Telge Open 2012.pdf - Södertälje basketbollklubb

advertisement
TELGE OPEN
26–28 Oktober Södertälje, SWEDEN
International Youth Tournament for
Boys and Girls born -97 (U16), -98 (U15),
-99 (U14), -00 (U13), -01 (U12).
TOURNAMENT INFORMATION
Tournament dates
The tournament will be played from Friday the 26th of October and
will end in the afternoon Sunday the 28th of October.
Age groups
Boys and Girls born 97 (U16), 98 (U15), 99 (U14), 00 (U13), 01 (U12).
Tournament format
Each agegroup will be divided in groups with 3–5 teams. After the
first round there will be A- and B-finals.
All teams are guaranteed 4 games.
Tournament rules
• All games in U16, U15, U14 and U13 are played 2  12 minutes
effective time.
• All games in U12 will be played 4  6 minutes.
• All players have to play at least 1 whole quarter and no player can
play more than 2 quarters of the first 3 quarters. No substitutions
are allowed during the first 3 quarters.
• All games will be played on high baskets (3.05), expect U12 that
will play on low baskets (2.60)
• 1 timeout per team and half
• Halftime will be 3 minutes
• If the game is even after full time – the game will be settled by
“Sudden Death” with exception for the playoffs that will be played in
3 minutes overtime.
• Teamfouls from 7 fouls, free throws from the 8th foul (no teamfouls
U12).
• Zone defence is only permitted in the age groups U16 and U15.
• In age groups U14 and U13 zone pressure is allowed on the
frontcourt. Halfcourt defence must be man to man.
• Ball size 5 for U12 and girls U13.
• Ball size 6 for boys U13 and U14 and all girls groups (except U12
and U13).
• Ball size 7 for boys born U15 and U16
• One player must participate in the first round to have the right to
participate in the playoff. You are only allowed to play in one team
per agegroup.
Application
Application is done by sending us the application form by fax
(46 8 550 617 53) or email to: erik.lindell@sbbk.se.
We need your application by October the 3rd at the latest to
guarantee a spot in the tournament.
Application fee
The application fee is 1700 SEK per team those who buy guest- or
hotelcards. For other teams the fee is 2000 SEK per team.
The last day for paying the application fee is October the 3rd.
Guestcard A
The guestcard costs 675 SEK per person and includes
• Lodging in classroom two nights (Friday – Sunday)
• 2 lunches (Saturday – Sunday), 2 dinners (Friday – Saturday) and
2 breakfasts (Saturday – Sunday)
•• Transports with the Tournament-buses
• For teams arriving early Friday it is possible to buy lunch for 50 SEK
per person.
Please order the preliminary numbers of guestcards in the application
form.
Guestcard B
The guestcard costs 325 SEK per person and includes
• 2 lunches (Saturday – Sunday) and 2 dinners (Friday – Saturday)
Please order the preliminary numbers of guestcards in the application
form.
Hotelcards
The hotelcard includes
• 2 nights in hotel
• Breakfast Saturday and Sunday at the hotel
• 2 lunches (Saturday – Sunday) and 2 dinners (Friday – Saturday) in
the Rosenborg canteen.
• For teams arriving early Friday it is possible to buy lunch for 50 SEK
per person.
Amounts:
Single room:
Double room:
Threebed room:
Fourbed room:
2090 SEK per person
1690 SEK per person
1490 SEK per person
1350 SEK per person
For parents and supporters that only request hotel rooms we offer:
Single room: 800 SEK per room and night
Double room:
1200 SEK per room and night
Three bed room: 1500 SEK per room and night
These prices brings:
• Booking and payment will be made to Södertälje Basketbollklubb.
Phone calls, room service etc is paid directly to the hotel.
• The prices are valid 26th – 28th of October.
Please order the preliminary numbers of hotel cards and hotel rooms
in the application form.
Last day for payment of Guestcards and Hotel cards is October the 12th
Gyms and transportations
Täljehallen is the main arena with four courts. The games are also
played in 12 – 15 different arenas in Södertälje. Special buses will
transport the teams between Täljehallen and the other gyms.
Room and board
All meals will be served in a school dining room close to Täljehallen.
For further information please contact:
Erik Lindell
Direct: 46 (0)8 550 123 57
Cell: 46 (0)763 409 908
e-mail: erik.lindell@sbbk.se
Södertälje Basketbollklubb
Box 19064, 152 26 Södertälje
Homepage: http://www.sbbk.se
Bank account: 8327-9 33.395.390-9 SWEDBANK
IBAN: SE52 8000 0832 7903 3395 3909 SWIFT: SWEDSESS
TURNERINGSINFORMATION
Tävlingsdagar
Turneringen startar på eftermiddagen fredag den 26 oktober och
avslutas sen eftermiddag söndag den 28 oktober.
Åldersgrupper
Både för pojkar och flickor gäller åldersgrupperna 97 (U16), 98 (U15),
99 (U14), 00 (U13), 01 (U12)
Spelform
Först poolspel i grupper om 3 – 5 lag och därefter A- och B-slutspel.
Alla lag är garanterade minst fyra matcher.
