18–21 april SÖdertälje - Basketballklubben BMS

advertisement
2014
18–21 april
SÖdertälje
05-03-18
14.10
Sida 2
a
JE
TÄL
ö rn
N
Planerat bostadsområde
L ED EN
LINAHAGE
H e lenelunds
v
Porsl in
St a t ha
Astraallén
7 Östertälje (5 min)
Gärtunavägen
8 Wasa (10 min)
Prosten Linders väg 2
9 Björkesta (Nykvarn) (15 min)
koloniområde
Tjusarstigen
39
10 Turinge (Nykvarn) (15 min)
Hökmossvägen 24
skyttebana
v
ED
EL
LJ
ev
dj
EN
Ronna
centrum
Ronna
S:t Gabriels
kyrka
RONN
v
pe
Torsjödal
Käm
ten
Dis
k usv
Slä
gg
v
v
gen
v
ls
Genetal
n
t s vä
e
ed
E2 0
of
l
ög
H
VASA
9
DE
N
Stövelberget
Brunnstavik
Måsnaren
För
råds
v
äge
n
N 59º 10.454’
T ÄEL 017º 25.009’
JE
LE
X 6562558
n
Grö
Hovsjö
koloniområde
v
ks
11
äc
N 59º 10.677’
E 017º 25.360’
X 6562980
Y 1592482
Varnb
N
DE
Y 1592157
10
N 59º 10.454’
E 017º 25.009’
X 6562558
Y 1592157
ksv
ällv
Björneborgsviken
tver
10 11
Ges
N 59º 10.322’
E 017º 26.135’
X 6562339
Y 1593235
Han
Hovsjö
väg
en
TÄLJELE
N 59º 10.677’
E 017º 25.360’
X 6562980
Y 1592482
n d a vä g en
VÄST
ol
Trafikplats
Vasa
B
Brolundaskolan
tb
Stormarknad
ers
n
Ri
Fo
Fritidsväg
en
Bull
n
r
Brolu
An
b
R obert
Klo
c
n
ge
vä
gn
äs
Ryttarv
a ta )
Klotvägen
sg
s
Vasarinken
( bu
Scaniarinken
Mår
A
ndav
r
St
Genetaskolan
Geneta Barnhem
GE
NET
N 59º
11.620’
E 017º 34.736’
X 6564959
Y 1601368
Smedv
Ryttarvägen
l.v
Verkstadsvägen 7
151 38 Södertälje
8
än
Bollv
gå rdsv
Wasaskolan
Geneta sportfält
Brolu
16 Scandic Södertälje
t e n Linders väg
Hovs
Saltsjötorget
151 71 Södertälje
os
ej a
v
15 Quality Hotel Park Södertälje
Måsnaren
Pr
ägen
Klockarv
Dr
tik
Täppgatan 15
151 21 Södertälje
n
as
14 Scandic Skogshöjd
Rikets
sal
Kdk Geneta
centrum
S:t Mikaels
kyrka
ge
mn
Oxholmsgränd 2
12748 Skärholmen
Str
s
nä
Gy
13 Quality Hotel Prince Philip
S:t Aframs
kyrka
gen
rvä
ka
Prä s t
Address
vä
t
än g
MÅSNARYD
Hotels
g
vä
By
B
B
ars
en
en
g
vä
y
en
Dom
Vattenverk
väg
en
väg
pe
Bårstaenskolan
äg
näs
h
Karl
vä en
g
er
gs
vä
g
sv
äng
A
By
H yg g e
Str
av
rn
la
hö
G:
En
Lillhagavägen 2 12 Gröndal (10 min)
s
Ronnaskolan
m
Kä
Klövje v
Kdk
Skörde
TÄ
Byängsbacken
11 Lillhaga (Nykvarn) (15 min)
ng
sv
6 Gärtuna (5 min)
d en
Häradsvägen 8Pistol-
rnale
Enhö
5 Brunnsäng (5 min)
YKVARNS KOMMUN
v
Brän n are
Lö
vä
4Täljegymnasiet
gs nhö
E
fast
väg
e
Rektorsvägen 4
Holm
1–3Täljehallen A, B & Rosenborg
Lina
kyrk
Servicehus
To
Vårdra Da h l s v
central
n
e
d
n
e
l
e
a
vä g rn
svä
ge n
Address
sv
Brukshundsklubb
Gyms
Tegelbruk
Helenelund- Lina
skolan
centrum
S ve
ScaniaCup_2004
HOVS
Högbergaskolan
Bjö
Måsnaren
N 59º 10.322’
E 017º 26.135’
X 6562339
Y 1593235
9
Eklundsnäs
Friluftsområde
Eklund
kolonio
NYKVARN
ALMNÄS
TECKENFÖRKLARING
Industrimark
Gång- och cykelväg
SÖ
R
DS
AN
Genomfartsväg
ML
Bostadsmark
Be
rg
n
ge
Lis
Oxel
gren
svä
n
ho
g
g en
iv ä
Forn
ra
lv
Ränni lsv
Ce
nt
gen
tadsvä
c k en
ba
vä
ar
es
äs
t
Jakob B
org
m
Fal kv
Falk
Verks
Salt
Maj
Par
kg
gata
n
ä ll
en
psv
vt or
Lö
Be
r
en
en
väg
väg
r ls
Ca
rtig
He
en
n
äge
dsv
d
ku
ör
Hamnkontor
Björkudden
llén
Tall
E4
g
Bj
raa
g
g
svä
nä
Ny
vä
n
äge
sv
ta d
ks
vä
s
ta d
en
Ast
Tvetavägen
v
el
rls
Ve r
Oljehamn
sv
Solvik
an
Utbild i
v
v
tri
Igelstahamnen
agat
Ve r k s
s
ten
Igelstaverket
(Värmeverk)
s
du
B
Vre
N 59º 10.796’
E 017º 40.109’
X 6563568
Y 1606528
Ca
äng sv
6 Gärtunav ä g
7
In
rtig
He
16
Scandic
Hotel
Sval
en
äg
N 59º 10.459’
E 017º 40.697’
n
ge
X 6562958 e n svä
t
Igelsta
e
r
Y 1607105V
Östertälje
Östertälje- idrottsplats
skolan
Östertäljehallen
n
cv
ti
al
m
n
u
äge
SÖDRA
Kum
ge
rp
Södertälje
uthamn
ns v
am
Uth
vä
Södertälje
Hamn
gen
avä
n
erg
b
s
ge
Gla
vä
s
l
Alla Helgons
i
kyrka
Eg
vägen
näs dsvägen
Ny
d
nsv
v
nsa
n
n
tio
Sta
Ha
jds
hö
äge
en
Fridenslundsv
rn
Fo
Alpv
väg
Ko
Igelstaviken
Hälsov
väg
Järn
åd
Sol
lav
.
ng m
di pro
rö v.
G rn
Södertälje
vårdgymn.
Trafikplats
Saltskog
Granpark
M t
Jar
n
Östertälje
Marcus Wallenberghallen
Saltskogsfjärden
rv
de
an
n
Ki
e vä
gen
ge
SCANIA
r
Fo
ÖSTERTÄLJE
Jä
vä
al
onsv
Gröndal
en
gen
äg
v
jds
hö
svägen
Hög l a nd
kan
Carls
SALTSKOG
nsbov
ck
sv
Östertälje
centrum
tig
g
vä
Grä
to
g
elän
Lindå s v
en
ansväg
rm
Hk
n
S
Teg
bergsv
ind
Fl oravä
ge
en
rp
to
aleden
net
Ge
riv
vä
äg
sv
s
fro tv
Rim
ängs
ks
Vi
SCANIA
12
ov ä
Sag
ge n
n
en
gatan
Järna
äg
e
Åk
k
oc
nn
Lä
av
n
re
eg
g
vä
lj
e
ägen
Saltskogs
alsv
centrum
ndGröndal-och
l-och
Hovsjöskolan
skolan Kdk
Vårdce
Vårdcentral
Transm
StålhStålhamraskolan
Serviceissi
Hovsjö
a mra
hus
vä gen
centrum
S J Ö Hovsjö
kyrka
n
ge
SAAB AUTOMOBILE
vä
örn ö
en
g
Bollhallen
vä
nö
Väx
ra
ellå
G
dsv
äge
n
N 59° 10.110’
E 17° 36.878’
dsfältet
område
X 6562209
Y 1603484
Fornhöjdens
centrum
Vårdcentral
v
by
rk
Fornbackaskolan
Majtorpskolan
n
ö
Bj
Den planerade stadsdel
FORNHÖJDEN
äge
ltv
Tä
g
er
s
og
sk
väg
rtä
de
rls
E2
GLAS
ägen
jdsv
hö
Vattentorn
Sö
sg
ol m
sh
ig
rd Her t
Ca
0E
Trafikplats
Moraberg
He
r
Fö
Allaktivitetshus
de
gs
nen
am
st
j
Li l
ov
g
Fo
sh
äg
n
ta
Vä
ev
ärd
Åg
em
ns
n
ta
Slussg
Vä
GETASKO
13
Öst
er
Grö Telgeakuten Hagabergs
din
folkhögskola
gev
ä g eHagabergs
n kapell
Sydpoolen
en
ROSENLUND
Lindängen
Maren
sväg
Moraberg
utbildning
Högåsaväge
en
väg
torpsv
i ek
Ma r
berg
Krematorium
Löftets kapell
h
Ljusets kapell olm
sv
Nya Kyrkogården
Gravkapell
D
kanal
rnv
sga
Kanalkontor
Jä
Marieberg
ch
Erik
je
rtäl
g
ag
Kdk
t
val
g
nds
de
Sö
ng
alg öpma
K
La g
V K an
ins
ön
Gr
Sä
Campus
Telge
M ora
ga
F olkp ark sv
Lotsudden
MARIEKÄLLA
Gene
eneta
talleden
E20
Centrum
Folkets
hus
Brandstation
ersg
e
Lilj
Soldala-skolan Västergård
fritidscenter
g
Lu ndby
Högm ov
vis
n
de
gsg
sg
Västerg
J.Kr.K:a
Kom.vux av S.D.H.
g
s
shäll
Erik
TERGÅRD
Saltsjö-
torget
15
Park Hotell
Södertälje
Motocross,
gocart
r
ke
Å
Ekenbergs industriområde
Str
lbe
E 017º 38.167’
r
Curlinghallen
X 6565605
Isbana
Y 1604620
Lo
sl e
ber
al u
Ev
Torekällbergets
museum Mariekällgården
nd
ek
Tor
Kultur- Marenskolan plan
Stadshuset
Baptistkyrkan
TOREKÄLLBERGET
Komvu
Komvux Vattentorn
VästergårdsVästergård
hallen
VästergårdsVäs
utbildn.centrum
utbild
rg
tan
ck
TÄLJE
kag
bac
Blombacka- lom
Blomb
B
ms sko
skolan
ter
v
1-3
ällg
EKENSBERG
Svensk
Bilprovning
en
väg
ho lms
Stock
Sto
a
Nyg
pg
Hotell
Skogshöjd
lo
mbackag
14
Sveagatan
4
g
lds
nhi Oxbackskolan
Rag
ba
Ox
Täp
BLOMBACKA
B
Blo
S:ta
Hög
v
ng
g
Dal
Holmf ast
H
v
Telg Energi
Telge
Floralunden
Floral
rga
Öste
tan
an
Vi
Vattentorn
S:t Ansgars
Täljekyrka
gymnasiet rsv
Grund- sg
As
kto
g
p
vux
r
Biol. Re TäljeKdk
bo
museet gården
n
e Södertälje
an
s
t
n
a
Täljehallen
ag
Ro
sjukhus
ata
Vill
Idrottseg
Vårdcentral
ng
parken
i
r
Tu
StorRosenborgsv
torget
skolan
sv
N
59º
11.921’
man
ah
Tom
Tits
rg
Missionskyrkan
at
llag
rv
v
GRUSÅSEN
ta n
Kv
ka
rs
Fo
Morkullan
Servicehus
Karl s l n dsgatan
u
LÄNNOCK
WEDA
Artursberg
rga
Sto
a
tan
ga
gs
Än
BÅRSTA
Johanneskyrkan
sg a
ag
g
r
be
rn
gvik
Hk
nen
Bårsta
ts
idrottsplats
A
Ber
n
am
reh
argata
tan
Strängnäsvägen
n
lgata
äla
VM
ken
rs k
n
rga
Sto
Fo
U
B j ö rklu
ASTRA
tsi
ndsg
Lövlu
amne
i
vsb ac
lho
äsv
Bj ör k n
k sh
kv
r
v
kts
gs
d
We
äc
Ka
ELGRENSHAGEN
un
Sn
nsv
hovsv
ergsg
ensb
Ek
a tan
Hag av
s
nro
Tör
Tallhöjden
Sjukhem
Vårdcentral
tor
än
nhillsv
to
LISTONHILL
TUBO
l ms
vä g
e
vägen
Hä B
rad irk
sv av
äg
e
5
Br
viksg
Berg
Heijkensköldska
kensköldska
Y 1604591
Boule
Brunnsängs
Brunnsängs
Kdk
kyrka
idrottsplats
Brunnsängs Brunnsängskolan
centrum
n
e
n
äg
ge
rav
vä
Ny s ätt
s
e
rk O X
Vi
ägen
B irkav
en
MÄLAREN
BRUNN
SÄNG
X 6567133
evägen
ag
Br
ä
av
v
els
Bergvik
Servicehus
sv
Tel g ehu
N 59º 12.744’
E 017º 38.181’
sv
ng
v
gs
or
sb
ka
Mi
Lin
g
a
ka
ls
fae
Ra
s
n
ld
n hi
v
briels
Ga
G
AS
4
FIRA PÅSK
IPÅSKAFTON
CENTRUM!
19 APRIL
KOM UTKLÄDD FÅ
ETT PÅSKÄGG
LINUS SVENNING, 13.00
OSCAR ZIA, 14.00
PÅSKKYCKLINGEN
DELAR UT GODIS
TILL BARNEN
påskpyssel och
ansiktsmålning
på övre plan
lördag 19 april,
11.00 – 15.00.
välkommen!
www.kringlanshopping.se
LÅNGFREDAG 18/4
GÖR DITT EGET PÅSKÄGG KL. 12-16
TRÄFFA PÅSKHAREN KL. 14-15
PROGRAM STORA TORGET
12.00 Påskägg till de 100 första utklädda barnen 0–15 år.
13.00 Linus Svenning, akustiskt framträdande med efterföljande
skivsignering.
14.00 Oscar Zia, uppträdande med efterföljande skivsignering av
sitt nya album “I don’t know how to dance”.
2 tim fri
parkering
lördagar & söndagar
i Q-Parks garage!
WWW.SODERTALJECENTRUM.COM
P
STÄLL IN
ANKOMST TIDEN
VID PILEN
Bestämmelser
på baksidan
Lördag 19 april
11.00–13.00
Välkommen!
www.lunagallerian.se
Egna pengar egen koll
Du som är mellan 13–20 år har möjlighet att
få vårt ungdomserbjudande kostnadsfritt!
•
•
•
•
•
•
Ungdomskonto i Swedbank
Bankkort VISA Ung/Världsnaturkortet Maestro
Internetbanken Ung
Telefonbanken Självbetjäning
Ladda kontantkort mobil
ID-kort, värde 400 kronor
Om du är under 18 år behöver du ha målsmans godkännande.
Fullmakt hämtar du på vårt kontor i Södertälje. Välkommen in.
swedbank.se/ung
äkta italienska pizzor
– endast med FÄRSKA råvaror
Vi har skapat en spännande meny
med det bästa från båda köken. På
Caesar’s finns något för alla smaker.
Se meny på
www.caesars.nu
PIZZa - pasta - bbq
- hamburgare - stora
köttbitar - sallader
Se även andra rätter för avhämtning
Slussgatan 5, 08-550 639 97
ÖPPETTIDER: Mån-tis 11–24, Ons-tor 11–01, Fre-lör 11–02, Sön 11–23
Foto: Ulrich Schulte
Stolt sponsor
av Södertäljes framtid
Våra sponsringssamarbeten ska långsiktigt bidra
till bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar samt bidra till en positiv bild av Södertälje
som stad. Därför är vi huvudsponsor till SBBK
– en klubb med omfattande ungdomsverksamhet.
Tillsammans gör vi Södertälje bättre.
WELCOME TO SCANIA CUP 2014
Scania Cup has been arranged since 1981 and is the Nordic Championship for
youth-teams. For this year’s tournament 145 teams will participate, 404 games will
be played in 12 gyms. We hope that You, all players, leaders, volunteers and supporters
shall have a great tournament.
We also hope that you will enjoy your stay in Södertälje,
and we wish your team GOOD LUCK!
Erik Lindell, General manager
Contents:
People responsible for Scania Cup 2014_______________________________________________________________________________ 10
Meals, Cafeteria, Office,_____________________________________________________________________________________________ 10
Final Schedule_____________________________________________________________________________________________________ 11
Special rules_______________________________________________________________________________________________________ 12
Important regulations________________________________________________________________________________________________ 13
Game Schedule & Teamroster Girls 95–97__________________________________________________________________________ 14–15
Game Schedule & Teamroster Boys 95–97__________________________________________________________________________ 16–17
Game Schedule & Teamroster Girls 98_____________________________________________________________________________ 18–19
Game Schedule & Teamroster Boys 98_____________________________________________________________________________ 20–21
Game Schedule & Teamroster Girls 99_____________________________________________________________________________ 22–23
Game Schedule & Teamroster Boys 99_____________________________________________________________________________ 24–25
Game Schedule & Teamroster Girls 00_____________________________________________________________________________ 26–27
Game Schedule & Teamroster Boys 00_____________________________________________________________________________ 28–29
Game Schedule & Teamroster Girls 01_____________________________________________________________________________ 30–31
Game Schedule & Teamroster Boys 01_____________________________________________________________________________ 32–33
Game Schedule & Teamroster Girls 02_____________________________________________________________________________ 34–35
Game Schedule & Teamroster Boys 02_____________________________________________________________________________ 36–37
Scania Cup 2013 – Final Standing Girls________________________________________________________________________________ 38
Scania Cup 2013 – Final Standing Boys_______________________________________________________________________________ 39
Scania Cup Winners Girls____________________________________________________________________________________________ 40
Scania Cup Winners Boys____________________________________________________________________________________________ 41
Scania Queen______________________________________________________________________________________________________ 42
Scania King________________________________________________________________________________________________________ 43
Bus schedule __________________________________________________________________________________________________ 44–47
9
People responsible for Scania Cup 2014
Scania Cup office is open
Thursday–Sunday 06.00–23.00, Monday 07.00–13.00
Reception
+46 (0) 8 550 123 00, +46 (0) 8 550 123 05
+ 46 (0) 70-389 09 19 (Mobile)
Logistics/Trafikledning
+46 (0) 70-855 65 15 – (06.00–24.00)
Erik Lindell
General manager
Jadranka Trkulja
Canteen responsible
Annica Baydono
Tournament Office
Viktor Bengtsson
Webmaster, Result and statistic.
Per Roos
Andjelco Ilic
Logistics
[email protected]
Daniel Tiberg
Referee comity
Meals, cafeteria
Rosenborg canteen
Igelsta
Breakfast 06.30–09.00
Canteen open 11.00–20.30
(On thursday the dinner opens at 17.00)
Breakfast06.20–09.00
Menu
Thursday dinner Kebab hash
(Kebabpytt)
Friday
(Spaghetti med köttfärssås)
(Kyckling gryta med ris)
lunch Spaghetti with meatsauce
dinner Chickenstew with rice
Saturday lunch Meatballs with mashed potatoes
dinner Beef stew with rice
(Köttbullar med potatismos)
(Köttgryta med ris)
Sunday lunch Pasta Carbonara
dinner Beef croquette, potatoes, cream sauce
(Pannbiff, potatis, gräddsås)
Monday lunch Sausage Stroganoff with rice
dinner Breadcrumed saithe, boild potatoes
remoulad sauce
(Korvstroganoff med ris)
(Panerad sej, kokt potatis, remouladsås)
Cafeteria in Täljehallen is open
Thursday 16.00 – 22.00 Friday–Sunday 08.00 – 22.00 Monday 08.00 – 20.00
10
Scania Cup Finals 2014
Sunday 20th of April
G02
16:00
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B02
17:30
Tälje A__________________________________–_________________________________________
G95-97
19:00
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B95-97
20:30
Tälje A__________________________________–_________________________________________
Monday 21th of April
G01
08:00
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B01
09:25
Tälje A__________________________________–_________________________________________
G00
10:50
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B00
12:15
Tälje A__________________________________–_________________________________________
G99
13:45
Tälje A__________________________________–_________________________________________
G98
15:15
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B99
16:45
Tälje A__________________________________–_________________________________________
B98
18:15
Tälje A__________________________________–_________________________________________
Special rules and information Scania Cup 2014
Tournament Basketball Rules
– All games are played 4x8 minutes effective time.
