Södertälje Sweden 2015 Nordic Championship for

advertisement
3 ˉ 6 april
2015
Södertälje Sweden 2015
Nordic Championship for club teams:
Boys and Girls born 96–98, 99, 00, 01, 02 and 03
TURNERINGSINFORMATION
TÄVLINGSDAGAR
Turneringen spelas under påskhelgen, 3-6 april 2015.
ÅLDERSGRUPPER
Både för pojkar och flickor gäller åldersgrupperna 96-98, 99, 00,
01, 02 och 03.
SPELFORM
Varje åldersgrupp spelas med 8, 10, 12 eller 16 lag. Först
poolspel, sedan utslagning. Alla lag är garanterade minst fem
matcher.
REGLER
• Alla matcher spelas 4 x 8 minuter effektiv tid.
• Zonspel är endast tillåtet i grupperna 96-98, 99 och 00.
• Zonspel på främre planhalvan är även tillåtet för pojkar och
flickor 01 samt 01, då bollen kommer över halvplan måste man
spela man-man.
• Bollstorlek 5 för pojkar och flickor 03.
• Bollstorlek 6 för pojkar 01och 02 samt i alla flickgrupper (flickor 03 undantaget).
• Bollstorlek 7 för pojkar 96-98, 99 och 00.
KLUBBTILLHÖRIGHET
Lag får bara använda de spelare som den 31 januari 2015 har
rätt att representera laget/klubben i det nationella mästerskapet
(i samma åldersgrupp som lagets deltagande i Scania Cup avser). Om klubben i en åldersgrupp ej deltager i det nationella
mästerskapet får de bara använda de spelare som den 31 januari
2014 tillhörde klubben eller dess farmklubb. Det är endast tillåtet
att spela i sin egen ålderklass eller äldre åldersklass. Inga dispenser medges för överåriga spelare att spela i en yngre åldersklass.
HALLAR/TRANSPORTER
Täljehallen är huvudarenan. Dessutom spelas det i ytterligare
10-12 hallar. Speciella turneringsbussar transporterar lagen efter
en turnerings tidtabell.
MAT OCH LOGI
Alla måltider serveras i skolmatsal vid Täljehallen. Inkvartering
sker i skolsalar på hårt underlag i Täljehallens närhet eller på
hotell enligt nedanstående erbjudna alternativ.
GÄSTKORT
Gästkort kostar 1240:– per person och inkluderar
logi fredag‐måndag på hårt underlag i skolsal och:
Fredag: Lunch och middag
Lördag‐Måndag: Frukost, lunch och middag
Anmäl preliminärt antal gästkort på anmälningstalongen.
UTÖKAT GÄSTKORT
Gästkort kostar 1350:– per person och inkluderar Gästkort samt
logi torsdag‐fredag på hårt underlag i skolsal och:
Torsdag: Middag
Fredag: Frukost
Anmäl preliminärt antal gästkort på anmälningstalongen.
HOTELLKORT
Inkluderar boende fredag‐måndag alternativt
torsdag‐måndag och samma måltider som ingår
i gästkorten. Se anmälningsblankett för prisuppgifter.
Förutsättningar för priserna är:
• Kontinental frukost.
• Priserna gäller under perioden 2‐6 april.
• Bokningar och betalningar görs direkt till SBBK i förskott. Dock
betalas telefon, rumsservice etc. direkt till hotellet.
• Nedanstående priser gäller även för föräldrar och andra
medresenärer till Scania Cup-lag och skall även då bokas
genom SBBK.
• Antalet hotellrum i kategorierna 3- och 4 bäddsrum är begränsat vilket innebär att det är viktigt att ni preliminärbokar genom
att fylla i den medsända anmälningstalongen eller via anmälan
på hemsidan.
• Maten som ingår i hotellkorten serveras i Rosenborgs­skolans
matsal vid tävlingscentret.
Alla betalningar för Gästkort och Hotellkort skall, för att
bokningen skall vara giltig, göras senast den 3 mars 2015.
Glöm ej att fylla i era preliminära önskemål på
Anmälningstalongen!
ANMÄLAN
Anmälan görs via anmälningsblankett eller direkt via
turneringens hemsida: http://scania.cups.nu/en/start
Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda senast
19 januari 2015.
Anmälningsavgiften är 2500:-/lag för de lag som köper gäst- eller hotellkort. För övriga är anmälningsavgiften 4300:-/lag.
(Vid betalning innan 16 december är anmälningsavgiften rabatterad med 500 kr, dvs 2000 kr resp. 3800 kr i anmälningsavgift)
COACHKVÄLL
Torsdag 2 april (kvällen före matcherna startar) inbjuds de deltagande lagens coacher/lagledare till Coachkväll på Quality Park
Hotell i Södertälje Centrum. Coachkvällen startar preliminärt kl.
1900 med information och därefter serveras middag ca kl. 1930 i
hotellets restaurang. Max 2 personer per lag kan bjudas då antalet platser i restaurangen är begränsat. Fler coacher/ledare endast i mån om plats. Transport till/från hotellet kommer att anordnas.
Om ni inte kan/vill delta så är vi tacksamma om ni
meddelar det så fort som möjligt per mail eller telefon.