Regler
• Alla matcher i U16, U15, U14 och U13 spelas 2  12 minuter
effektiv tid.
• Alla matcher i U12 spelas 4  6 minuter med särskilda bytesregler
• Alla spelare måste spela minst 1 hel period och ingen spelare får
spela mer än 2 perioder av de 3 första perioderna. Inga byten är
tillåtna under de tre första perioderna. Under den sista perioden får
man göra byten.
• Samtliga matcher spelas på höga korgar (3,05) med undantag för
U12 som spelar på låga korgar (2,60).
• 1 time-out per halvlek och lag.
• Halvtidspausen är 3 min.
• Vid oavgjort resultat tillämpas ”Sudden death” med undantag för i
finalerna där 3 min förlängning spelas.
• Lagfoul gäller efter 7 foul, straffkast från den 8:e lagfoulen. (Inga
lagfoul för U12).
• Zonspel är endast tillåtet i grupperna U16 och U15.
• Zonspel på främre planhalvan är tillåten i grupperna U14 och U13.
Då bollen kommer över halvplan måste man spela man – man.
• Bollstorlek 5 för U12 och flickor U13.
• Bollstorlek 6 för pojkar U13 och U14 samt i alla flickgrupper (flickor
U12 och U13 undantaget).
• Bollstorlek 7 för pojkar U15 och U16
• Spelare måste delta i gruppspel för att få delta i slutspel. Det är
ej heller tillåtet att delta i flera lag i samma åldersgrupp. Särskild
dispens krävs för att en överårig spelare skall ha rätt att delta i en
yngre åldersgrupp.
Anmälan
Anmälan sker genom att bifogad anmälningsblankett faxas till
08-550 617 53 eller mailas till erik.lindell@sbbk.se
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 3 oktober för att vi skall
kunna garantera plats i turneringen.
Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften är 1700 kr/lag för lag som köper cup- eller
hotellkort. För övriga lag är anmälningsavgiften 2000 kr/lag.
Anmälningsavgiften är bindande och skall betalas senast den
3 oktober.
Cupkort A
Cupkort A kostar 675 kr per person och inkluderar
• Logi 2 nätter på hårt underlag i skolsal
• 2 luncher (lördag – söndag), 2 middagar (fredag – lördag) och
2 frukostar (lördag – söndag)
• Fria resor med turneringsbussarna
• För lag som anländer tidigt på fredag finns möjlighet att köpa lunch
för 50 kr per person.
Anmäl preliminärt antal cupkort på anmälningstalongen.
Cupkort B
Cupkort B kostar 325 kr per person och inkluderar
• 2 luncher (lördag-söndag) och 2 middagar (fredag-lördag)
Anmäl preliminärt antal cupkort på anmälningstalongen.
Hotellkort
Hotellkortet inkluderar
• Två nätter på hotell
• Frukost lördag och söndag på hotellet
• 2 luncher (lördag – söndag) och 2 middagar (fredag – lördag) som
serveras i Rosenborgsskolans matsal.
• För lag som anländer tidigt på fredag finns möjlighet att köpa lunch
för 50 kr per person.
Priser:
Enkelrum: Dubbelrum:
Trebäddsrum:
Fyrbäddsrum:
2090:– per person
1690:– per person
1490:– per person
1350:– per person
För deltagare som endast önskar hotellrum erbjuder vi följande
priser:
Enkelrum: 800:– per rum och natt
Dubbelrum: 1200:– per rum och natt
Trebäddsrum: 1500:– per rum och natt (Endast Scandic Södertälje)
Övriga förutsättningar för hotellboende:
• Bokningar och betalningar görs direkt till SBBK i förskott.
Dock betalas telefon, rumsservice etc direkt till hotellet.
• Priserna gäller under perioden 26 – 28 oktober
• Nedanstående priser gäller även för föräldrar och andra
medresenärer till deltagande och skall även då bokas genom SBBK.
Glöm ej att fylla i era preliminära önskemål på Anmälningstalongen!
Sista dag för betalning av cupkort och hotellkort/hotellrum är
12 oktober.
Hallar/Transporter
Täljehallen är huvudarenan. Dessutom spelas det i ytterligare 12 – 15
hallar. Speciella turneringsbussar transporterar lagen efter en
turneringstidtabell.
Mat och logi
Alla måltider serveras i skolmatsal vid Täljehallen. Inkvartering sker
i skolsalar på hårt underlag i Täljehallens närhet eller på hotell enligt
ovanstående erbjudna alternativ.
Priser
Pokal till vinnande lag samt guld-/silver- och bronsmedaljer till
medaljörerna (gäller både A- och B-slutspel)
För ytterligare information och vid frågor kontakta
Erik Lindell
Direktnummer: 46 (0)8 550 123 57
Mobil 46 (0)763 409 908
e-mail:erik.lindell@sbbk.se
Södertälje Basketbollklubb
Hemsida: http://www.sbbk.se
BG 270-7180
Bankkontonr: 8327-9 33.395.390-9 Föreningssparbanken
IBAN: SE52 8000 0832 7903 3395 3909 SWIFT: SWEDSESS
Download