Tryck- och leveransbestämmelser

advertisement
Tryck- och leveransbestämmelser
Printing and delivery specifications
Come ´n Go
Arlanda
21 exponeringar utomhus
Format Eurosize
Totalmått: 1185 mm x 1750 mm
Synlig yta: 1155 mm x 1710 mm + utfall
Utfallande mått (dold yta): Topp 10 mm och
botten 30 mm. Höger och vänster sida 12,5
mm
Material
130-150 gram mediumbestruket träfritt
papper, exempelvis: Tom&Otto Silk, Opti
Matt eller Multiart Matt
Ur miljösynpunkt rekommenderar vi FSCeller CO2 neutralt papper.
Tryck
Trycket ska vara anpassat för bakgrundsbelysning. Leverantör av affischer skall se till
att JCDecaux löpande erhåller aktuella
varuinformationsblad för de tryckfärger som
används. Leverans av affischer tryckta med
färger vars innehåll, lösningsmedel etc.,
klassificeras som hälsofarligt kan medföra att
affischering ej utförs av JCDecaux.
Format Eurosize
Total measure: 1185 mm x 1750 mm
Visible area: 1155 mm x 1710 mm + full bleed
print. Bleed measurement (hidden area): Top
10 mm and bottom 30 mm. Right and left side
12,5 mm
Material
130-150 gram medium coated wood-free
paper e.g. Tom&Otto Silk, Opti Matt or
Multiart Matt
For environmental reasons we recommend
FSC- or Co2 neutral paper.
Print
The print should be suited for back-lit
conditions. The poster supplier is to ensure
that JCDecaux always has up-to-date product
information sheets for the inks used. Delivery
of posters printed with inks whose content,
solvents, etc. are classified as hazardous to
health may result in the posters not being
mounted by JCDecaux.
Leverans
Levereras platt på pall.
Materialet måste vara tydligt märkt med
annonsör, bokningsnummer, kampanjperiod,
motiv och aktuell serie eller indexnummer,
samt bild på motivet. Materialet skall packas
i kraftigt skyddsemballage.
Delivery
Delivered flat on a pallet.
The delivery shall be marked with advertiser,
confirmation number, start date, motives and
the booked network or index number. Also
place a picture of the motive on the package.
Make sure to pack the delivery in sturdy
protective packaging.
Leveransadress
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
Delivery address
JCDecaux Sverige AB
Bruttovägen 6
175 43 Järfälla
EUROSIZE
1185 mm
10 mm
1155 mm
15 mm
1710 mm
1750 mm
15 mm
30 mm
Download