ABOUT MY HOME läxa

ABOUT MY HOME
Läxa till 27/11
PREPARE YOUR TALK!
- Know the subject
- Write down key words in the mind map
- Practise speaking freely with eye contact
Use at least six of the words you have in homework
-
-
Förbered ditt tal!
- Du ska kunna ämnet
- Skriv ner nyckelord I tankekartan
- Öva att tala fritt med ögonkontakt
Använd minst sex av orden som du har i hemläxa
FÖR ATT KUNNA BERÄTTA OM DITT HEM SÅ BÖR DU SKRIVA LITE
OM DET INNAN DU FYLLER I STÖDORD I TANKEKARTAN. Detta vill
jag inte ha in. Men du behöver nog skriva ner för dig själv så att du vet vad du
ska berätta. Det är tankekartan som ska lämnas in, som du ska berätta utifrån.
BARA ETT EXEMPEL HÄR NEDAN
MY SISTER´S ROOM
Untidy
Big bed
Big wardrobe
Mirror
Dance
Eyes
MY BROTHER´S
ROOM
Sport
Black and white
Football player
BASEMENT
Bed
Tv
Games-console
KITCHEN
First floor
White
Big table
HOME
LOUNGE
Big sofa
Smart TV
Fireplace
UTILITY ROOM
Clothes
Untidy
Washing
machine