– The clock will be stopped the last 2 minutes in the fourth quarter, if a basket is made (regular Fiba rules)
– In gyms with no shotclock the rerferee will call out the remaning time
–A
ll games will be played with the current lines in the gym. All gyms do not have the new court with the new 3second-area
and the new 3point-line.
– Overtime periods are 3 minutes
– Zonedefence is only allowed in age groups 95–97, 98 and 99.
If the referee thinks the players not are playing man to man defence,
• first – a warning to the coach
• second – technical foul on the coach
• last – one more technical foul/disqualification foul
– In age groups 00 and 01 zone pressure is allowed in the frontcourt. Halfcourt defence must be man to man.
– In age group 02 no zone defence will be allowed.
Balls and ballsizes
Ball size 7 for boys born 95–97, 98 and 99.
Ball size 6 for boys born 00 and 01 and in all girls groups - except girls 02.
Ball size 5 for boys and girls born 02.
Uniform Colour
Each team shall bring two sets of uniforms in different colours (one light and one dark). The team which stands as the home team in
the game schedule will use a light uniform and the other team will use a dark.
Club Representation
All teams are allowed to use players who by the last day of entrance, the 31th of January 2014, have the right to represent the team/
club in the national championship series (the same age group in which the team intends to participate in the Scania Cup). If a team
does not participate in the national championships it can only use players who by the 31th of January 2014 played for the club or its
farm club in the ordinary series.
Parking in front of Täljehallen
is strictly forbidden.
Please use the schoolyard outside Rosenborgsskolan.
Thank you!
12
IMPORTANT REGULATIONS
READ THIS THROUGH CAREFULLY !
– The leader is responsible for his/her team during the tournament.
– Doors into the school will be locked at 23.30.
– With respect for those teams who have games early in the morning. Keep a low volume after 22.00.
– Do not touch school material in the classrooms or in the gyms. Do not write on the blackboards in the classrooms.
– Make sure that your team doesn’t leave any garbage in the classrooms or in the gyms. There will be garbage sacks in all
gyms.
– If your team for any reason happens to break anything, then you as a leader are personally responsible for it. If anything
against all
expectations would break, notify the Scania Cup office immediately.
– Smoking, and of course all sorts of drugs, are forbidden in classrooms and gyms.
– Södertälje BBK is not responsible for lost or stolen items.
– Dribbling is only allowed in the gyms.
– Do not leave valuables in the classrooms or locker rooms. Larger amount of money and other valuables can be kept in
the Scania Cup office for a small deposit.
Those teams who are staying in classrooms are responsible for a first cleaning !
TÄRKEITÄ JÄRESTYSSÄÄNTÖJÄ
LUE TARKASTI LÄPI !!
– Johtaja vastaa joukkueestaan.
– Koulun ovet suljetaan klo 23.30.
– Hiljaisuus suotava klo 22.00 jälkeen, koska osa joukkueista pelan heti aamusta.
– Luokkahuoneissa ei saa koskea koulun tavaroihin eikä piirtää taululle.
– Pelihalleissa ei saa koskea koulun tavaroihin.
– Roskat on kerättävä roskasäkkeihin sekä halleissa että käytävillä.
– Joukkueen johtaja on henkilökohtaisesti vastuussa, jos joku joukkueesta rikkoo jotain. Jos kaikesta huolimatta jotakin
rikkoontuu, on sitä ilmoitettava välittömästi kilpailun järjestäjille.
– Tupakointi ja kaikki huumaavat aineet ovat kiellettyjä kaikissa kayttämissämme tiloissa.
– Södertälje BBK ei ole vastuussa kadonneista tavaroista.
– Palloilu sallittu vain halleissa, ei kuitenkaan ottelun ollessa meneillään.
– Älä jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin. Suuremmat rashasummat ja arvoesineet voi jättää kilpailutoimistoon säilyettäväksi.
Ennen kotima tkaa siivottava luokkahuone, jossa on ollut majoitettuna !
13
Girls 95– 97
Game nr
Group
Gym
Time
18041100
18041101
18041102
18041103
18041104
18041105
18041106
18040506
18041107
18041108
18041109
18040509
Group D
Group C
Group A
Group B
Group D
Group C
Group A
Group B
Group D
Group C
Group B
Group A
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Täljegymnasiet
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Täljegymnasiet
18/04 08:15
18/04 09:40
18/04 11:00
18/04 12:20
18/04 13:40
18/04 15:00
18/04 16:20
18/04 16:20
18/04 17:40
18/04 19:00
18/04 20:20
18/04 20:20
BMS
SBBK
Aabyhøj
Værløse BBK
Alvik Basket
Gimle
BG Luleå
Eos
Högsbo Basket
Hjemly Basketball
EBT
KFUM Uppsala
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Alvik Basket
Gimle
BG Luleå
Eos
Högsbo Basket
Hjemly Basketball
KFUM Uppsala
EBT
BMS
SBBK
Værløse BBK
Aabyhøj
19041100
19041101
19041102
19041103
19041104
19041105
19041106
19041107
19041108
19041109
Qualification
Qualification
Qualification
Slutspel
9-12 Place
9-12 Place
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
19/04 08:00
19/04 09:20
19/04 10:40
19/04 12:00
19/04 13:20
19/04 14:40
19/04 16:00
19/04 17:20
19/04 18:40
19/04 20:00
2:nd in Group A
2:nd in Group C
2:nd in Group D
2:nd in Group B
Lsr. 19041101
Lsr. 19041102
1:st in Group D
1:st in Group B
1:st in Group C
1:st in Group A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3:rd in Group B
3:rd in Group D
3:rd in Group A
3:rd in Group C
Lsr. 19041100
Lsr. 19041103
Win. 19041100
Win. 19041101
Win. 19041102
Win. 19041103
20041100
20041101
20041102
20041103
20040504
20041104
20040306
20041107
20040507
20040107
11-12 Place
5-8 Place
5-8 Place
Semi
9-10 Place
Semi
7-8 Place
3-4 Place
5-6 Place
FINAL
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Rosenborg
Täljegymnasiet
Rosenborg
Wasa
Rosenborg
Täljegymnasiet
Tälje A
20/04 08:00
20/04 09:20
20/04 10:40
20/04 12:00
20/04 13:20
20/04 13:20
20/04 16:00
20/04 17:20
20/04 17:20
20/04 19:00
Lsr. 19041105
Lsr. 19041107
Lsr. 19041109
Win. 19041107
Win. 19041105
Win. 19041109
Lsr. 20041102
Lsr. 20041104
Win. 20041102
Win. 20041104
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lsr. 19041104
Lsr. 19041106
Lsr. 19041108
Win. 19041106
Win. 19041104
Win. 19041108
Lsr. 20041101
Lsr. 20041103
Win. 20041101
Win. 20041103
14
Home team
Away team
Girls 95–97
SBBK
NrName
0 Gabriella Halef
0 Jelena Jakovljevic
0 Cassandra Martinsson
0 Ellen Åström
0 Ida Andersson
0 Natacha Baydono
0 Laura Lindberg
0 Maria Butros
0 Olivia Bringefält
0 Lina Claesson
0 Paulina Gursac
0 Nadia Valdes-Bahri
0 Linnea Westin
0 Simona Can
0 Fatou Bobb
Gimle
NrName
22 Fredrikke Hylen
10 Victoria Lillestrøm
6 Mathilde Lie-Nilsen
4 Stina Aune
12 Signe Kyrkjebø
23 Marte Thomsen
11 Tyra Osdal
7 Amalie Hovland
35 Alba Gullerud
Högsbo Basket
NrName
5 Ida Fredriksson
6 Ida Moberg
7 Natalie Roslund
11 Jessica Lindblom
12 Johanna Dahlén
13 Rebecca Flood
14 Ylva Fridell
18 Astrid Fridell
Værløse BBK
NrName
4 Erika Boyesen
5 Milla Aabling
6 Anja Stevanovic
7 Etta Andersen
8 Katrine Klint
9 Amanda Boll
11 Annemie Espensen
12 Astrid Esbensen
13 Celine Lund Månsson
15 Lisbeth Clausen
14 Yasmin Uslu
Hjemly Basketball
NrName
6 Laerke Rasmusssen
7 Celine Schiffer
8 Anna Möller
9 Ellen Iversen
10 Freja Boel
11 Trine Drejer
12 Katrine Baekdal
15 Sofie Glargaard
16 Anna-Regitze Voss
20 Emma Lysdal
22 Cecilie Aasholm
23 Sofie Schirmer
Height
160
179
178
170
173
170
173
172
186
170
170
174
175
160
177
Height
175
170
176
163
181
170
168
171
183
Height
170
172
173
173
185
183
186
188
Height
175
180
173
178
176
175
180
159
175
183
180
Height
171
178
162
180
168
170
175
170
166
182
168
178
BMS
NrName
5 Sarah Sofie Mortensen
6 Nanja Cavagnaro
7 Trine Skovlund Jensen
9 Maria Høgh
10 Pernille Hjortflod
11 Katinka Andersen Stybe
12 Pernille Jessen
13 Cecilie Jessen
14 Lauraine Elisa Joensen
15 Frida Schmidt
16 Johanna Elin Tryggén
EBT
NrName
5 Anni Laurikainen
6 Anniina Tuomela
7 Riina Salo
11 Christel Vialen
12 Lotta Eräkangas
21 Hanna Paasikallio
25 Heidi Laukkanen
31 Kristiina Kourilehto
32 Lotta Vesiluoma
33 Helena Sivula
34 Kiia Larmala
42 Julia Lehtimäki
35 Nathalia Bhebhe
BG Luleå
NrName
4 Sofia Hägg
5 Olivia Lindgren
6 Fanny Mosesson
7 Lovisa Brunnberg
9 Julia Paulin
10 Elin Setzman
11 Nathalie Lindén
12 Angelica Ståhlbröst
13 Amanda Kantzy
14 Sofia Gustafsson
15 Fanny Wadling
16 Elsa Paulsson
0 Lydia Friberg
0 Matilda Ståhl
0 Emma Järvholm
0 Felicia Ponturo
0 Felicia Visscher
0 Embla Andersson
Alvik Basket
NrName
0 Ellinor Holmberg
0 Madeleine Aabö
0 Tyra Carlsten Handberg
0 Clara Montgomery
0 Fanny Håkansson
0 Anna Lundquist
0 Klara Lundquist
0 Lisa Siösteen
0 Maraki Assefa
0 Maxine Tevell
0 Nicole Christensen
0 Estelle Centerstam
0 Karoline Teigland
0 Karin Strandberg
0 Suna Kayakiran
0 Elsa Landberg
Height
183
167
166
178
168
177
176
183
186
184
187
Height
173
180
176
187
186
171
173
172
171
181
167
168
174
Height
172
173
167
177
175
182
178
172
182
183
183
181
184
176
174
168
174
183
KFUM Uppsala
NrName
4 Amanda Rensmo
5 Linnea Rensmo
6 Martine Landström
7 Mikaela Ekdahl
8 Maria Eleftariadou
9 Johanna Ezra
10 Vendela Danielsson
11 Julia Hänni
13 Linda Skoglund
14 Jasmine Gutenberg
15 Claudia Charles
12 Agnes Ekman
16 Hedda Carlsson
17 Lejla Delilivic
Height
175
175
175
167
176
180
173
178
167
172
180
181
171
180
NrName
4 Sofia Berg
5 Vendela Genell
6 Amanda Nilsson
7 Tove Hultin
8 Amilia Åkesson
9 Louise Hast
10 Paola Lindell
11 Josefine Lindström
12 Emma Persson
13 Sofie Ljungcrantz
14 Anna Thomasdotter
15 Ellinor Björk
16 Hanna Henriksson
17 Julia Elvirsson
18 Pau Lindborg
19 Maria Hendar
Height
168
174
185
170
169
178
173
176
168
174
181
176
170
174
179
180
Eos
Aabyhøj
NrName
4 Dicte Houmöller
5 Sofie Tryggedsson
6 Tina Frommelt Andersen
7 Anne Hesselund Andersen
8 Caroline Wich
9 Kia Fisker
10 Mathilde Bech Epstein
11 Julie Jessen
12 Julie Gade Höier
13 Sophie Ellegaard Knudsen
Height
172
182
160
164
184
183
178
178
183
171
Height
171
180
186
176
173
179
171
177
176
180
178
168
179
167
162
163
15
Boys 95–97
Game nr
Group
Gym
Time
18040100
18040101
18040102
18040103
18040104
18040105
18040106
18040107
18040108
18040109
Group B
Group A
Group C
Group D
Group B
Group D
Group A
Group C
Group D
Group D
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
18/04 08:15
18/04 09:40
18/04 11:00
18/04 12:20
18/04 13:40
18/04 15:00
18/04 16:20
18/04 17:40
18/04 19:00
18/04 20:20
EBAA
Bærum Basket
Fryshuset
BG Luleå
PuHu
Centrum Tigers
SBBK
Kouvot
Alvik Basket
Tapiolan Honka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
KFUM Uppsala
Værløse BBK
Svendborg
Alvik Basket
EBAA
Tapiolan Honka
Bærum Basket
Fryshuset
Centrum Tigers
BG Luleå
19040100
19040200
19040101
19040201
19040202
19040103
19040104
19040506
19040105
19040107
19040108
19040109
19041110
19040310
19041010
Group C
Group B
Group A
Group D
Group D
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
9-13 Place
9-13 Place
Tälje A
Tälje B
Tälje A
Tälje B
Tälje B
Tälje A
Tälje A
Täljegymnasiet
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Tälje A
Rosenborg
Wasa
Brunnsäng
19/04 08:00
19/04 08:00
19/04 09:20
19/04 09:20
19/04 10:40
19/04 13:20
19/04 14:40
19/04 16:00
19/04 16:00
19/04 18:40
19/04 20:00
19/04 21:20
19/04 21:20
19/04 21:20
19/04 21:20
Svendborg
KFUM Uppsala
Værløse BBK
Alvik Basket
Centrum Tigers
2:nd in Group B
2:nd in Group A
2:nd in Group D
2:nd in Group C
1:st in Group A
1:st in Group D
1:st in Group C
1:st in Group B
Lsr. 19040103
Lsr. 19040105
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kouvot
PuHu
SBBK
Tapiolan Honka
BG Luleå
3:rd in Group C
3:rd in Group B
3:rd in Group A
3:rd in Group D
Win. 19040103
Win. 19040104
Win. 19040506
Win. 19040105
Lsr. 19040506
Lsr. 19040104
20040300
20040101
20040102
20040203
20040103
20040104
20040704
20040505
20040506
20040707
20041108
20040108
11-13 Place
5-8 Place
5-8 Place
9-10 Plac
Semi
Semi
11-13 Place
7-8 Place
5-6 Place
11-13 Place
3-4 Place
FINAL
Wasa
Tälje A
Tälje A
Tälje B
Tälje A
Tälje A
Turinge
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Turinge
Rosenborg
Tälje A
20/04 08:00
20/04 09:20
20/04 10:40
20/04 12:00
20/04 12:00
20/04 13:20
20/04 13:40
20/04 14:40
20/04 16:00
20/04 17:40
20/04 18:40
20/04 20:30
4:th in Group D
Lsr. 19040109
Lsr. 19041110
Win. 19040310
Win. 19040107
Win. 19041110
Lsr. 19040310
Lsr. 20040101
Win. 20040101
Lsr. 19041010
Lsr. 20040103
Win. 20040103
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lsr. 19041010
Lsr. 19040107
Lsr. 19040108
Win. 19041010
Win. 19040109
Win. 19040108
4:th in Group D
Lsr. 20040102
Win. 20040102
Lsr. 19040310
Lsr. 20040104
Win. 20040104
16
Home team
Away team
Boys 95–97
SBBK
NrName
4 Niklas Nilsson
5 Henrik Sjölin
6 Basil Madani
7 Peter Carlsson
8 Tim Melin
9 Adam Ramstedt
10 Simon Knutsson
11 Ludvig Swanström
12 Henrik Hanö
13 Alexander Larsson
14 Martin Hyberg
15 Filip Kovacek
16 Daniel Ehrencrona
17 William Grenthe
18 Niklas Hörnedal
19 Alex Markstedt
20 Oliver Gustavsson
EBAA
NrName
4 Sebastian Åris
5 Mikael Wied
6 Aladdin Barakeh
11 Mikke Arnsberg
7 Jacob Ravn
13 Jacob Meller Nielsen
9 Mathias Holbæk Pedersen
8 Mathias Thibault
12 Simon Bjørneby
15 Nicolai Hvidberg Andersen
14 Mathias Eggertsen
Bærum Basket
NrName
4 Magnus Elgmork
7 Sander Marthinsen
8 Anders Nymo
11 Haakon Hellebust
12 Fredrik Haug
13 Halfdan Bjørn Dønnem
14 Johannes Dolven
33 Jørgen Henriksen
5 Harald Eika Frey
6 Jonatan Moe
10 Simon Sætre Borchgrevink
PuHu
NrName
6 Joakim Jousisto
8 Eetu Nurminen
9 Kevin Ots
10 Aleksi Mäkinen
11 Jami Lehti
12 Elias Eerikinharju
17 Chris Chukwuma
23 Fifi Aidoo
37 Juha Anttila
40 Sakari Laakso
51 Jonatan Lygdman
28 Julius Joski
BG Luleå
NrName
4 Anton Leth
5 Anton Andersson
6 Joel Svensson
7 Rasmus Sanne
Height
185
184
194
186
184
208
193
198
201
206
207
185
194
187
182
196
200
Height
180
180
187
192
188
200
195
187
197
204
201
Height
183
183
182
195
201
198
201
191
180
180
191
Height
175
191
194
190
193
187
188
181
199
190
200
195
Height
182
186
184
186
8 Marcus Grahn
9 Marcus Dahlqvist
10 David Niklasson
11 Olle Karlsson
12 Erik Busk
13 Theodore Silveria Övrebro
14 Jesper Hallberg
15 Denzel Andersson
0 Ruben Eriksson
0 Oskar Lundström
0 Joar Mikkelsson
Svendborg
NrName
4 Kasper Knudsen
5 Ole Emil Jensen
6 Mathias Kelly
8 Benjamin Steen-Andersen
9 Mathias Meyer
10 Marinus Lau Mouboue
11 Niels Möller
12 Sören Sand Mörkeberg
13 Mads Gertz
15 Malthe Hansen
Kouvot
NrName
4 Oskari Laine
