Inbjudan i pdf-format / Invitation in English

advertisement
Inbjudan till Gothenburg Open
15 maj – 17 maj 2015
För många spelare i Norden är Gothenburg Open, som är öppen för både ungdomar och vuxna, ett
naturligt val för en klubbresa. Förra året var vi knappt 500 deltagare varav 100 utländska spelare från
5 olika länder. Sammanlagt spelades det 1100 matcher över tre dagar. Nu siktar vi på att följa upp
succen från i fjol.
Gothenburg Open spelas i år i två nivåer, både nivå 3 och nivå 4. Nivå 3 är öppen för alla spelare,
medan nivå 4 är öppen för de 32 bästa svenska anmälda spelarna i singel och mixed, samt de 16 bästa
anmälda paren i dubbel. Utländska spelare placeras i nivå 3 eller 4 efter överenskommelse.
Tävlingen spelas i Alelyckans Sportcenter, där vi har tillgång till 27 badmintonbanor samtidigt.
Gothenburg Open passar därför särskilt bra som en klubbresa, då vi kan garantera att alla matcher
spelas i samma hall och med tidsshema som gör att det finns tid kvar att upptäcka Göteborg. Det
finns även möjlighet att prova tennis, squash, bangolf och bordtennis mellan badmintonmatcherna.
Lunch och fika finns till försäljning under hela tävlingen.
Tävlingsdagar:
15 maj – 17 juni 2015, start fredag kl 12.00 och avslutning söndag kl 15.00
Tävlingsplats:
Alelyckans Sportcenter, Göteborg www.alelyckanssportcenter.com
Klasser:
Senior: A- och B-klass i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup.
Ungdom Nivå 4 (SJT): U17, U15, U13 i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup
Ungdom Nivå 3: U17, U15, U13, U11 i singel plus-2-pool, dubbel/mixed cup
Bollar:
RSL fjäderboll ingår i startavgiften
Sista anmälan:
29 april
Anmälan sker föreningsvis online på badmintonsweden.tournamentsoftware.com
eller med e-mail till [email protected]
http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/
Betalning:
Anmälningsavgifter faktureras till deltagande klubbar.
Anmälningsavgift per klass
Klass
DS, HS, DD, HD, MD
U11
170 SEK
U13
210 SEK
U15
230 SEK
U17
250 SEK
B
290 SEK
A
290 SEK
* Enligt rekommendationer från GBF
Tävlingsledare: Hampus Hjortberg, [email protected], tel: +46 (0)706 82 58 88
Anmälan och förfrågningar mailas till: [email protected]
Vårvindens BMK
Gamlestadsvägen 313
402 52 Göteborg
Träningslokal: Alelyckans Sportcenter
Gamlestadsvägen 313
Box 13071
402 52 Göteborg
Telefon:031-46 95 00
Postgiro:71 67 77-8
www.varvinden.com
Invitation to Gothenburg Open
May 15th - May 17th 2014
For many players in the Nordic countries Gothenburg Open, open both for youth and adults, is a natural
choice for a club trip. Last year we had close to 500 players, whereof 100 international players from 5
different countries. A total of 1100 matches were played over 3 days. Now we are making a sequel to last
year’s success.
This year Gothenburg Open is upgraded to accommodate both level 3 and level 4 classes. Level 3 is
open for everyone, while level 4 is open only for the 32 best ranked registered Swedish players in
single and mixed, and the 16 best registered pairs in double. Foreign players will be placed into either
level 3 or 4 based on agreement.
Gothenburg Open is hosted at Alelyckans Sportcenter where we have access to 27 badminton courts
simultaneously. For that reason Gothenburg Open is particularly suited as tournament for the whole club,
since we can guarantee that all matches will be played in the same venue. You don’t just come to
Gothenburg to play badminton. There is lost to discover in Gothenburg apart from the tournament. Our aim
is to design a time schedule that allows you to explore Gothenburg once the competition is over.
If you have questions regarding practical issues like accommodation and transportation feel free to contact
us. Food and snacks are offered during the full tournament.
Tournament dates:
May 15th – May 17th 2014, starts Friday at 12.00 and ends Sunday at 15.00
Arena:
Alelyckans Sportcenter, Gothenburg www.alelyckanssportcenter.com
Classes:
Adults: A- and B-class, single pool, double/mixed cup
Level 4 (SJT): U17, U15, U13 single plus-2-pool, double/mixed cup
Level 3: U17, U15, U13, U11 single plus-2-pool, double/mixed cup
Shuttlecocks:
RSL shuttlecocks included in registration fee
Last registration:
April 29st by e-mail to [email protected]
Check registration at
http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/
Payment:
Will be invoiced to the participating clubs
Registration fee per class
Class
DS, HS, DD HD, MD
U11
170 SEK
U13
210 SEK
U15
230 SEK
U17
250 SEK
B
290 SEK
A
290 SEK
* In accordance with local recommendations
Head of tournament: Hampus Hjortberg, [email protected], tel: +46 (0)706 82 58 88
Send registrations and questions to: [email protected]
Vårvindens BMK
Gamlestadsvägen 313
402 52 Göteborg
Träningslokal: Alelyckans Sportcenter
Gamlestadsvägen 313
Box 13071
402 52 Göteborg
Telefon:031-46 95 00
Postgiro:71 67 77-8
www.varvinden.com
Download