Ladda ner ISO 9001 (PDF)

advertisement
ISO 9001
CERTIFIKAT
CERTIFICATE
Sveriges Åkeriföretag är ett organ för certifiering av ledningssystem.
Swedish Association of Road Haulage Companies is a Certification Body, for certification of management systems.
Nr. K 298
Härmed intygas att:/This is to certify that:
Tommy Nordbergh Åkeri AB
Org nr 556250-4695
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:
Huvudsaklig verksamhet: Transportplanering, administration och utförande av kyl- och
frystransporter, lastbilstransporter, lagringsverksamhet samt övriga tjänster som tillhör uppdraget
Pricipal activities: Transport planning, administration and performance of cold and
freezing transports, trucking, storage operations and other services belonging to the mission
Certifikatets ursprungsdatum:/The certificate’s origin dates: 2011-05-23
Certifikatet är giltigt till:/ This certificate is valid until: 2014-07-23
VD/MD, Sveriges Åkeriföretag
Revisor/Auditor
Member of Nordisk Lastbil Union, NLU and International Road Transport Union, IRU
Kopia
Download