Regler vid boende i stuga med självhushåll

advertisement

Information till dig som bor i stuga...

Information about staying in our bungalows...

Välkommen till TanumStrand!

Vi hoppas att ni får en härlig vistelse här, samtidigt som vi ber er notera följande:

Vid ankomst

Om något är trasigt, saknas eller om ni vill framföra synpunkter kontakta receptionen omgående eller senast kl. 11.00 dagen efter ankomst. Om stugan/rummet skulle ha brister i städningen kontakta receptionen, städa inte själva.

Under vistelsen

Ordningsregler skall följas.

Det är inte tillåtet att ha husdjur i de stugor/rum som har förbud mot detta.

Rökning är förbjuden i allt boende, överträdelse beivras.

Vid avresa

Avresestäd beställs i receptionen senast 2 dagar före avresa. Disk och soptömning görs av hyresgästen eller beställs i receptionen senast 2 dagar före avresa. Städar du själv ska nycklarna lämnas senast kl. 11.00 till receptionen. Vi kommer att göra en efteravsyning och är stugan inte rengjord efterdebiteras städning. Följ städanvisning enligt checklista.

Checklista - avresestäd stugor

• Nyckeln lämnas till receptionen senast kl. 11.00

• Vädra ordentligt. Ut med mattor och sängkläder.

• Dammtorka fönsterbrädor, bord, lampor, TV mm.

• Dammsug i och under sänglådor, i sängen, garderobsbottnar, golv och soffor.

• Lägg tillbaka sängkläder snyggt ihopvikta.

• Kök: torka ur kylskåp, spis, ugn och skåp. Kolla med inventarielistan att inget saknas.

Soporna lämnas i avsedd container.

• Toalett: torka ur badrumsskåp. Putsa spegel. Tvätta handfat, rör och toastol, blanka kranar. Duschutrymme och duschdraperi ska rengöras. Till toaletten ska finnas Wettexduk.

• Putsa speglar

• Våttorka alla golv.

• Lägg tillbaka mattor.

• Släck alla lampor.

• Stäng alla fönster. Rätta till gardinerna. Se till att alla element är påslagna vintertid.

• Sista koll: Inget kvarglömt? Ser det snyggt och prydligt ut?

Ordningsregler på TanumStrand

• För allas trivsel gäller följande ordningsregler vid vistelse på TanumStrand.

• Alkoholhaltiga drycker eller droger tillåts ej på allmänna platser.

• Enskilda smällare, fyrverkerier mm inom anläggningen är förbjudna.

• Ta hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, tv, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse, föranleder högst en varning och därefter omedelbar avhysning.

• Nattro skall råda i området mellan kl. 23.00 - 07.00.

• Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda behållare.

• Det är ej tillåtet att grilla i stugbyarna. Grillning sker på särskilda grillplatser inom området.

• Det är förbjudet att parkera i stugbyarna enligt regler från räddningstjänsten. Parkera på anvisad plats. Om reglerna inte följs bogseras fordonet bort på ägarens bekostnad.

Gästens/beställarens ansvar

Gästen/beställaren förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själva för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös. Beställaren är ersättningsskyldig för de skador som uppstår. Ni får inte använda stugan/rummet till något annat än vad som avtalats vid bokningen och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet än vad som uppgavs vid bokningen.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/rummet/ området. Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/ rummet/området. Stugan/rummet används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste ni och ert sällskap omedelbart flytta från stugan/rummet och du äger ej rätten att återfå någon del av hyresbeloppet.

Tänk på att

• Städa ordentligt före avresa! Vid ostädat utför vi städning på er bekostnad.

• Om rökförbud inte respekteras inomhus debiteras ni från 4000 kr.

• Trasigt porslin eller annat betalas innan avresa.

• I övrigt gäller ”allmänna lokala ordningsföreskrifter” för Tanums Kommun.

• Vid jourutryckning (0525-190 00) för nycklar och utelåsning debiteras 500 kr/utryckning.

Brand och andra akuta situationer

Vid akut sjukdom, brand eller för att tillkalla polis ring 112.

Ha en härlig semester!

Welcome to TanumStrand

!