SÖDERTÄLJE BASKETBOLLKLUBB
Box 19064, 152 26 Södertälje
Tel. int. +46(0)8 550 123 00
Hemsida: http://scania.cups.nu/en/start
BG 270-7180
Bankkontonr: 8327-9 33.395.390-9 SWEDBANK
IBAN: SE52 8000 0832 7903 3395 3909 SWIFT: SWEDSESS
TURNERINGSANSVARIG:
Erik Lindell
Direktnummer: +46 (0)8 550 123 57
Mobil: +46 (0)763 409 908
e-mail: erik.lindell@sbbk.se
SCANIA KING/QUEEN
All Star Team (En Jury i varje åldersgrupp).
Prisutdelning efter respektive final
PRISER OCH MEDALJER
Scania Cup pokal till segrande lag.
Guld-, silver- och bronsmedaljer till spelarna.
TOURNAMENT INFORMATION
TOURNAMENT DATES
The tournament will be played during Easter 2015, from the 3rd
of to the 6th of April.
AGE GROUPS
Boys and Girls born 96-98, 99, 00, 01, 02 and 03
TOURNAMENT FORMAT
Groups with 8 or 10 teams will be divided into two pools and
groups with 12 or 16 teams will be divided into four pools. All
teams are guaranteed five games.
GAME RULES
• All games are played 4x8 minutes effective time.
• Zone defence is only permitted in the age groups
96-98, 99 and 00.
• In age groups 01 and 02 zone pressure is allowed on the
frontcourt. Halfcourt defence must be man to man.
• Ball size 5 for boys and girls born 03.
• Ball size 6 for boys born 01 and 02 and all girls groups except
born 03.
• Ball size 7 for boys born 96-98, 99 and 00.
CLUB REPRESENTATION
All teams are only allowed to use players who by 31st of January,
have the right to represent the team/club in the national championship series (in the same age group in which the team intends
to participate in the Scania Cup). If the team does not participate
in the national championships it can only use players who by the
31st of January 2015 did play for the club or its farm club in the
ordinary series. You are only allowed to play in your own age
group or elder.
GYMS AND TRANSPORTATIONS
Täljehallen is the main arena with four courts. The games are also
played in 10-12 different arenas in Södertälje.
Special buses will transport the teams between Täljehallen and
the other gyms.
ROOM AND BOARD
All meals will be served in a school dining room in Täljehallen.
DIFFERENT ALTERNATIVE FOR LODGING:
• Classrooms where you sleep on the floor, close to Täljehallen.
• Hotel room
• The prices are also available for parents and others supporters
of the teams. Booking and payment in these cases are also to
be made to our club.
• The numbers of hotel rooms are limited which means that it is
very important for you to preliminary book the rooms.
• Lunch and dinners are served at Rosenborg school canteen in
the same facility as Täljehallen.
Last day for payment for Guest cards and Hotel cards is
March the 3rd If not, the booking is not valid any longer.
Register with the registration form or directly on the
tournament website: http://scania.cups.nu/en/start
The last day for paying the entrance fee is on
the 19th of January 2015.
The entrance fee is 2500 SEK per team, for those teams who buy
guest- or hotel cards. For the other teams the fee is 4300 SEK
per team.
(Payments before 16th of December, will be discounted with 500
SEK, ie 2000 SEK and 3800 SEK)
COACHES’ EVENING
Thursday the 2nd of April (the evening before the games will
start) will the Coaches’ and the Team Leaders from the participating teams be invited to Coaches’ evening at Quality Park Hotel,
at the centre of Södertälje. The program will preliminary start
from 1900 with information and thereafter a dinner will be served
at 1930 in the hotel restaurant. The number of seats in the restaurant is limited and we will offer 2 coaches per team to participate. Transport to/from the hotel will be arranged.
If you cannot or do not want to participate we will be
grateful if you let us know as soon as possible by tele­phone,
or e-mail.
SÖDERTÄLJE BASKETBOLLKLUBB
Box 19064, 152 26 Södertälje
Tel. int. +46(0)8 550 123 00
Homepage: http://scania.cups.nu/en/start
BG 270-7180
Bank account: 8327-9 33.395.390-9 SWEDBANK
IBAN: SE52 8000 0832 7903 3395 3909 SWIFT: SWEDSESS
GENERAL MANAGER SCANIA CUP
GUEST CARDS
Erik Lindell
Direct: +46 (0)8 550 123 57
Cell: +46 (0)763 409 908
e-mail: erik.lindell@sbbk.se
EXTENDED GUESTCARD
SCANIA KING/QUEEN
The guest card costs 1240 SEK per person and includes lodging
Friday‐Monday in classroom and:
Friday: Lunch and dinner
Saturday‐Monday: Breakfast, lunch and dinner
The guest card costs 1350 SEK per person and
includes the same as the Guest Card plus lodging
Thursday‐Friday in classroom and:
Thursday: Dinner
Friday: Breakfast
HOTEL CARDS
Includes accommodation Friday‐Monday or Thursday to Monday
and includes the same meals as the guest cards.
See application form for more information.
These prices brings:
• Continental breakfast.
• The prices are valid 2nd of april to 6h of April, 2015.
• Booking and payment will be made to our club. Phone calls,
room service etc is paid directly to the hotel.
All Star Team (Jury in each agegroup).
Rewards after each final.
CUP AND MEDALS.
Big Scania Cup cup to the best campion team.
Medals to the three best teams in each group.
Download