E-Mail (Swedish-Japanese)

advertisement
bab.la Phrases: Personal | E-Mail
Swedish-Japanese
E-Mail : Opening
Hej John,
太郎君へ
Informal, standard way of
addressing a friend
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, standard way of
addressing your parents
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, standard way of
addressing a member of your
family
Hallå John,
太郎君へ
Informal, standard way of
addressing a friend
Hej John,
太郎君へ
Very informal, standard way
of addressing a friend
John,
太郎君、
Informal, direct way of
addressing a friend
Min älskling,
太郎へ
Very informal, used when
addressing a loved one
Raring,
太郎へ
Very informal, used when
addressing a partner
Min käre John,
太郎へ
Informal, used when
addressing a partner
Tack för ditt mejl.
メールをくれてありがとう。
Used when replying to
correspondence
Det var roligt att du hörde av
dig igen.
メールをもらってうれしかっ
たよ。
Used when replying to
correspondence
Jag är väldigt ledsen att jag
inte skrivit på så länge.
しばらく連絡をとってなくて
ごめんなさい。
Used when writing to an old
friend you haven't contacted
for a while
Det var så länge sen som vi
var i kontakt med varandra.
長い間連絡を取っていなかっ
たよね。
Used when writing to an old
friend you haven't contacted
for a long time
Jag skriver för att berätta att
...
喜んで・・・・を報告します
。
Used when you have
important news
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありま
すか?
Used when you want to invite
someone to an event or meet
up with them
Tack för att ni skickade / bjöd
in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれ
て/・・・・を教えてくれて
どうもありがとう。
Used when thanking someone
for sending something /
inviting someone somewhere
/ enclosing some information
Jag är mycket tacksam för att
ni lät mig veta / erbjöd mig /
skrev till mig angående ...
教えてくれたことに/申し出
てくれたことに/手紙をくれ
て本当にどうもありがとう。
Used when sincerely thanking
someone for telling you
something / offering you
something / writing to you
regarding something
Det var så snällt av dig att
skriva till mig / bjuda in mig /
skicka mig ...
手紙をくれて/誘ってくれて
/・・・・を送ってくれてど
うもありがとう。
Used when you sincerely
appreciate something
someone wrote to you /
invited you to / sent you
Jag är glad att kunna berätta
att ...
・・・・を喜んで報告します
。
Used when announcing good
news to friends
E-Mail : Main Body
1/2
bab.la Phrases: Personal | E-Mail
Swedish-Japanese
Jag är glad att höra att ...
・・・・を聞いてうれしかっ
たです。
Used when relaying a
message or news
Jag är så ledsen men jag
måste berätta att ...
残念だけど・・・・を報告し
ます。
Used when announcing bad
news to friends
Jag blev så ledsen då jag fick
höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しい
です。
Used when comforting a
friend regarding bad news
that they had
Jag skulle uppskatta det om
du ville kolla in min nya
hemsida ...
・・・・で私の新しいウェブ
サイトを見てみてください。
Used when wanting a friend to
see your new website
Lägg till mig på ... messenger.
Mitt användarnamn är ...
・・・・をメッセンジャーに
追加してください。私のユー
ザーネームは・・・・です。
Used when wanting a friend to
add you on an instant
messenger service, so that
you can communicate more
often
Skicka hälsningar till ... och
säg åt dem att jag saknar dem
massor.
・・・・に私が会いたがって
いることを伝えておいてくだ
さい。
Used when you want to tell
someone you miss them via
the recipient of the letter
... hälsar.
・・・・がよろしく言ってい
たよ。
Used when adding someone
else's regards to a letter
Hälsa ... från mig.
・・・・に私がよろしく言っ
ていたことを伝えておいてく
ださい。
Used when wanting to
acknowledge someone else
via the person to whom you
are writing
Jag ser fram emot att höra av
dig snart.
お返事を楽しみに待っていま
す。
Used when you want to
receive a letter in reply
Mejla mig så fort som möjligt.
返信を待っています。
Direct, used when you want to
receive a letter in reply
Mejla mig gärna när ...
・・・・の時はまた連絡して
ください。
Used when you want the
recipient to reply only when
they have news of something
Mejla mig så fort du vet något
mer.
何かあったらまた連絡してく
ださい。
Used when you want the
recipient to reply only when
they have news of something
Sköt om dig.
元気でね
Used when writing to family
and friends
Jag älskar dig.
好きだよ
Used when writing to your
partner
Hälsningar,
じゃあね
Informal, used between
family, friends or colleagues
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informal, used when writing to
family or friends
Hjärtligaste hälsningar,
よろしく
Informal, used when writing to
family or friends
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informal, used when writing to
family or friends
Många kramar,
体に気をつけてね
Informal, used when writing to
family or friends
Puss och kram,
元気でね
Informal, used when writing to
family
Kramisar,
元気でね
Informal, used when writing to
family
E-Mail : Closing
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Related flashcards

Family

36 cards

Social psychology

27 cards

Occupations

50 cards

Create Flashcards