ICT w HORIZON 2020

advertisement
Program Horyzont 2020 – możliwości finansowania badań i innowacji
w latach 2014-2020
Warszawa, 02 grudnia 2013
ICT- usytuowanie w
programie Horyzont 2020,
tematyka pierwszych konkursów
Prelegent: Andrzej J. Galik
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
1
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście
Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów:
 Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku,
wszelkie formy innowacji
 Nacisk na wyzwania społeczne
 Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i
rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach
Inna niż dotychczas rola ICT:
• raczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na
istniejących technologiach niż nowych technologii
2
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Fundusze UE (ICT) i ich organizacja
Health 6,1
Cooperation
Ideas
Bio, Food, Agriculture 1,9
7,5
32,4
ICT 9,1
Nano Matrl Production 3,5
Energy 2,3
Environment 1,9
People
Transport
4,2 Capacities
Soc.
– Economy40,6
4,8
Security 1,4
Space 1,4
JRC – 1,8
Euratom – 2,8
3
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Fundusze UE (ICT) i ich organizacja
Health 6,1
Ideas
Bio, Food, Agriculture 1,9
7,5
ICT 9,1
Nano Matrl Production 3,5
Energy 2,3
Environment 1,9
People
Transport 4,2 CapacitiesFuture
Soc. – Economy40,6
4,8
Internet
EERP
Security 1,4
PPP
Space
1,4
(PPP)
0,17
JRC – 1,8 1
Euratom
2,8
Energy–Effective
Buildings
Factories of the Future 1,2
Green Cars 1 + 4 (EIB)
4
Entrepreneurship &
Innovation Programme (EIP)
2,17
Information Communication
Technologies – Policy
Support Programme
(ICT PSP) 0,73
Intelligent Energy Europe
Programme
(IEE)
0,73
0,73
M€
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
HORIZON 2020
Europe 2020 priorities
European Research Area
International cooperation
Shared objectives and principles
ICT
Tackling Societal Challenges
 Health, demographic change and
wellbeing
 Food security, sustainable agriculture
and the bio-based economy
 Secure, clean and efficient energy
 Smart, green and integrated transport
 Climate action, resource efficiency and
raw materials
 Inclusive, innovative and reflective
societies
 Secure Societies
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
EIT
JRC
Simplified access
Creating Industrial Leadership and
Competitive Frameworks
 Leadership in enabling and industrial
technologies
 ICT
 Nanotech., Materials, Manuf. and
Processing
 Biotechnology
 Space
 Access to risk finance
 Innovation in SMEs
ICT
Excellence in the Science Base
 Frontier research (ERC)
 Future and Emerging Technologies (FET)
 Skills and career development (Marie Curie)
 Research infrastructures
ICT
ICT
Common rules, toolkit of funding schemes
5
Nauka z udziałem
społeczeństwa i dla
społeczeństwa
Upowszechn.
doskonałości
i zapewnianie szerszego
uczest.
Dissemination & knowledge transfer
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT Roadmap-based research:
Kontynuacja i konsolidacja
FP7
ARTEMIS JTI
ENIAC JTI
Smart Systems R&D (EPoSS)
H2020
Electronic Components & Systems JTI
Factory of the Future PPP
Future Internet PPP & SME Accelerator
Expansion of use cases
Networking R&D
5G PPP
Photonics R&D
Photonics PPP
Robotics R&D
Robotics PPP
Advanced Computing
Content Technologies and Information Management
6
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 -
ICT WP2014/2015 :
• Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15
w 110 tematach
7
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 -
ICT WP2014/2015 :
•
•
•
•
18 w Excellent science
FET Open (…),
FET Proactive (5),
FET Flagships (2),
Research Infrastructures (10).
8
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Open: fostering novel ideas:
FET Open stanowi 40% ogólnego budżetu FET w Horyzont 2020, jest
całkowicie otwarty na nowe pomysły i technologie.
FET Open obejmuje wszystkie obszary technologiczne i nie ma
wydzielonego budżetu przeznaczonego na ICT.
Konkurs
Proj.
mln€
FETOPEN 1 – 2014: FET-Open reasearch projects.
R&IA
154,0
FETOPEN 2 – 2014: Coordination and support activities
CSA
3,0
FETOPEN 3 – 2015: Coordination and support activities
CSA
3,0
9
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Proactive: nurturing emerging themes and communities:
ICT dotyczy konkretnie jednej z trzech głównych inicjatyw FET Proactive:
“Toward exascale high performance computing”.
Inicjatywa ta realizuje część strategii badawczej High Performance
Computing (HPC) przez partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i zawiera
trzy tematy:.