7 Santtu Tuviala
10 Markus Mauno
11 Toni Kivimaa
12 Arttu Kukkonen
21 Aleksi Raita
23 Valtteri Leino
24 Petri Koskinen
8 Teemu Knihtinen
14 Tobias Reinholt
Alvik Basket
NrName
4 Mark Celedon
5 Noak Håkanson
6 Gustav Hansson
7 Olivier Naimj
8 Daniel Hansson
9 Adrian Kovacic
10 Mohamed Madani
11 John Sundvall
12 Malcolm Uzuriagi
13 Emil Häglund
14 Elliot Sandefeldt
15 Johan Särvik
0 Daniel Dahlin
0 Phillip Minnhagen
0 Oskar Lim
KFUM Uppsala
NrName
4 Jakob Merlenius
5 Fredrik Benzeriane
6 Mohamed Elmahoun
7 Erik Furberg
8 Tobias Skyttevall
9 Joshua Odeqvist
10 Anes Zekovic
13 Lukas Friberg
14 Jonathan Stålberg
15 Viktor Lindh
187
191
192
192
198
193
198
202
188
196
178
Height
194
184
191
180
197
211
185
201
190
188
Height
188
184
187
190
183
195
184
185
192
208
Height
176
185
185
183
187
188
179
190
184
201
193
184
187
186
187
Fryshuset
NrName
5 Jacob Bodin
6 Gabriel Adersteg
7 Robel Gebremeskel
8 Malcolm Halabi
9 André Benediktsson
10 Gustav Jacobsson
11 Oliver Kumbi
12 Simon Francis
13 Hampus Kalén
14 Jeff Torberntsson
15 Kevin Nsubuga
Værløse BBK
NrName
5 Sander Rostling
6 Kasper Christensen
7 Mads Enoch
8 Daviid Chima
9 Frederik Stuhde
10 Tage Dembele Lihn
11 Henrik Pedersen
12 Marco Jensen
13 Gustav Gericke
14 Tobias Jensen
15 Patrick Gloyne
Centrum Tigers
NrName
4 Öivind Ihle
5 Ruzh Baleros
6 Öystein Skogvold
7 Niklas Trevino
8 Jules Akvama
9 Sunn Lillenes
10 Nick Kervens St.Hilaire
11 Kevin Fiabema
12 Farhad Latif
13 Ola Johansen
14 Tengel Hvidsten
15 Jonathan Linnestad
Tapiolan Honka
NrName
4 Lasse Gummerus
8 Leo Tarjanne
9 Juho Gummerus
12 Valtter Kortelainen
13 Topi Halme
20 Daniel Harima
24 Ville Wuorenjuuri
30 Jesse Haapanen
32 Okko Järvi
34 Henri Ventoniemi
Height
188
198
182
189
196
192
191
194
188
187
175
Height
186
207
197
186
186
204
200
192
181
195
201
Height
195
176
188
186
191
188
191
193
182
194
193
198
Height
196
189
195
202
193
188
188
186
192
203
Height
17
Girls 98
Game nr
Group
Gym
Time
18040500
18040501
18040502
18040503
18040504
18040505
18040507
18040508
Group B
Group A
Group C
Group D
Group A
Group B
Group C
Group D
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
18/04 08:15
18/04 09:40
18/04 11:00
18/04 12:20
18/04 13:40
18/04 15:00
18/04 17:40
18/04 19:00
SISU Basketball
Hørsholm BBK
BK Amager
Täby
PeKa
SBBK
KFUM Uppsala
HNMKY/KaPo
–
–
–
–
–
–
–
–
Ytrebygda
Djursholm Indians
KFUM Uppsala
Jämtland
Hørsholm BBK
SISU Basketball
Kori-80
Täby
19040500
19040501
19040502
19040503
19040507
19040508
19040509
19040510
Group D
Group B
Group A
Group C
Qualifciation
Qualification
Qualification
Qualification
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
19/04 08:00
19/04 09:20
19/04 10:40
19/04 12:00
19/04 17:20
19/04 18:40
19/04 20:00
19/04 21:20
Jämtland
Ytrebygda
Djursholm Indians
Kori-80
2:nd in Group A
2:nd in Group D
2:nd in Group B
2:nd in Group C
–
–
–
–
–
–
–
–
HNMKY/KaPo
SBBK
PeKa
BK Amager
3:rd in Group B
3:rd in Group A
3:rd in Group C
3:rd in Group D
20040502
20041302
20040503
20041303
20041306
20041307
20040508
20040509
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
9-12 Place
9-12 Place
5-8 Place
5-8 Place
Täljegymnasiet
Gröndal
Täljegymnasiet
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
20/04 10:40
20/04 10:50
20/04 12:00
20/04 12:10
20/04 16:10
20/04 17:30
20/04 18:40
20/04 20:00
1:st in Group D
1:st in Group A
1:st in Group B
1:st in Group C
Lsr. 19040509
Lsr. 19040510
Lsr. 20041302
Lsr. 20040502
–
–
–
–
–
–
–
–
Win. 19040507
Win. 19040509
Win. 19040510
Win. 19040508
Lsr. 19040508
Lsr. 19040507
Lsr. 20041303
Lsr. 20040503
21041300
21041201
21041301
21041202
21040802
21041203
21041105
21040105
Semi
11-12 Place
Semi
9-10 Place
7-8 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Gröndal
Gärtuna
Gröndal
Gärtuna
Björkesta
Gärtuna
Rosenborg
Tälje A
21/04 08:10
21/04 09:20
21/04 09:30
21/04 10:40
21/04 10:55
21/04 12:00
21/04 14:30
21/04 15:15
Win. 20040503
Lsr. 20041306
Win. 20041302
Win. 20041306
Lsr. 20040508
Win. 20040508
Lsr. 21041301
Win. 21041301
–
–
–
–
–
–
–
–
Win. 20040502
Lsr. 20041307
Win. 20041303
Win. 20041307
Lsr. 20040509
Win. 20040509
Lsr. 21041300
Win. 21041300
18
Home team
Away team
Girls 98
SBBK
NrName
4 Julia Ohlsson
5 Isabella Antonsson
7 Dilona Kino
8 Agnes Wahlström
9 Louise Solheim
10 Emma Skoog
11 Linnéa Nilsson
12 Emelie Roos
13 Martina Ilic
14 Sofja Tsudesnova
15 Julia Winther
21 Elin Matsson
22 Moa Filén-Hammarström
115Sanna Korkea-aho
13 Ebba Ahlqvist
PeKa
NrName
8 Ella Ahvenainen
11 Matilda Mässeli
12 Fanny Perheenmies
13 Hanna Aho
15 Natalia Laurinantti
20 Iida Kuivalainen
21 Katri Pousi
22 Elisa Lönnblad
23 Sini Sydänmaanlakka
24 Maria Mäkelä
25 Ella Koukkula
Djursholm Indians
NrName
4 Vera Markgren
6 Madeleine Jacobson
7 Helene Haegerstrand
8 Silke Kylberg
9 Hannah Bozorgnia
10 Matilda Salén
11 Elsa Gawell Kihlberg
12 Madeleine Willén
13 Nina Dahlborg
14 Hedvig af Petersens
16 Karolina Tellman
17 Rebecca o´Connor
18 Lovisa Humla
Jämtland
NrName
4 Vera Blomgren
5 Linnéa Mörtberg
6 Julia Elvbo
8 Emilia Axelsson
9 Wilma Randklef
10 Sanna Edström
11 Klara Ejenstam
12 Stina Dahlin
14 Alexandra Andreou
0 Signe Glantz
0 Camilla Grahn
0 Tuva Sandal
0 Kimia Siamansouri
Height
160
179
164
164
165
168
170
172
172
178
162
180
185
176
173
Height
168
186
172
179
175
167
162
168
171
161
160
Height
167
161
183
172
167
175
170
180
168
172
178
175
156
Height
167
176
170
180
173
179
160
172
176
181
173
162
166
Ytrebygda
NrName
7 Solveig Mildestvedt
10 Andrea Bolstad Raa
5 Martine Lillestrøm
6 Rikke Sjumarken
12 Emilie Hope
13 Julie Bjørnhaug
34 Maren Mildestvedt
22 Ulrikke Bentsen
33 Ingunn Nilsen
4 Karoline Falch Monsen
Hørsholm BBK
NrName
7 Pauline Bernbom
8 Emma Leisner
10 Lena Sanholm
12 Caroline Stürup
13 Sophia Fjeldsöe
22 Natalie Hageskov
23 Caroline Hyldahl
44 Stephanie Santos
60 Benedikte Östergaard
66 Andrea Hageskov
99 Clara Friis
79 Cecilie Rying Thomsen
SISU Basketball
NrName
6 Debra Linnet
7 Sille Balling
10 Caroline Martin
11 Amal Ahmad
13 Nikoline Sanggard Madsen
17 Tilde Christensen
19 Marie Falkner Thagesen
20 Alberte Schang
BK Amager
NrName
4 Rikke Karlsen
5 Sarah Bordin Hansen
6 Julie Klug Jungslund
7 Malika Henriksen
8 Linea Heller
9 Sabrina Nissen
10 Augusta Bøgvad Berthelsen
11 Andrea Cetti Jørgensen
12 Maria Hammeken
13 Frederikke Kaster
14 Olivia Williams
15 Emma Bendix Nielsen
HNMKY/KaPo
NrName
12 Porvari Emeliina
32 Halmetoja Henna
33 Tiittanen Laura
61 Kaikkonen Katariina
66 Kahelin Anna
81 Seilola Iina
82 Kuisma Nea
83 Ylänne Aino
86 Rajala Sofia
93 Varis Venla
99 Lindström Nenna
Height
168
177
168
178
165
166
176
180
176
166
Height
181
176
194
171
186
178
168
173
170
176
168
173
Height
178
172
182
162
175
178
175
180
Height
171
182
165
179
170
170
170
165
180
173
173
168
KFUM Uppsala
NrName
4 Georgia Eleftheriadou
5 Maria Suarez Custodiou
6 Helen Prskalo
7 Vilma Aldén
8 Ester Arbrami
9 Emma Ståhlberg
10 Milen Hagos
11 Mina Moberg
12 Sofia Lövgren
13 Lovisa Lindberg
14 Alma Danielsson
15 Linnéa Carlsson
16 Cornelia Rosén
17 Louise Skyttevall
18 Ida Törnkvist
50 Stella Carlsson
57 Ida Godberg
Täby
NrName
4 Madeleine Fahle
5 Ida Niklasson
6 Elin Ahlbom-Sari
7 Malin Lindholz
8 Emilia Stocklassa
9 Andrea Niklasson
10 Ida Telalovic
11 Pernilla Sörensen
12 Emilie Ånäs
13 Sofia Lindborg
14 Johanna Gidlund
15 Elin Grunström
Kori-80
NrName
26 Aino Saukkonen
28 Elina Helin
29 Sara Borgman
30 Ella Luostari
31 Henna Perttilahti
32 Saga Martin
36 Mona Yliluoma
51 Eveliina Teljo
52 Jonna Piira
53 Noora Nieminen
60 Iina Vainio
Height
164
172
184
170
165
176
164
168
173
172
183
172
172
179
176
181
175
Height
164
175
163
186
186
181
180
180
174
170
182
182
Height
175
183
162
165
164
182
177
173
180
175
170
Height
182
173
168
171
173
180
180
180
180
179
173
19
Boys 98
Game nr
Group
Gym
Time
18040200
18040201
18040202
18040203
18040204
18040205
18040206
18040207
18040208
18040209
Group D
Group D
Group B
Group B
Group A
Group A
Group C
Group C
Group D
Group D
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
18/04 08:15
18/04 09:40
18/04 11:00
18/04 12:20
18/04 13:40
18/04 15:00
18/04 16:20
18/04 17:40
18/04 19:00
18/04 20:20
Værløse BBK
Jämtland
Fryshuset
Sandvika
HSA HEI Skovbakken
KFUM Blackeberg
KFUM Uppsala
Bygdøy Basket
SBBK
Hørsholm BBK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hørsholm BBK
SBBK
Malbas
SISU Basketball
KR
Vråken Basket
Högsbo Basket
KTP
Værløse BBK
Jämtland
19040300
19040301
19040102
19040203
19040504
19040204
19040205
19040505
19040206
19040106
19040207
19040208
19040209
19040210
Group C
Group C
Group B
Group A
Group B
Group A
Group C
Group D
Group C
Group D
Group A
Group A
Group B
Group B
Wasa
Wasa
Tälje A
Tälje B
Täljegymnasiet
Tälje B
Tälje B
Täljegymnasiet
Tälje B
Tälje A
Tälje B
Tälje B
Tälje B
Tälje B
19/04 08:00
19/04 09:20
19/04 10:40
19/04 12:00
19/04 13:20
19/04 13:20
19/04 14:40
19/04 14:40
19/04 16:00
19/04 17:20
19/04 17:20
19/04 18:40
19/04 20:00
19/04 21:20
KTP
Högsbo Basket
SISU Basketball
Vråken Basket
Malbas
KR
Högsbo Basket
Jämtland
Bygdøy Basket
Hørsholm BBK
KR
KFUM Blackeberg
Malbas
Sandvika
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
KFUM Uppsala
Bygdøy Basket
Fryshuset
HSA HEI Skovbakken
Sandvika
KFUM Blackeberg
KTP
Værløse BBK
KFUM Uppsala
SBBK
Vråken Basket
HSA HEI Skovbakken
SISU Basketball
Fryshuset
20040200
20040100
20040201
20040202
20041005
20041006
20040307
20040308
20040309
20041109
20041003
20041004
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
9-12 Place
9-12 Place
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
13-16 Place
13-16 Place
Tälje B
Tälje A
Tälje B
Tälje B
Brunnsäng
Brunnsäng
Wasa
Wasa
Wasa
Rosenborg
Brunnsäng
Brunnsäng
20/04 08:00
20/04 08:00
20/04 09:20
20/04 10:40
20/04 14:40
20/04 16:00
20/04 17:20
20/04 18:40
20/04 20:00
20/04 20:00
20/04 12:00
20/04 13:20
2:nd in Group B
2:nd in Group A
2:nd in Group D
2:nd in Group C
Lsr. 20040201
Lsr. 20040202
1:st in Group C
1:st in Group B
1:st in Group A
1:st in Group D
4:th in Group A
4:th in Group B
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3:rd in Group C
3:rd in Group B
3:rd in Group A
3:rd in Group D
Lsr. 20040200
Lsr. 20040100
Win. 20040201
Win. 20040202
Win. 20040200
Win. 20040100
4:th in Group C
4:th in Group D
21040501
21040402
21041001
21041002
21040502
21040602
21040403
21041003
21040505
21040506
21041107
21040107
Semi
11-12 Place
13-14 Place
15-16 Place
Semi
5-8 Place
9-10 Place
5-8 Place
7-8 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Täljegymnasiet
Östertäljehallen
Brunnsäng
Brunnsäng
Täljegymnasiet
Lillhaga
Östertäljehallen
Brunnsäng
Täljegymnasiet
Täljegymnasiet
Rosenborg
Tälje A
21/04 09:20
21/04 10:30
21/04 09:30
21/04 10:50
21/04 10:40
21/04 10:50
21/04 11:50
21/04 12:10
21/04 14:40
21/04 16:00
21/04 17:10
21/04 18:15
Win. 20040309
Lsr. 20041005
Win. 20041003
Lsr. 20041003
Win. 20040308
Lsr. 20040309
Win. 20041005
Lsr. 20041109
Lsr. 21040602
Win. 21040602
Lsr. 21040501
Win. 21040501
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Win. 20040307
Lsr. 20041006
Win. 20041004
Lsr. 20041004
Win. 20041109
Lsr. 20040307
Win. 20041006
Lsr. 20040308
Lsr. 21041003
Win. 21041003
Lsr. 21040502
Win. 21040502
20
Home team
Away team
Boys 98
SBBK
NrName
12 Jesper Knutsson
22 Adam Karahmetovic
23 Oskar Holm
31 Adam Rångeby
33 David Leal
0 Noah Corell
0 André Kirokasian
0 Iulian Bacu
Jämtland
NrName
4 Cevin Thima Olofsson
5 Edvin Wikberg
6 Petter Samonsson
7 Lucas Ternqvist
9 Alexander Sjödin
10 Jonathan Nyberg
11 Daniel Johansson
12 Oskar Eriksson
14 Simon Jonsson
15 Jacob Ward
Vråken Basket
NrName
33 William Eriksson-Hansson
11 Jonatan Arvidsson
22 Alexandros Rautio
15 Joakim Ståhl-Larsson
25 Jonatan Wallberg
24 Linus Gustafsson
7 Jonatan Kling
14 William Jacobsson
6 Daniel Sandin
Högsbo Basket
NrName
5 Joshua One-Jaup
6 Giovanni Tavares Silva
9 Emil Rapp
8 Theo Söderlund
10 Anes Mujic
11 Marvin Alaei
12 Alexander Karras
13 Gabriel Blomqvist
14 Kevin Senghore Perterson
KTP
NrName
4 Anton Kantola
5 Elias Fredriksson
6 Arttu Rajatalo
7 Miska Laine
10 Teemu Korpela
11 Tuomas Kuokka
12 Matias Marttila
13 Rasmus Pekkanen
20 Petteri Mäkiaho
22 Vili Nyman
23 Severi Kaukiainen
34 Topi Olsén
Hørsholm BBK
NrName
4 Frederik Arvedsen
5 Nick Norén
6 Jonas Wagtmann
7 Nicolaj Hjorth
10 Anton Almlund
13 Adam Bligaard
21 Oskar Friis
22 Emil Ditlev Stokholm
23 Frederik Hyldahl
Height
191
192
194
175
180
177
180
182
Height
189
175
180
176
178
178
189
181
184
188
Height
185
180
178
190
193
182
180
183
175
Height
175
168
190
190
182
186
187
192
193
Height
186
186
179
178
180
185
178
182
190
196
183
192
Height
182
180
183
177
179
196
191
186
186
SISU Basketball
NrName
4 Lukas Speidel
5 Alexander Shain
6 Thomas Fierro
7 Adam Godkin
9 Philip Nørrevig
12 Amandus Brückner
13 David Leth
14 Søren Hippe
17 Rasmus Krebs
18 Henrik Rebeiz
20 Gustav Lie Suhr Jessen
21 Tobias Staugaard
KFUM Blackebergs IK
NrName
6 Alexander Wiklund
9 David Baaki
10 Gustav Espefält
13 Kevin Sellén
14 Fabian Ahlberog
16 Monir Tayachi
18 Albin Andersson
21 Natti Tekeste
22 Omar Hamadi
28 Bakary Sillah
34 Philip Gichia
66 Petter Östling
KFUM Uppsala
NrName
4 Lucas Eriksson
5 Alexander Persson
6 Alan Zekovic
7 Samuel Entzenberg
8 Hampus Ågren
9 Cornelius Pettersson
10 Nazar Voytyuk
11 Lukas Mirbt
13 Robert Bolander
14 Marcus Björkman
15 Simon Larsson
16 Oskar Ekman
Værløse BBK
NrName
4 Adam Ledou Axelsen
5 Arijan Elmazi
6 Karl Boje Formann
7 Alexander Agerskov
8 Thue Lee Sørensen
9 Mathias Botoft Hansen
10 Martin Poulsen
11 Magnus Schmidt Lanther
12 Aske Finsen Flensted
13 Andreas Klose
14 Asbjørn Nerlov
15 Nikolaj Boje Bank
Sandvika
NrName
4 Cameron Brustad
5 Richard Apeland
5 Didrik Persson
8 Ole Daniel Johnsen
10 Benjamin Alknes Cox
11 Andreas Lynes Hansen
13 Stian Egede-Nissen
14 Olav Edland
15 Adin Beslagic
20 Peder Frantzvaag
22 Alexander Høyskel Blanding
8 Christoffer Heggelund
Height
190
176
186
179
190
189
201
191
197
188
196
188
Height
170
186
180
179
180
179
192
183
190
198
177
191
Height
169
190
192
178
181
183
170
182
193
187
193
189
Height
179
172
173
202
180
195
190
187
198
200
193
210
Height
168
177
168
168
184
180
185
192
192
203
184
179
Malbas
NrName
4 Osman Aziz
5 Kasper Hagberg
6 Sebastian Ozimek
7 Douglas Hansson
8 Elijah Clarence
9 Otto Olsson
10 Benjamin Masic
11 Bardhosh Kelmeni
12 Elvin Zvetoric
13 Erik Nilsson
14 Luka Rozic
15 Jasmin Mrso
Fryshuset
