İzle

advertisement
RELATIVE CLAUSES
Sıfat cümleleri
“İki cümleyi birleştirme”
• I met a boy.
“Bir çocukla tanıştım.”
• The boy can speak three languages.
He can speak three languages.
“Çocuk üç dil konuşabilir.”
Üç dil konuşabilen bir çocukla tanıştım.
İki cümledeki ortak öğe bulunur. Ortak olan bu öğe KİŞİ
ise yerine WHO, NESNE veya HAYVAN ise yerine WHICH
yazılır. Cümlenin diğer kısımlarıyla beraber birinci ortak öğenin
peşine eklenir.
• I met a boy.
• The boy can speak three languages.
He can speak three languages.
Bu iki cümledeki ortak öğeler; birinci cümlede a boy ile ikinci
cümlede the boy / he
ortak öğe KİŞİ olduğu için peşine WHO yazar ve ikinci cümlenin
kalan kısmını ekleriz.
I met a boy WHO can speak three languages.
• I know a man.
• The man repairs the cars.
He repairs the cars.
Ortak öğeler birinci cümlede A MAN
İkinci cümlede THE MAN / HE
Ortak öğe İNSAN olduğu için 1.öğeden sonra WHO
yazarız. Diğer cümledeki ortak öğeyi (the man / he)
kaldırırız. Ancak cümlenin devamını ekleriz.
I know a man who repairs the cars.
“Araba tamir eden bir adam tanıyorum.”
• The cat lives in the street. “Kedi sokakta yaşıyor.”
• The cat is eating the liver. “Kedi ciğeri yiyor.”
It is eating the liver. “ O ciğeri yiyor.”
Ortak öğeler birinci cümlede the cat
İkinci cümlede the cat / it
Ortak öğe HAYVAN olduğu için 1.öğeden sonra
WHICH yazarız. Diğer cümledeki ortak öğeyi (the cat /
it) kaldırırız. Ancak cümlenin devamını ekleriz.
The cat WHICH is eating the liver lives in the street.
“Ciğeri yiyen kedi sokakta yaşıyor.”
• I saw the girl.
• The girl stole the bag.
She stole the bag.
“Kızı gördüm.”
“Kız çantayı çaldı.”
“ O çantayı çaldı.”
Ortak öğeler birinci cümlede the girl
İkinci cümlede the girl / She
Ortak öğe İNSAN olduğu için 1.öğeden sonra WHO
yazarız. Diğer cümledeki ortak öğeyi (the girl / she)
kaldırırız. Ancak cümlenin devamını ekleriz.
I saw the girl WHO stole the bag.
“Çantayı çalan kızı gördüm.”
The students are happy.
They have got high marks.
“Öğrenciler mutludur.”
“Onlar yüksek nota sahipler.”
Ortak öğeler birinci cümlede the students
İkinci cümlede they
Ortak öğe İNSAN olduğu için 1.öğeden sonra WHO yazarız.
Diğer cümledeki ortak öğeyi (the students / they) kaldırır,
cümlenin devamını ekleriz.
The students WHO have got high marks are happy.
“Yüksek nota sahip olan öğrenciler mutludur.”
The driver was kind.
He took us to the airport.
“Şoför kibardı.”
“bizi hava alanına götürdü.”
Ortak öğeler; birinci cümlede the driver
İkinci cümlede he
Ortak öğe İNSAN olduğu için 1.öğeden sonra WHO
yazarız. Diğer cümledeki ortak öğeyi (the driver / he)
kaldırır, cümlenin devamını ekleriz.
The driver WHO took us to the airport was kind.
“Bizi hava alanına götüren şoför kibardı.”
I feel sorry for the children.
They haven’t got families.
• I feel sorry for the children WHO haven’t
got families.
• “Ailesi olmayan çocuklar”
• “Ailesi olmayan çocuklar için üzülüyorum.”
• What is the name of the person?
• The person lives next door.
• What is the name of the person WHO lives next
door?
• “bitişiğimizde oturan kişi”
• “bitişiğimizde oturan kişinin adı nedir?”
• What is the name of the river?
• It goes through the city.
• What is the name of the river WHICH goes
through the city.
• “şehrin içinden geçen nehir”
• Şehrin içinden geçen nehirin adı nedir?
• A coffee maker is a machine.
• It makes coffee.
• A coffee maker is a machine WHICH makes
coffee.
• “kahve yapan bir makine”
• “Bir kahve hazırlayıcı kahve yapan bir makinedir.”
• The students are happy.
• They have got high marks.
• The students WHO have got high marks are
happy.
• “Yüksek nota sahip olan öğrenciler”
• “Yüksek nota sahip olan öğrenciler mutludur.”
• I know the man.
• He flew the first plane.
• I know the man WHO flew the first plane.
• “ilk uçak kullanan adam”
• “İlk uçak kullanan adamı biliyorum.”
• I avoid going to restaurants.
• They are expensive.
• I avoid going to restaurants WHICH are
expensive.
• “pahalı olan lokantalar”
• “Pahalı olan lokantalara gitmekten kaçınırım.”
Download