Konkurs
Proj.
mln€
FETHPC 1 - 2014: HPC Core Technologies, Programming
Environments and Algorithms for Extreme Parallelism and
Extreme Data Applications
R&IA
93,4
FETHPC 2 - 2014: HPC Ecosystem Development
CSA
4
10
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
FET Proactive: nurturing emerging themes and communities:
ICT są również objęte dwoma innymi inicjatywami (skierowane w jednym
zaproszeniu do składania wniosków):
Konkurs
Proj.
mln€
Global Systems Science (GSS)
R&IA
10
Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving
R&IA
15
11
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
Research infrastructures:
Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures
Konkurs
Proj.
mln€
EINFRA 1-2014 – Managing, preserving and computing with
big research data
R&IA
55,0
EINFRA 2-2014 – e-Infrastructure for Open Access
R&IA
13,0
EINFRA 3-2014 – Towards global data e-infrastructures –
Research Data Alliance
R&IA
4,0
EINFRA 4-2014 – Pan-European High Performance
Computing infrastructure and services
R&IA
15,0
EINFRA 5-2015 – Centres of Excellence for computing
applications
R&IA
40,0
12
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 18 w Excellent science
Research infrastructures:
Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures
Konkurs
Proj.
mln€
EINFRA 6-2014 – Network of HPC Competence Centres for
SMEs
CSA
2,0
EINFRA 7-2014 – Provision of core services across einfrastructures
R&IA
6,0
EINFRA 8-2014 - Research and Education Networking –
GÉANT
NO
Funds
EINFRA 9-2015 – e-Infrastructures for virtual research
environments (VRE)
R&IA
42,0
INFRAIA 1-2014/2015: Integrating and opening existing
national and regional research
infrastructures of pan-European interest
R&IA
90,0
13
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 -
ICT WP2014/2015 :
•
•
•
•
Health, demographic change and wellbeing (13),
Secure, clean and efficient energy (8),
Smart, green and integrated transport (7),
Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials (5),
• Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials (6),
• Secure societies – Protecting freedom and security of Europe
and its citizens (6).
45 w Societal challenges
14
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing:
Advancing active and healthy ageing
Konkurs
Proj.
mln€
PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with
ICT: Service robotics within
assisted living environments
R&IA
24,6
PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with
ICT: ICT solutions for
independent living with cognitive impairment
R&IA
10,0
PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with
ICT: Early risk detection and
intervention
R&IA
21,0
15
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing:
Integrated, sustainable, citizen-centred care
Konkurs
Proj.
mln€
PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for
Integrated Care
R&IA
20,0
PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen
engagement and mHealth
R&IA
59,6
PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and
patient empowerment supported by ICT
PCP
15,0
PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and
decision support systems based on predictive computer modelling
used by the patient him or herself
R&IA
20,0
PPI
10,0
R&IA
20,0
PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth
services
PHC 30 – 2015: eHealth Sectoral Inducement Prize
16
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Health, demographic change and wellbeing:
Improving health information, data exploitation and providing an
evidence base for health policies and regulation
Konkurs
Proj.
mln€
PHC 31 – 2015: Digital representation of health data to improve
disease diagnosis and treatment
R&IA
20,0
PHC 35 – 2014: eHealth interoperability
CSA
4,0
HCO 1 – 2014: Innovation Partnership: Support for the European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
CSA
2,0
HCO 2 – 2014: Joint Programming: Coordination Action for the
Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives - the
Challenges and Opportunities of Demographic Change”
CSA
2,0
17
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy:
• ‘Energy Efficiency’ (EE),
• ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE),
• ‘Smart Cities and Communities’ (SCC).
Konkurs
Proj.
mln€
EE 8 – 2014: Public procurement of innovative sustainable energy
solutions, where the scope includes the support to public
authorities in procuring fast-evolving information and
communication technologies such as Green Data Centres
CSA
*2
67,33
EE 11 - New ICT-based solutions for energy efficiency.
R&IA
*2
17,0
18
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy:
• ‘Energy Efficiency’ (EE),
• ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE),
• ‘Smart Cities and Communities’ (SCC).
Konkurs
Proj.
mln€
LCE 7 – 2015: Distribution grid and retail market, where the scope
takes into account the contribution of ICT infrastructure to smart
grids and smart metering.
IA,
CSA
20,0
19
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy:
• ‘Energy Efficiency’ (EE),
• ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE),
• ‘Smart Cities and Communities’ (SCC).