NrName
1 Sami Harun
3 Ebou Dibba
4 Basiru Njie
6 Iskias Kaysay
9 Kevin Lai
10 Dip Deb
12 Deekh Muhaidin
14 Aleks Mlodianovski
25 Felix Lemetti
26 Alex Kifle
68 Hugo Floerstedt
KR
NrName
15 Arnór Hermannsson
16 Bjarni Á Atlason
10 Eyjólfur Á Halldórsson
9 Ingimar A Baldursson
7 Ingvi K Jónsson
5 Karvel Á Schram
18 Stefán H Auðunsson
11 Sverrir Arnórsson
4 Þórir G Þorbjarnarson
Bygdøy Basket
NrName
12 Micah Bakke
24 Joakim Angel Meisingset
14 Karl Broch
8 Cato Holmsen
9 Didrik Braathen
11 Felix Dreyer-Hensley
20 Kaspar Moulin
Height
167
177
175
181
185
186
185
188
188
183
194
201
Height
Height
182
178
187
183
191
190
183
195
195
Height
184
170
173
188
194
175
190
HSA HEI Skovbakken Alliance
NrName Height
6 Julius Overgaard
190
7 Christoffer Burchardt Marcussen 187
8 Sylvester Alf Berg
200
9 Kasper Wulff Hansen
185
11 Hans-Henrik Lundvang
190
12 Filip Brinch
190
15 Mathies Errboe Svendsen
180
25 August Madsen
200
33 Oscar Elkjær Lauritsen
188
13 Andreas Halager Møller
203
18 Victor Emil Nielsen Alm
198
21
Girls 99
Game nr
Group
Gym
Time
18041300
18041301
18041302
18041303
18041304
18041305
18041306
18041307
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
18/04 09:30
18/04 10:50
18/04 12:10
18/04 13:30
18/04 14:50
18/04 16:10
18/04 17:30
18/04 18:50
Hørsholm BBK
Stockholms Polisen
SBBK
OrJy
SISU Basketball
Ullern Basket
Værløse BBK
Hop BBK
–
–
–
–
–
–
–
–
SISU Basketball
Ullern Basket
Hop BBK
Værløse BBK
KFUM Blackebergs IK
Hørsholm BBK
Vråken Basket
OrJy
19041300
19041301
19041302
19041303
19041304
19041305
19041306
19041307
19041308
19041309
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
19/04 08:10
19/04 09:30
19/04 10:50
19/04 12:10
19/04 13:30
19/04 14:50
19/04 16:10
19/04 17:30
19/04 18:50
19/04 20:10
SISU Basketball
KFUM Blackebergs I
Værløse BBK
Vråken Basket
KFUM Blackebergs I
Stockholms Polisen
Vråken Basket
SBBK
Ullern Basket
Hørsholm BBK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ullern Basket
Stockholms Polisen
Hop BBK
SBBK
Hørsholm BBK
SISU Basketball
OrJy
Værløse BBK
KFUM Blackebergs IK
Stockholms Polisen
20041300
20041301
20041304
20041305
20041308
20041309
Group B
Group B
Quarter
Quarter
Semi
Semi
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
Gröndal
20/04 08:10
20/04 09:30
20/04 13:30
20/04 14:50
20/04 18:50
20/04 20:10
Hop BBK
OrJy
2:nd in Group B
2:nd in Group A
1:st in Group A
1:st in Group B
–
–
–
–
–
–
Vråken Basket
SBBK
3:rd in Group A
3:rd in Group B
Win. 20041304
Win. 20041305
21041302
21040702
21041303
21041104
21040104
9-10 Place
7-8 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Gröndal
Turinge
Gröndal
Rosenborg
Tälje A
21/04 10:50
21/04 10:50
21/04 12:10
21/04 13:10
21/04 13:45
5:th in Group A
4:th in Group A
Lsr. 20041304
Lsr. 20041308
Win. 20041308
–
–
–
–
–
5:th in Group B
4:th in Group B
Lsr. 20041305
Lsr. 20041309
Win. 20041309
22
Home team
Away team
Girls 99
SBBK
NrName
4 Anneli Alcahhin
5 Olivia Cimen
6 Cissi Cimen
7 Stina Rehn
8 Miranda Svanberg
9 Anna Wettergren
10 Maya Andersson
11 Linnea Eriksson
12 Lovisa Dahlin
13 Marica Ferreira
14 Ebba Ahlqvist
15 Sanna Korkea-aho
21 Veronika Hall
22 Moa Filén
Stockholms Polisen
NrName
4 Emma Sundberg
5 Moa Sundberg
6 Casandra Samuelsson
7 Melat Sissay
8 Alison Madriaga
10 Felicia Boström
11 Ndey Ramou Jeng
12 Jonna Blondeel
13 Saron Habtemariam
18 Camilla Flefil
19 Sabrina Neguse
21 Jacina Muthoni
Vråken Basket
NrName
5 Klara Nordlund
6 Linn Edin
7 Julina Nilsson
8 Mathilda Berg
9 Sofia Näsström
10 Lamija Coric
11 Viktoria Lopez
12 Clara Arvidsson-Öberg
13 Anna-Sofia Monroy
14 Emmali Ovmar
15 Li Laestander
Værløse BBK
NrName
6 Anna Dyrhberg
10 Julie Vollmer
11 Ellen Lykholt Svendsen
12 Andrea Heede Andersen
14 Philippa Angersbach Schou
17 Carla Tøttrup Pedersen
15 Karoline Graaskov
19 Hannah Gyldenlev
Height
160
164
164
165
168
169
169
171
172
173
173
176
176
185
Height
162
161
168
167
160
175
178
169
177
168
169
174
Height
165
162
167
173
168
166
166
163
162
163
170
Height
171
170
175
173
168
171
175
165
Ullern Basket
NrName
9 Karoline Skobba Grøtterud
13 Scout Lansing
45 Rebecca Tangen
11 Josephine Allen
4 Marte Mediaas Moe
6 Ingaler Borg
33 Marie Unnli
0 Victoria Gundersen
34 Jenny Steen-Hansen
7 Madeleine Hanseid
Hop BBK
Height
162
163
169
161
183
184
167
165
165
175
NrName Height
10 Ingrid Skåtun Hannestad
171
9 Frida Oulie
166
7 Sophie Thorsnes
170
19 Sofie Paulsen
169
13 Emma Tallaksen
170
6 Emilie Mowinckel
163
5 Kristina Krohnstad
160
12 Vilde Galtung Døsvig Gjendem 159
15 Kaia Brendesæter
168
Hørsholm BBK
NrName Height
4 Julie Kaae Carlsen
171
5 Kristine Risager Pedersen
168
6 Karoline Svendsen Miladinovic 171
7 Josephine Douglas Matthiesen 177
8 Cecilie Agatz Verning
172
9 Amalie Langer
174
10 Katrine Horneman Lassen
178
11 Emilie Bæk
168
12 Malou Savanna Lachenmeier
177
13 Katrine Norre Nielsen
161
14 Mille Berg
177
15 Karen Rønnenfelt
177
16 Camille Koefoed
162
18 Thea Damgaard Gregersen
175
23 Beate Hageskov
167
41 Emma Hageskov
177
SISU Basketball
NrName Height
6 Lærke Steensbæak
173
7 Elisabeth Køhl
172
8 Frida Faber
162
12 Helena Dalsgaard
181
13 Josefine Haabegaard
178
14 Amalie Bach
181
15 Maja Lumholdt
176
33 Cirkeline Rimdal
175
44 Isabel DaGama
163
89 Silke Bringstruo
180
10 Nanna Fink
172
4 Asta Rønsov
173
KFUM Blackebergs IK
NrName
1 Milka Goitom
5 Malin Granlund
6 Jacqueline Kymäläinen
7 Elin Ingvarsson
8 Louise Hansson
11 Hilda Johansson
12 Adelie Centerstam
18 Elita Woldu
22 Gloria Lubwimi
25 Sofia Inoussa
33 Noelmi Makuiza
39 Julia Lewis
OrJy
NrName
5 Oona Särkinen
6 Aino Sainius
7 Jasmin Heikkilä
10 Ronja Helminen
15 Annika Suhonen
16 Karoliina Kaikko
18 Taru Kettunen
19 Laura Nieminen
24 Kristiina Takala
26 Niini Juonala
51 Särkinen Tara
4 Juonala Ruusu
Height
168
169
178
167
175
171
165
175
174
173
163
165
Height
168
162
174
172
173
162
166
164
152
175
155
144
23
Boys 99
Game nr
Group
Gym
Time
18040301
Group A
Wasa
18/04 10:00
SISU Basketball –
18040302
Group B
Wasa
18/04 11:20
Viby –
18040303
Group C
Wasa
18/04 12:40
Fryshuset –
18040304
Group D
Wasa
18/04 14:00
Værløse BBK –
18040305
Group A
Wasa
18/04 15:20
Stockholms Polisen –
18040306
Group B
Wasa
18/04 16:40
KTP –
Viby
18040307
Group C
Wasa
18/04 18:00
BMS –
Fryshuset
18040308
Group D
Wasa
18/04 19:20
SBBK –
19040302
Group A
Wasa
19/04 10:40
Mölndal Basketklub –
19040303
Group B
Wasa
19/04 12:00
KFUM Uppsala –
KTP
19040304
Group C
Wasa
19/04 13:20
Jämtland –
BMS
19040305
Group D
Wasa
19/04 14:40
Haugesund Basketball –
19040306
Qualification
Wasa
19/04 16:00
2:nd in Group A –
3:rd in Group B
19040307
Qualification
Wasa
19/04 17:20
2:nd in Group B –
3:rd in Group C
19040308
Qualification
Wasa
19/04 18:40
2:nd in Group D –
3:rd in Group A
19040309
Qualification
Wasa
19/04 20:00
2:nd in Group C –
3:rd in Group D
20041000
9-12 Place
Brunnsäng
20/04 08:00
Lsr. 19040307 –
Lsr. 19040308
20040700
9-12 Place
Turinge
20/04 08:20
Lsr. 19040309 –
Lsr. 19040306
20040301
Quarter
Wasa
20/04 09:20
1:st in Group A –
Win. 19040307
20040302
Quarter
Wasa
20/04 10:40
1:st in Group C –
Win. 19040308
20040303
Quarter
Wasa
20/04 12:00
1:st in Group B –
Win. 19040309
20040304
Quarter
Wasa
20/04 13:20
1:st in Group D –
Win. 19040306
20041007
11-12 Place
Brunnsäng
20/04 17:20
Lsr. 20041000 –
Lsr. 20040700
20041008
9-10 Place
Brunnsäng
20/04 18:40
Win. 20041000 –
Win. 20040700
21040300
5-8 Place
Wasa
21/04 08:00
Lsr. 20040301 –
Lsr. 20040302
21041200
5-8 Place
Gärtuna
21/04 08:00
Lsr. 20040304 –
Lsr. 20040303
21040302
Semi
Wasa
21/04 10:40
Win. 20040301 –
Win. 20040302
21040503
7-8 Place
Täljegymnasiet
21/04 12:00
Lsr. 21040300 –
Lsr. 21041200
21040303
Semi
Wasa
21/04 12:00
Win. 20040303 –
Win. 20040304
21040504
5-6 Place
Täljegymnasiet
21/04 13:20
Win. 21040300 –
Win. 21041200
21041106
3-4 Place
Rosenborg
21/04 15:50
Lsr. 21040302 –
Lsr. 21040303
21040106
FINAL
Tälje A
21/04 16:45
Win. 21040302 –
Win. 21040303
24
Home team
Away team
Mölndal Basketklub
KFUM Uppsala
Jämtland
Haugesund Basketball
SISU Basketball
Værløse BBK
Stockholms Polisen
SBBK
Boys 99
SBBK
NrName
6 Peppe Stümer
9 Lukas Swanström
11 Olle Stümer
12 William De Brun Mangs
13 Cormac Ryan Balkeståhl
14 Carl von Platten
15 Hampus Ramstedt
21 Johan Razai
22 Mihaljo Kvocka
33 Hugo Adolfsson
Height
188
177
189
176
175
179
192
175
178
185
NrName
5 Juho Heiliö
8 Janne Lehtoranta
9 Rasmus Ruhanen
11 Kasper Nousiainen
21 Mathias Rosqvist
22 Nico Toikka
23 Aleksi Kylmälä
24 Jaakko Savolainen cap.
31 Niklas Virtanen
32 Tuomas Heikkilä
42 Ben Länsmans
Stockholms Polisen
NrName
4 Yaffet Tadesse
5 Johan Andersson
6 Niklas Herring
7 Marcus Tällberg
8 Ludvig Gräns
9 Simon Semeraeb
10 Tim Carlsten
11 Aurlius Ngari
12 Allan Fedioutcheck
13 Nahom Semeraeb
14 Lukas Schellerer
15 Viktor Strömberg
21 Max Spreitz
Jämtland
NrName
4 Adam Johansson
5 Eddie Eriksson
6 Johan Petersén
7 Oskar Alm
8 Anton Kolak
9 Olle Lundqvist
10 Edward Johansson
11 Sebastian Einarsson
12 John Pålsson
13 Hugo Danielsson
14 Linus Nilsson
15 Tommy Nordin
16 Ludvig Wagenius
Height
169
170
169
182
188
195
169
193
167
197
188
KTP
Height
156
178
167
176
167
164
166
176
183
164
178
185
181
Height
174
176
160
159
172
190
175
171
180
175
189
200
173
Viby
NrName
4 Oskar Friss Lindberg
6 Folmer Wadskjaer
8 Markus Petersen
9 Julian Kraepping
10 Mikkel Eggertsen
12 Patrick Hansen
13 Anton Harbo
15 Daniel Hansen
24 Emil Schröder Svendsen
32 Dawit Josef Keleta
34 Mathias Stentoft
Værløse BBK
NrName
0 Jakob Kjall
7 Mathias Meilsøe
8 Mikkel Hauge
9 Benjamin Tümmler
13 Frederik Altmann
14 Silas Ilkjær
15 Ronas Kesmez
16 Martin Gloyne
21 Jens Bryan Stensbøl
22 Victor Storm Piper
20 Nicolaj Feuerlein
18 Gustav Strand Michelsen
55 Sebastian Mikkelsen
Haugesund Basketballklubb
NrName
15 Mikal Gjerde
21 Ole Svendsen Strand
13 Øystein Søndenå
14 Erlend Lokna
9 Jakob Halvorsen
10 Tore Tveita
7 Joshua Jacobo
4 Mabira Japhet
5 Marit Ørjansen
26 Steffen Haugen
20 Sander Cosgrove
BMS
NrName
4 Mads Preuthun
5 Christian Arpe
6 Marco Cardoso
8 Agah Kizilkaya
9 Rasmus Jessen
11 Asker Friis Bach
13 Aleksandar Nedic
14 Viktor Petersen
15 Morten Bülow
18 Theo O. Jensen
20 Magnus Jessen
22 Victor Wilquin
23 Samuel Hertel
24 Sebastian Ferraris
19 Magnus Houmøller
Height
173
184
198
174
189
191
185
183
189
170
186
Height
154
185
179
172
185
181
188
188
181
158
193
185
190
Height
191
195
187
191
178
178
164
164
168
176
180
Height
172
171
179
175
183
178
185
184
195
182
188
186
176
178
176
SISU Basketball
NrName
4 Tobias Giedo Steenberg
5 Andreas Bartholdy
6 Marco Santos
7 Jonas Kjer Parlo
8 Oliver Gransøe
9 Joachim Hansen-Baun
10 Marcus Sampson
11 Jakob Søndergaard
12 Maximilian Auken
13 Mikkel Bo Larsen
14 Daniel Suhrke
15 Martin Hyldahl
KFUM Uppsala
NrName
5 Anton Kylin
6 Sebastian Sandin
7 Ludvig Zeitler
8 Felix Edwardsson
9 Senay Habtezghi
10 Axel Danielsson
11 Edvin Book
12 Jonatan Tadese
13 Oscar Mark
15 Pablo Suarez
Fryshuset
NrName
1 Johan Stoyanov
2 Adonai Tedla
4 Marvin Halabi
7 Viktor Johansson
8 Beni Fungula
13 Axel Bjällerstedt
17 Sigge Gustavsson
22 Musa Jeng
23 TJ Miangangi
24 Brian Kumbi
28 Axel Magnusson
33 Kien Bui
37 Theo Lyander
47 Goran Ahmad
Mölndal Basketklubb
NrName
15 David Czerapowicz
6 Eddie Czerapowicz
9 Emil Karlander
13 Axel Winberg
5 Alexander Årmarker
12 Oscar Halleröd
8 Sebastian Andersson
Height
186
186
170
178
181
197
190
178
185
186
169
165
Height
174
171
180
201
185
180
185
185
190
184
Height
Height
184
155
179
188
177
193
177
25
Girls 00
Game nr
Group
Gym
Time
18040600
Group A
Lillhaga
18/04 09:40
18040601
Group C
Lillhaga
18/04 11:00
18040602
Group A
Lillhaga
18/04 12:20
18040603
Group B
Lillhaga
18/04 13:40
18040604
Group D
Lillhaga
18/04 15:00
18040605
Group C
Lillhaga
18/04 16:20
18040606
Group B
Lillhaga
18/04 17:40
18040607
Group D
Lillhaga
18/04 19:00
18040608
Group A
Lillhaga
18/04 20:20
18040309
Group A
Wasa
18/04 20:40
19040600
Group C
Lillhaga
19/04 08:20
19040601
Group D
Lillhaga
19/04 09:40
19040602
Group B
Lillhaga
19/04 11:00
19040603
Group A
Lillhaga
19/04 12:20
19040604
Group A
Lillhaga
19/04 13:40
19040606
Qualification
Lillhaga
19/04 16:20
2:nd in Group B – 3:rd in Group C
19040607
Qualification
Lillhaga
19/04 17:40
2:nd in Group C – 3:rd in Group D
19040608
Qualification
Lillhaga
19/04 19:00
2:nd in Group A – 3:rd in Group B
19040609
Qualification
Lillhaga
19/04 20:20
2:nd in Group D – 3:rd in Group A
20040600
9-13 Place
Lillhaga
20/04 08:20
Lsr. 19040606 – Lsr. 19040609
20040601
9-13 Place
Lillhaga
20/04 09:40
Lsr. 19040607 – Lsr. 19040608
20040703
11-13 Place
Turinge
20/04 12:20
4:th in Group A – Lsr. 20040601
20040602
Quarter
Lillhaga
20/04 11:00
1:st in Group A – Win. 19040606
20040603
Quarter
Lillhaga
20/04 12:20
1:st in Group C – Win. 19040609
20040604
Quarter
Lillhaga
20/04 13:40
1:st in Group B – Win. 19040607
20040605
Quarter
Lillhaga
20/04 15:00
1:st in Group D – Win. 19040608
20040606
11-13 Place
Lillhaga
20/04 16:20
Lsr. 20040600 – 4:th in Group A
20040607
9-10 Place
Lillhaga
20/04 17:40
Win. 20040600 – Win. 20040601
20040608
Semi
Lillhaga
20/04 19:00
Win. 20040602 – Win. 20040603
20040708
5-8 Place
Turinge
20/04 19:00
Lsr. 20040603 – Lsr. 20040602
20040609
Semi
Lillhaga
20/04 20:20
Win. 20040604 – Win. 20040605
20040709
5-8 Place
Turinge
20/04 20:20
Lsr. 20040604 – Lsr. 20040605
21040401
11-13 Place
Östertäljehallen
21/04 09:10
Lsr. 20040601 – Lsr. 20040600
21040601
7-8 Place
Lillhaga
21/04 09:30
Lsr. 20040708 – Lsr. 20040709
21040701
5-6 Place
Turinge
21/04 09:30
Win. 20040708 – Win. 20040709
21041102
3-4 Place
Rosenborg
21/04 10:30
Lsr. 20040608 – Lsr. 20040609
21040102
FINAL
Tälje A
21/04 10:50
Win. 20040608 – Win. 20040609
26
Home team
Away team
Hop BBK – Aabyhøj
Hørsholm BBK – KFUM Uppsala
SBBK – TikS
Værløse BBK – PeKa
Tapiolan Honka – Ik Eos Lund
Wartti – Hørsholm BBK
Alvik Basket – Værløse BBK
Jämtland – Tapiolan Honka
Aabyhøj – SBBK
TikS – Hop BBK
KFUM Uppsala – Wartti
Ik Eos Lund – Jämtland
PeKa – Alvik Basket
TikS – Aabyhøj
Hop BBK – SBBK
Girls 00
SBBK
NrName
4 Tibelia Kerimo
5 Johanna Izgin
6 Nora Bouchta
7 Kajsa Dahlin
8 Patricia Elias
9 Filippa Ramberg
10 Jennifer Lindqvist
12 Sara Paradzik
13 Sabina Radonja
14 Morena Malaki
15 Claudia Halef
21 Linnea Bou Faical
22 Frida Olsson
Tapiolan Honka
NrName
4 Linnea Eklund
6 Kaisa Katajavuori
7 Oona Palmroos
8 Elli Soini
13 Lotta Karo
20 Iris Fontell
22 Fiia Ristola
23 Aino Airaksinen
24 Nea Ruokomäki