We hope you will enjoy your stay and would like to draw your attention to the following:

On arrival

If anything is broken or missing or if there is a matter you would like to discuss, please contact the Reception immediately, or no later than 11:00 am on the day after your arrival.

If the cabin/room has not been cleaned to your satisfaction, please contact the Reception: do not clean it yourself.

During your stay

All rules must be obeyed. It is strictly against the rules to have pets in any cabins/rooms other than those in which they are permitted.

Smoking is not allowed indoors at any time – offenders will be prosecuted.

On departure

Should you wish to have your cabin cleaned on departure, this must be booked at the

Reception no later than two days prior to departure. You are responsible for your own washing up and refuse disposal, however these services may also be booked via Reception no later than two days prior to departure. If you intend to do your own cleaning, please note that keys must be returned to the Reception no later than 11.00 am on the day of departure. Your cabin will be inspected afterwards and if it has not been cleaned satisfactorily, we shall have it cleaned and this will be charged to your account. Please follow the cleaning instructions as per the check list.

Check list – cleaning your cabin prior to departure

• Keys must be returned to the Reception no later than 11.00 am.

• Air the cabin properly. Remove mats and bed linen.

• Dust window sills, tables, lamps, TV, etc.

• Vacuum in and under bedside tables, the beds, close floors, floor and sofas.

• Put back the bed linen, neatly folded.

• Kitchen: Clean the fridge, cooker, oven and cupboards. Check the inventory list to ensure nothing is missing. All litter must be taken to the designated refuse disposal container.

• Bathroom: Clean the bathroom cabinet, mirror. Clean the wash basin, pipes, taps and the toilet. The shower and shower curtain must be cleaned. There should be a Wettex cloth for the toilet. • Clean the mirrors. • Mop all floors. • Put mats back in their proper places. • Turn off all lights. • Close all windows. Arrange the curtains. Make sure all radiators are left on during the winter. • Final check: Have you left anything behind? Is everything clean and tidy?

Guest/client’s responsibilities

The guest/client agrees to take good care of the rental property and to obey the rules and regulations that apply. You are liable for any and all damage to the property and its inventory that may occur as a result of your own negligence or negligence by any member(s) of your party. The client is liable to pay compensation for any damage. The cabin/room may not be used for any purpose other than that agreed at the time the reservation was made and it is forbidden to have more overnight guests in the cabin/room than the number stated when making the reservation.

This agreement terminates with immediate effect should:

You or any member of your party create a disturbance in the cabin/room/area, you or any member of your party cause any damage inside the cabin/room/area or the cabin/room be considered as being used for purposes other than those intended.

Should this agreement terminate by reason of what is mentioned above, you and your party must vacate the premises immediately and you forfeit the right to any refund of the rental fee.

TanumStrand Rules

To ensure everyone’s comfort and well-being the following set of rules apply during your stay at TanumStrand.

• No alcoholic beverages or drugs are to be used or consumed in public places.

• Fireworks and firecrackers etc are strictly forbidden on the premises.

• Please show your fellow guests courtesy and consideration. Remember that others may wish to rest in preparation for their day ahead. Loud noises from radios, TV, stereos or other disturbances, particularly at night, as well as the causing of any kind of damage will result in a warning, after which you will be asked to vacate the premises. Peace and quiet are expected within the area between the hours of 11.00 pm and 7.00 am.

• Take responsibility for the environment, dispose of your litter and bottles in the designated containers.

• Barbecuing is not allowed in the holiday village apart from in certain designated areas.

• It is not allowed to park in the holiday village due to rules of civil protection. Park in the designated location. The vehicle will be towed away at owner’s expense if the rules are not followed.

Please remember:

• Clean up properly prior to departure! If we have to clean, then you will be charged.

• If the smoking ban is not observed, you will be charged a minimum fine of 4000 SEK.

• Broken china, crockery etc. must be paid for prior to departure.

• In general “the local law and order regulations” for Tanum Municipality apply.

• Emergency calls (+46 (0)525-190 00) for keys and being locked out will be charged at a rate of 500 SEK per incident.

In case of health and accident emergency, fire or for police assistance, please call 112.

Have a wonderful stay!

Download