – Sanayi Arasında
TÜBİTAK
R
E
- Her seviyede personel değişimi yapılabilir (başlangıç seviyesinde ya da
deneyimli araştırma personeli ya da idari/teknik personel)
I
- Personel değişimleri Avrupa içerisindeki ülkelerle yapılmak
isteniyorsa akademik kuruluşlar – diğer kuruluşlar arasında
olmalıdır. Avrupa dışındaki ülkelerle işbirlikleri içinse akademi –
diğer kuruluşlar ya da akademi-akademi arasında olabilir.
S
- En az 6 aydır kurumda çalışan araştırmacılar 1-12 ay arasında
değişimlere katılabilirler. Araştırmacılar dolaşımın ardından
döndükleri kuruma bilgi ve teknoloji transferi sağlamalıdır.
- Proje süresi 4 yıl olmalıdır. Proje büyüklüğü toplamda 540 adam.ay ı
geçmemelidir. Belirli bir araştırmacı en fazla parçalı/ bütün bir 12 ay
dolaşım yapabilir.
64
Burs Programlarına Ek Destek-COFUND
TÜBİTAK
Burs Veren Kuruluşlar
COFUND
(Burs Programlarına
Ek Destek)
• Mevcut ya da yeni
açılacak burs
programlarına %40
oranında ek destek
• Post-doc burs
programları
• PhD burs programları
Doktora
Sonrası
Doktora
Öğrencisi
Bursiyerlerin Uluslararası Dolaşımı
Çağrı açılış:
2014 ilkbahar
Çağrı kapanış:
2014 sonbahar
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Proje Önerisi Hazırlık Süreci
TÜBİTAK
Her adımda destek:
ncpmobility@tubitak.gov.tr
Proje Fikri
Uygun
Konsorsiyum
Başvuru
Dokümanları
B Bölümü
A Formları
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları
Başarılı Proje Önerisi Hazırlama Önerileri
• Proje konusu/fikri
• Konsorsiyum
• Detaylı Proje Önerisi
• Proje ön değerlendirme - genel
• Değerlendirme Kriterleri – bilimsel
• Değerlendirme Sonuç Raporları
• Zaman planlaması
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
TÜBİTAK
Proje Değerlendirme Kriterleri - MSCA
TÜBİTAK
Excellence /
Mükemmeliyet
Projenin bilimsel kalitesi
Yenilikçi yönleri
Araştırmanın kredibilitesi
(varsa inter-multi disipliner
olma özelliği)
Araştırma hedeflerinin bilgi
transferi ve araştırmacının
kariyer gelişimi için eğitimi
açısından kalitesi, açıklığı
Ev sahibi kuruluşun kalitesi
Impact /
Etki
Implementation /
Yürütme
Araştırma ve yenilikçilikle ilgili
İş planının etkinliği ve tutarlılığı
insan kaynağının, yeteneğinin ve
çalışma koşullarının gelişimi
Görevlerin ve kaynakların
dağılımındaki uyum
Araştırmacıların potansiyelinin
ortaya çıkarılması ve yeni kariyer
perspektiflerinin keşfedilmesi
İletişim ve çıktı dağılımı için
alınacak önlemlerin etkinliği
Kalite yönetimi ve risk yönetimi
dahil projenin yönetim yapısının
ve sürecinin uygunluğu
Kurumsal çevrenin uygunluğu
(altyapı ve yönetimsel kapasite)
68
Horizon 2020’de Proje Değerlendirme
TÜBİTAK
Hakemlik Başvurusu
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Uluslararası Dolaşım
TÜBİTAK
EURAXESS
İletişim: ncpmobility@tubitak.gov.tr
Sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçin
TÜBİTAK
ncpmobility@tubitak.gov.tr
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 427 23 02
Faks: +90 312 427 40 24
E-posta: info@fp7.org.tr
Web: www.fp7.org.tr
Twitter: @AB_7CP_UKO
71
Download