25 Veera Laitinen
41 Sini Sipponen
54 Lotta Lavonen
55 Emma Tahvanainen
Hørsholm BBK
NrName
4 Frederikke Kam
5 Stephanie Bøgelund Hansen
6 Cecilie Boss
8 Martha Bihrmann Friis
10 Josephine Pfeiffer
12 Sara Agami
14 Giulia Crovetto-Sørensen
15 Rebecca Dam
17 Anna Leisner
18 Sandra Winkel Hansen
20 Isabella Grønfeldt
21 Josephine Juul-Branth
22 Anna Mygind
Wartti
NrName
4 Josefina Koivunen
7 Emma Vanninen
9 Rosanne Leichner
10 Ellen Nissinen
11 Saga Ukkonen
12 Jenny Haaraoja
13 Jutta Tiilikainen
14 Essi Rankinen
20 Erica Andersson
21 Vilma Hintikka
44 Hanna Keinänen
Ik Eos Lund
NrName
4 Alva Widell
5 Tova Berntson
6 Besa Skenderi
7 Hedda Sjöberg
8 Hanna Strelert-Westerlund
Height
154
165
168
167
161
169
167
168
169
166
170
174
184
Height
168
163
175
163
169
183
170
166
174
172
173
172
166
Height
163
170
165
170
165
164
176
170
162
170
176
166
173
Height
175
175
166
173
165
172
177
172
160
169
164
Height
158
158
173
166
153
9 Stina Karlsson
10 Sara Lundqvist
11 Cecilia Holmberg
12 Ellen Gemback
13 Felicia Dourva
14 Anastasia Yartseva
15 Natalie Chaomar
KFUM Uppsala
NrName
25 Sara Klöble
23 Corrinda Wetterholm
5 Nora Ehrnvall
9 Kassandra Larsson
10 Alice Wirsén
6 Amanda Wirsén
15 Alice Sylvén
14 Moa Wretbring
11 Emma Calissendorff
20 Emma Viklund
8 Emma Tidare
22 Johanna Lindström
Alvik Basket
NrName
7 Jessica Törnberg
9 Linnea Meijer
10 Nora Montgomery
11 Alexandra Evers
12 Florentina Frölander
13 Isabella Träskman
15 Emily Ponsonby
17 Klara Åström
18 Ida Håkansson
20 Jenny Stern
24 Mathilda Åhlberg
72 Sofia Zetterberg
Hop BBK
NrName
13 Tuva Andersen
9 Kine Buen
12 Marte Rokne Schjøtt
14 Lise Lotte Brauckhoff
15 Sofie Blydt Paulsen
11 Brita Mehl Lode
51 Mimmi Simonsen
8 Kari Vedde
5 Synne Blydt Paulsen
6 Aurora Sommerlade
7 Ida Horn
10 Tiril Hjelde
PeKa
NrName
4 Matilda Sihvonen
5 Kaisla Tallinen
6 Maija Sunila
7 Mamay Kyaw
10 Jenna Tenhunen
11 Vilma Korkolainen
12 Veera Suhonen
13 Kerttu Hyytiäinen
14 Nea Paavilainen
15 Roberta ”Tessa” Björnman
20 Senni Laurikainen
21 Suvi Väisänen
24 Latifa Amzil
9 Veera Toivonen
167
178
176
175
168
175
156
Height
164
173
171
170
172
172
160
166
170
168
168
176
Height
166
165
167
155
172
170
163
167
170
166
165
164
Height
171
163
169
162
168
172
169
160
156
171
162
164
Height
161
167
165
167
172
167
164
163
155
165
163
157
180
169
Jämtland
NrName
4 Mika Vågström
21 Filippa Ternqvist
6 Agnes Hall
7 Moa Edström
8 Moa Göransdotter
9 Julia Olsson
10 Tula Robinsdotter
11 Elise Mattsson
13 Isabelle Aronsson
15 Elin Furborg
12 Hilda Mattsson
14 Wilma Liliesköld
5 Emma Jonsson
16 Linn Johansson
TikS
NrName
6 Nea Salin
7 Riikka Santalahti
10 Rianna Soppela
11 Sofia Heiskari
13 Adele Heiskari
14 Venla Viitanen
21 Inka Seppälä
22 Vera Mäenpää
23 Sonja Vähäsalo
32 Rosa Niemeläinen
33 Iiris Viuhkonen
9 Veera Kortelainen
Aabyhøj
NrName
4 Emma Schwendson-Dirks
5 Emilie Möller
6 Katrine Lind Pedersen
7 Sofie Holmboe
8 Nadja Meijer Karsbech
10 Freja Vissing
11 Mette Wejrup Andersen
12 Sigrid Nielsen
13 Mathilde Madsen
14 Emma Pedersen Barrit
15 Jasmin Dainese
Værløse BBK
NrName
4 Sofie Ledou Axelsen
5 Katrine Spang Dyhrberg
6 Laura Karlsmose
7 Marie Holm Nielsen
8 Sofie Hauge
9 Ida Høygaard Faldt
10 Emma Viktoria Frimodt
Møller Egeblad
12 Amalie Vollmer
13 Frida Boje Formann
14 Isabel Cisco Bjerregaard
Height
172
160
182
170
167
168
169
165
175
166
164
176
167
150
Height
156
165
170
170
177
171
156
165
186
172
157
170
Height
170
182
167
168
165
167
165
160
174
172
177
Height
164
160
162
173
168
160
165
160
174
175
27
Boys 00
Game nr
Group
Gym
Time
18040800
18040300
18040801
18040802
18040803
18040804
18040805
18040806
18040807
18041207
18040808
18041208
18040809
18041209
Group D
Group A
Group B
Group C
Group C
Group A
Group B
Group D
Group C
Group A
Group B
Group A
Group C
Group B
Björkesta
Wasa
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Gärtuna
Björkesta
Gärtuna
Björkesta
Gärtuna
18/04 08:25
18/04 08:40
18/04 09:45
18/04 11:05
18/04 12:25
18/04 13:45
18/04 15:05
18/04 16:25
18/04 17:45
18/04 17:50
18/04 19:05
18/04 19:10
18/04 20:25
18/04 20:30
SBBK
Tureberg Pirates
Asker
Virum Vipers
Tapiolan Honka
Kongsberg Miners
BMS
Hørsholm BBK
KFUM Uppsala
SISU Basketball
BBK Solna Vikings
HNMKY
RU
Pyrintö
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hørsholm BBK
SISU Basketball
BBK Solna Vikings
KFUM Uppsala
RU
HNMKY
Pyrintö
Wartti
Tapiolan Honka
Kongsberg Miners
BMS
Tureberg Pirates
Virum Vipers
Asker
19040800
19040801
19040802
19040803
19040804
19041005
19040605
19040805
19040806
19040807
19040808
19040809
Group B
Group B
Group C
Group C
Group A
13-15 Place
Group A
Group D
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Brunnsäng
Lillhaga
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
19/04 08:25
19/04 09:45
19/04 11:05
19/04 12:25
19/04 13:45
19/04 14:40
19/04 15:00
19/04 15:05
19/04 16:25
19/04 17:45
19/04 19:05
19/04 20:25
Asker
Pyrintö
RU
Virum Vipers
SISU Basketball
4:th in Group C
Kongsberg Miners
Wartti
2:nd in Group B
2:nd in Group A
2:nd in Group D
2:nd in Group C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BMS
BBK Solna Vikings
KFUM Uppsala
Tapiolan Honka
HNMKY
4:th in Group B
Tureberg Pirates
SBBK
3:rd in Group C
3:rd in Group B
3:rd in Group A
3:rd in Group D
20040500
20040800
20040501
20040801
20040802
20040803
20040804
20040305
20040805
20040806
20040807
20040808
20040809
Quarter
9-12 Place
Quarter
9-12 Place
Quarter
Quarter
11-12 Place
13-15 Place
9-10 Place
5-8 Place
5-8 Place
Semi
Semi
Täljegymnasiet
Björkesta
Täljegymnasiet
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Wasa
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
Björkesta
20/04 08:00
20/04 08:25
20/04 09:20
20/04 09:45
20/04 11:05
20/04 12:25
20/04 13:45
20/04 14:40
20/04 15:05
20/04 16:25
20/04 17:45
20/04 19:05
20/04 20:25
1:st in Group A
Lsr. 19040806
1:st in Group C
Lsr. 19040809
1:st in Group B
1:st in Group D
Lsr. 20040800
4:th in Group B
Win. 20040800
Lsr. 20040802
Lsr. 20040500
Win. 20040802
Win. 20040500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Win. 19040806
Lsr. 19040808
Win. 19040808
Lsr. 19040807
Win. 19040809
Win. 19040807
Lsr. 20040801
4:th in Group A
Win. 20040801
Lsr. 20040803
Lsr. 20040501
Win. 20040803
Win. 20040501
21040800
21040301
21040801
21041103
21040103
7-8 Place
13-15 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Björkesta
Wasa
Björkesta
Rosenborg
Tälje A
21/04 08:15
21/04 09:20
21/04 09:35
21/04 11:50
21/04 12:15
Lsr. 20040807
4:th in Group A
Win. 20040807
Lsr. 20040809
Win. 20040809
–
–
–
–
–
Lsr. 20040806
4:th in Group C
Win. 20040806
Lsr. 20040808
Win. 20040808
28
Home team
Away team
Boys 00
SBBK
NrName
4 Dennis Karlsson
5 Filip Kurjak
6 Måns Evertsson Åkerberg
7 Viktor Hermansson
8 Alex Olofsson
9 Oskar Junebrink
10 Victor Johansson
11 Daniel Dubois
12 Marin Broander
13 Johan Jungland
14 Samuel Wiik
15 Johan Langwagen
21 Andreas Elimä
23 Noah Blomme
112Gustav Andersson
HNMKY
NrName
9 Mikael Drakos
10 Vilho Leijala
16 Kevin van Dessel
19 Ville Tahvanainen
22 Johannes Salmenkylä
24 Felix Tikkanen
55 Aleksanteri Korhonen
57 Lucas Magnusson
61 Taneli Poutanen
67 Markus Kataja
Asker
NrName
4 Ole Syver Gulbrandsen
6 Benjamin Hagen
7 Olav Digranes
8 Gustav Barth
9 Kristoffer Hauge
10 Mikkel Aarnes
12 Håkon Telje
14 Erlend Skår
16 Theis Høisæter
23 Johan Reitan
Virum Vipers
NrName
5 Hans Larsen
6 Martin Munkholm Richards
9 Marcus Krarup
10 Jacob Halaf
11 Valdemar Braunstein
12 Frederik Bech Frandsen
14 Tobias Ibaragi Glesner
15 Minik Bolø
19 Hannibal Salomon
23 Oskar Buch Stæhr
27 Marcus Nielsen
35 Sebastian Fuchs
41 Valdemar Alex Petersen
87 Sebastian Faarup
Kongsberg Miners
NrName
6 Birk Skogheim
13 Mathias Gjendem
20 Kristian Eggar
21 Rene Bogen
22 Martin Tørseth
30 Andreas Rief Bråthen
33 Tobias Rotegård
35 Jørgen Felde Løvberg
Height
162
175
181
167
175
175
175
160
185
158
171
185
180
182
152
Height
155
181
166
179
180
168
173
186
170
186
Height
167
174
178
186
182
167
181
178
179
173
Height
175
180
178
163
163
162
176
177
175
178
177
174
178
172
Height
172
182
192
174
174
190
177
185
BBK Solna Vikings
NrName
4 Andreas Eriksson
5 Jovanni Domenico
6 Kyle Nunez
7 Stavros Tahmatasidis
9 Brandon Bittar
10 Simon Ghebrihiwet
11 Nikos Palaskonis
13 Sokrates Pavlidis
14 Måns Norling
15 Adam Kmec
17 Mirxan Özalp
23 Oliver Gehrke
24 Ludde Lindfeldt
25 Markus Jakobsén
33 Jake Johnson
35 Brook Dejene
KFUM Uppsala
NrName
4 John Imbia
5 Ludvig Friberg
7 Gabriel Waxberg
17 Almir Fejzic´
9 Lucas Kedmark
10 Viktor Florén
11 Tim Renemar
12 Linus Brandin
14 Oscar Rosengren
15 Victor Oskarsson
18 Kim Käck Ofordu
BMS
NrName
2 Luka Weuder
41 Jacob Bredo Gundersen
12 Rasmus Paaske
8 Balsa Veljic
32 Marko Veljic
11 Kasper Runchel
14 Tue Bourgeat
16 Stefan Haubro Jacobsen
5 Nico Tamjidi
9 Danijel Marsenic
7 Lukas Pap
10 Andreas Edholm Mortensen
23 Samuel Hertel
Hørsholm BBK
NrName
4 Frederik Travis
5 Marcus Tajik Nielsen
6 Tobias Heinrichs
7 Leonardo Carlino
10 Mathias Clausen
13 Mads-Peter Fjeldsøe
15 Jens Torpe
21 Johannes Vallentin
33 Igor Bakic
34 Christian Frahm
Tureberg Pirates
NrName
5 Ahlstedt Jacob
8 Öster Magnus
11 Davidsson Jonas
12 Radell Erik
21 Strömberg Oscar
23 Moberg Gustav
Height
189
183
155
174
167
166
171
155
177
175
177
192
161
168
189
185
Height
160
173
168
176
178
177
165
184
188
170
193
Height
156
175
189
160
170
170
188
158
160
172
173
170
175
Height
169
172
169
170
172
160
162
180
185
172
Height
179
160
172
179
174
177
Wartti
NrName
5 Visuri Kalle
6 Ojala Janne
8 Jokio Juhani
9 Kortemaa Karri
10 Rantala Oskari
13 Mäki Otto
16 Lindner Daniel
17 Ailio Okko
18 Gustafsson Joakim
21 Kähkölä Akseli
25 Laine Topias
29 Jantunen Mikael
RU
NrName
5 Joonas Lahdensuu
7 Aleksi Helin
8 Felix Eurasto
9 Joel Kuosmanen
10 Mikael Länkelä
11 Aleksi Rikka
19 Valtteri Vuorio
21 Rasmus Eklund
23 Aarni Korkiatupa
24 Gezim Avdiu
45 Jami Karila
Pyrintö
NrName
6 Taubert Topias
7 Rasi Tuomas
8 Huhtanen Olli
13 Salminen Janne
17 Taussi Valtteri
18 Mänty Vilho
20 Lähteenmäki Mirko
23 Heikkilä Nuutti
24 Erikson Tommi
30 Ståhle Roope
40 Koivisto Kristian
46 Hautamäki Miika
47 Koskinen Jasper
Tapiolan Honka
NrName
6 Niklas Lauslahti
10 Emil Komussari
11 Erno Lehtonen
20 Akseli Latvio
25 Emil Makkonen
30 Eero Torpo
32 Iiro Moisander
34 Oscar Lindholm
35 Tuomas Kallio
50 Reko Wenell
52 Tim Eklöf
55 Eemeli Saukkonen
SISU Basketball
NrName
8 Christopher Fjeldberg Jensen
7 Isaac Ahmad
12 Ludvig Wiedemann
4 Max Østerskov Albek
5 Mikkas Palsbo
6 Oskar Godkin
13 Søren Larsen
10 Thomas Risbjerg Schrøder
14 William B Borre
11 Carlo Taylor
16 William K Kruse
9 Marc Sylvest
Height
169
165
187
184
165
178
187
187
160
185
161
186
Height
160
175
165
178
165
180
180
170
170
185
175
Height
181
154
185
165
176
177
165
183
175
174
167
153
170
Height
173
160
176
174
172
181
169
176
177
179
172
177
Height
171
165
158
152
170
187
188
165
173
189
165
188
29
Girls 01
Game nr
Group
Gym
Time
18041200
18041201
18041202
18041203
18041204
18041205
18041206
18041308
Group C
Group D
Group A
Group B
Group C
Group D
Group B
Group A
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gröndal
18/04 08:30
18/04 09:50
18/04 11:10
18/04 12:30
18/04 13:50
18/04 15:10
18/04 16:30
18/04 20:10
Aabyhøj I.F.
Skuru IK
Antnäs Villagers
Tapiolan Honka
PeKa
Topola
Køge BBK
Alvik Basket
–
–
–
–
–
–
–
–
SBBK
BMS
Alvik Basket
Ullern Basket
Aabyhøj I.F.
Skuru IK
Tapiolan Honka
Hørsholm BBK
19041200
19041201
19041202
19041203
19041204
19041205
19041206
19040706
19041207
19041208
19041209
19040709
Group A
Group D
Group B
Group C
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Turinge
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Turinge
19/04 08:30
19/04 09:50
19/04 11:10
19/04 12:30
19/04 13:50
19/04 15:10
19/04 16:30
19/04 16:50
19/04 17:50
19/04 19:10
19/04 20:30
19/04 20:50
Hørsholm BBK
BMS
Ullern Basket
SBBK
2:nd in Group D
2:nd in Group A
2:nd in Group B
2:nd in Group C
1:st in Group C
1:st in Group D
1:st in Group A
1:st in Group B
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Antnäs Villagers
Topola
Køge BBK
PeKa
3:rd in Group A
3:rd in Group B
3:rd in Group C
3:rd in Group D
Win. 19041204
Win. 19041205
Win. 19041206
Win. 19040706
20041200
20041201
20041202
20041203
20041204
20041205
20041206
20041207
20041208
20041209
9-12 Place
9-12 Place
5-8 Place
5-8 Place
Semi
Semi
11-12 Place
9-10 Place
7-8 Place
5-6 Place
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
Gärtuna
20/04 08:30
20/04 09:50
20/04 11:10
20/04 12:30
20/04 13:50
20/04 15:10
20/04 16:30
20/04 17:50
20/04 19:10
20/04 20:30
Lsr. 19041206
Lsr. 19040706
Lsr. 19041207
Lsr. 19040709
Win. 19041209
Win. 19040709
Lsr. 20041200
Win. 20041200
Lsr. 20041202
Win. 20041202
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lsr. 19041204
Lsr. 19041205
Lsr. 19041209
Lsr. 19041208
Win. 19041207
Win. 19041208
Lsr. 20041201
Win. 20041201
Lsr. 20041203
Win. 20041203
21041100
21040100
3-4 Place
FINAL
Rosenborg
Tälje A
21/04 07:50
21/04 08:00
Lsr. 20041204 – Lsr. 20041205
Win. 20041204 – Win. 20041205
30
Home team
Away team
Girls 01
SBBK
NrName
4 Saga Eriksson
5 Alva Lindby
6 Isabelle Cimen
8 Amanda Öqvist
9 Ella Zilén
10 Tilda Svärd
11 Alexandra Gracian
12 Frida Westin
13 Elsa Gustafsson
14 Wilma Christensen
15 Amanda Stahl
21 Sara Fager
22 Alva Jentzen
23 Maja Jakobsson
31 Andrea Månsson
32 Emelie Nilsson
33 Josephine Bäck Hurme
PeKa
NrName
5 Iina Koukkula
6 Anni Eronen
7 Vilma Laine
8 Veera Kovanen
9 Emilia Kokkola
10 Kerttu Hakkarainen
11 Veenla Kovanen
12 Elli Heikkilä
13 Mette Moilanen
14 Essi Turpeinen
15 Erika Mäkelä
23 Milla Kokko
24 Venla Kemppainen
30 Suzan Obowya
34 Awak Kuier
40 Venla Muuri
Tapiolan Honka
NrName
4 Mirva Karvinen
9 Ebbe Pekonen
10 Annika Hyttinen
12 Alexandra Ailus
13 Taru Kurunsaari
15 Nina Turunen
20 Jutta Ropponen
34 Rebekka Homanen
23 Julia Kurtén
25 Eerika Appelqvist
41 Andrea Liimatainen
43 Noora Markkanen
45 Lotta-Kaisa Paltemaa
Skuru IK
NrName
5 Louise Fromell-Norberg
6 Kayo Awiti
7 Alma Elsnitz
8 Tilde Bergwall
9 Malva Lorensson
10 Emilia Jonsson
11 Moa Steen
12 Alicia Gustavsson
14 Olivia Halle
15 Ingrid Olsson
Height
162
170
156
165
165
168
160
168
170
162
168
165
174
175
169
166
178
Height
158
163
161
162
159
156
164
167
166
166
155
162
160
172
190
164
Height
165
162
179
158
158
163
163
165
163
152
147
168
164
Height
173
167
169
163
160
164
161
166
166
156
Aabyhøj I.F.