Konkurs
Proj.
mln€
SCC 1 – 2014/2015: Smart Cities and Communities solutions
integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large
scale demonstration - first of the kind) projects
IA
*2
196,5
SCC 2 – 2014: Developing a framework for common, transparent
data collection and performance measurement to allow
comparability and replication between solutions and
best-practice identification
CSA
1,0
SCC 3 – 2015: Development of system standards for smart cities
and communities solutions
CSA
1,0
20
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure, clean and efficient energy:
• ‘Energy Efficiency’ (EE),
• ‘Competitive Low-Carbon Energy’ (LCE),
• ‘Smart Cities and Communities’ (SCC).
Konkurs
Proj.
mln€
SCC 4 – 2014: Establishing networks of public procurers in local
administrations on smart city solutions
SCC 5 – 2014: Establishing a challenge prize competition: Smart
solutions for creating better cities and communities
21
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Smart, green and integrated transport:
• ‘Mobility for Growth’ (MG), which actually constitutes the main call,
• ‘Green vehicles’ (GV),
Konkurs
Proj.
mln€
MG.3.5-2014 Cooperative ITS for safe, congestion-free and
sustainable mobility
R&IA
CSA
19,0
1,0
MG.3.6-2015 Safe and connected automation in road transport
R&IA
CSA
22,0
1,0
MG.5.3-2014 Tackling urban road congestion
R&IA
13,0
MG.6.3-2015 Common communication and navigation platforms
for pan-European logistics applications
R&IA
18,0
MG.7.1-2014 Connectivity and information sharing for intelligent
mobility
R&IA
14,0
MG.7.2-2014 Towards seamless mobility addressing
fragmentation in ITS deployment in Europe
R&IA
14,0
22
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Smart, green and integrated transport:
• ‘Mobility for Growth’ (MG), which actually constitutes the main call,
• ‘Green vehicles’ (GV),
Konkurs
GV.8-2015 Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid, which notably
addresses the integration of the overall cycle of electric
vehicles’ (EV) energy management into a comprehensive EV
battery and ICT-based re-charging system management
23
Proj.
mln€
R&IA
20,0
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials:
• ‘Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials’ (WASTE),
• ‘Water Innovation: Boosting its value for Europe’ (WATER),
Konkurs
Proj.
mln€
IA
44,0
WASTE-2-2014: A systems approach for the reduction, recycling
and reuse of food waste
R&IA
9,0
WASTE-3-2014: Recycling of raw materials from products and
buildings
R&IA
14,5
WASTE-4-2014/2015: Towards near-zero waste at European and
global level
CSA
8,5
IA
IA
39,0
45,0
WASTE-1-2014: Moving towards a circular economy through
industrial symbiosis
WATER-1-2014/2015: Bridging the gap: from innovative water
solutions to market replication
24
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Europe in a changing world - Innovative, inclusive and reflective societies:
• ‘Reflective societies: cultural heritage and European identities’ (REFLECTIVE),
• ‘New forms of innovation’ (INSO).
Konkurs
Proj.
mln€
REFLECTIVE 6 – 2015: Innovation ecosystems of digital cultural
assets
REFLECTIVE 7 – 2014: Advanced 3D modelling for accessing
and understanding European cultural assets
INSO 1 - 2015: Innovation in the public sector by using emerging
ICT technologies
INSO 2 – 2014, 2015: ICT-enabled open government
INSO 9 – 2014: Innovative mobile e-government applications by
SMEs
INSO 8 - 2014: Platform for ICT for Learning and Inclusion
25
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 45 w Societal challenges
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its
citizens:
Konkurs
Proj.
mln€
DS 1 – 2014: Privacy
DS 2 – 2014: Access Control
DS 3 - 2014: The role of ICT in Critical Infrastructure Protection
DS 4 -2015: Secure Information Sharing
DS 5 – 2015: Trust eServices
DS 6 – 2015: Risk management and assurance models
26
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 -
ICT WP2014/2015 :
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
A new generation of components and systems (3),
Advanced Computing (1),
International Cooperation actions (2),
Future Internet (10),
EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced
Content
technologies(3),
and information management (8),
Cyber Infrastructure
Robotics
EU-Japan(2),
Research and Development Cooperation in Net Futures
Microand nano-electronic technologies, Photonics (5),
(4).
ICT Cross-Cutting Activities (4),
Horizontal ICT Innovation actions (4),
Fast track to Innovation – pilot (1),
47 w Industrial leadership
27
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
A new generation of components and systems:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 1 – 2014: Smart Cyber-Physical Systems
56,0
ICT 2 – 2014: Smart System Integration
54,0
ICT 3 – 2014: Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics
(TOLAE) technologies
38,0
Advanced Computing:
Konkurs
Proj.