NrName
4 Laura Bue
5 Laura Mejlgaard
7 Lucia Flensborg
8 Camilla Lind Christiansen
10 Andrea Bach Larsen
11 Anamika Rafn Poulsen
12 Malene Lind Pedersen
13 Suzan Sisman
15 Isabel Mannemar
19 Thaonhu Dinh
20 Sara Hvid
BMS
NrName
4 Laura Ziegler
5 Emilie Larsen
6 Julie Aagaard Thomsen
7 Louise Aagaard Thomsen
8 Matilde Hjorth
9 Una Arnautovic
12 Jasmin Safai
13 Katrine Jessen
14 Emma Heerfordt
Hørsholm BBK
NrName
4 Clara Madsen
6 Amalie Mollerup Krogbeck
8 Emilie Kjellberg Jensen
9 Karen Højbjerg Jørgensen
10 Laura Boss
11 Una Laura Jepsen
12 Mikkeline Lysberg Bernbom
13 Caroline Bornemann
16 Anne Normann
21 Louise Christensen
33 Petrine Reffelt Hansen
Køge BBK
NrName
7 Nanna Tønnesen
9 Adriana Mugcia
10 Ida Sommer Hauge
11 Thea Høj Poulsen
13 Katinka Rubenhagen
17 Freya Dam
18 Nikoline Sandbäck
21 Dorathea Marker
23 Alberte Rimdal
Topola
NrName
7 Silja Bergqvist
4 Nora Barkman
10 Vilma Merikari
22 Tetta Lahti
27 Ellen Saikku
11 Olivia Hölttä
17 Rebecca Söderström
25 Mei Keskitalo
33 Roosa Wasenius
8 Leia Hallamäki
21 Nora Pugin
Height
146
153
162
163
162
161
168
162
159
150
169
Height
165
169
166
160
171
165
165
173
166
Height
180
162
170
166
165
169
171
177
159
167
173
Height
169
169
162
172
163
165
155
166
155
Ullern Basket
NrName
4 Lisa Halvorsen
5 Julie Rørvik Haugan
8 Hedda Døssland Urdal
9 Emilie Markeviciute
10 Oda Søvik Jørgensen
11 Frida Andersen Venemyr
13 Marie Heier Pedersen
15 Lina Algarheim StrangerJohannessen
33 Hanne Hurlen
34 Olivia Priestly
44 Maria Rian Heggtveit
54 Pauline Jenssen
55 Sissel Holtan Bøgh
0 Ingrid Søvik Jørgensen
0 Malin Bjørnsen Schneidt
Antnäs Villagers
NrName
7 Frida Wallberg
15 Ellen Flymalm
11 Sanna Ström
9 Ida Hedgård
17 Tyra Djärv
5 Isa Carlsson
12 Wilma Carbin
13 Julia Bäck
14 Matilda Söderqvist
Alvik Basket
NrName
5 Sara Håkansson
10 My Resenius
12 Emelie Erlandsson
13 Thea Fischer
14 Tova Sabel
21 Minette Sjögren
22 Alva Berzell
26 Isabelle Waplan
33 Lova Grauers Wictorin
40 Hanna Stone
53 Alice Bevegård
64 Elin Lindskog
Height
142
152
157
160
157
163
171
160
165
169
166
171
173
147
153
Height
165
166
168
160
165
153
157
154
160
Height
161
172
171
172
163
170
163
178
165
171
158
160
Height
163
155
165
160
175
164
161
164
163
164
163
31
Boys 01
Game nr
Group
Gym
Time
18040400
18040401
18040402
18040403
18040404
18040405
18040406
18040407
18040408
18040409
Group A
Group D
Group B
Group B
Group A
Group C
Group D
Group A
Group C
Group A
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
18/04 08:25
18/04 09:45
18/04 11:05
18/04 12:25
18/04 13:45
18/04 15:05
18/04 16:25
18/04 17:45
18/04 19:05
18/04 20:25
JKS
BMS
Værløse BBK
PuHu
Bölebyn SK
Tapiolan Honka
Karhu
HNMKY
BK Amager
Lommedalen IL
19040400
19040401
19040402
19040403
19040404
19040405
19040406
19040407
19040408
19041009
19040409
19040410
Group B
Group B
Group C
Group D
Group A
Group A
Group B
Group B
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Brunnsäng
Östertäljehallen
Östertäljehallen
19/04 08:25
19/04 09:45
19/04 11:05
19/04 12:25
19/04 13:45
19/04 15:05
19/04 16:25
19/04 17:45
19/04 19:05
19/04 20:00
19/04 20:25
19/04 21:45
20040400
20040401
20040402
20040403
20040404
20040405
20040705
20040706
20040406
20040407
20040408
20040409
9-14 Place
9-14 Place
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
9-12 Place
9-12 Place
5-8 Place
5-8 Place
Semi
Semi
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Turinge
Turinge
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
Östertäljehallen
21040400
21040500
21040600
21040700
21041000
21041101
21040101
7-8 Place
13-14 Place
11-12 Place
9-10 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Östertäljehallen
Täljegymnasiet
Lillhaga
Turinge
Brunnsäng
Rosenborg
Tälje A
32
Home team
Away team
Lommedalen IL
KFUM Uppsala
BBK Solna Vikings
KTP
HNMKY
SBBK
BMS
JKS
Tapiolan Honka
Bölebyn SK
KTP
BBK Solna Vikings
SBBK
KFUM Uppsala
Lommedalen IL
Bölebyn SK
Værløse BBK
BBK Solna Vikings
2:nd in Group C
2:nd in Group A
2:nd in Group D
2:nd in Group B
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20/04 08:25
20/04 09:45
20/04 11:05
20/04 12:25
20/04 13:45
20/04 15:05
20/04 15:00
20/04 16:20
20/04 16:25
20/04 17:45
20/04 19:05
20/04 20:25
4:th in Group B
4:th in Group A
1:st in Group A
1:st in Group C
1:st in Group B
1:st in Group D
Lsr. 19040409
Lsr. 19041009
Lsr. 20040402
Lsr. 20040404
Win. 20040402
Win. 20040404
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lsr. 19040408
Lsr. 19040410
Win. 19040410
Win. 19040409
Win. 19040408
Win. 19041009
Win. 20040400
Win. 20040401
Lsr. 20040403
Lsr. 20040405
Win. 20040403
Win. 20040405
21/04 07:50
21/04 08:00
21/04 08:10
21/04 08:10
21/04 08:10
21/04 09:10
21/04 09:25
Lsr. 20040406
Lsr. 20040401
Lsr. 20040705
Win. 20040705
Win. 20040406
Lsr. 20040408
Win. 20040408
–
–
–
–
–
–
–
Lsr. 20040407
Lsr. 20040400
Lsr. 20040706
Win. 20040706
Win. 20040407
Lsr. 20040409
Win. 20040409
Værløse BBK
PuHu
BK Amager
Karhu
HNMKY
JKS
PuHu
KTP
3:rd in Group D
3:rd in Group B
3:rd in Group A
3:rd in Group C
Boys 01
SBBK
NrName
5 David Hermes
8 Jason Iskander
9 Viktor Peyron
11 Patrik Westin
12 Christian Gavrila
13 Christian Halef
14 Felix Allmo
15 Oskar Guvå
21 Matteus Nordenstein
22 Lukas Thrumberg
23 Lukas Melki
32 Ognjen Vukosavljevic
33 Clinton Nwajei
Tapiolan Honka
NrName
40 Osvald Cizinauskas
12 Alex Federley
23 Jaakko Juusela
35 Oscar Karling
15 Heikki Lamberg
45 Niklas Lauhaluoma
21 Tuomas Mensonen
6 Elias Parviainen
7 Alvar Peltoniemi
20 Erik Sajantila
13 Artturi Viksten
22 Tommi Wuorenjuuri
HNMKY
NrName
13 Santeri Korander
14 Onni Peltola
20 Niklas Vallila
21 Tidiane Bah
25 Daniel Guzman Monet
31 Mathias Galtat
33 Oliver Kivi
34 Eero Laakso
35 Luukas Lahtinen
38 Otto Hyvönen
41 Aku Välimäki
47 Nikolas Kataja
BBK Solna Vikings
NrName
3 Jonas Sandholm
5 Denzel George
6 Milos Milosevic
9 Kåre Bergengren
10 Valter Kvist
11 Jacob Bekele Jansson
13 Lukas Möllerberg
14 Sebastian Roth
7 Kyle Nunez
12 Natnael Asgodom
4 Romeo Myrthil
24 Henrik Dahlbeck
25 Sokrates Pavlidis
Height
173
159
150
171
157
164
157
166
172
171
183
181
169
Height
160
155
160
160
171
176
153
178
167
182
169
162
Height
175
181
161
172
171
158
160
155
158
159
163
162
Height
167
173
175
169
175
178
177
162
153
168
153
172
152
Lommedalen IL
NrName Height
1 Martin Paxal Refsnes
161
0 Martin Mogne Hallan
160
14 Magnus Finneide Rokne
153
27 Stian Finneid Rokne
153
6 Peder Riise Johnsen
165
12 Fridjof Østgaard
165
26 Elias Fjørtoft
167
24 Arne Marius Grevskott
162
35 Gunder Løkkevik Johannessen 160
7 Sigurd Nash Reksen
155
KFUM Uppsala
NrName Height
1 David Fogelberg
175
3 Marcus Stålberg
155
6 Nils Jonsson
172
9 Daniel Wik
162
20 Fabian Roberntz
167
21 Haris Grbic
171
14 Adam Ahrne
178
32 Abdiwahab Geedi
182
23 Max Carlsson
164
KTP
NrName
5 Bragge Joonas
7 Marjasvaara Eetu
12 Tiilikainen Julius
14 Amzil Mustapha
15 Korpela Tomi
23 Uwamungu Ian
26 Hannikainen Eero
35 Halinen Onni
45 Permanto Henri
52 Ruhanen Roope
Height
155
172
159
188
157
163
177
161
180
169
NrName
1 Yassin Akil
3 Barra Njie
4 David Pavlovic
5 Aron Hedqvist Jallow
9 Ali Dibba
10 hamza Mahmood
14 Jonis Aw Ibrahim
21 Karim Mohamadsad
23 Hamza El Moussaoui
Height
150
150
150
150
150
150
150
150
150
NrName
4 Sebastian Tümmler
6 Jonas Bolt Hansen
7 Marcel Sorribees
8 Tobias Leth
9 August Blinkenberg
10 Thomas Ackermann
11 Philib Refslund
13 Marcus Mölhave
14 Loke Hansen
15 Ask Krat
Height
159
170
175
165
168
157
164
186
175
185
JKS
Værløse BBK
BMS
NrName
10 Andreas Edholm Mortensen
17 Jonas Hartwell Eversen
24 Nikolaj Weuder
6 Mads Skovsmose Larsen
7 Lukas Pap
1 Benjamin Engelhardt
13 Rasmus Bjulf
25 Patrick Pedersen
9 Danijel Marsenic
15 Martin Juel Andersen
8 Oscar Preuthun
5 Nicklas Pedersen
BK Amager
NrName
4 Sebastian Norberg
5 Marcus B. Jensen
6 Patrick Kabbel
7 Lucas Lamba
8 William Vang
9 Kristian Bek
10 Damien Jensen
11 Mikkel Randløv
12 Andreas Kastrup
13 Tobias Berg
14 Magnus Kirk
Karhu
NrName
4 Lampinen Oskari
5 Ylipeltola Akseli
7 Natri Tomi
9 Välkkilä Tommi
10 Pättikangas Oskari
11 Hakamaa Joona
12 Järvinen Iisakki
14 Mattila Tomi
23 Blomgren Perttu
25 Ikkelä Kalle
41 Luoma Juuso
PuHu
NrName
13 Luka Lemström
14 Justus Purma
15 Joni Salmi
17 Lauri Salminen
18 Niki Juntunen
24 Kalle Lundell
28 Cristian Ahokas
31 Kalle Salonen
26 Santeri Makkonen
45 Jasper Huhtala
Bölebyn SK
NrName
10 Emil Hortlund
13 Elias Hortlund
12 Niklas Dahlberg
9 Viktor Berggren
8 Elias Sohlman
15 Martin Engström
11 Edvin Gotthold
14 Jesper Westin
Height
170
160
165
161
173
168
165
169
172
164
162
158
Height
154
155
157
155
157
173
182
170
173
156
173
Height
180
160
160
163
169
170
161
155
169
168
167
Height
173
153
176
153
153
172
180
158
170
164
Height
142
144
160
165
165
165
167
167
33
Girls 02
Game nr
Group
Gym
Time
18040700
18040701
18040702
18040703
18040704
18040705
18040706
18040707
Group A
Group B
Group A
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
18/04 09:40
18/04 11:00
18/04 12:20
18/04 13:40
18/04 16:20
18/04 17:40
18/04 19:00
18/04 20:20
Hørsholm BBK
SBBK
PuHu
HNMKY
Tapiolan Honka
Aabyhøj I.F.
BMS
BK Amager
–
–
–
–
–
–
–
–
Aabyhøj I.F.
BMS
Tapiolan Honka
BK Amager
Hørsholm BBK
PuHu
HNMKY
SBBK
19040700
19040701
19040702
19040703
19040704
19040705
19040707
19040708
Group A
Group A
Group B
Group B
5-8 Place
5-8 Place
Semi
Semi
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
Turinge
19/04 08:20
19/04 09:40
19/04 11:00
19/04 12:20
19/04 14:10
19/04 15:30
19/04 18:10
19/04 19:30
Aabyhøj I.F.
PuHu
SBBK
BK Amager
3:rd in Group B
3:rd in Group A
1:st in Group A
1:st in Group B
–
–
–
–
–
–
–
–
Tapiolan Honka
Hørsholm BBK
HNMKY
BMS
4:th in Group A
4:th in Group B
2:nd in Group B
2:nd in Group A
20040701
20040702
20041105
20040105
7-8 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Turinge
Turinge
Rosenborg
Tälje A
20/04 09:40
20/04 11:00
20/04 14:40
20/04 16:00
Lsr. 19040705
Win. 19040705
Lsr. 19040707
Win. 19040707
–
–
–
–
Lsr. 19040704
Win. 19040704
Lsr. 19040708
Win. 19040708
34
Home team
Away team
Girls 02
SBBK
NrName
4 Anna Carnell
7 Sara Fällman
8 Thea Ramberg
9 Emiila Roos
10 Ellen Westin
11 Wilma Mäkelä
13 Thilda Person
15 Linnea Ehrencrona
20 Sisithon Kaeosing
23 Doris Ruzima
32 Celina Bäck
33 Lovisa Lundgren
42 Emilia Tahan
43 Anastacia Skobonja
31 Theodora Talvite
Tapiolan Honka
NrName
5 Johannan Karinen
8 Rebecka Lindfors
13 Sade Ruokolainen
20 Ella Nevasalo
21 Olivia Kohl
25 Susanna Rentto
30 Elena Palo
33 Laura Väisänen
40 Aino Köninki
45 Cia Eklöf
PuHu
NrName
33 Annika Honkanen
4 Erica Kivinen
6 Iines Liimatainen
22 Emmi Nyqvist
15 Emmi-Julia Korhonen
13 Emilia Hulst
23 Hertta Kanerva
35 Katja Kurki
7 Elina Mäntynen
42 Erika Mäntynen
8 Jenna Plith
11 Lina Rodgerson
HNMKY
NrName
8 Kati Ollilainen
10 Ilona Sutinen
11 Aleksandra Kauste
13 Annina Toimela
14 Pinjamari Väänänen
15 Iiris Sillanpää
26 Jade Pohjonen
71 Senja Salo
77 Maiju Sarajärvi
82 Janette Aarnio
84 Anni Kolehmainen
85 Emma Joutsila
Height
170
165
148
154
151
144
141
162
148
164
155
155
156
153
158
Height
155
164
164
169
164
156
166
168
155
156
Height
164
157
154
146
163
150
144
157
152
167
164
158
Height
161
161
165
163
167
165
160
155
177
163
163
163
Aabyhøj I.F.
NrName
4 Sophia Jo Rasmussen
5 Feline Wadskjaer
6 Celina Fagerdal Rasmussen
7 Sofie Birn
8 Sarah Juhl Hauschildt
9 Ida Sögaard Andersen
10 Alberte Scott Jacobsen
11 Amalie Frank Fammé
13 Thea Schröder Svendsen
14 Asta Birn
15 Mette Emilie Lundgaard
BMS
NrName
4 Laura Ziegler
5 Milana Bakic
6 Natascha Pedersen
7 Cecilie List
8 Hodan Ismail
10 Silja Præstegaard
11 Freya Bille
12 Lina Præstegaard
13 Karoline Lundin
15 Sarah Hvidsø
Hørsholm BBK
NrName
4 Nicline Kaae Carlsen
6 Julie Svendsen Miladinovic
7 Mathilde Douglas Matthiesen
8 Ida la Cour Heebøll
9 Katarina Kepp
10 Maria Keergaard Christiansen
11 Rosa Hageskov
12 Laura Brint Wiese
13 Sofia Norre Nielsen
14 Louise Rand
16 Luka Bay Lachenmeier
17 Sarah Skieller
BK Amager
NrName
4 Frederikke Nielsen
5 Therese Jacobsen
6 Antonie Brandt
7 Frida Jørgensen
8 Jessica Elliott
9 Helena Kok
10 Selma Bertelsen
11 Cajsa Walbom
12 Silje Henriksen
13 Klara Hedemann
14 Clara Frederiksen
15 Patricia Bindzus
Height
143
160
156
158
159
162
158
141
161
158
159
Height
165
165
156
167
167
172
159
170
157
177
Height
167
150
163
160
154
150
163
163
154
168
156
172
Height
159
146
164
151
142
159
157
157
159
151
173
168
35
Boys 02
Game nr
Group
Gym
Time
18041000
18041001
18041002
18041003
18041004
18041005
18041006
18041007
Group A
Group A
Group B
Group B
Group A
Group A
Group B
Group B
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
18/04 11:15
18/04 12:35
18/04 14:00
18/04 15:20
18/04 16:40
18/04 18:00
18/04 19:20
18/04 20:40
KFUM Haga Haninge
KTP
PuHu
SBBK
Hørsholm BBK
EBT
Horsens IC
BK Amager
–
–
–
–
–
–
–
–
Hørsholm BBK
EBT
BK Amager
Horsens IC
KTP
KFUM Haga Haninge
PuHu
SBBK
19041000
19041001
19041002
19041003
19041004
19041006
19041007
19041008
Group A
Group A
Group B
Group B
5-8 Place
5-8 Place
Semi
Semi
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
Brunnsäng
19/04 08:00
19/04 09:20
19/04 10:40
19/04 12:00
19/04 13:20
19/04 16:00
19/04 17:20
19/04 18:40
EBT
KFUM Haga Haninge
BK Amager
SBBK
3:rd in Group A
3:rd in Group B
1:st in Group A
1:st in Group B
–
–
–
–
–
–
–
–
Hørsholm BBK
KTP
Horsens IC
PuHu
4:th in Group B
4:th in Group A
2:nd in Group B
2:nd in Group A
20041001
20041002
20041106
20040106
7-8 Place
5-6 Place
3-4 Place
FINAL
Brunnsäng
Brunnsäng
Rosenborg
Tälje A
20/04 09:20
20/04 10:40
20/04 16:00
20/04 17:30
Lsr. 19041004
Win. 19041004
Lsr. 19041007
Win. 19041007
–
–
–
–
Lsr. 19041006
Win. 19041006
Lsr. 19041008
Win. 19041008
36
Home team
Away team
Boys 02
SBBK
NrName
4 Alfred Mjörnheim
5 David Baydono
6 Christian Madoson
7 Tomas Izgin
8 Brian Pettersson
13 David Hermansson
10 Devante Odede
12 Albin Wahlström
9 Simon Malmqvist Scott
21 Bonheur Boykoule
40 Emil Evertsson-Åkerberg
42 Lukas Samoiel
Height
155
150
150
150
180
155
145
150
165
168
165
155
NrName
8 Ilari Laakso
9 Noah Taipale
11 Pyry Pitkänen
15 Eero Andersson
20 Luukas Vainio
25 Joonatan Saarenmaa
33 Konsta Kukkohovi
34 Teemu Hakkarainen
35 Tatu Lehtisyrjä
44 Elmo Erkäangas
45 Akseli Leppänen
50 Anton Johansson
Height
140
145
145
150
145
145
150
150
150
160
150
150
NrName
8 Mäntynen Joel
10 Kämäräinen Eemeli
11 Lanki Viljami
12 Afrosin Arsenij
15 Puustinen Jaakko
30 Borodulin Alex
31 Laurinantti Eetu
Hørsholm BBK
NrName
7 Pelle Pico Geerdsen
8 Mikkel Wichmann
9 Rasmus Blak Møller
10 Sebastian Arvedsen
11 Frederik Uglebjerg
13 William Münter Østergaard
14 Lucas Wright
17 August Heine Andersen
18 Christian Rand
23 Carl Gustav Hjorth Heegaard
31 Noam Yaacov
55 Rasmus Emil Sylvest Hendil
4 Christoffer Kirkebye-Hansen
Height
152
158
146
144
160
165
150
EBT
KTP
Height
156
160
170
160
158
167
166
162
162
158
143
155
153
BK Amager
NrName
2 Hjalte Møller
8 Anders Rønberg
9 Nikolaos Glitsø
10 Jonathan Klussmann
11 Elias Møllbach
12 Malthe Salto
13 Oliver Palmqvist
14 Mads Steffensen
15 August Bonde
PuHu
NrName
5 Jimmy Lindström
6 Peter Jägermalm
7 Joel Junttila
10 Kaarle Sarnes
15 Karo Kähärä
21 Etienne Mulumba
23 Mikko Savolainen
31 Rasmus Kukkonen
32 Lassi Hiilinen
35 Kalle Koponen
41 Kaaleb Ranta
Horsens IC
NrName
5 Julius Rasmussen
6 Tyson Tucker
7 Tarik Edhemovic
8 Kenan Rastoder
9 Julius Andersen
11 Mikkel Brøchner
12 Conrad Kragh
13 Mikkel Runge
14 Magnus Høj
15 Magnus Langager
KFUM Haga Haninge
NrName
4 Ludvig Ekelund
5 Marcos Beer
6 Adam Winther
7 Leo Kemetli
8 Oskar Ekelöf
9 Gustav Skarlöth
10 Melker Holmgren
12 Gustav Lavonen
13 Alexander Ekedahl
14 Mario Graholski
15 Andreas Fronda
11 Alfred Norman
Height
150
150
160
160
155
150
155
165
150
Height
170
151
147
156
151
157
172
167
159
162
152
Height
135
154
148
146
156
158
149
160
162
168
Height
154
152
145
152
160
154
154
160
155
163
167
152
37
Scania Cup 2013 Final standing girls
Girls 95-96
1 BG Luleå
2 SBBK
3 EBT
4 Sanda BG
Final:
5 Alvik
6 Åbyhöj
7 Wartti
8 Amager
Girls 97
1 Alvik
2 Eos
3 Vaerlöse
4 Högsbo
5 BC Nokia
6 SBBK
Final:
7 Hop
8 Wartti
9 Sisu
10 Kori-80
11 Djursholm
12 Gammelstad
Girls 98
1 Uppsala
2 Sisu
3 Hörsholm
4 Jämtland
5 BC Nokia
6 Wartti
Final:
7 EBT
8 Blackeberg
9 Ytrebygda
10 Täby
11 SBBK
12 Åbyhöj
Girls 99
1 PuHu
2 KaPo
3 Hörsholm
4 OrJy
5 Polisen
6 Vråken
7 Amager
Final:
8 SBBK
9 Blackeberg
10 Vaerlöse
11 Fryhuset
12 Asker
13 Täby
14 Jämtland
Girls 00
1 Vaerlöse
2 Hörsholm
3 Åbyhöj
4 Honka
5 Alvik
6 SBBK
Final:
8 PuHu
8 EBT
9 Jämtland
10 Uppsala
11 Eos
12 Wartti
Girls 01
1 Honka
2 Åbyhöj
3 Hörsholm
4 EBT
Final:
5 BMS
6 SBBK
7 Köge
8 Uppsala
38
Scania Queen
Emma Eriksson
BG Luleå
All Star Team
Guard – Emma Eriksson
Guard – Ellen Åström
Forward – Vera Mirkovic
Forward – Eviana Sipilä
Center – Amanda Kantzy
BG Luleå
SBBK
Sanda BG
Wartti
BG Luleå
Scania Queen
Klara Lundquist
Alvik
All Star Team
Guard – Klara Lundquist
Guard – Fanny Håkansson
Forward – Adriana Camber
Forward – Olivia Bringefält
Center – Embla Andersson
Alvik
Alvik
EOS
Högsbo
Alvik
Scania Queen
Louise Skyttevall
Uppsala
All Star Team
Guard – Caroline Hyldahl
Guard – Sille Balling
Forward – Debra Linnet
Forward – Louise Skyttevall
Center – Lena Svanholm
Hörsholm
Sisu
Sisu
Uppsala
Hörsholm
Scania Queen
Nea Kuisma
KaPo
All Star Team
Guard – Ellen Järvinen
Guard – Felicia Boström
Forward – Juonala Niina
Forward – Kiia Kautonen
Center – Nea Kuisma
PuHu
Polisen
OrJy
PuHu
KaPo
Scania Queen
Frida Formann
Vaerlöse
All Star Team
Guard – Aino Airaksinen
Guard – Josepine Pfeiffer
Forward – Sandra Winkel Hansen
Forward – Frida Formann
Center – Isabel Cisco Bjerregaard
Honka
Hörsholm
Hörsholm
Vaerlöse
Vaerlöse
Scania Queen
Malene Lind-Pedersen
Åbyhöj
All Star Team
Guard – Ebba Pekonen
Guard – Malene Lind-Pedersen
Forward – Caroline Bornemann Gylstorff
Forward – Katrine Jessen
Center – Annika Hyttinen
Honka
Åbyhöj
Hörsholm
BMS
Honka
Scania Cup 2013 Final standing boys
Boys 95-96
1 SBBK
2 ESAA
3 BG Luleå
4 Alvik
5 Uppsala
6 HNMKY
Final:
7 Honka
8 Sanda BG
9 Svendborg
10 Hörsholm
11 Vaerlöse
12 Centrum
Boys 97
1 Malbas
2 Hörsholm
3 Sisu
4 SBBK
5 JKS/Syd
6 Täby
Final:
7 SBBK
8 Honsu
9 TuNMKY
10 Lidingö
11 Åbyhöj
12 Sandvika
Boys 98
1 Uppsala
2 Fryshuset
3 SBBK
4 Sisu
5 Vråken
6 Vaerlöse
7 Honka
Final:
8 Hörsholm
9 Blackeberg
10 Haukar
11 Sandvika
12 Fröya
13 Pyrintö
14 Wartti
Boys 99
1 Viby
2 Fryshuset
3 HNMKY
4 Vaerlöse
5 Jämtland
6 Jonstrup
7 Sisu
Final:
8 KTP
9 Wartti
10 Uppsala
11 EBT
12 SBBK
13 MaSu
14 Ullern
Boys 00
1 PuHu
2 Tureberg
3 Honka
4 Solna
5 Hörsholm
6 Uppsala
7 Sisu
Final:
8 Polisen
9 Wartti
10 Jämtland
11 HNMKY
12 SBBK
13 TuNMKY
14 Viby
Boys 01
1 Honka
2 BMS
3 KTP
4 JKS
5 KarHu
Final:
6 HNMKY
7 PuHu
8 Amager
9 Vaerlöse
10 SBBK
Scania King
Alexander Larsson
SBBK
All Star Team
Guard – Sebastian Åris
Guard – Marcus Grahn
Forward – Ludwig Swanström
Forward – Nicolai Hvidberg Andersen
Center – Alexander Larsson
ESAA
BG Luleå
SBBK
ESAA
SBBK
Scania King
Sikander Tajik Nielsen
Hörsholm
All Star Team
Guard – Sikander Tajik Nielsen
Guard – August Haas
Forward – Craig Lecesne
Forward – Gustav Thestrup
Center – Tobias Sjöberg
Hörsholm
Sisu
Malbas
Sisu
Malbas
Scania King
Oskar Ekman
Uppsala
All Star Team
Guard – Thomas Fierro
Guard – Adam Karahmetovic
Forward – Felix Lemetti
Forward – William Eriksson-Hansson
Center – Oskar Ekman
Sisu
SBBK
Fryshuset
Vråken
Uppsala
Scania King
Mathias Stentoft
Viby
All Star Team
Guard – Olle Lundqvist
Guard – Anton Harbo
Forward – Goran Ahmad
Forward – Mathias Stentoft
Center – Musa Jeng
Jämtland
Viby
Fryshuset
Viby
Fryshuset
Scania King
Gustav Moberg
Tureberg
All Star Team
Guard – John Imbia
Guard – Tim Carlsson
Forward – Gustav Moberg
Forward – Robin Åvist
Center – Oliver Gherke
Uppsala
Polisen
Tureberg
PuHu
Solna
Scania King
Erik Sajantila
Honka
All Star Team
Guard – Barra Njie
Guard – Tommi Wuorenjumi
Forward – Danijel Marsenic
Forward – Erik Sajantila
Center – Mustapha Amzil
JKS
Honka
BMS
Honka
KTP
39
Scania Cup Winners Girls
12 years
40
13 years
14 years
15 years
16 years
17 years
1981
SBBK -68
Red Socks -67
1982
KTP -69
SBBK -68
1983
Edane -70
1984
SBBK -71
Högsbo -70
KTP -69
1985
KaPo -72
SBBK -71
SBBK -70
Arvika -69
1986
SBBK -73
KaPo -72
SBBK -71
SBBK -70
Uppsala -69
1987
Honka -74
SBBK -73
KaPo -72
Haga -71
SBBK -70
1988
Honka -75
Honka -74
Blackeberg -73
SBBK -72
SBBK -71
1989
Forssan Alku -76
SBBK -75
KaPo -74
SBBK -73
SBBK -72
1990
Söder -77
Söder -76
SBBK -75
KaPo -74
SBBK -73
1991
Forssan Alku -76
Söder -77
EPS -76
SBBK -75
SBBK -74
1992
Harem -79
Espoon -78
Tamperen -77
EPS -76
Uppsala -75
1993
Alvik/Harem -80
EPS -79
Espoon -78
Söder -77
KaPo -76
1994
HNMKY -81
Kotka -80
Espoon -79
SBBK -78
Espoon -76/77
1995
HNMKY -82
HNMKY -81
BMS -80
NKL -79
SBBK -77/78
1996
Espoo BT -83
HNMKY -82
HNMKY -81
BMS -80
Solna -78/79
1997
TaNMKY -84
Espoo BT -83
HNMKY -82
HNMKY -81
Peli Karhut 79/80
1998
SBBK -85
SBBK -84
Uppsala -83
HNMKY -82
BMS -80/81
1999
SBBK -86
SBBK -85
KTP -84
KaPo -83
08 Alvik -81/82
2000
KaPo -87
SBBK -86
SBBK -85
SBBK -84
Solna -82/83
2001
SBBK -88
HNMKY -87
SBBK -86
Blackeberg -85
SBBK -83/84
2002
SBBK -89
SBBK -88
Norrköping -87
SBBK -86
SBBK -84/85
2003
SBBK -90
Tap. Honka -89
SBBK -88
Sisu -87
08 Blackeberg
-85/86
2004
Alvik -91
EBT -90
Lindome -89
Uppsala -88
SBBK -86/87
KTP -65
Alvik -67
Arvika -68
SBBK -67
Visby -67
2005
RaPy -93
Järva -92
Alvik -91
SBBK -90
Hörsholm -89
SBBK -87/88
2006
Dolphins -94
BK Amager -93
Söder -92
SBBK -91
Orjy -90
SBBK -88/89
2007
Akropol -95
Dolphins -94
Söder -93
Söder -92
Alvik -91
SBBK -89/90
2008
Wartti -96
Wartti -95
Åbyhöj -94
SBBK -93
Järva -92
SBBK -90/91
2009
Honka -97
RaPy -96
Wartti -95
Åbyhöj -94
Söder -93
Söder -91/92
2010
BMS -98
Honka -97
Wartti -96
Wartti -95
Åbyhöj -94
BG Luleå -92/93
2011
Hörsholm -99
BMS -98
Wartti -97
Honka -96
SBBK -95
SBBK -93/94
2012
Vaerlöse – 00
Hörsholm – 99
BMS –98
Alvik –97
Alvik – 96
SBBK – 94/95
2013
Honka –01
Vaerlöse –00
PuHu–99
Uppsala – 98
Alvik –97
BG Luleå –95/96
Scania Cup winners Boys
12 years
13 years
14 years
1981
Solna -68
SBBK -65
1982
Blackeberg -69
SBBK -67
HNMKY -66
1983
Alvik -70
HNMKY -68
SBBK -67
1984
SBBK -71
Alvik -70
Uppsala -69
1985
Åkersberga -72
SBBK -71
Pussihukat -70
Blackeberg -69
Uppsala -71
Järfälla -70
Uppsala -69
1986
Forssan Alku -73 Åkersberga -72
15 years
16 years
17 years
KTP -65
SBBK -67
1987
HNMKY -74
Kotka -73
Linköping -72
SBBK -71
Järfälla -70
1988
SBBK -75
Harem -74
Oliv/Söder -73
Hyvinkään -72
Solna -71
1989
Akropol -76
Kouvot -75
HNMKY -74
Solna -73
Hyvinkään -72
1990
HNMKY -77
Akropol -76
Kouvot -75
Pakillan -74
Uppsala -73
1991
Honka -78
HNMKY -77
Akropol -76
Akropol -75
Söder -74
1992
NKL -79
Söder -78
HNMKY -77
Akropol -76
SBBK -75
1993
Wartti -80
NKL -79
HNMKY -78
Solna -77
Honka -76
1994
Honka -81
Akropol -80
NKL -79
SBBK -78
Lobas -76/77
1995
Akropol -82
Honka -81
TuNMKY -80
NKL -79
Kouvot -77/78
1996
Grindavik -83
KR -82
Honka -81
TuNMKy -80
Kouvot -78/79
1997
HNMKY -84
NKL -83
IR -82
Honka -81
SISU -79/80
1998
Polisen -85
Söder -84
JKS -83
KR -82
Capitals -80/81
1999
ToPo -86
Solna -85
Söder -84
BMS -83
Capitals -81/82
2000
PuHu -87
MaSu -86
SBBK -85
HNMKY -84
FoKoPo -82/83
2001
MaSu -88
Alvik -87
Hörsholm -86
SBBK -85
BMS -83/84
2002
Porvoon -89
Solna -88
Söder -87
Honka -86
Pyrintö -84/85
2003
Söder -90
Njardvik -89
Lidingö -88
Söder -87
Hörsholm -85/86
2004
Högsbo -91
Polisen -90
Njardvik -89
Solna -88
Hörsholm -86/87
2005
Uppsala -93
SBBK -92
Högsbo -91
Polisen -90
Alba Berlin -89
SBBK -87/88
2006
Vaerlöse -94
Uppsala -93
SBBK -92
Högsbo -91
IBBA Berlin -90
SBBK -88/89
2007
Alvik -95
ToPo -94
Horsens -93
Sisu -92
Hörsholm -91
Sandvika -89/90
2008
Alvik -96
SBBK -95
SBBK -94
Uppsala -93
Söder -92
PuHu -90/91
2009
HNMKY -97
Alvik -96
SBBK -95
Solna -94
Sisu -93
Honka -91/92
2010
Uppsala -98
Wartti -97
Alvik -96
Göteborg -95
Solna -94
Söder -92/93
2011
ToPo -99
Fryshuset -98
Hörsholm -97
Alvik -96
SBBK -95
Pyrintö -93/94
2012
Honka –00
JKS –99
Pyrintö – 98
Sisu – 97
ToPo – 96
ToPo – 94/95
2013
Honka 01
PuHu –00
Viby –99
Uppsala –98
Malbas –97
SBBK –95/96
41
Scania Queen 1981–2012
1981
Marianne Sommer, Amager (65/66)
Ann-Marie Kurkela, Forssan Alku (67)
Riika Blomqvist, Pussihukat (68)
1982
Sofia Myhrén, Alvik -67)
Åsa Andersson, SBBK (68)
Auli Grönroos, Kotka (69)
1983
Nina Johansson, Tempo (67)
Gabriella Oldén, Brahe (68)
Maria Danielsson, Edane (70)
1984
Mariette Lundström, Visby (67)
Auli Grönroos, Kotka (69)
Maria Bläckberg, SBBK (70)
Anna Karlström, SBBK (71)
1985
Maria Danielsson, Arvika (69)
Maria Bläckberg, SBBK (70)
Camilla Sandström, SBBK (71)
Päivi Orava, KaPo (72)
1986
Auli Grönroos, Kotka (69)
Maria Bläckberg, SBBK (70)
Malin Hallberg, Haga (71)
Anna Strand, Smebas (72)
Ann-Sofie Wass, Blackeberg (73)
1987
Vivi Lysholm, SBBK (70)
Malin Hallberg, Haga (71)
Päivi Orava, KaPo (72)
Carolina Hult, Djursholm (73)
Jaana Heikkilä, Tap Honka (74)
1988
Malin Hallberg, Central (71)
Helena Wigholm, SBBK (72)
Handan Töker, SBBK (73)
Jaana Heikkilä, Tap Honka (74)
Jenni Metsola, Tap Honka (75)
1989
Helena Wigholm, SBBK (72)
Handan Töker, SBBK (73)
Anna Djuricanin, BMS (74)
Sabine Kaufmann, SBBK (75)
Kiina Kilgren, Blackeberg (76)
1990
Jaana Huuki, SBBK (73)
Dajana Mihic, SBBK (74)
Caroline Varli, SBBK (75)
Kiina Kilgren, Blackeberg (76)
1991
Jaana Heikkilä, Espoon Akilles (74)
Pernilla Dalgaard, Hörsholm (75)
Anne Keltunen, EPS (76)
Lotta Koskela, Tampereen (77)
Narumol Berggren, Harem (78)
1992
Sara Kjäll, S:t Helena (75)
Kiina Kihlgren, Blackeberg (76)
Lotta Koskela, Tampereen (77)
Josefine Hesselvall, SBBK (78)
Henne Sammalkorpi, Pussihukat (79)
42
1993
Louise Mwinyeipembe, Söder (76)
Sara Vilgeus, Söder (77)
Saara Eskola, Espoo (78)
Anthola Vasilien, Alvik/Harem (79)
Reeta Pipari, Kotka (79)
2004
Stina Nilsson, Luleå (86/87)
Agnes Nordström, KFUM Uppsala (88)
Hanna Johansson, Lindome (89)
Vilja Kesänen, OrJy (90)
Agnes Nobel, Alvik (91)
1994
Evi Mustakari, Espoo (76/77)
Maria Näsström, SBBK (78)
Mia Forss, PeKa (79)
Mia Liimo, Kotka (80)
Erja Hakamäki, HNMKY (81)
2005
Helena Sverrisdottir, Haukar (87/88)
Ireti Amojo, Berlin - Sûd (89)
Vici Fagan, SBBK (90)
Julia Vestin, Vråken (91)
Binta Drommeh, Järva (92)
Minna Heinonen, RaPy (93)
1995
Maria Näsström, SBBK (77/78)
Susanna Rinta, NKL (79)
Nanna Mitrovic, BMS (80)
Erja Hakamäki, HNMKY (81)
Martta Eskola, Espoo (82)
1996
Hanna Bodén, Solna (78/79)
Reetta Pipari, Kotka (80)
Erja Hakamäki, HNMKY (81)
Maija Mannio, HNMKY (82)
Heidi Kilponen, KaPo (83)
1997
Nanna Mitrovic, BMS (79/80)
Erja Hakamäki, HNMKY (81)
Sara Salovaara, HNMKY (82)
Susanna Sorvari, HNMKY (83)
Ana Ozanic, SBBK (84)
1998
Nanna Mitrovic, BMS (80/81)
Maija Mannio, HNMKY (82)
Ifeanyi Nnmaka, Uppsala (83)
Minna Aronen, KaPo (84)
Johanna Lundström, SBBK (85)
1999
Kaisa Höök, KaPo (81/82)
Anna Nedovic, BMS (83)
Sandra Jansson, SBBK (84)
Taija Silfver, KaPo (85)
Emma Rajapakse, SBBK (86)
2000
Marianthi Koukouvinou, Solna (82/83)
Hanna Biernacka, SBBK (84)
Tove Jarneland, SBBK (85)
Josefine Olheim, SBBK (86)
Jonna Saarinen, KaPo (87
2001
Hanna Biernacka, SBBK (83/84)
Nina Risto, Blackeberg (85)
Lisa Ängefjord, SBBK (86)
Anne Deleuran, Åbyhöj (87)
Frida Eldebrink, SBBK (88)
2006
Frida Eldebrink, SBBK (88/89)
Ida Preetzmann, Åbyhöj (90)
Cleopatra Forsman, SBBK (91)
Awa Kalmström, Söder (92)
Anna Seilund, Amager (93)
Sissela Bergström, Dolphins (94)
2007
Louice Halvarsson, SBBK (89/90)
Cleopatra Forsman, SBBK (91)
Binta Drammeh, Järva (92)
Benedicta Makakala, Söder (93)
Maria Jespersen, Åbyhöj (94)
Vilma Purhonen, Wartti (95)
2008
Stefanie Yderström, SBBK (90/91)
Jaannina Koivonen, Wartti (92)
Rebecca Dahlin, SBBK (93)
Maria Steen Jespersen, Åbyhöj (94)
Paula Tattari, Wartti (95)
Cecilie Havreland, Amager (96)
2009
Farhia Abdi, Söder (91/92)
Nathalie Fontaine, Söder (93)
Maria Jespersen, Åbyhöj (94)
Vilma Purhonen, Wartti (95)
Veera Välimaa, RaPy (96)
Susanna Kuosmanen, Honka (97)
2010
Alis Nyström, BG Luleå (92/93)
Emmi Leino, Pyrintö (94)
Jelena Jakovljevic SBBK (95)
Tuuli Menna, Wartti (96)
Susanna Kuosmanen, Honka (97)
Maria Hogh, BMS (98)
2011
Amanda Zahui, SBBK (93/94)
Sofie Tryggedson Pretzman, Åbyhöj (95)
Petra Nopponen, Honka (96)
Sandra Karsten, Wartti (97)
Maria Högh, BMS, (98)
Amalie Langer, Hörsholm (99)
2002
Heta Korpivaara, Honka (84/85)
Josefine Olheim, SBBK (86)
Fia Ohtonen, Luleå Steelers (87)
Frida Eldebrink, SBBK (88)
Elsa Skuncke, SBBK (89)
2012
Maria Steen Jespersen, Åbyhöj (94/95)