ICT 4 – 2015: Customised and low power computing
28
mln€
57,0
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
Future Internet:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 5 – 2014: Smart Networks and novel Internet Architectures
24,0
ICT 6 – 2014: Smart optical and wireless network technologies
30,0
ICT 7 – 2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services
73,0
ICT 8 – 2015: Boosting public sector productivity and innovation
through cloud computing services
22,0
ICT 9 – 2014: Tools and Methods for Software Development
25,0
ICT 10 – 2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability
and Social Innovation
37,0
ICT 11 – 2014: FIRE+ (Future Internet Research &
Experimentation)
31,5
ICT 12 – 2015: More experimentation for the Future Internet
18,0
ICT 13 – 2014: Web Entrepreneurship
10,0
ICT 14 – 2014: Advanced 5G Network Infrastructure for the FI
125,0
29
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
Content technologies and information management:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 15 – 2014: Big data Innovation and take-up
50,0
ICT 16 – 2015: Big data - research
39,0
ICT 17 – 2014: Cracking the language barrier
15,0
ICT 18 – 2014: Support the growth of ICT innovative Creative
Industries SMEs
15,0
ICT 19 – 2015: Technologies for creative industries, social media
and convergence
41,0
ICT 20 – 2015: Technologies for better human learning and
teaching
52,0
ICT 21 – 2014: Advanced digital gaming/gamification technologies
17,0
ICT 22 – 2014: Multimodal and Natural computer interaction
31,0
30
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
Robotics:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 23 – 2014: Robotics
74,0
ICT 24 – 2015: Robotics
83,0
Micro- and nano-electronic technologies, Photonics:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 25 – 2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
50,0
ICT 26 – 2014: Photonics KET
47,0
ICT 27 – 2015: Photonics KET
44,0
ICT 28 – 2015: Cross-cutting ICT KETs
56,0
ICT 29 – 2014: Development of novel materials and systems for
OLED lighting
18,0
31
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
ICT Cross-Cutting Activities:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 30 – 2015: Internet of Things and Platforms for Connected
Smart Objects
51,0
ICT 31 – 2014: Human-centric Digital Age
7,0
ICT 32 – 2014: Cybersecurity, Trustworthy ICT
38,0
ICT 33 – 2014: Trans-national co-operation among National
Contact Points
4,0
32
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
Horizontal ICT Innovation actions:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 34 – 2015: Support for access to finance
15,0
ICT 35 – 2014: Innovation and Entrepreneurship Support
7,0
ICT 36 – 2015: Pre-commercial procurement open to all areas of
public interest requiring new ICT solutions
4,0
ICT 37 - 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme
(implemented through the SME instrument)
45,0
Fast track to Innovation – pilot:
Konkurs
Proj.
Fast track to Innovation – ICT topic
mln€
3,0
33
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
International Cooperation actions:
Konkurs
Proj.
mln€
ICT 38 – 2015: International partnership building and support to
dialogues with high income countries
3,0
ICT 39 – 2015: International partnership building in low and middle
income countries
11,0
34
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber
Infrastructure:
Konkurs
Proj.
mln€
EUB 1 – 2015: Cloud Computing, including security aspects
R&IA
1,5
EUB 2 – 2015: High Performance Computing (HPC)
R&IA
2,0
EUB 3 – 2015: Experimental Platforms
R&IA
1,5
35
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
ICT w HORIZON 2020 - 47 w Industrial leadership
EU-Japan Research and Development Cooperation in Net Futures:
Konkurs
Proj.
mln€
EUJ 1 – 2014: Technologies combining big data, internet of things
in the cloud
R&IA
1,5
EUJ 2 – 2014: Optical communications
R&IA
1,5
EUJ 3 – 2014: Access networks for densely located users
R&IA
1,5
EUJ 4 – 2014: Experimentation and development on federated
Japan – EU testbeds
R&IA
1,5
36
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Przydatne adresy
Strona Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Magazyn poświęcony H2020:
http://horizon-magazine.eu/
37
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Dziękuję za uwagę
Pytania?
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Osoby do kontaktu:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
Andrzej J. Galik
andrzej.galik@kpk.gov.pl
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
Aleksandra Ihnatowicz
tel: +4822 828 74 83
fax +4822 828 53 70
e-mail: kpk@kpk.gov.pl
aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl
Jan Lisowski
jan.lisowski@kpk.gov.pl
38
Copyright © KPK PB UE IPPT PAN
Download