Sarah Mortensson, BMS (96)
Olivia Bringefält, Högsbo (97)
Lauraine Joensen, BMS (98)
Kia Vaalavirta, Tapiolan Honka (99)
Frida Formann, Vaerlöse (00)
2003
Chioma Nnamaka, 08 Blackeberg (85/86)
Ingrid Munck-Jörgensen, Sisu (87)
Frida Eldebrink, SBBK (88)
Eerika Hasanen, Tap. Honka (89)
Sofia Åström, SBBK (90)
2013
Emma Eriksson, BG Luleå (95/65)
Klara Lundquist, Alvik (97)
Louise Skyttevall, Uppsala (98)
Nea Kuisma, KaPo (99)
Frida Formann, Vaerlöse (00)
Malene Lind-Pedersen, Åbyhöj (01)
Scania King 1981–2012
1981
Juha Säämänen, Kotka (65)
Lars Eriksson, Brahe (67)
Robert Michel, SBBK (68)
1982
Magnus Tegel, SBBK (66)
Hannu Päntikkainen, HNMKY (67)
Ove Ledin, Blackeberg (69)
1983
Mika Wäänänen, SBBK (67)
Kari Linna, HNMKY (68)
Lars Hesselqvist, Arvika (70)
1984
Stefan Bengtsson, Lundby (67)
Henrik Ringmar, Uppsala (68)
Martin Eriksson, Brahe (70)
Per Nilsson, Tureberg (71)
1985
Johan Svensson, Kvarnby (69)
Herbert Arnarsson, Reykjavik (70)
Johan Bexelius, Uppsala (71)
Per Ragnarsson, Åkersberga (72)
1986
Mats Holmelius, Nässjö (69)
Herbert Arnarsson, Reykjavik (70)
Jon-Arnar Ingvarsson, Haukar (71)
Pasi Kallioniemi, Kotka (72)
Jani Lintula, Forssan Alku (73)
1987
Öystein Back, Halden (70)
Johan Bexelius, Uppsala (71)
Peter Muhonen, Hyvinkään (72)
Jani Lintula, Forssan Alku (73)
Mikko Lujasmaa, Forssan Alku (74)
1988
Tim Åhlén, Berga (71)
Jon-Arnar Ingvarsson, Haukar (72)
John Tillman, Uppsala (73)
Marcus Arnarsson, Reykjavik (74)
Magnus Masus, SBBK (75)
1989
Dennis Aulander, Sanda (72)
Rachid Kermoury, Solna (73)
Kent Green, BMS (74)
Magnus Masus, SBBK (75)
David Rizzi, Solna (76)
1990
Ray Ailius, HNMKY (73)
Thomas Jellesmark, Solna (74)
Mika Haakana, Kouvot (75)
Markuu Jokijärvi, Tampereen (76)
Kari Haakana, Kouvot (77)
1991
Rickard Ivö, Söder (74)
Mika Haakana, Kouvot (75)
Stefan Makris, Akropol (76)
Mikko Jokela, Ellanon Isku (77)
Zvonko Novacovic, Söder (78)
1992
Stefan Ljungberg, Bro (75)
Ari Ikonen, NKL (76)
Santtu Syväpuro, NKL (77)
Oliver Kaljuvee, HNMKY (78)
Ollie Wallin, NKL (79)
1993
Ivan Andersen, Lobas (76)
Lesli Myrthil, Solna (77)
Oliver Kaljuvee, HNMKY (78)
William Copeland, Solna (79)
Jussi Salovaara, HNMKY (80)
2004
Adam Darboe, Hörsholm (86/87)
Christian Koutras, Solna Vikings (88)
Ragnar Olafsson, Njardvik (89)
Victor Holmberg, Stockholms Polisen (90)
Patrik Cyrén, Högsbo (91)
1994
Marcus Hemdal, Tap Honka (76-77)
Stefan Börjesson, SBBK (78)
Jari Vouri, NKL (79)
Ville Hurme, TuNMKY (80)
Harun Bircan, Harem/Alvik (81)
2005
Tom Lidén, SBBK (87/88)
Moritz Westkämper, Alba Berlin (89)
Omar Zaghden, Polisen (90)
Lukas Brehm, Högsbo (91)
Alfred Johansson, SBBK (92)
Marcus Eriksson, Uppsala (93)
1995
Kari Haakana, Kouvot (77-78)
William Copeland, Solna (79)
Teemu Rannikko, TuNMKY (80)
Sododur Oddson, Keflavik (81)
Panagiotis Kazantzis, Akropol (82)
1996
Panu Immonen, Kouvot (78-79)
Teemu Rannikko, TuNMKY (80)
Jesse Ström, Tap Honka (81)
Jón Arnór Stefansson, KR (82)
Asgeir Asgierisson, Grindavik (83)
1997
Timo Riijhelä, Kisa Nokia (79-80)
Janne Henriksson, Karinan Ura (81)
Hreggvidur Magnusson, IR (82)
Serdar Akyüz, JKS (83)
Tero Kuivalainen, ToPo (84)
1998
Peter Bogner, Capitals (-80-81)
Jón Arnór Stefansson, KR (82)
Serdar Akyüz, JKS (83)
Tom Langanga, Söder (84)
Maciej Lampe, Polisen (85)
1999
Per Hultman-Boye, Capitals (81/82)
Jonas Langvad, BMS (83)
Olivie Ilunga, Söder (84)
Maciej Lampe, Polisen (85)
Jussi Leppälahti, Tap.Honka (86)
2000
Esa Mäki-Tulokas, FoKoPo (82/83)
Olivie Llunga, KFUM Capitals (84)
Johan Jeansson, SBBK (85)
Eero Levä, Masu (86)
Mikko Koivisto, PuHu (87)
2001
Mattias Göransson, SBBK (83/84)
Jimmy Elgeryd, SBBK (85)
Christian Nielsen, Hörsholm (86)
Jon Jonsson, Alvik (87)
Felix Landgren, Lidingö (88)
2002
Anthero Lehto, Pyrintö (84/85)
Viljami Vanjoki, Honka, (86)
Toni Swärd, Honka, (87)
Johan Eriksson, Lidingö, (88)
Jan Eklund, Porvoon Tarmo (89)
2003
Alper Tuklucu, Solna Vikings (85/86)
Rudy Mbemba, Söder (87)
Axel af Petersen, Lidingö (88)
Hjörtur Hrafn Einarsson, Njardvik (89)
Lasse Hamma, Hörsholm (90)
2006
Dino Pita, SBBK (88/89)
Victor holmberg, Polisen (90)
Lukas Brehm, Högsbo (91)
Haukur Pålsson, Fjölnir (92)
Jonathan Pearson, KFUM Uppsala (93)
Peter Möller, Vaerlöse (94)
2007
Stian Mjös, Sandvika (89/90)
Alexander Bak, Hörsholm (91)
Anders Haas, Sisu (92)
Tencho Tencher, Horsens (93)
Aapeli Huovinen, ToPo (94)
Ludvig Håkansson, Alvik (95)
2008
Antto Nikkarinen, PuHu (91/92)
Ronaldas Rutskauskas, Söder (92)
Jonathan Person, Uppsala (93)
Chris Müller, SBBK (94)
Filip Kovacek, SBBK (95)
Michael Taore, Alvik (96)
2009
Ville Matti Kopio, Honka (91/92)
Christian Benzon, Sisu (93)
Niklas Larsson, Solna (94)
Filip Kovacek, SBBK (95)
Ludvig Håkansson, Alvik (96)
Alexander D M Lamminen, HNMKY (97)
2010
Rolandas Ratkauskas, Söder (92/93)
Niklas Larsson, Solna (94)
Filip Kovcek, SBBK (95)
Ludvig Håkansson, Alvik (96)
rander Nielsen, Hörsholm (97)
Felix Lemetti, JKS (98)
2011
Tobias Borg, SBBK (93/94)
Filip Kovacek, SBBK (95)
Ludvig Håkansson, Alvik (96)
Sikander Nielsen, Hörsholm (97)
William Hansson, Vråken (98)
Miika Heionen, ToPo (99)
2012
Joni Herrala, ToPo (94/95)
Henri Niemistö, ToPo (96)
August Haas, Sisu (97)
Felix Lemitti, Fryshuset (98)
Marwin Halbai, JKS (99)
Sergey Kuznetsov, EBT (00)
2013
Alexander Larsson, SBBK (95/96)
Sikander Tajik Nielsen, Hörsholm (97)
Oskar Ekman, Uppsala (98)
Mathias Stentoft, Viby (99)
Gustav Moberg, Tureberg (00)
Erik Sajantila, Honka (01)
43
Schedule for large coaches / Tidtabell för stora bussar
From Täljehallen
From Skogshöjd
to Skogshöjd
Friday
09:20
10:20
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10
18:30
19:50
21:10
22:20
Saturday
08:10
09:30
10:20
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10
18:30
19:50
21:10
22:20
SCANIA CUP 2014
to Täljehallen
Sunday
08:10
09:30
10:20
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10
18:30
19:50
21:10
22:20
Monday
08:10
09:30
10:20
11:50
Friday
09:30
10:30
12:00
13:20
14:40
16:00
17:20
18:40
20:00
Saturday
07:00
08:30
09:35
10:30
12:00
13:20
14:40
16:00
17:20
18:40
20:00
Sunday
07:00
08:30
09:35
10:30
12:00
13:20
14:40
16:00
17:20
18:40
20:00
Monday
07:00
08:30
09:35
10:30
12:00
From Täljehallen
From Scandic Södertälje
to Scandic Södertälje and Gröndal
to Täljehallen
Friday
08:15
09:35
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30
18:50
20:10
21:20
22:20*
Friday
07:30
08:35
09:55
11:15
12:35
13:55
15:15
16:35
17:55
19:15
20:35
Saturday
07:20
08:15
09:35
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30
18:50
20:10
21:20
22:20
* only to Scandic
Sunday
07:20
08:15
09:35
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30
18:50
20:10
21:20
22:20
Monday
07:20
08:30
09:50
11:00
12:30
From Gröndal
to Täljehallen (passes Scandic Södertälje)
Friday
09:45
11:05
12:25
13:45
15:05
16:25
17:45
19:05
20:25
21:35
44
Saturday
09:45
11:05
12:25
13:45
15:05
16:25
17:45
19:05
20:25
21:35
Sunday
09:45
11:05
12:25
13:45
15:05
16:25
17:45
19:05
20:25
21:35
Monday
10:05
11:25
12:45
13:50
Saturday
07:10
07:30
08:35
09:55
11:15
12:35
13:55
15:15
16:35
17:55
19:15
20:35
Sunday
07:10
07:30
08:35
09:55
11:15
12:35
13:55
15:15
16:35
17:55
19:15
20:35
Monday
07:40
08:50
10:10
11:30
12:50
Schedule for large coaches / Tidtabell för stora bussar
From Täljehallen
From Östertälje
to Östertälje/Gärtuna
Friday
7:40
8:50
10:10
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
Saturday
7:40
8:50
10:10
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
SCANIA CUP 2014
to Täljehallen
Sunday
7:40
8:50
10:10
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
Monday
7:00
8:10
9:30
10:50
12:10
Sunday
10:20
11:40
13:00
14:20
15:40
17:00
18:20
19:40
21:00
22:00
Monday
9:40
11:00
12:20
13:20
Friday
10:15
11:35
12:55
14:15
15:35
16:55
18:15
19:35
20:55
21:55
Saturday
10:15
11:35
12:55
14:15
15:35
16:55
18:15
19:35
20:55
21:55
Sunday
10:15
11:35
12:55
14:15
15:35
16:55
18:15
19:35
20:55
21:55
Monday
9:35
10:55
12:15
13:15
From Gärtuna
to Täljehallen
Friday
10:20
11:40
13:00
14:20
15:40
17:00
18:20
19:40
21:00
22:00
Saturday
10:20
11:40
13:00
14:20
15:40
17:00
18:20
19:40
21:00
22:00
45
Schedule for large coaches / Tidtabell för stora bussar
From Täljehallen
SCANIA CUP 2014
From Lillhaga
to Lillhaga/Turinge/Björkesta
to Täljehallen (passes Turinge and Björkesta)
Friday
08:40
09:40
11:00
12:20
13:40
15:00
16:20
17:40
19:00
20:20
Friday
09:45
11:20
12:40
14:00
15:20
16:40
18:00
19:20
20:40
21:55
Saturday
07:30
08:50
09:40
11:00
12:20
13:40
15:00
16:20
17:40
19:00
20:20
Sunday
07:30
08:50
09:40
11:00
12:20
13:40
15:00
16:20
17:40
19:00
20:20
Monday
07:30
08:50
09:40
11:00
12:20
From Turinge
Saturday
09:50
11:25
12:45
14:05
15:25
16:45
18:05
19:25
20:45
22:00
Monday
09:50
11:25
12:45
46
Friday
09:55
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
22:05
Saturday
09:55
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
22:05
Sunday
09:55
11:30
12:50
14:10
15:30
16:50
18:10
19:30
20:50
22:05
Monday
09:55
11:30
12:50
From Brunnsäng
to Brunnsäng
Saturday
07:10
08:30
09:10
10:20
10:40
11:50
12:05
13:10
14:30
14:50
15:50
17:10
17:30
18:30
18:50
19:50
20:10
21:05
21:30
22:10
Monday
09:45
11:20
12:40
to Täljehallen
Sunday
09:50
11:25
12:45
14:05
15:25
16:45
18:05
19:25
20:45
22:00
From Täljehallen
Friday
09:10
10:20
10:40
11:50
12:05
13:10
14:30
14:50
15:50
17:10
17:30
18:30
18:50
19:50
20:10
21:05
21:30
22:10
Sunday
09:45
11:20
12:40
14:00
15:20
16:40
18:00
19:20
20:40
21:55
From Björkesta
to Täljehallen
Friday
09:50
11:25
12:45
14:05
15:25
16:45
18:05
19:25
20:45
22:00
Saturday
09:45
11:20
12:40
14:00
15:20
16:40
18:00
19:20
20:40
21:55
to Täljehallen
Sunday
07:10
08:30
09:10
10:20
10:40
11:50
12:05
13:10
14:30
14:50
15:50
17:10
17:30
18:30
18:50
19:50
20:10
21:05
21:30
22:10
Monday
07:10
07:50
08:30
09:10
10:30
10:40
11:50
12:05
13:30
Friday
09:20
10:30
10:50
12:00
12:15
13:20
14:40
14:55
16:00
17:20
17:35
18:40
18:55
20:00
20:15
21:10
21:35
22:15
Saturday
06:50
07:20
08:40
09:20
10:30
10:50
12:00
12:15
13:20
14:40
14:55
16:00
17:20
17:35
18:40
18:55
20:00
20:15
21:10
21:35
22:15
Sunday
06:50
07:20
08:40
09:20
10:30
10:50
12:00
12:15
13:20
14:40
14:55
16:00
17:20
17:35
18:40
18:55
20:00
20:15
21:10
21:35
22:15
Monday
06:50
07:20
08:00
08:40
09:20
10:40
10:50
12:00
12:15
13:40
Schedule for large coaches / Tidtabell för stora bussar
From Täljehallen (vans)
toWasa
Friday
07:50
09:00
10:20
11:40
13:00
14:20
15:40
17:00
18:20
19:40
SCANIA CUP 2014
From Wasa (vans)
toTäljehallen
Saturday
07:00
08:20
09:40
11:00
12:20
13:40
15:00
16:20
17:40
19:00
20:20
Sunday
07:00
08:20
09:40
11:00
12:20
13:40
15:00
16:20
17:40
19:00
Monday
07:00
08:20
09:40
11:00
Friday
10:25
11:45
13:05
14:25
15:45
17:05
18:25
19:45
20:45
22:10
Saturday
09:45
11:05
12:25
13:45
15:05
16:25
17:45
19:05
20:25
21:45
22:45
Sunday
09:45
11:05
12:25
13:45
15:05
16:25
17:45
19:05
20:25
21:30
Monday
09:45
11:05
12:25
13:30
47
För oss är det lokala
VIKTIGAST I VÄRLDEN
Alltid ett steg till – vi granskar,
fördjupar och engagerar
För oss är lokala nyheter viktigast i världen. På lt.se finns
därför alltid det som händer här och nu. I tidningen tar vi
allt ett steg längre. Vi granskar makthavare, fördjupar oss i
samhällsfrågor som engagerar och låter dig följa människor
genom livets alla skeenden. Du kan läsa tidningen i papper, i
din dator, i din mobil eller i din läsplatta.
TIPSA! LT.SE ● 08–550
673 00
PRIS 16 KR ● NUMMER
TISDAG 5 MARS 2013
54 ● ÅRGÅNG 152
NÄRA & KÄRA. S. 6,
DEL 2
Allsång
som väcker
minnen
På Ljungbackens demensde
avdelning får musik
boende att leva upp.
FILM. SID 8, DEL 2
Massmördare
berättar
om sina
brott
. Foto: Jonas Tetzlaff
Kraven på SL som
ger pendlarna hopp
fler infartsparkeringar
tätare avgångar och
På önskelistan finns
NYHETER. SID 16
NYHETER. SID 7
NYHETER, SID 4–5.
tte
NYHETER. SID 6
Åklagarna Klädjär
SPORT. SID 1, DEL 2
Ny förvill använda startal
globa
skola
inspelade
SSK-fans samlar
insamling
tar plats
förhör
ning
återvinna
före
börja
ska
begär H&M
sig i ny
i gamla
I gangsterrättegången
kläder. Snart tar modekedjan
de
kvalserien
plagg.
åklagarna på nytt att
supporterklubb. Inför
lokaler
gälla. emot begagnade
SSK har ingen officiell
kommer man nu att
bandade förhören ska
Alma Johansson och
Tina Papke.
7 388102 001600
på det. Därför
vill fansen råda bot
stötta laget.
för att tillsammans
samlas i en förening
Kontakta oss
Ring 08-550 921 70
eller mejla [email protected]
scandic i
södertälje
Det här är scandic i södertälje
356 hotellrum, 2 restauranger, 4 barer, 1 nattklubb, 14 konferenslokaler, 17 grupprum … och ett Spa!
scandichotels.se/skogshojd
08-517 391 00
scandichotels.se/sodertalje
08-517 391 56
skogshojdspa.se
Oscar Design 2013
En speciell mötesplats
372 345
Hitta hit du också!
Bommersvik, 153 95 Järna
Telefon 08-552 410 00
www.bommersvik.se
ÄVENTYRSBAD
HOPPTORN
MOTIONSSIM
GYM
GRUPPTRÄNING
OCH MYCKET MER
ÄVENTYRET BÖRJAR HÄR!
Öppettider: Actic Gym: mån–fre 06.30–21.00, lÖr 09.00–18.00, sÖn 09.00–19.00
ÄventyrsbAdet: mån–tis 11.00–18.00, ons–fre 11.00–19.30, lÖr–sÖn 10.00–18.00
motionssim: mån–fre 06.30–21.00, lÖr–sÖn 09.00–18.00
Läs mer om fördelarna på
www.stadiumteamsales.se
52
Scania - en lagspelare.
Scania är idag en av världens ledande leverantörer av kostnadseffektiva
transportlösningar. Det innebär att våra kunder erbjuds fordon och
tjänster med bästa möjliga driftsekonomi och miljöprestanda.
Med verksamhet i över 100 länder och med mer än 37 000 medarbetare är Scania ett företag där alla bidrar till ständiga förbättringar
och tar ansvar för sin egen hälsa och arbetsmiljö. Det är inte bara en
förutsättning för att alla ska trivas och utvecklas, utan det är också
viktigt för en hållbar utveckling och ett lönsamt Scania.
www.scania.com | newsroom.scania.com
Vi har öppet
till 24.00
varje dag!
varie
dao!
Välkommen till Shell/7-Eleven på
Bergaholmsvägen 2 i Södertälje
astrazeneca.se
SPORTSHOP IN TÄLJEHALLEN
8/164 s,m,l,xl,xxl) 19 0:–
15
e
siz
(
shirt
TCup
Scania
:–
5
4
2
number
or
name
your
ith
w
T-shirt
270:–
number
and
name
your
ith
w
T-shirt
Buy products from SPALDNING
with extreme low prices!
l!
re
a
p
p
a
r
e
th
o
d
n
a
s
e
th
lo
c
w
e
Find n
Download
Related flashcards
Create Flashcards